Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uczeń online – nabór 1

298 views

Published on

Uczen online - nabór 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uczeń online – nabór 1

 1. 1. Uczeń online – grupa 1 (2010-2013) Koło Matematyczne Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Opiekun koła matematycznego: Anna Wołoszyn
 2. 2. Założenia programu  Uwzględnia w pełni edukację matematyczną i informatyczną określoną w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zawiera umiejętności określone w standardach egzaminacyjnych zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.  Uwzględnia kształcenie kluczowych kompetencji uczniów poprzez udział w zajęciach matematycznego koła naukowego, korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego oraz tworzenie przez uczniów własnych materiałów elearningowych, publikowanych w serwisie supermemo.net.
 3. 3. Fundamenty nowoczesnej edukacji Harmonia • Człowiek rozwija się harmonijnie jedynie w sytuacji, gdy umożliwia mu się doskonalenie intelektualne, praktyczne i emocjonalne. Rozwój • Rozwój poznawczy ucznia polega na samodzielnym konstruowaniu wiedzy pochodzącej z różnych źródeł we własny, subiektywny sposób: od konkretnego doświadczenia do porządkowania poznawanego świata. Wiedza • Zdobywanie wiedzy typu know-how (wiedzieć jak) oraz know-why (wiedzieć dlaczego) generuje aktywność, samodzielność i odpowiedzialność w procesie kształcenia i własnego rozwoju.
 4. 4. Cele ogólne programu Rozwijanie wśród gimnazjalistów zainteresowania matematyką Wdrażanie ucznia do samodoskonalenia i poszerzania swojej wiedzy Przygotowanie do twórczego rozwiązywania problemów przez wykorzystanie technologii informacyjnej Kształcenie umiejętności konstruktywnej pracy w grupie.
 5. 5. Cele szczegółowe programu  Widoczna aktywność uczniów z grupy objętej innowacją w działaniach wewnątrzszkolnych oraz środowiskowych, które są związane są ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych  Kształcenie umiejętności dostrzegania, porządkowania i wykorzystywania wiedzy z różnych źródeł, rozważnego i umiejętnego korzystania z mediów, szczególnie Internetu  Umiejętność przygotowania i zintegrowanie materiałów multimedialnych na platformie e-learningowej w formie kursu  Kształcenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo skutkowych i zależności funkcyjnych  Kształcenie umiejętności planowania własnej pracy, opanowania prostych technik informatycznych do modelowania sytuacji matematycznych i rozwiązywania problemów  Rozwijanie własnych zainteresowań, sprawności umysłowych i wyobraźni przestrzennej  Kształcenie kompetencji projektanta dydaktycznego kursów e-learningowych.
 6. 6. Nocny matematyczny maraton Podczas spotkania panowała bardzo twórcza atmosfera, uczestnicy bawili się wspaniale. Uczniowie sami wybierali rodzaj zadania do rozwiązania. Każdy znalazł wśród propozycji coś ciekawego dla siebie. Rozwiązywaliśmy zadania w formie łamigłówek liczbowych, grafów, krzyżówek, rebusów. Budowali figury przestrzenne, poznawali ciekawostki matematyczne, samodzielnie układali zadania.
 7. 7. Powtórki przed egzaminem metodą SuperMemo Przykładowe tematy kursów:  Pola i obwody Figur  Potęgi  Procenty  Sprytne rachunki  Systemy liczbowe  Trójkąty prostokątne  Ułamki dziesiętne Wszystko o kole.  Rozrywka: Gitara  Rozrywka: Wędkarstwo- Spinning www.mrat.pl
 8. 8. Nagrody w konkursie „Wrzuć kurs”
 9. 9. Projekt gimnazjalny –”Szkoła w liczbach” Obszar tematyczny • Matematyka - statystyka • Do czego wiedza statystyczna jest potrzebna? Problem do rozwiązania Temat projektu • Szkoła w liczbach
