Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gospodarka odpadami

1,829 views

Published on

Gospodarka odpadami - projekt edukacyjny

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gospodarka odpadami

 1. 1. Z roku na rokprodukujemy corazwięcej śmieci.Zastanawialiśmy się:Postanowiliśmyzrealizować projekt wktórym oszacujemyilość śmieciprodukowanych w skalirodziny i miastaŻmigród, opiszemyzagrożenia, jakie Fotografia wykonana podczas wycieczki do oczyszczalni ścieków w Żmigrodziestwarza dla środowiskagromadzenieodpadów, opracujemysposoby radzenia sobiez tym problemem.
 2. 2. Realizatorami projektu są uczniowie z klasy 2A i 2B Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie.Powstało 5 grup zadaniowych liczących od 4 do 5 uczniów.
 3. 3. Dowiedzieć się coto jest recykling, Nauczyć sięminimalizowaćobjętość śmieci, Dowiedzieć się jakdługo rozkładają sięposzczególne śmieci, Rozpoznawaćswoje możliwościw zakresieoszczędzaniazasobówenergetycznych, Poznaćalternatywne źródłaenergii…
 4. 4.  Jak jest pojemność standardowych pojemników na śmieci w Twoim miejscu zamieszkania? Jak często są opróżnianie?  Ile śmieci produkuje Twoja rodzina?  Oszacuj ile produkuję śmieci miasto Żmigród. Po jakim czasie uzbiera się z nich góra wielkości Ślęży?  Gdzie w pobliżu Żmigrodu znajduje się wysypisko śmieci? Co to jest kompost? Czy wszystkie śmieci mogą być spalane?  Ile śmieciarek obsługuje Żmigród? Jaką trasę przejeżdżają w ciągu tygodnia? Ile zużywają paliwa?Rośnie góra śmieci:  Co to jest gaz wysypiskowy? Do czego mnożna go używać?  Co oprócz odpadów stałych stanowi zagrożeni dla środowiska naturalnego? Małgorzata Kuracińska Magdalena Zgoba Alicja Ostrowska Daria Ładowska
 5. 5. Ile śmieci produkuje twoja rodzina i miasto Żmigród.. Moja rodzina produkuje około 2,5 kg śmieci dziennie, czyli około 6 – 7 worków tygodniowo. Zakładając, że każda osoba mieszkająca na terenie Żmigrodu produkuje około 0,8 kg śmieci dziennie, to…Rośnie góra śmieci: …dziennie na terenie naszego miasta jest wytwarzane około 5233,6 kg śmieci! Miesięcznie daje to nam jakieś 157 ton! A rocznie aż 1884 tony!
 6. 6. Po jakim czasie ze śmieci mieszkańców Żmigrodu uzbiera się góra wielkości Ślęży.. Wysokość bezwzględna góry Ślęży wynosi 718 m n.p.m.Rośnie góra śmieci: Jeden napełniony odpadkami worek ma jakieś 55 cm. Jeżeli jedna rodzina produkuje tygodniowo około 7 worków śmieci, to w ciągu około 3,5 roku worki te, poustawiane jeden na drugim będą wielkości Ślęży.
 7. 7. Zapraszamy do QUIZu!Autorka: Alicja Ostrowska
 8. 8.  Ile ważą odpady we wszystkich pojemnikach w naszej szkole?  Oblicz średnia wagę odpadów zgromadzonych w ciągu 1 dnia, jednego tygodnia, jednego roku szkolnego.Ile ważą śmieci w naszym Gimnazjum:  Jaka jest waga odpadów niepodlegających przetworzeniu?  Jaka jest waga odpadów podlegających przetworzeniu?  Jaki procent wszystkich odpadów w pojemniku stanowią odpady podlegające przetworzeniu?  Ile zmniejszy się waga odpadów produkowanych przez szkołę, gdyby cała szkoła je segregowała? Erwin Łukawy Maciej Pękowski Radek Tyrka Jobczyk Paweł Mariusz Muller
 9. 9. Ile ważą śmieci w naszym Gimnazjum: W szkole znajdują się 52 kosze. W każdym z nich dziennie jest od 700 – 1000 g śmieci. Co średnio daje ok 47 kg śmieci dziennie. Co przez cały rok szkolny daje 8 760 kg śmieci. W workach znajdują się różnego rodzaju śmieci np. butelki plastikowe , opakowania , kartoniki. Niestety nie segregujemy śmieci :-(
 10. 10. Ile ważą śmieci w naszym Gimnazjum: Problemem są śmieci pozostawione w nieodpowiednim miejscu. Przeszkadza też kontener przy samym wejściu do szkoły.
 11. 11.  Zaobserwuj, co najczęściej jest w domu wyrzucane do kosza. Które odpady nadają się do powtórnego przetworzenia? Jak można je wykorzystać?  Jakie rodzaje odpadów mogą być niebezpieczne dla otoczenia? Dlaczego? Co powinno się z nimi zrobić?  Czy na Twoim osiedlu znajdują się pojemniki do segregowania śmieci? Jakie maja kolory w zależności od przeznaczenia? Czy są prawidłowo użytkowane?  Gdzie w okolicy Twojego zamieszkania znajdują się punkt skupu złomu, zbiórki makulatury innych surowców wtórnych?Segregacja odpadów:  Co to jest recykling i utylizacja? Jakie różne „zielone symbole” umieszczane są na opakowaniach i na towarach? Co oznaczają? Czy te oznaczenia wpływają na wielkość sprzedaży danego towaru? Czy są wykorzystywane w reklamie? Kamil Kamiński Dominik Jakubczyk Kacper Nowak Daniel Kowalczyk
