Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 3

15,025 views

Published on

Bab 3

 1. 1. BAB 3 GERAKAN PENJAJAHAN
 2. 2. Pengenalan <ul><li>Penjajaahan semenjak 1511 telah meninggalkan kesan kepada corak kehidupan masyarakat . </li></ul><ul><li>Dasar-dasar British telah mengubah kehidupan masyarakat da struktur pentadbiran disebabkan oleh matlamat untuk menguasai hasil dan keuntungan. </li></ul>
 3. 3. 3.2 Pengenalan kepada Gerakan Penjajahan <ul><li>3.2.1 Definisi </li></ul><ul><ul><li>Kolonialisme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dasar sesebuah negara yang mengeksploitasi sesuatu kawasan serta masyrakat yang dianngap lemah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengeksploitasi sudut ekonomi, sosial, budaya, corak pentadbiran serta politik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klonialsme sebagai sesuatu penindasan, penghinaan oleh pnjajah di tanah jajahan (Nadel dan Curtis). </li></ul></ul></ul>
 4. 4. 3.2 Pengenalan kepada Gerakan Penjajahan <ul><li>Imperialisme </li></ul><ul><ul><li>Perluasan kawasan atau pengaruh suatu bangsa terhadap bangsa lain. </li></ul></ul><ul><ul><li>Karl Marx: imperiaisme adalah satu tingkatan dalam perkembangan kapitalisme sewaktu perluasan kuasa Eropah ke Asia dan Afrika sekitar tahun 1750an – 1914. </li></ul></ul><ul><ul><li>Satu perkembangan kuasa atau kawalan secara langsung atau tidak dalam politik atau ekonomi oleh sesuatu kerajaan, bangsa ke atas masyarakat lain (Nadel dan Curtis) </li></ul></ul>
 5. 5. 3.3 Perkembangan Gerakan Penjajahan <ul><ul><li>Persamaan dasar-dasar kolonialisme dan imerialisme adalah matlamat untuk gerakan penjajahan. </li></ul></ul><ul><li>3.3.1 Faktor-faktor Penggaak Kolonialisme </li></ul><ul><ul><li>Gold (Tanah):Kurang tanah, Sumber ekonomi, Urus niaga secara langsung </li></ul></ul><ul><ul><li>Glory (Permusuhan): kejatuhan kerajaa Islam Granada Andalusia, iri hati terhadap jiran, memburu kemegahan </li></ul></ul>
 6. 6. Perkembangan Gerakan Penjajahan (samb.) <ul><li>God (agama): mewujudkan kerajaan Kristian di Timur yang di Ketuai oleh Messiah nama Prester John </li></ul><ul><li>Kristian di Timur akan bergabung dgn Kristian di Eropah mengalahkan kerajaan Islam </li></ul>
 7. 7. Penggalak Imperialisme <ul><li>Etnosentrisme </li></ul><ul><ul><li>Anggapan merka tidak laku kesalahan </li></ul></ul><ul><li>Jingoisme </li></ul><ul><ul><li>Pemupukan semangat patriotisme yang melampau di kalangan kuasa-kuasa Eropah </li></ul></ul><ul><li>Agama </li></ul><ul><ul><li>Tugas suci orang kulit putih. </li></ul></ul><ul><li>Keinginan Mencapai Kuasa Besar </li></ul><ul><ul><li>Keinginan menguasai manusia di muka bumi ini. </li></ul></ul>
 8. 8. Gerakan penjajahan Barat di Tanah Melayu <ul><li>Kedatangan penjajah Barat </li></ul><ul><ul><li>Kedatangan Protugis ke Tanah Melayu pada tahun 1509 untuk berdagang. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketamakan dan iri hati orang-orang Melayu membawa kepada kejatuhan Melaka kepada Protugis pada 1511. </li></ul></ul><ul><ul><li>1641 Melaka jatuh ke tangan Belanda </li></ul></ul><ul><ul><li>British mengambil alih pada tahun 1824. </li></ul></ul>
 9. 9. Faktor Tanah Melayu menjadi tumpuan <ul><li>1. Kedudukan Geografi </li></ul><ul><li>2. Bahan Mentah </li></ul><ul><li>3. Pasaran Baru </li></ul><ul><ul><li>Revolusi penrindustrian pada abad yg ke 14 – 15 </li></ul></ul><ul><li>4. Pengkalan tentera </li></ul><ul><li>5. Prester John </li></ul>
