Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Centralmuseerna + Wikipedia = Sant!Seminarium nr 22 på museernas vårmöte den 16 maj
Centralmuseerna och Wikimedia Sverige inleddevåren 2012 ett samarbete för att:• öka tillgängligheten till den information ...
• Börja i mindre skala för att bygga upp kompetensoch produktionsmodeller• Genomföra introduktioner, skrivarstugor ochwork...
• Centralmuseernas har producerat och publiceratpå Wikipedia och på Wikimedia Commons• Wikimedia Sverige har stått för utb...
AktiviteterFotosafariSkaffa material, illustreraSkrivstugaTema, riktad insats, gruppskrivande, uppladdningWorkshopUt...
Fotosafari
Skrivstuga
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop - uppladdning av bilder
•Personer som deltog: 49 (44)•Redigerade artiklar: 187•Nyskrivna artiklar: 42•Uppladdade bilder: 545Resultat
ResultatDiskussion:Per VilhelmCedergrenEftersom konstnären fördet mesta kallas för PerWilhelm Cedergren,omdirigerar jag de...
Resultat
Resultat
•Enkätundersökning 26 svar (70 tillfrågade)•Sammanställning av produktionsresultat•UtvärderingsrapportUtvärdering
Enkätundersökning•Ostrukturerat- Ingen särskild tid avsatt. Uppgifter och tidbestämmer man själv.- Jag tror de ansvariga t...
Enkätundersökning•Oklara direktiv- I synerhet eftersom vi inte fått några riktlinjer fråninstitutionen- Vi fick inga uppgi...
Enkätundersökning•Extra- Inga tid avsatt utan har lagts ovanpå redanbefintliga uppgifter.- Alltid lite tidsbrist
Enkätundersökning•Kul- Roligt och lärorikt.- Trevligt bemötande och hjälpsamt av värdar ochutbildare på plats.- Jag har bl...
Enkätundersökning•Pedagogik- Bra, Wikimedia-representanter var bra på attförklara praktiska detaljer kringwikimedia/wikipe...
Enkätundersökning•Redigera- Det tar alldeles för lång tid att skriva, redigera ochladda upp bilder. Det är ett krångligt s...
Enkätundersökning•Olika- På mitt museum har vi relativt väl samordnatarbetet och även diskuterat utrymme för det inomramen...
Enkätundersökning•Önskemål- En uppföljande wikiträff i mindre grupp vore bra.- Föreslår fler fotosafarin och edit-a-thons,...
Exempel från en tidigare pilotstudie….Nordiska museet donerade 1100 bilder tillWikimedia Commons 2010 ur museets fotografi...
Wikipedia = 50 000 000besök/månadDigitalt museum = 25 000besök/månad
• 1100 bilder på Wikimedia Commons• 319 bilder ingår i artiklar påWikipedia• 30 språkversioner och 2,8 miljonersidvisninga...
• Kunskapsproduktion utifrån publika satsningar• Förstärka och bredda kompetensen• Utveckla och förbättra verktygen samt a...
Fortsätta att utveckla samarbetet?Ja!
Tack för att ni lyssnade och deltogi diskussionen!
Tidsplan…..Vill du veta mer om samarbetet,kontakta:Sven Rentzhog på:e-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.seTelefon: 070 - ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wikipedia + cms = sant vårmötet seminarium 22

674 views

Published on

Slides till Presentation av samarbetet mellan Centralmuseernas samarbetsråd och Wikimedia Sverige. Axel Pettersson och Sven Rentzhog presenterar.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wikipedia + cms = sant vårmötet seminarium 22

