Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Share.TEC OER-konferens

688 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Share.TEC OER-konferens

 1. 1. SHAring digital REsources in the Teaching Education Community 2008-2011
 2. 2. 2008-2011
 3. 3. Projektgruppen <ul><li>Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD), Italien </li></ul><ul><li>Trinity College (TCD), Irland </li></ul><ul><li>Università Cá Foscari di Venezia (CENEC), Italien </li></ul><ul><li>Stockholms universitet (SU), Sverige </li></ul><ul><li>CLUEB, Italien </li></ul><ul><li>Open University Netherland (OUNL), Nederländerna </li></ul><ul><li>Universidad de Valladolid (UVa), Spanien </li></ul><ul><li>Sofiyski universitet (NIS-SU), Bulgarien </li></ul>04/21/10
 4. 4. Lärarutbildares arbete Informationsresurser <ul><li>Vetenskapliga databaser </li></ul><ul><li>Bibliotek </li></ul><ul><li>Resursdatabaser: kunskapsnavet, PIM, länkskafferiet </li></ul><ul><li>EU.s databaser, t ex MELT </li></ul><ul><li>Open University http://www.open.ac.uk/openlearn/ </li></ul><ul><li>Vetenskapligt material &skolresurser få resurser för högre utbildning </li></ul><ul><li>Forskning </li></ul><ul><li>Undervisning </li></ul><ul><li>Kursplanering </li></ul><ul><li>Skolverksamhet </li></ul><ul><li>Nätverk </li></ul><ul><li>Distans/ flexibel undervisning </li></ul><ul><li>Lokal individuell utveckling & organisering </li></ul>04/21/10
 5. 5. Utvecklingsbehov 04/21/10
 6. 6. Önskvärda funktioner 04/21/10
 7. 7. Share.TEC - plattform för lärarutbildningsresurser <ul><li>En storskalig databas där resurser kan delas och återanvändas </li></ul><ul><li>Semantisk, lingvistisk, teknisk och ”kulturell” interoperabilitet genom: </li></ul><ul><li>en ontologi för lärarutbildning uppbyggd av samtliga partners </li></ul><ul><li>en metadatamodell som refererar till etablerade system som LOM </li></ul><ul><li>nationella kulturer representerade i ontologin, beskriver olika slags lärarutbildning </li></ul>04/21/10
 8. 8. Strategier <ul><li>Kartlägga/engagera lärarutbildningsresurser och expertis </li></ul><ul><li>Bygga ett europeiskt center för lärarutbildning </li></ul><ul><li>Ansluta resursbanker, nätverk för lärarutbildning, externa intressenter </li></ul><ul><li>Olika slags resurser, förlagspublikationer/OER </li></ul><ul><li>Identifiera gemensam kunskap likheter och skillnader inom lärarutbildning </li></ul><ul><li>Stödja användare genom skräddarsydda sökmöjligheter </li></ul>04/21/10
 9. 9. Sökfunktioner 04/21/10
 10. 10. Resursinsamling <ul><li>Alla partners bidrar med en betydande mängd av digitala resurser (ca. 70 000 objekt) </li></ul><ul><li>Variation av språk och kulturella synsätt </li></ul><ul><li>Variation av media och resursformat </li></ul><ul><li>Täckning av olika ämnesområden </li></ul><ul><li>Variation av användningsområde </li></ul>04/21/10
 11. 11. 04/21/10
 12. 12. 04/21/10
 13. 13. 04/21/10
 14. 14. Utmaningar <ul><li>Medverkan från slutanvändare, både under utvecklingsfasen och för framtida underhåll av systemet </li></ul><ul><li>Copyright och IPR </li></ul><ul><li>Hållbarhet </li></ul><ul><li>Marknadsföring </li></ul><ul><li>Affärsplan </li></ul><ul><li>Konkurrerande tjänster på marknaden </li></ul>04/21/10
 15. 18. Kontakt <ul><li>Projektets webbplats: http://www.share-tec.eu/ </li></ul><ul><li>Projektledare: [email_address] </li></ul><ul><li>Svenska partner: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete </li></ul><ul><li>Stockholms universitet </li></ul><ul><li>[email_address] ; [email_address] </li></ul>04/21/10
 16. 19. Lärarutbildares verksamhet informationsbehov <ul><li>Forskning </li></ul><ul><li>Kursplanering- lektioner </li></ul><ul><li>Läroböcker </li></ul><ul><li>Skolverksamhet </li></ul>

×