Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Złota Księga 2012 Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

2,340 views

Published on

Złota Księga 2012
Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Złota Księga 2012 Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

 1. 1. ZŁOTA KSIĘGA GIMNAZJUM im. Macieja Rataja w śmigrodzieZa nami rok cięŜkiej pracy. Rok nauki, konkursów, zawodów, projektów.Rok budowania wspólnoty, jakiej nikt i nic nie zastąpi- szkoły. JuŜ staroŜytni dostrzeglijej wartość. Na przestrzeni kolejnych wieków uczono się i nauczano w rozmaitychwarunkach i systemach. Dziś polska szkoła stanęła w obliczu decyzjiuwarunkowanych kryzysem ekonomicznym. Jest bowiem organizmem Ŝywym,tkanką, która stworzy przyszłe społeczeństwo polskie. Dlatego szkole naleŜypomagać- zawsze i wszędzie. My chcielibyśmy w spokoju uczyć się i pracować. Czytak będzie, pokaŜe czas. śmigród, 29 czerwca 2012
 2. 2. Podsumowanie roku szkolnego 2011 / 2012 Rok szkolny 2011-2012 dobiega końca. Dla niektórych jest to radosna wiadomość, dla innych wywołująca na twarzy smutek. Z jednej strony cięŜko rozstać się ze szkołą, wychowawcą, z którym przeŜyło się trzy wspaniale lata, ulubionymi nauczycielami, przyjaciółmi ze szkolnej ławki ze świadomością, Ŝe to juŜ ostatnie takie chwile, spędzone z tymi ludźmi w tej szkole. Ale z drugiej strony po całym roku wytęŜonej pracy i nauki kaŜdy pragnie odrobinę odpocząć. Ten rok szkolny, tak jak kaŜdy inny w naszej szkole, obfitował w róŜnorodne konkursy naukowe, zawody sportowe, konkursy artystyczne, festiwale, projekty edukacyjne oraz wycieczki. Nasi wspaniali uczniowie mieli moŜliwości wykazania się w kaŜdej z powyŜej wymienionych kategorii dzięki dobremu przygotowaniu i współpracy z nauczycielami, którzy dopingowali ich ze wszystkich sił. Przychodząc do szkoły we wrześniu, kaŜdy myślał o wakacjach. Odliczał miesiące, tygodnie, dni, a nawet godziny, najpierw do świąt BoŜego Narodzenia, ferii, Świąt Wielkanocnych, a potem juŜ do wakacji. Cały ten czas wypełniała mrówcza praca i nauka. KaŜdy walczył do ostatnich dni o wyŜsze oceny. Teraz siedzimy i zastanawiamy się, gdzie uciekł nam ten czas. JuŜ czerwiec - pora rozstania i rozmyślania: „ Jak to będzie w szkole po nas?”, „Czy coś się zmieni?”, „ Jak tu będzie za parę lat?”. Samorząd Uczniowski w tym roku (zresztą jak zawsze) organizował wiele happeningów i dyskotek, ale choćby największa dyskoteka, z najlepszym dj’em nie mogła równać się z ministudniówką, która była wyczekiwana od początku przyjścia do szkoły pierwszy raz. Impreza przysporzyła nam duŜo pracy, ale takŜe satysfakcji i niezwykłej zabawy. Podczas niej mogliśmy podziękować naszym wychowawcom, wręczyć Katarzynki ulubionym nauczycielom oraz zaprezentować układy taneczne przygotowane przez naszą nauczycielkę tańca, Lidię Andrzejak, a ćwiczone przez nas przez długie tygodnie. W tym roku szkolnym pracowaliśmy na wielu platformach e-lerningowych, na których nauczyciele umieszczali dla nas zadania, abyśmy podczas weekendów spoŜytkowali czas na „przyjemne z poŜytecznym”. Ale szkoła to nie tylko nauka i 45-minutowe lekcje. To takŜe wycieczki i projekty edukacyjne, podczas