An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education

864 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education

 1. 1. С ПОДЕЛЯНЕ НА Ц ИФРОВИ Р ЕСУРСИ НА Е ВРОПЕЙСКО Н ИВО София, 11 декември, 2009 Семинар-дискусия: Трансфер на модерни и иновационни образователни технологии в българското училище – постижения, проблеми, перспективи
 2. 2. Проект Share.TEC <ul><li>Sha ring Digital Re sources in the T eaching E ducation C ommunity </li></ul><ul><li>eContentplus programme (ECP 2007 EDU 427015) http://www.sharetecproject.eu </li></ul><ul><li>Партньори – институции и организации от Италия, Ирландия, Швеция , Холандия, Испания </li></ul>
 3. 3. Основни проблеми <ul><li>Разпръснати ресурси </li></ul><ul><li>Без структура </li></ul><ul><li>Невъзможност за ефективно търсене </li></ul><ul><li>Липса на достатъчни метаданни </li></ul>
 4. 4. Обучение на учители <ul><li>Тромаво въвеждане на нововъведения </li></ul><ul><li>Наличните системи са тясно обвързани с националните дадености </li></ul><ul><li>Фокусиране на локално ниво </li></ul><ul><li>Оскъдно споделяне на ресурси </li></ul>
 5. 5. Цели на Share.TEC <ul><li>Създаване на развита система и портал за преподавателите </li></ul><ul><li>Агрегиране на наличните метаданни в европейски мащаб (около 100 хил. обекта) </li></ul><ul><li>Предоставяне на персонализирани услуги с отчитане на локалните културни дадености </li></ul><ul><li>Поддържане на перспектива сред средите занимаващи се с обучение на учители </li></ul>
 6. 6. Архитектура Интегриране на ресурси Външни хранилища Конвертор на метаданни Събиране на метаданни Валидатор на метаданни Централно хранилище Портал Потребител Потребителски модели Адаптивен интерфейс Услуги за търсене и навигация
 7. 7. Външни хранилища <ul><li>Сега съществуващи цифрови хранилища на партньорите в проекта </li></ul><ul><li>Цифрови хранилища на други организации и хора </li></ul><ul><li>Поддръжка на широко разпространени стандарти ( Dublin Core, LOM) </li></ul>
 8. 8. Събиране на метаданни <ul><li>Подсистема (“комбайн”), която извлича (“жъне”) външните хранилища </li></ul><ul><li>Допълване и проверяване на метаданните </li></ul><ul><li>Представяне на данните в унифициран формат </li></ul>
 9. 9. Централно хранилище <ul><li>Съхранява метаданни от всички цифрови хранилища достъпни за “жънене” </li></ul><ul><li>Предоставя данни за потребителския портал </li></ul><ul><li>Поддържа данни за езиковата и културната независимост на системата </li></ul>
 10. 10. Портал <ul><li>Система през която потребителите ще имат достъп до функциите на системата </li></ul><ul><li>Адаптивен, интерактивен, ориентиран към потребителя </li></ul><ul><li>Подпомага социалните аспекти на системата </li></ul>
 11. 11. Онтология <ul><li>ТЕО – Teacher Education Ontology </li></ul><ul><li>Педагогическа характеристика и класификация на съдържанието </li></ul><ul><li>Представяне на профили и компетенции на потребителите </li></ul><ul><li>Многоезичност , мултикултурност </li></ul><ul><li>Йерархично и динамично търсене </li></ul>
 12. 12. Йерархия на понятията
 13. 13. Многоезичност метаданни понятия
 14. 14. Мултикултурност Мултикултурна онтология Онтология за една култура Онтология за друга култура
 15. 15. Очаквания <ul><li>Целенасочено и ефективно използване на налични европейски образователни ресурси </li></ul><ul><li>Споделяне на собствени материали, анотации на чужди </li></ul><ul><li>Изграждане на европейска общност от преподаватели на преподаватели </li></ul>
 16. 16. Край Павел Бойчев Катедра информационни Технологии Факултет по Математика и Информатика Софийски Университет “Св. Климент Охридски” boytchev at fmi.uni-sofia.bg

×