Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Posumowanie projektów z matematyki - 2014r.

9,461 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Posumowanie projektów z matematyki - 2014r.

 1. 1. Projekty edukacyjne z matematyki i informatyki Opiekun: Anna Wołoszyn Główny celem naszych tematów projektowych było kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji, doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań, samokształcenie, wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy.
 2. 2. MATEMATYKA KLASA 3B MAJ 2014
 3. 3. Platforma edukacyjna Fronter Podczas realizacji projektów z matematyki nasza klasa korzystała ze szkolnej platformy edukacyjnej. Umieszczaliśmy swoje prace, rysunki, filmy, informacje dotyczące realizacji projektów. Następnie publikowaliśmy w Internecie za pomocą narzędzia do tworzenia i prowadzenia stron internetowych WebFronter
 4. 4. Strona projektu Jednym z efektów naszej pracy jest strona internetowa na których opublikowane są nasze projekty www.webfronter.com/dolnyslask/2014_matematyka
 5. 5. Nasze projekty PARADOKSY MATEMATYCZNE ILE KOSZTUJĄ KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE? OD PIERWIASTKÓW TEODOROSA DO ZŁOTEGO CIĘCIA CZY MOŻNA POPRAWIĆ SWOJE IQ? NADMIAROWI CIAŁA CIAO KSIĘGA NAD KSIĘGAMI Zrealizowaliśmy 6 projektów:
 6. 6. Paradoksy matematyczne Celem projektu było opracowanie materiałów przedstawiających paradoksy spotykane na co dzień i paradoksy matematyczne wraz z wyjaśnieniem. Skład zespołu projektowego: Weronika Wojtkowiak, Alicja Bagińska, Ela Ninierza klasa 3B
 7. 7. Paradoksy matematyczne Czego się nauczyliśmy? Znamy pojęcia paradoksu i sofizmatu. Potrafimy wyjaśnić paradoks zgubionej złotówki, 0.(9) = 1 ?, Paradoks Monty’ego Halla, paradoks brakującej kostki czekolady… Zaznamy metody tworzenia i wykorzystania w życiu wstęgi Möbiusa Potrafimy umieścić opracowane materiały: w filmie, na stronie internetowej projektu, prezentacji multimedialnej PREZI Stworzyliśmy 3 filmy edukacyjne, zadania matematyczne, prezentację PREZI oraz współtworzyliśmy stronę projektu
 8. 8. Ile kosztują konstrukcje geometryczne? Celem projektu było pogłębianie i utrwalanie wiedzy matematycznej, rozwijanie intuicji geometrycznej. Utrwalenie wiadomości i doskonalenie sprawności posługiwania się pojęciami geometrycznymi, własnościami figur, przekształceń geometrycznych Skład zespołu projektowego: Andrzej Szymków, Łukasz Budzisz, Eryk Waszkiewicz klasa 3B
 9. 9. Ile kosztują konstrukcje geometryczne? Czego się nauczyliśmy? Umiemy wykonywać podstawowe konstrukcje (konstrukcje prostopadłej, równoległej, symetralnej i dwusiecznej, okręgu opisanego i wpisanego, czworokątów, podziału odcinka, itp.) oraz różne konstrukcje pięciokąta foremnego, konstrukcje innych wielokątów foremnych, a także konstrukcję 17-kąta foremnego w programie GEOGEBRA. Potrafimy obliczać przykładowy koszt konstrukcji geometrycznych w zależności od ustalonego cennika określającego koszt użycia poszczególnych narzędzi: cyrkla, linijki… Potrafimy umieścić opracowane materiały: w filmie, na stronie internetowej projektu, prezentacji multimedialnej PREZI. Stworzyliśmy film z naszymi konstrukcjami, prezentację PREZI z obliczenia kosztów konstrukcji oraz współtworzyliśmy stronę projektu
 10. 10. Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia Celem projektu było prawidłowe posługiwanie się pierwiastkami. Poprawne stosowanie nazewnictwa (stopień, wyrażenie podpierwiastkowe, pierwiastek iloczynu i ilorazu). Praktyczne wykonywanie obliczeń na pierwiastkach z zastosowaniem odpowiednich twierdzeń. Poznanie złotej proporcji, ciągu Fibonacciego, złotej spirali oraz zagadnień wprowadzających do geometrii fraktalnej. Skład zespołu projektowego: Karolina Zazulczak kl. 3B, Radosław Zazulczak kl. 2B
 11. 11. Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia Czego się nauczyliśmy? Znamy zagadnienie związane z ciągiem Fibonacciego, własnościami pentagramu, obliczeniami z zastosowaniem liczby złotej. Potrafimy wykonać konstrukcję ślimaka Teodorosa oraz złotego cięcia, przeprowadzać doświadczenia dotyczącego wyznaczania proporcji w własnym ciele oraz porównywać otrzymane wielkości ze złotą proporcją. Znajmy w swoim otoczeniu miejsca w których zastosowano „boski” podział. Potrafimy umieścić opracowane materiały: w filmie, na stronie internetowej projektu, prezentacji multimedialnej PREZI. Stworzyliśmy film, prezentacje PREZI oraz współtworzyliśmy stronę projektu