których moŜemy uczyć się i bawić. Jest to bardzo dobra forma nauki, którą nauczyciele naszego gimnazjum opanowali do perfekcji! W tym roku szkolnym uczniowie mogli brać udział w przeróŜnych projektach, które wymyślali i koordynowali nasi nauczyciele. KaŜdy znalazł coś dla siebie. Cała nasza praca została podsumowana podczas Gimroku, który odbył się 1 czerwca. Zebrani goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice mogli podziwiać efekty całorocznej pracy uczniów gimnazjum. Wszyscy laureaci konkursów, zawodów oraz festiwali mogli pochwalić się swoimi sukcesami. I tak kolejny juŜ rok dobiegł końca. Pora poŜegnać się ze szkolnymi murami. Chciałabym podziękować całej społeczności szkolnej za stworzenie tak wspaniałej atmosfery, dzięki której chętnie i z uśmiechem na twarzy chodziło się do szkoły! Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Tonderys 2
 3. 3. Złota dziesiątka Numer 1 AndŜelika Golicz II A Uzyskała najwyŜszą średnią ocen - 5,53 ZŁOTA DZIESIĄTKA ODZNAKA ,,WZOROWY UCZEŃ” 2011 / 2012 1. Golicz AndŜelika Jadwiga - 5,53 2. Ładowska Daria Magdalena - 5,38 3. Bagińska Paulina - 5,29 4. Rogala Oliwia - 5,27 5. Zazulczak Karolina Adrianna - 5,23 6. Wojtkowiak Weronika - 5,15 7. Kotkowska śaneta Anna - 5,08 8. Haberka Marta - 5,07 9. Bąk Anna - 5,07 10. Tonderys Julia Maria - 5,07 11. Milan Aleksandra Justyna - 5,07 3
 4. 4. PRYMUS GIMNAZJUM 2011 / 2012 I CZĘŚĆ - JĘZYK POLSKI Daria Ładowska III A – 94 % II CZĘŚĆ – HISTORIA I WOS Paulina Bagińska III A – 97 % III CZĘŚĆ - MATEMATYKA Paulina Bagińska III A – 100 % Maciej Szymanowicz III G – 100 % IV CZĘŚĆ - PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Paulina Bagińska III A – 92 % Sara Michalska III A 92 % V CZĘŚĆ - JĘZYK ANGIELSKI Mariusz Muller III A – 100 % ( cz. podstawowa), 95 % ( cz. rozszerzona) VI CZĘŚĆ - JĘZYK NIEMIECKI Daria Ładowska III A – 98 % ( cz. podstawowa), 93 % ( cz. rozszerzona)4
 5. 5. LISTY GRATULACYJNE 2011 / 2012 1. Paulina Bagińska III A 2. Daria Ładowska III A 3. Sara Michalska III A 4. Anna Bąk III B 5. Julia Tonderys III B 6. Aleksandra Klimkowska III G 7. Aleksandra Bagińska III G 8. Maciej Szymanowicz III G WOLONTARIUSZ ROKU 2011 / 2012 • Martyna Kmieciak IB • Paulina Brodala II B5
 6. 6. POCZET SZTANDAROWY 2011 / 2012 chorąŜy I – Kacper Nowak asysta – Daria Ładowska, Małgorzata Kuracińska, Małgorzata Janik chorąŜy II – Paweł Ostromecki asysta – AndŜelika Golicz, Oliwia Rogala, Karolina Zazulczak chorąŜy III – Adrian BoŜek6
 7. 7. NAJLEPSZA FREKFENCJA 2011 / 2012 Aldona Gierakowska II B Agnieszka Gil II G Marlena Pudłowska II G Monika Ignaczak II C7
 8. 8. SPORTOWIEC ROKU 2011 / 2012 KATEGORIA – DZIEWCZĘTA JOANNA JURKOWSKA III A Sportem zaczęłam się interesować w czwartej klasieszkoły podstawowej, kiedy to za namową koleŜankirozpoczęłam treningi karate. Około roku później postanowiłamspróbować swoich sił w innych dyscyplinach sporu. Wzięłamudział w turnieju siatkówki oraz biegach przełajowych.Rywalizacja sportowa bardzo mi się spodobała, więc od tegoczasu regularnie biorę udział w zawodach róŜnych dyscyplinoraz róŜnej rangi. Ostatnie trzy lata były bardzo dla mnie waŜne i duŜo wciągu nich osiągnęłam. Najbardziej jestem zadowolona zzajęcia II miejsca w short-tracku na szczeblu wojewódzkim.Wzięłam równieŜ udział Mistrzostwach Europy w Karate w Spale.Przygotowania do tych zawodów zajęły mi duŜo czasu, leczopłaciły się, poniewaŜ zajęłam na nich III miejsce w kategoriidziewcząt 16-18 lat. Myślę, Ŝe w przyszłości sport nadal będzie dla mnie waŜny.Postaram się aktywnie spędzać wolny czas. A moim sportowymmarzeniem jest zdobycie czarnego pasa zanim skończę naukęw liceum.8
