Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szyfry bez tajemnic

5,830 views

Published on

Prezentacja pt. "Szyfry bez tajemnic" wykonana przez Piotra Szubę kl. 3g do projektu z matematyki "Matematyka róznych obcych krainach"

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Szyfry bez tajemnic

 1. 1. SZYFRY BEZ TAJEMNIC
 2. 2. Czym jest szyfr? Szyfr – inaczej algorytm kryptograficzny; jest to funkcja matematyczna wykorzystywana do szyfrowania tekstu jawnego lub jego deszyfrowania. Zazwyczaj jedna funkcja wykorzystywana jest do szyfrowania a inna do deszyfrowania wiadomości. Wiadomośd przed zaszyfrowaniem nazywana jest tekstem jawnym, wiadomośd zaszyfrowaną nazywamy szyfrogramem. Proces zamiany tekstu jawnego na szyfrogram nazywamy szyfrowaniem.
 3. 3. Pismo piktograficzne Pismo piktograficzne -jest najstarszym znanym systemem piśmienniczy. Piktogramy to obrazki oddające elementy rzeczywistości. Schematyczne rysunki symbolizowały przedmioty, zwierzęta, osoby. Pierwsze piktogramy pojawiły się w 2. połowie IV tys. p.n.e..
 4. 4. Alfabet Alfabet (nazwa pochodzi od pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa i beta) - najpopularniejszy system zapisywania mowy. Przykładem współczesnego alfabetu jest: -alfabet polski -alfabet Morse’a -alfabet Braille’a Alfabet polski oparty jest na alfabecie łacioskim i składa się obecnie z 32 liter. Litery z alfabetu łacioskiego: Q, V i X nie są zaliczane do liter polskiego alfabetu, gdyż w polskim słowotwórstwie nie ma potrzeby ich stosowania. Występują one tylko w wyrazach pochodzenia obcego, czyli zapożyczonych.
 5. 5. Kod Morse’a szyfrem? Kod Morse'a – stworzony w 1832 przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila jest sposobem reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków światła, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką. W 1836 r. uzyskał już pierwsze sukcesy, gdzie w 1837 r. zademonstrował działanie swego telegrafu elektromagnetycznego na uniwersytecie nowojorskim.
 6. 6. Szyfr Cezara Szyfr Cezara (zwany też szyfrem przesuwającym, kodem Cezara lub przesunięciem Cezariaoskim) – w kryptografii jedna z najprostszych technik szyfrowania. Jest to rodzaj szyfru podstawieniowego, w którym każda litera tekstu jawnego (niezaszyfrowanego) zastępowana jest oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie inną literą przy czym kierunek zamiany musi byd zachowany.
 7. 7. Szyfry harcerskie Szyfry harcerskie możemy podzielić na:  Szyfry sylabowe  Szyfr zuchowy (czekolada)  Szyfr ułamkowy  Szyfr podstawiany – liczbowy  Szyfr – zamiana  Alfabet Morse'a
 8. 8. Szyfry sylabowe Są to najprostsze szyfry, można je wymyślad samemu. Najbardziej popularnymi literówkami są: GA-DE-RY-PO-LU-KI PA-DY-GI-MO-ZE-TU KA-CE-MI-NU-TO-WY KO-NI-EC-MA-TU-RY PO-LI-TY-KA-RE-NU NO-WE-BU-TY-LI-SA Zasada tych szyfrów jest bardzo prosta. Wyjaśnię to na przykładzie GA-DE-RY- PO-LU-KI. Zasada działania szyfru jest prosta, wystarczy podstawiad za literkę w szyfrowanym wyrazie literkę, która jest w parze. Jeśli zaś literka, w szyfrowanym wyrazie nie występuje w szyfrze przepisujemy ją.
 9. 9. Szyfr zuchowy (czekolada) Szyfr oparty na kluczu "ramce" wykorzystywanej częściowo w zapisie.
 10. 10. Szyfr ułamkowy Polega na zapisaniu liter w postaci ułamków. Licznik oznacza kolejną pozycję litery w kluczu. Przykład zapisu: HARCERZ - 3/2 + 1/1 + 2/4 + 3/1 + 5/1 +2/4 + 3/5
 11. 11. Szyfr podstawiany – liczbowy Kolejne litery zostają zamienione na kolejne liczby: A – 1, B – 2, C – 3, D – 4, E – 5, F – 6, G – 7, H – 8, I – 9, J – 10, K - 11, L – 12, Ł – 13, M – 14, N – 15, O – 16, P – 17, R – 18, S – 19, T – 20,U – 21, W – 22, Y – 23, Z - 24 ALA MA KOTA = 1/12-1+14- 1+(11+16:20)=1 Sposób oddzielania poszczególnych liczb zależy tylko od pomysłowości szyfrującego.
 12. 12. Szyfr – zamiana Zamiast litery na górze - piszemy znajdującą się pod spodem, zamiast dolnej - znajdującą się nad nią.
 13. 13. Metody łamania szyfrów Wyróżnia się dwie ogólne metody łamania szyfrów: Łamanie szyfru ze znanym tekstem jawnym: na podstawie zaszyfrowanej wiadomości i odpowiadającym jej tekstom jawnym (przynajmniej fragmentom) następuje określenie klucza i algorytmu do deszyfrowania informacji. Łamanie szyfru ze znaną częścią zaszyfrowanej wiadomości: odszyfrowanie następuje na podstawie podanych informacji dla których udało się rozszyfrowad (przynajmniej fragmenty) tekst jawny i klucz.
 14. 14. Techniki łamania szyfrów Metoda prób i błędów to podstawianie różnych kombinacji klucza. Wyszukiwanie prawdopodobnych słów to szukanie słów pojawiających się w określonych miejscach, które z dużym prawdopodobieostwem powinny znajdowad się w tekście. Analiza matematyczna to ułożenie i rozwiązanie układu równao na podstawie znanych algorytmów kryptograficznych.
 15. 15. Pojęcia związane z szyfrowaniem  Kryptologia = kryptografia + kryptoanaliza  kryptografia (szyfrowanie)  kryptoanaliza (rozszyfrowywanie)  klucz tajny (klucz symetryczny)  klucz publiczny (klucz niesymetryczny)  wiarygodnośd (poufnośd i autentycznośd)  podpis cyfrowy (dodatkowa informacja)  kryptoanaliza (rozszyfrowywanie)  metody łamania szyfrów  techniki łamania szyfrów
 16. 16. Prezentację wykonał Piotr Szuba uczeo klasy 3G.

×