 12. 12. Odpady Niebezpieczne Odpady azbestowe Oleje smarowe Baterie i akumulatory Odpady medyczne i weterynaryjneSegregacja odpadów:  Jak postępować z niebezpiecznymi odpadami.  zużywać całość produktu, nie zostawiając niczego w opakowaniu  nie należy wyrzucać do wspólnego kosza z innymi odpadami akumulatorów, zużytych olejów, smarów, baterii zawierających metale ciężkie, świetlówek, termometrów, chemicznych środków ochrony roślin  przeterminowane lekarstwa można czasem zwracać do aptek, skąd oddawane są do unieszkodliwienia  stosować zamienniki w postaci mniej toksycznych substancji (np. baterie nie zawierające metali ciężkich)
 13. 13. Dlaczego powinniśmy segregować odpady:  każdy z nas wytwarza około 300kg odpadów rocznie  wiele cennych surowców wtórnych marnuje się na wysypisku,  wyselekcjonowane odpady, jako surowce wtórne przekazywane będą do ponownego przetworzenia  segregując odpady chronimy środowisko i zasoby naturalne  podnosimy czystość i estetykę naszych miejsc zamieszkaniaSegregacja odpadów: Czy wiesz, że:  wyrzucona do śmieci butelka plastikowa nie ulega rozkładowi nawet przez 500 lat  wyprodukowanie 1 tony papieru z makulatury chroni przed wycięciem 17 drzew  opakowanie ze szkła (butelki, słoiki) nadają sie do recyklingu w 100%  przy wysokim poziomie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta do odzysku może trafić 560 ton odpadów w ciągu roku
 14. 14. http://youtu.be/D14QPSu5PlQZapraszamy na filmEkolodzy: Kamil , Kacper i Dominik
 15. 15.  Zastanów się co możesz zrobić, aby zmniejszyć ilość „produkowanych” w domu śmieci?  W jaki sposób można zmniejszyć objętośćZmniejszenie ilości odpadów: śmieci?  Dlaczego powinno się wrzucać plastikowe butelki bez zakrętek? Zbadaj, ile miejsca można zaoszczędzić zgniatając kartonik po sokach przed wrzuceniem. Piotr Barszczyk Barbara Chyra Patrycja Gawłowska Sara Michalska
 16. 16. Jak zmniejszyć ilości produkowanych w domu śmieci  Kupować produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku  Segregować śmieciZmniejszenie ilości odpadów:  Mniejsze świadome zakupy  Kupujmy produkty trwalsze, naprawialne Odpady organiczne można składować na tak zwanym kompoście uzyskując w ten sposób naturalny nawóz!!! Kartony po sokach, plastikowe butelki na pewno będą zajmowały dużo mniej miejsca niż napełnione powietrzem!!!
 17. 17. Segregując śmieci… chronimy zasoby naturalne, ponieważ zastosowanie surowców wtórnych zmniejsza zużycie surowców naturalnych; chronimy środowisko, ponieważ wydobycieZmniejszenie ilości odpadów: i przetworzenie surowców naturalnych na dobra konsumpcyjne związane jest z niszczeniem środowiska; oszczędzamy energię, ponieważ potrzeba jej znacznie mniej, gdy wykorzystujemy surowce wtórne.
 18. 18. Zapraszamy do QUIZu!Quiz Sary Michalskiej
 19. 19.  Co to jest recykling energetyczny?  Z jakich odpadów możemy uzyskać energię?  Czy właściwie zagospodarowane składowisko odpadów komunalnych możeEnergia uzyskiwana z odpadów: stać się źródłem taniej energii odnawialnej?  Jakie są sposoby wykorzystania biomasy?  Jak działa oczyszczalnia ścieków? Joanna Jurkowska Paulina Bagińska Małgorzata Janik Jakub Tomków
 20. 20. RECYKLING ENERGETYCZNY Jest to spalanie odpadów i wytwarzanie z nich paliw stałych, ciekłych i gazowych. Jest to proces, w którymEnergia uzyskiwana z odpadów: odzyskuje się w części energię zużytą na wytworzenie wyrobów i towarów, usuniętych po zużyciu na wysypisko, w tym także odpadów opakowaniowych. Przykładem może być makulatura, która w różny sposób uczestniczy w obiegu materiałowo-energetycznym. Spalanie makulatury – to recykling energetyczny. Z kolei materiał termoizolacyjny wytworzony z makulatury można wykorzystać do ocieplania budynków i zaoszczędzić w związku z tym znaczne ilości energii – to również jest recykling energetyczny.
 21. 21. Biomasa  drewno  odpady zwierzątEnergia uzyskiwana z odpadów:  osady ściekowe  słomę  wodorosty  odpady organiczne  oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce
 22. 22. Energię możemy uzyskać z… odpadów organicznych , gazów unoszących się nad wysypiskami , ścieków, biomasy, spalania odpadówEnergia uzyskiwana z odpadów:
 23. 23. Zapraszamy do QUIZu!Autorka: Paulina Bagińska
 24. 24. Dziękujemyza uwagę!

×