 9. 9. KATEGORIA – CHŁOPCY TOMASZ SZYMKÓW II A Sport w moim Ŝyciu gości właściwie od 4 roku Ŝycia, kiedy dostałem od swojego ojcapierwszą piłkę. Początkowo na podwórku wraz z siostrą wymienialiśmy między sobą kilka „passów”.Pierwsze treningi piłkarskie w mojej „karierze” rozpoczęły się, kiedy uczęszczałem do drugiej klasypodstawówki. Zacząłem wtedy systematycznie trenować z uczniowskim klubem sportowym „MłodeOrły”. Piłka noŜna nie jest jedynym sportem, w którym reprezentuję naszą szkołę. Przez cały rokszkolny występowałem wraz ze szkolną reprezentacją w takich dyscyplinach jak koszykówka czy piłkaręczna, a takŜe biegi, w których święciłem największe sukcesy. Futbol jest chyba rzeczą, która odgrywa w moim Ŝyciu najwaŜniejszą rolę. Reakcje mojejmamy na powroty z treningów o godzinie 18 czy 19 moŜna zrozumieć, bo chce, abym bardziejprzyłoŜył się do nauki. Nieraz gdy dostałem kilka słabych ocen, była groźba kary zakazu treningów, cobyło dla mnie wielkim stresem, poniewaŜ dzień bez piłki to dzień stracony. Jesienią chorobawykluczyła mnie z gry na dwa tygodnie, więc wiecie, co się zdarzyło. MoŜna powiedzieć ADHD wdomu było na porządku dziennym. Oczywiście mi choroba nie przeszkadzała w treningach, chociaŜstan zdrowia na to nie pozwalał. To mama była przeciwna i musiałem się podporządkować. Z piłką noŜną wiąŜę swoją przyszłość. Myślę, Ŝe grając w jakimkolwiek klubie w polskiejekstraklasie, uzbierałbym na kawałek chleba. Ambicje mam większe. Jak kaŜdy młody chłopak marzęo tym, aby grać w jakimś wielkim klubie. W moim przypadku byłby to Real Madryt. Siostra zawszechciała, abym grał u boku ówczesnego piłkarza „galaktycznych”, zarazem jej ulubionego FernandoMorientesa, a takŜe załatwił jej koszulkę z numerem 9, z której grał. Biegi i piłka noŜna są to dwa sporty, w których zostawiam całe swoje zdrowie. Nie takdawno, bo pod koniec maja we Wrocławiu odbywały się zawody lekkoatletyczne. Pan Wrońskiwystawił mnie do biegu na dwa kilometry. Zająłem wtedy trzecie miejsce. Czułem wtedy, Ŝe mogęwszystko. Tydzień później na tym samym stadionie były wojewódzkie zawody (tydzień wcześniej strefa).Biegłem na dystansie jednego kilometra. Wiedziałem, Ŝe jestem w stanie zająć miejsce na pudle.Byłem dziewiąty. Czułem pewien niedosyt. Myślałem, Ŝe coś nawaliło, Ŝe za mało się starałem. Dopieropóźniej uświadomiłem sobie, Ŝe Ŝeby coś osiągnąć, naleŜy trenować, nic nie zdarzy się z marszu. W tensam sposób przystąpiłem do zawodów. Teraz mówię sobie, Ŝe była to kara za brak przygotowania, Ŝetrzeba pogodzić piłkę i biegi, a do tego naukę. DuŜą rolę w tym, co osiągnąłem, odgrywają moi rodzice. Mama zawsze dorzucała drobnedo biletu na pociąg, a tata zawsze zawoził mnie, gdy ten nie jechał w godzinach przed