Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Axfood Annual general meeting 2014

412 views

Published on

Axfood Annual general meeting 2014

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Axfood Annual general meeting 2014

 1. 1. Anders Strålman Koncernchef, vd Årsstämma 2014
 2. 2. Axfood – Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat Nettoomsättning +3,3% 32 378 34 260 34 795 36 306 37 522 2009 2010 2011 2012 2013 3,5% 3,5% 3,6% 3,5%3,5% Omsättning, Mkr och Rörelsemarginal, % Rörelseresultat
 3. 3. Stora strategiska investeringar för framtiden • Nytt affärssystem • Fler och modernare butiker • Kundprogram • Nytt huvudkontor på Torsplan Investeringar, Mkr 633 862 993 932 806 2009 2010 2011 2012 2013
 4. 4. Stolta och engagerade medarbetare • En av Sveriges största arbetsgivare för unga medarbetare – 35% av medarbetarna är under 25 år • Satsning på utbildning genom e-learning – 36 000 e-learningutbildningar • Medarbetare speglar mångfalden bland kunder – Mål: 40-60% kvinnor/män i ledande positioner – Mål: 20% med internationell bakgrund i ledande positioner
 5. 5. Willys ökar marknadsandelen och succé för Willys+ • Bra försäljning: 20 394Mkr (19 407) +5,1% – Jämförbar försäljning: 2,2% • Stabilt resultat: 808 Mkr (796) +1,5% – Rörelsemarginal: 4,0% (4,1) • Framgångsrik lansering av Willys+ • 12 nya och 10 moderniserade butiker under året Nettoomsättning
 6. 6. Hemköp möter kundernas efterfrågan • Stabil försäljning: 5 578Mkr (5 584 ), -0,1% – Jämförbar försäljning: +0,9% • Stabil lönsamhet: 151 Mkr (149) – Rörelsemarginal: 2,7% (2,7) • Stärkt varumärke tack vare förbättrat kunderbjudande • 10 moderniserade butiker samt en nyöppnad flaggskeppsbutik i Stockholm • 3 st 91/9-butiker Rörelseresultat
 7. 7. Axfood Närlivs - fortsatt tillväxt och ökad marknadsandel • God försäljningsutveckling, 6 489 Mkr (6 336 ) +2,4% – Bättre väderförhållanden och stärkta kunderbjudanden – Bra tillväxt i Axfood Snabbgross • Starkt resultat: 140 Mkr (114) +22,8% • Förlängda avtal med OKQ8, Statoil och Preem Nettoomsättning
 8. 8. Dagab - effektivare flöden och uppgraderade centrallager • Nettoomsättning total: 25 509 Mkr (24 634) +3,6% • Rörelseresultat: 114 Mkr (168) • Nytt affärssystem implementerat • God leveranssäkerhet till butikerna
 9. 9. Fortsatt framgång för egna märkesvaror • Bra kvalitet till bra priser • Prisvinnande design • Påbörjat modernisering av Eldorado 0% 5% 10% 15% 20% 25% -01 -03 -05 -07 -09 -11 -13 25%
 10. 10. Ambitiöst och målinriktat hållbarhetsarbete • Lönsam förnyelsebar råvara • Solceller ger kyla • Investeringar i butiker för minskad energiförbrukning • Hållbara och säkra livsmedel – Utökat egenkontrollprogram – Miljömärkta fiskdiskar på Hemköp – Ursprungsmärkning av huvudråvara
 11. 11. Strategi för lönsam tillväxt • Fortsatt hög takt i etableringar och moderniseringar av butiker • Utveckling av affärssystem • Utveckling av digitala kundprogram • Mobila betalningar • Investeringsplan 2014: 700-800 Mkr
 12. 12. Överträffa 2013 års resultat Axfoods målsättning 2014
 13. 13. Utdelning Styrelsen föreslår: 70% av resultatet efter skatt
 14. 14. Tack för Er uppmärksamhet!

×