Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Denk groot van het kleine

283 views

Published on

PowerPoint over Joh. 3:16 en 1 Joh.3:16

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Denk groot van het kleine

  1. 1. Denk groot van het kleine Maandthema: Pastoraat
  2. 2. Denk groot van het kleineWant God had de wereld zo lief dat hij zijnenige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen diein hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwigleven heeft. Joh. 3:16Wat liefde is, hebben we geleerd van hem diezijn leven voor ons gegeven heeft. Daaromhoren ook wij ons leven te geven voor onzebroeders en zusters. 1 Joh. 3:16
  3. 3. Denk groot van het kleine1. Jezus wil dat we een liefhebbende gemeenschap, een gezin zijn.2. We zijn als Christus voor elkaar.
  4. 4. Denk groot van het kleine1. Jezus wil dat we een liefhebbendegemeenschap, een gezin zijn.• Kernactiviteit van een christelijke gemeente is niet samenkomen, maar samenleven.• God is niet primair geinteresseerd in hoe we onze samenkomsten doen. Zijn interesse gaat uit naar hoe we met elkaar en anderen omgaan. (Amos 5:21-24)
  5. 5. Denk groot van het kleine 2. We zijn als Christus voor elkaar.• 1 Kor.11:1 > Immiteer Paulus• Ef. 5:1,2 > Immiteer God• Joh.13:3-17,34 en 35 > de Koningknecht• Matt.20:25-28 > Wees een dienaarEn wie een van deze geringe mensen een bekerkoel water te drinken geeft alleen omdat het eenleerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zekerbeloond worden. Matt. 10:42
  6. 6. Denk groot van het kleineWant God had de wereld zo lief dat hij zijnenige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen diein hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwigleven heeft. Joh. 3:16Wat liefde is, hebben we geleerd van hem diezijn leven voor ons gegeven heeft. Daaromhoren ook wij ons leven te geven voor onzebroeders en zusters. 1 Joh. 3:16
  7. 7. Denk groot van het kleine• Ontwikkel dienstbaarheid• Neem bewust tijd voor relaties• Spreek je uit: woorden hebben kracht• Werk samen met God

×