Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grupa 3 - Śmieci w naszym domu

678 views

Published on

Published in: Education, Lifestyle, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grupa 3 - Śmieci w naszym domu

  1. 1. Dalej
  2. 2. W naszych domach najczęściej wyrzucane są: plastiki, szkło, makulatura, puszki i inne śmieci wytwarzane podczas codziennego funkcjonowania. Powrót Dalej
  3. 3. Do powtórnego przetworzenia nadają się: Plastik Szkło Puszki po napojach Niektóre metale Odpady PET Powrót Dalej
  4. 4. PET jest to skrót nazwytworzywa sztucznegoznanego od roku 1941,którego pełna nazwabrzmi politereftalan etylenu.Od połowy latsiedemdziesiątych coraz więcej PETazużywa się do wytwarzaniaopakowań, głownie butelek do napojów. Powrót
  5. 5. Z plastiku, szkła i puszek można po przetworzeniu znów zrobić rzeczy z tego samego tworzywa np. Po przetworzeniu plastikowej butelki uzyskujemy plastik, z którego można zrobić jakieś plastikowe rzeczy do codziennego użytku. Powrót Dalej
  6. 6. Wstępne oddzielenie innych tworzyw od odpadów PET Rozdrobnienie odpadów PET Mycie odpadów PET Oddzielenie pozostałych tworzyw metodą odwirowania Ponowne mielenie i suszenie DalejPowrót

×