treningiem.Moje kochane trzy starsze siostry zawsze mnie wspierały i podnosiły na duchu, gdy odczuwałem lekkikryzys, zwłaszcza najstarsza, której obiecałem koszulkę Morientesa. Przede mną jeszcze rok nauki w gimnazjum. Będę starał się zdobyć jak najlepsze oceny idostać się do dobrego liceum, oczywiście nie zapominając o sporcie, który odgrywa dla mnie waŜnąrolę. Miejmy nadzieję, Ŝe w następnym roku wraz ze szkolną reprezentacją, a takŜe indywidualnie damz siebie wszystko, Ŝeby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Bądźmy dobrej myśli… Wielki podziękowania dla wuefistów- pana Wrońskiego, pana Urama, pana Zakrzewskiego,pani Wojtkowiak za wkład w przygotowanie do zawodów, które odbywały się przez dwa lata nauki wgimnazjum.9
 10. 10. SPORTOWCY, KTÓRZY WNIEŚLI NAJWIĘKSZY WKŁAD W WYNIKI SZKOŁY Patryk Śron Daniel Andrzejewski Daniel Tadeusiak Dawid Urban Erwin Łukawy Joanna Jurkowska Marta Cierpka Małgorzata Janik10
 11. 11. KONKURSY BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY• Wynik matematycznych mistrzostw Polski – „Matematyka innego wymiaru”o Klasy I – Weronika Wojtkowiak - I miejsce w powiecie, I miejsce w województwieo Klasy II – Marlena PodróŜna - I miejsce w powiecie, 15 miejsce w województwieo Klasy III – Sara Michalska – I miejsce w powiecie, 9 w województwieo I miejsce w konkursie na najciekawszą prezentację problemu badawczego –Projekt Ekologia• Liga Naukowa Matematyczna 2012 – do etapu regionalnego zakwalifikowali się:o Sara Michalska (IIIa)o Paweł Jobczyk (IIIa)o Daniel Kowalczyk (IIIa)o Maciej Szymanowicz (IIIg)• Ogólnopolski konkurs „Wrzuć kurs” w ramach projektu „Uczeń online”-laureatkami są:o Dominika Matysiak (IIf)o Aleksandra Milan (IIf)o Karolina Zazulczak (Ib)o Joanna Maciejewska (Ib)o Alicja Bagińska (Ib)o Andrzej Szymków (Ib)o Marcel Pursch (Ib)• Ogólnopolski konkurs wiedzy poŜarniczej - w etapie powiatowym I miejscezajął:o Andrzej Szymków (Ib)• Konkurs Ogólnopolski „EKOTEST” w którym brało udział 1170 uczniów z całejPolski - nasza uczennica Aleksandra Milan zajęła 18. miejsce.• Powiatowy konkurs „Co wiesz o swoim powiecie?”- I miejsce druŜynowo zdobyli:o AndŜelika Golicz (IIa)o Piotr Szulc (IIa)11
 12. 12. KONKURSY BLOK HUMANISTYCZNO- JĘZYKOWY• Liga Naukowa Humanistyczna 2012 – do etapu regionalnego zakwalifikowali się:o Paulina Bagińska (IIIa)o Oliwia Rogala (IIb)o Bartosz Smektała (IIf)o Aleksandra Bagińska (IIIg)• Powiatowy konkurs historyczny „Początki Państwa Polskiego” – II miejsce zajęła:o Anna Bąk (IIIb)• Powiatowy Konkurs Przekładu z Języka Angielskiego – II miejsce zajął:o Mariusz Muller (IIIa)• Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego – III miejsce zajęłao Sybilla Nowak (Ie)• X Powiatowy Turniej ReportaŜu i FotoreportaŜuo I miejsce – Oliwia Rogalao II miejsce – Aleksandra Klimkowska – kategoria reportaŜu i fotoreportaŜu12
 13. 13. KONKURSY BLOK ARTYSTYCZNYI miejsce w Powiatowym konkursie Recytatorskim oraz III miejsce w DolnośląskimKonkursie Recytatorskim zajął:o Bartosz SmektałaIII miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim zajęła:o Aleksandra KlimkowskaUdział w etapie regionalnym konkursu plastycznego „ 20 lat Państwowej StraŜyPoŜarnej – Jak nas widzą tak nas malują” zapewniły sobie:o Aleksandra Barańska i Joanna DębowskaOgólnopolski I Integracyjny Plener Malarski we Wleniu:o Klara Rudzka - I miejsceo Marlena Soboń – II miejsceFestiwal Poezji śpiewanej wyróŜnienie zdobyli :o Joanna Pilarska, Natan śakowicz, Adrian Dumin13
