Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statens maritima museers stormöte

484 views

Published on

Presentation för personalen på Statens maritima museers stormöte i Karlskrona 24/9 och Stockholm 25/9

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Statens maritima museers stormöte

  1. 1. Tänk dig en värld där varje människapå den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål.
  2. 2. Grundprinciper● Encyklopedi● Neutralt● Fritt● Etikett● Strunta i reglerna
  3. 3. CMS <3 WikipediaCMS-samarbeteProjekt GLAM Axel Pettersson, Wikimedia Sverige axel.pettersson@wikimedia.se @Haxpett

×