 10. 10. Projekt gimnazjalny –”Szkoła w liczbach” Główny cel projektu Głównym celem projektu jest wykazanie użyteczności wiedzy statystycznej do analizowania problemu występującego w szkole Cele szczegółowe 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu statystyki; 2. Doskonalenie umiejętności gromadzenie, selekcjonowania, analizowania danych oraz formułowania wniosków; 3. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie; 4. Wskazanie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom wniosków mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży naszej szkoły; 5. Zwiększenie kompetencji posługiwania sie programem Power Point oraz Excel; Kompetencje kluczowe kształcone podczas prac nad projektem 1. Samokształcenie: planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się. 2. Komunikacja: skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach. 3. Kooperacja: efektywne współdziałanie w zespole, strukturach społecznych, administracyjnych itp. 4. Kreatywne myślenie: rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 5. Wykorzystanie technologii informatycznej: sprawne posługiwanie się komputerem i sprzętem elektronicznym.
 11. 11. Efekty –”Szkoła w liczbach” http://prezi.com/rwtzlu53snvh/
 12. 12. Projekt gimnazjalny –”Złoty podział” Obszar tematyczny • Matematyka - statystyka • Dlaczego starożytni Grecy uznali jeden z podziałów odcinka za najdoskonalszy pod względem estetycznym i nazwali złotym? Problem do rozwiązania • Od złotego podziału do liczb Fibonacciego Temat projektu
 13. 13. Projekt gimnazjalny –”Złoty podział” Główny cel projektu Głównym celem projektu to zwiększenie zainteresowania matematyką i zwrócenie uwagi uczniów na jej wszechobecność w otaczającym świecie. Cele szczegółowe 1. Uczniowie potrafią wyjaśnić na czym polega określenie złotej liczby, złotej proporcji, złotej figury 2. Uczniowie potrafią poszukiwać i podać przykłady złotego podziału w otaczającym świecie, w swojej miejscowości 3. Uczniowie potrafią wykorzystać internet w wyszukiwaniu informacji na temat projektu, kalkulator graficzny do odliczenia złotej liczby, program Geogebra do wykonywania, konstrukcji złotych figur oraz wykrywania złotej proporcji 4. Uczniowie potrafią wykorzystać program Excel do obliczania złotej liczby 5. Uczniowie potrafią zaprezentować wyniki swojej pracy przy pomocy portfolio i prezentacji multimedialnej wykonanej Kompetencje kluczowe kształcone podczas prac nad projektem 1. Samokształcenie: planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się. 2. Komunikacja: skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach. 3. Kooperacja: efektywne współdziałanie w zespole, strukturach społecznych, administracyjnych itp. 4. Kreatywne myślenie: rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 5. Wykorzystanie technologii informatycznej: sprawne posługiwanie się komputerem i sprzętem elektronicznym.
 14. 14. Efekty – „Złoty podział” W poszukiwaniu złotego podziału http://prezi.com/4uthnuwysesp/ciag-fibonacciego/
 15. 15. Efekty – „Złoty podział” http://prezi.com/m3tbxbacah6_/
 16. 16. Fotografie z realizacji projektów
 17. 17. Prace uczniów http://youtu.be/-dJtWtlpOuk
 18. 18. Artykuły prasowe www.wiadomosci.zmigrod.com.pl
 19. 19. Artykuły prasowe www.nowagazeta.pl
 20. 20. Artykuły, newsy www.zmigrod.com.pl
 21. 21. Relacje z letnich obozów naukowych Zakopane 2011  www.mrat.pl
 22. 22. Relacje z letnich obozów naukowych Jarosławiec 2012  www.mrat.pl
 23. 23. Relacje z letnich obozów naukowych Jarosławiec 2012  www.mrat.pl
 24. 24. Relacje z letnich obozów naukowych Węgierska Górka 2013  www.mrat.pl
 25. 25. Zakończenie pracy z grupą 1

×