 14. 14. ZAWODY SPORTOWEMistrzowie powiatu w siatkówce chłopców:o Dominik Skotnicznyo Marcel Purscho Maciej Belcarzo Erwin Łukawyo Kacper Nowako Daniel Andrzejewskio Jakub Figurao Dawid Karyśo Konrad Kokorao Daniel Tadeusiako Dawid Urbano Patryk KopijEtap powiatowy COCA COLA CUP – I miejsce:o Erwin Łukawyo Tomasz Szymkówo Bartek Cieślikiewiczo Adrian Filo Konrad Kokorao Daniel Tadeusiako Jakub Figurao Joachim Kokorao Jakub Adamowiczo Łukasz Górnyo Bartek LisMistrzostwa powiatu w tenisie stołowym - I miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców:o Jakub Figurao Daniel Tadeusiako Katarzyna Górskao Ewelina CelaryPółfinał mistrzostw międzypowiatowych w piłce ręcznej chłopców- I miejsce:o Patryk Śrono Daniel Andrzejewskio Dawid Urbano Dawid Karyśo Konrad Kokorao Erwin Łukawyo Radosław Tyrkao Maciej Pękowskio Kacper Nowako Maciej Belcarzo Jakub Adamowiczo Piotr Szulco Tomasz Szymków14
 15. 15. Dolnośląska gimnazjada w short-tracku- II miejsce chłopców i II miejsce dziewcząt:o Patryk Śrono Przemysław Mazureko Łukasz Deniso Natan śakowiczo Joanna Jurkowskao ElŜbieta Ninierzao Joanna Pilarskao Katarzyna TomaszewskaFinał strefy w lekkoatletyce:o Marcel Pursch- I msc. Rzut oszczepemo Karol Łoskot- II msc. Rzut oszczepemo Alicja Ostrowska- I msc. Pchnięcie kuląo Marta Cierpka – I msc. Rzut dyskiemo Tomasz Szymków- IIImsc. Bieg – dystans na 2000mSztafetowe biegi przełajowe – I miejsce druŜynowo chłopców:o Erwin Łukawyo Tomasz Szymkówo Maciej Belcarzo Patryk Śrono Piotr Szulco Bartłomiej Cieślikiewiczo Mariusz Jakubówo Joachim Kokorao Hubert Domarackio Sebastian ZgobaBiegi przełajowe z okazji „Święta Sadów” – I miejsce druŜynowo:o ElŜbieta Ninierzao Klaudia Jagodzińskao Tomasz Szymkówo Sebastian Zgobao Marlena Pudłowskao Piotr Szulco Hubert Domarackio Maciej Belcarzo Joanna Jurkowskao Erwin ŁukawyMiędzyszkolne biegi przełajowe w Głębowicach - I miejsce druŜynowo:o Karolina Szulco Patryk Chodorowskio Marlena Pudłowskao Patryk Pruchniko Patryk Śrono Piotr Szulco Klaudia Jagodzińskao Małgorzata Janiko Hubert Domarackio Joanna Jurkowskao Sebastian Zgoba15
 16. 16. Okiem absolwentki Ostatni dzwonek, ostatnie przerwy, ostatnie dni tej pięknej „rutyny”… Coraz większymi krokami zbliŜa się zakończenie roku szkolnego, czyli oficjalne poŜegnanie się absolwentów z gimnazjum. Dlaczego warto przyjść do „Rataja”? Dla kaŜdego szóstoklasisty przyjście do nowej szkoły jest waŜnym wydarzeniem. Boją się, Ŝe nie odnajdą się w gimnazjum, Ŝe ludzie będą ich postrzegać jako tych „nowych”. Kiedy przychodziłam do Gimnazjum im. Macieja Rataja, nie wiedziałam, czego się spodziewać. Trochę się bałam, Ŝe wszyscy mi będą dokuczać, Ŝe będę najmłodsza… Nic bardziej mylnego! JuŜ na starcie kaŜdy jest dla siebie uprzejmy, zawsze moŜna liczyć na pomoc starszych kolegów. Jeśli jest się otwartym na nowe znajomości, bez problemu pozna się tu wielu świetnych ludzi. Uzdolnionych, z