 10. 10. Dasar Campur Tangan British di Tanah Melayu <ul><li>Tahun 1874 secara rasmi British mula campur tangan hal ehwal negeri-negeri Melayu. </li></ul><ul><ul><li>Perjanjian Pangkor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>British mengekalkan kuasanya dan meluaskan pengaruhnya sehingga 1957. </li></ul></ul></ul><ul><li>Faktor Campur tangan </li></ul><ul><ul><li>Ekonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Faktor Ancaman dan Persaingan Pengaruh Asing </li></ul></ul><ul><ul><li>Pergolakan Politik di Tanah Melayu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1860-1880 pergolakan politik di TM, pantai barat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kongsi Gelap Ghee Hin & Hai San </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Faktor (samb.) <ul><li>Perubahan Puncuk Pimpinan Britain </li></ul><ul><ul><li>Parti Konservatif yg di ketuai Disraeli telah menukar dasar untuk campurtangan di Tanah Melayu berbanding dgn. Parti Liberal </li></ul></ul>
 12. 12. Dasar-dasar penjajahan British di TM <ul><li>Meliputi aspek sosial, ekonomi dan politik </li></ul><ul><li>Dasar beasaskan “pecah dan perintah” </li></ul><ul><li>1. Dasar Sosial </li></ul><ul><ul><li>Kemasukan imigran dari Cina dan India sebagai buruh-buruh di lombong dan ladang. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah migrasi hampir sama dgn jumlah penduduk asal </li></ul></ul><ul><ul><li>Mereka membentu masyarakat baru dan diletak pada tempat yg asingan </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaksi tidak berlaku utk mengelak berlaku perpaduan </li></ul></ul>
 13. 13. Dasar Sosial (samb.) <ul><li>Dasar Pendidikan British </li></ul><ul><ul><li>Berdasarkan sistem vernakular pendidikan dibuat berdasarkan kaum masing-masing </li></ul></ul><ul><ul><li>Jesturu wujud banyak sekolah yang berasaskan kaum masing-masing. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memastikan taraf pendidikan di sekolah-sekolah sedia ada tidak akan seragam dan tahap pendidikan orang Melayu di tahap rendah. </li></ul></ul>
 14. 14. Dasar Ekonomi <ul><li>Mengubah daripada ekonomi sara diri ke ekonomi moden yg bersifat komersial dan keuntungan. </li></ul><ul><li>Ekonomi moden bermula dgn wujudnua bijih timah </li></ul><ul><li>Orang Melayu disiseh dan tidak diajak dalam sektor perlombongan dan peladangan </li></ul><ul><li>Mereka membawa buruh-buruh murah dari China dan India </li></ul><ul><li>Bermatlamat supaya masyarakat Melayu kekal dgn aktivit ekonomi yg tidak menguntungkan. </li></ul>
 15. 15. Dasar Politik <ul><li>Memastikan raja-raja di bawah telunjuk mereka </li></ul><ul><li>Memperkenalkan residen British di Perak, Residen J.W.W dibunuh. </li></ul><ul><li>Sistem residen : memberi nasihat kepada ra-raja dalam hal pentadbiran Negeri Melayu Bersekutu </li></ul><ul><li>Sistem Penasihat Negeri di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu </li></ul><ul><li>Sistem entadbiran berpusat diperkenalkan memallui Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu, Sistem kabinet dan menteri </li></ul><ul><li>Sikit demi sedikit raja disisihkan </li></ul>
 16. 16. Kesan Gerakan Penjajahan <ul><li>Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, setelah 400 tahun di bawah penjajahan.Kesan yg ditinggalkan oleh penjajah melipiuti sosial, ekonomi dan polotik </li></ul><ul><li>Sosial </li></ul><ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat berbilang kaum </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem pendidikan vernakular </li></ul></ul>
 17. 17. Kesan Gerakan (samb.) <ul><li>Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Mengasingkan kaum-kaum di TM mengikut kegiatan ekonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengurangkan interaksi kaum dan masalah perpaduan </li></ul></ul><ul><li>Politik </li></ul><ul><ul><li>Sistem taat setia kepada raja telah berubah, kekuasan raja dan sultan dikurangkan sehingga menjadi lambang sahaja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem pemerintahan mirip dgn sistem di negara mereka. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem pentadbiran melibatkan kaum imigran </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem pilihanraya diperkenalkan, perdana menteri dan menteri-menteri tealh mengambil alih kuasa pemerintah oleh raja-raja. </li></ul></ul>

×