Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dosa dosa besar

608 views

Published on

PPT Dosa Besar

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dosa dosa besar

 1. 1. Pengertian DosaPengertian Dosa Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Orang yang melanggar hukum Allah digelar ‘Asi yang akan diberi balasan di atas perbuatannya sama ada semasa di dunia atau di akhirat.
 2. 2. Faktor Mendorong Manusia Melakukan Dosa • Terpengaruh dengan perangai rakan yang jahat. • Ingin hidup bebas tanpa batasan agama • Sikap angkuh dengan harta dan pangkat. • Memandang ringan azab Allah.
 3. 3. JENIS DOSA Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab Di akhirat -minum arak -Berzina -Mengumpat -Membunuh - derhaka kepada ibu bapa Qisas / Hudud / Takzir Kesalahan yang tidak diberi Peruntukkan hukuman di dunia Atau amaran azab di akhirat -Melihat aurat wanita -Pegang al-Quran tanpa wudhuk -Bercakap perkara sia-sia Jika berterusan jadi dosa besar
 4. 4. • Rasulullah s.a.w bersabda: Wahai anakku Fatimah! Adapun perempuan- perempuan yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mahu menutup rambutnya daripada dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. • (H.R. Bukhari dan Muslim)
 5. 5. DERHAKA KEPADA IBU BAPA • Ibu bapa adalah orang yang paling banyak berjasa kepada kita. • Mereka telah mengandung , melahirkan dan menjaga kita sehingga dewasa dan sanggup mengenepikan kepentingan diri mereka untuk melihat kita berjaya. • Seorang anak wajib menghormati dan mentaati perintah ibu bapa.
 6. 6. • Kita diharamkan menyinggung perasaan mereka walaupun mengatakan ‘ ah’. • Orang yang menderhaka kepada ibu bapa telah melakukan dosa besar dan mesti bertaubat serta memohon keampunan daripada ibu bapa dan Allah. • Tanggungjawab kita sebagai anak ialah berbuat baik kepada mereka. • Kita hendaklah bersabar dengan karenah mereka terutama apabila mereka telah tua.
 7. 7. MENIPU DAN BERBOHONG • Menipu ialah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri atau memudaratkan orang lain. • Perbuatan tersebut adalah berdosa besar. • Penipuan boleh terjadi sama ada melalui kata-kata dan perbuatan. • Contoh penipuan : - memalsukan dokumen - mencampurkan buah yang elok dengan yang busuk - tidak menepati sukatan dalam timbangan
 8. 8. MENCURI DAN MEROMPAKMENCURI DAN MEROMPAK • Mencuri ialahMencuri ialah mengambil hakmengambil hak orang lain secaraorang lain secara sembunyi yangsembunyi yang disimpan ditempatdisimpan ditempat simpanannya tanpasimpanannya tanpa izin tuannya.izin tuannya. • Merompak ialahMerompak ialah mengambil hakmengambil hak orang lain secaraorang lain secara paksa dan kekerasanpaksa dan kekerasan ..
 9. 9. Renungan… Daripada Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah s.a.w bersabda : Akan datang suatu zaman, seseorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun haram. (Riwayat Imam An-Nasai)
 10. 10. CURI BERAS
 11. 11. • Perbuatan tersebutPerbuatan tersebut diharamkan kerana iadiharamkan kerana ia boleh merosakkanboleh merosakkan ketenteramanketenteraman masyarakat danmasyarakat dan negara.negara. • Ia juga suatu tindakanIa juga suatu tindakan yang melanggar hakyang melanggar hak orang lain.orang lain. • Dalam Islam ,Dalam Islam , hukuman hududhukuman hudud menetapkan hukumanmenetapkan hukuman potong tangan kepadapotong tangan kepada orang yang yangorang yang yang mencuri setelahmencuri setelah memenuhi syaratnya.memenuhi syaratnya.
 12. 12. MAKAN RIBAMAKAN RIBA • Riba ialah faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman , hutang piutang , pertukaran makanan sejenis . • Hukum melakukan riba adalah haram dan berdosa besar. • Orang yang makan hasil riba tidak boleh berdiri di akhirat nanti dan dikenakan azab yang pedih di dalam neraka.
 13. 13. JENIS RIBA • Riba al-FadhlRiba al-Fadhl –– pertambahan yangpertambahan yang diperolehi melaluidiperolehi melalui pertukaran barangan yangpertukaran barangan yang sama jenis.sama jenis. • Riba an-Nasi’ahRiba an-Nasi’ah –– pertambahan yang berlakupertambahan yang berlaku kerana menangguhkankerana menangguhkan tempoh bayaran.tempoh bayaran.
 14. 14. Hikmah Diharamkan Riba 1. Membenteras kezaliman dan penindasan sesama manusia. 2. Mewujudkan kestabilan ekonomi dalam masyarakat. 3. Menggalakkan semangat tolong menolong sesama manusia. 4. Mencegah sifat mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. 5. Menghilangkan jurang kehidupan antara orang kaya dengan orang miskin.
 15. 15. MAKAN HARTA ANAKMAKAN HARTA ANAK YATIMYATIM • Anak yatim ialah kanak-kanak yang telah kematian bapa sebelum umur baligh. • Harta anak yatim ialah harta yang diperolehi melalui pusaka, wasiat dan hadiah daripada ibu bapa yang telah meninggal dunia. • Hukum makan harta anak yatim adalah haram dan berdosa besar. • Orang yang dipertanggungjawabkan menjaga anak yatim hendaklah menjaga harta mereka sehinggalah mereka baligh dan mampu mengurus sendiri harta mereka.
 16. 16. Sebab DiLarang Makan Harta Anak Yatim 1. Anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa. 2. Mengelakkan anak yatim hidup terbiar dan melarat. 3. Mengelakkan berlakunya pergaduhan dalam keluarga dan terputus silaturrahim. 4. Mencabul hak anak yatim sebagai pewaris harta pusaka ibu bapa mereka.
 17. 17. LARI DARI MEDANLARI DARI MEDAN PERANGPERANG
 18. 18.  Perang Jihad ialah peperangan antara orangPerang Jihad ialah peperangan antara orang Islam dengan orang kafir bagiIslam dengan orang kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam.mempertahankan kesucian agama Islam.  Hukum berjihad adalah wajib bagi orang yangHukum berjihad adalah wajib bagi orang yang telah baligh , berakal dan berkeupayaan untuktelah baligh , berakal dan berkeupayaan untuk berperang apabila :berperang apabila : 1.1. Kesucian Islam dihinaKesucian Islam dihina 2.2. Pemimpin isytiharkan perangPemimpin isytiharkan perang Orang yang melarikan diri dari medan perangOrang yang melarikan diri dari medan perang berdosa besar dan dilaknat oleh Allah.berdosa besar dan dilaknat oleh Allah.
 19. 19. AKIBAT LARI DARI MEDAN PERANG DIPANDANG HINA OLEH MASYARAKAT DAN DIANGGAP PENGECUT UMAT ISLAM AKAN DITINDAS DAN KALAH DALAM PEPERANGAN MERENDAHKAN MARTABAT UMAT DAN AGAMA ISLAM MEMBERI PELUANG MUSUH ISLAM MENGHANCURKAN ISLAM MENERIMA LAKNAT DAN AZAB ALLAH DIAKHIRAT

×