 1. 1. Centralmuseerna + Wikipedia = Sant!Seminarium nr 22 på museernas vårmöte den 16 maj
 2. 2. Centralmuseerna och Wikimedia Sverige inleddevåren 2012 ett samarbete för att:• öka tillgängligheten till den information ochkunskap som finns bakom museernas väggar• nå ut till en större, bredare och yngre publik ochsärskilt fler elever och studenterGemensam avsiktsförklaring
 3. 3. • Börja i mindre skala för att bygga upp kompetensoch produktionsmodeller• Genomföra introduktioner, skrivarstugor ochworkshops• Producera artiklar och ladda upp bilder• Genomföra en utvärderingPilotstudie
 4. 4. • Centralmuseernas har producerat och publiceratpå Wikipedia och på Wikimedia Commons• Wikimedia Sverige har stått för utbildning, supportoch stöd• Båda parter ansvarar gemensamt för att utvärderaresultatet av arbetet• Båda parter ska via sina kommunikationskanalersprida kännedomen om projektet och dess vision,syfte och målRoller och ansvar
 5. 5. AktiviteterFotosafariSkaffa material, illustreraSkrivstugaTema, riktad insats, gruppskrivande, uppladdningWorkshopUtbildning, övningarWikiträffSocialt, relationsbyggande
 6. 6. Fotosafari
 7. 7. Skrivstuga
 8. 8. Workshop
 9. 9. Workshop
 10. 10. Workshop
 11. 11. Workshop - uppladdning av bilder
 12. 12. •Personer som deltog: 49 (44)•Redigerade artiklar: 187•Nyskrivna artiklar: 42•Uppladdade bilder: 545Resultat
 13. 13. ResultatDiskussion:Per VilhelmCedergrenEftersom konstnären fördet mesta kallas för PerWilhelm Cedergren,omdirigerar jag dennasida till artikeln meddenna stavning
 14. 14. Resultat
 15. 15. Resultat
 16. 16. •Enkätundersökning 26 svar (70 tillfrågade)•Sammanställning av produktionsresultat•UtvärderingsrapportUtvärdering
 17. 17. Enkätundersökning•Ostrukturerat- Ingen särskild tid avsatt. Uppgifter och tidbestämmer man själv.- Jag tror de ansvariga trodde att det i princip baravara att lägga upp/klistra in material på Wikipedia.
 18. 18. Enkätundersökning•Oklara direktiv- I synerhet eftersom vi inte fått några riktlinjer fråninstitutionen- Vi fick inga uppgifter utan fick göra vad vi ville.Vilket alltid är svårt
 19. 19. Enkätundersökning•Extra- Inga tid avsatt utan har lagts ovanpå redanbefintliga uppgifter.- Alltid lite tidsbrist
 20. 20. Enkätundersökning•Kul- Roligt och lärorikt.- Trevligt bemötande och hjälpsamt av värdar ochutbildare på plats.- Jag har blivit kontaktad av några. Positivareaktioner på att vi lagt upp bilder.
 21. 21. Enkätundersökning•Pedagogik- Bra, Wikimedia-representanter var bra på attförklara praktiska detaljer kringwikimedia/wikipedia, och man fick mångahjälpsamma tips inför det fortsatta arbetet.- Det fungerade effektivt. Bra och snabba svar påfrågorna, vänligt och tillmötesgående.- Mycket bra pedagogisk genomgång och tydligasvar på inte bara användarfrågor utan ävenprincipiella och etiska frågor.
 22. 22. Enkätundersökning•Redigera- Det tar alldeles för lång tid att skriva, redigera ochladda upp bilder. Det är ett krångligt system somborde förenklas.- Förenkla, förenkla, förenkla!- Det blev en bild, men den var för stor och på felplats tills någon annan rättade till det
 23. 23. Enkätundersökning•Olika- På mitt museum har vi relativt väl samordnatarbetet och även diskuterat utrymme för det inomramen för de årliga handlingsplanerna.- Tydliga direktiv, tid var avsatt.- Problematiskt, eftersom förkunskapsnivånvarierade mycket. Flera hade behövt en längre ochmindre hastad utbildning
 24. 24. Enkätundersökning•Önskemål- En uppföljande wikiträff i mindre grupp vore bra.- Föreslår fler fotosafarin och edit-a-thons, gärnautifrån olika teman där fotosafarit kan repeteras påflera museer (t.ex. vapenhistoria)- Gruppskrivande. Uppladdningsmöten. Alla typerav förtroendeskapande åtgärder för att sänkamotståndsnivån hos dem som (tvingas) arbeta meddet, och för att öka anseendet bland chefer. Tvingadit chefer så de förstår och agerar proaktivt.
 25. 25. Exempel från en tidigare pilotstudie….Nordiska museet donerade 1100 bilder tillWikimedia Commons 2010 ur museets fotografiskasamlingarNyttoanalys
 26. 26. Wikipedia = 50 000 000besök/månadDigitalt museum = 25 000besök/månad
 27. 27. • 1100 bilder på Wikimedia Commons• 319 bilder ingår i artiklar påWikipedia• 30 språkversioner och 2,8 miljonersidvisningar under 2012
 28. 28. • Kunskapsproduktion utifrån publika satsningar• Förstärka och bredda kompetensen• Utveckla och förbättra verktygen samt arbetssätten• Ta fram en modell för utvärdering av användarnyttan• Konceptuallisera strategiska projekt - skolanPilotstudie på regional/lokal nivå?Nästa steg
 29. 29. Fortsätta att utveckla samarbetet?Ja!
 30. 30. Tack för att ni lyssnade och deltogi diskussionen!
 31. 31. Tidsplan…..Vill du veta mer om samarbetet,kontakta:Sven Rentzhog på:e-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.seTelefon: 070 - 655 05 14ellerAxel Pettersson på:e-post: axel.pettersson@wikimedia.seTelefon: 0733 - 96 55 65Twitter: @Haxpett

×