 12. 12. Czy można poprawić swoje IQ? Celem projektu było utworzenie zbioru zadań bloku matematycznego testu IQ oraz odpowiedź na pytanie: Czy można poprawić swoje IQ? Skład zespołu projektowego: Weronika Bondzior, Natalia Klimczak, Tobiasz Kałuża kl. 3B
 13. 13. Czy można poprawić swoje IQ? Czego się nauczyliśmy? Potrafimy rozwiązywać przykładowe zadania logiczne czy matematyczne, które często występują w testach IQ np. Jak farmer ma przeprawić przez rzekę: lisa, kurę i worek ziarna. Wiemy w jaki sposób można zwiększyć swoją inteligencję. Potrafimy umieścić opracowane materiały: w filmie, na stronie internetowej projektu, prezentacji multimedialnej PREZI. Stworzyliśmy film, prezentacje PREZI oraz współtworzyliśmy stronę projektu
 14. 14. Nadmiarowi ciała „CIAO” Celem projektu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Wykorzystanie prostych działań matematycznych w edukacji o zbilansowanej diecie. Skład zespołu projektowego: Joanna Maciejewska, Kinga Dudek, Magda Jaworska, Marcel Pursch kl. 3B
 15. 15. Nadmiarowi ciała „CIAO” Czego się nauczyliśmy? Znamy pojęcia: racjonalnego odżywiania, zbilansowanej diety Potrafi objaśnić „Nową Piramidę Zdrowia”, wskazać własną normę zapotrzebowania na energię uwzględniając podział na płeć i rodzaj aktywności fizycznej, definicję GDA, BMI oraz obliczyć swoje GDA i BMI. Potrafimy tworzyć: tabele, diagramy, badać korelację (arkusz kalkulacyjny), stawiać i weryfikować własne hipotezy, gromadzić i interpretować dane, umieszczać opracowane materiały: w filmie, na stronie internetowej projektu, prezentacji multimedialnej PREZI. Stworzyliśmy 7 filmów, prezentację PREZI , zadania matematyczne oraz współtworzyliśmy stronę projektu
 16. 16. Księga nad księgami Celem projektu był czytanie ze zrozumieniem różnorodnych tekstów kultury. Wyszukiwanie, analiza i interpretacja w tekstach biblijnych matematyki. Ćwiczenie biegłości rachunkowej oraz przeliczania jednostek miary. Opracowanie zestawienia danych statystycznych dotyczących Biblii. Omówienie jakie znaczenie mają symboliczne liczby w Biblii. Skład zespołu projektowego: Milena Cizio, Sandra Świerszcz, Alicja Janson, Martyna Kmieciak kl. 3B
 17. 17. Księga nad księgami Czego się nauczyliśmy? Znamy pojęcia: racjonalnego odżywiania, zbilansowanej diety Wiemy, że Biblia jest bardzo zręcznie ułożonym produktem matematycznego super-intelektu. Znamy sposób kodowania tekstu w „biblijnych współrzędnych” np. I KOR 3, 4-5; Lb 2, 12 nn. , Potrafią wymienić charakterystyczne liczby biblijne, omówić ich znaczenie. Znajmy system miar jakim posługiwali się ludzie opisywani w Biblii. Stworzyliśmy 2 filmy, prezentację PREZI , zadania matematyczne oraz współtworzyliśmy stronę projektu
 18. 18. INFORMATYKA 2B gr. 2/2, 2D gr. 1/2, 2F gr. 2/2, 3B gr. 1/2, 3E gr. 1/2 „Gwiazdka zabłyśnij pomysłem” (Projekt animowanej kartki świątecznej) Tytuł projektu: LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2013 www.mrat.pl/index.php/tworczosc/grafika-komputerowa
 19. 19. „Gwiazdka zabłyśnij pomysłem” Celem projektu było uwrażliwienie młodzieży na urok Świąt Bożego Narodzenia. Nabywanie umiejętności wyrażania swoich stanów poprzez różne formy ekspresji. Zapoznanie się z programami pozwalającymi tworzenie animowanych gifów.
 20. 20. „Gwiazdka zabłyśnij pomysłem” Czego się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się komponować prace plastyczne techniką fotomontażu oraz tworzyć animowane kartki w formacie gif. Wiemy po realizacji projektu, że sercem każdej pracy jest pomysł. To on w głównej mierze decyduje o tym czy spodoba się komuś nasz projekt. Technika estetyka i tzw. wodotryski odgrywają istotną rolę w odbiorze pracy, ale w grafice opatrzonej ciekawym pomysłem będzie można powiedzieć, że ma w sobie przysłowiowe to coś.
 21. 21. Dziękujemy za uwagę 

×