perspektywami. Ludzi, którzy w większości wiedzą, czego chcą. Wiedzą, po co się uczą. Na pewno wyjdzie im to w przyszłości na korzyść. Szkoła mimo swoich rozmiarów i liczby ludzi, którzy codziennie do niej uczęszczają, jest bardzo przyjazna dla młodego człowieka. Nowoczesny sprzęt, wygląd, nauczyciele, którzy uczą innowacyjnymi sposobami. Zatrzymując się na temacie naszego grona pedagogicznego… Po trzech latach, większość nauczycieli zna kaŜdego ucznia z imienia, nawet ci, którzy nie mają z nim lekcji. Nigdy nie spotkałam się z przypadkiem, aby pedagog odmówił chęci pomocy. Czasem naprawdę duŜo się wymaga od ucznia, jednak po trzech latach nauki wszyscy zdają sobie sprawę, Ŝe nie robili tak, aby nam zaszkodzić i stawiać gorsze oceny. Wręcz przeciwnie, po napisaniu egzaminów gimnazjalnych, kaŜdy stwierdza, Ŝe dzięki pewnym wymogom, ma się większą wiedzę. Szkoła to nie tylko lekcje, to takŜe przerwy. Nie da się zapomnieć tych dziesięciu minut czasu spędzonych na słuchaniu muzyki, siedzenia na scenie, całkowitego rozpręŜenia i bieganie co chwilę do sklepiku. Tak co 45 minut. Poza czystą teorią ta szkoła nauczyła mnie wiele praktycznych działań: współpracy w grupie, funkcjonowania w społeczeństwie. Liczne happeningi czy dyskoteki szkolne są tego idealnym przykładem. Jeśli jest się osobą aktywną, chętną w udziale Ŝycia szkolnego – zapraszam do pełnienia funkcji przedstawiciela klasy. Samorząd świetny, zgrani ludzie, opiekun, jakiego moŜna sobie tylko wymarzyć! Nieraz Pani Joanna Ładowska musiała stanąć pomiędzy młotem, a kowadłem (uczniowie vs nauczyciele). Z kaŜdych opałów wybrnęliśmy wspólnymi siłami. Dobra wiadomość dla kolejnych aktywistów – w Ŝadnej szkole nie spotkałam się z tak bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Tutaj juŜ kaŜdy znajdzie coś dla siebie. Dla trzecioklasistów pogotowia egzaminacyjne, kółka przedmiotowe, teatr, śpiewy, tańce… nawet projekt „RóŜnymi drogami do jednego Boga!”. O rozwoju sportowym chyba nie musze wspominać, nasza szkoła w tej dyscyplinie od lat znajduję się w czołówkach i stawia innym wysoką poprzeczkę. Kiedy juŜ stwierdzicie, Ŝe chcecie odpocząć od nauki (chodź tego nigdy za wiele), macie moŜliwość zapisania się na corocznie organizowane wycieczki zagranicę (byliśmy juŜ m.in. w Chorwacji, Grecji, Francji). 16
 17. 17. Podsumowując mogę rzec, gimnazjum to najlepszy czas jaki mnie spotkał w Ŝyciu. Nie da się opisać tych wszystkich wspomnień, na samą myśl zakończenia roku, łzy napływają do oczu. To tutaj poznałam świetnych ludzi, zawarłam nowe przyjaźnie. To właśnie ta szkoła przygotowała mnie jak najlepiej do kolejnego etapu Ŝycia – szkoły średniej. Jedynym minusem jest to, Ŝe… edukacja w niej trwa jedynie trzy lata. Nie wiem, czy spotkam się kiedyś z tak znakomitą atmosferą, a przede wszystkim z ludźmi, bo to oni tworzą szkołę. Dziękuję wszystkim za wszystko, za te trzy wspaniałe lata. A młodszym kolegom i koleŜankom Ŝyczę, aby dalej tworzyli ten świetny klimat i oby docenili tę szkołę, póki jeszcze mają moŜliwość się w niej uczyć. Aleksandra KlimkowskaOpracowanie graficzne: Dominika Tonderys IIIa , Patrycja Salej IIIaOpieka merytoryczna: mgr ElŜbieta Kostecka 17

×