Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tnsdigitallife wereldwijd onderzoek social media

341 views

Published on

Wereldwijd onderzoek naar online gedrag

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tnsdigitallife wereldwijd onderzoek social media

 1. 1. TNS Digital Life, het grootste wereldwijde onderzoek ooit naar online gedrag: social media in opkomende markten veel dominanter dan in gevestigde markten; mobiel internetgebruik explodeert; consumenten willen altijd en overal toegang tot sociale netwerken; vaarwel e-mail, welkom sociale netwerken; internet voor online consument belangrijker dan tv.
 2. 2. Het wereldwijde onderzoeksbureau TNS publiceert vandaag de resultaten van DigitalLife, de omvangrijkste studie naar online gedrag die ooit werd uitgevoerd. Digital Lifeontsluit informatie over 88% van de online wereldbevolking. TNS ondervroeg bijna50.000 respondenten in 46 landen. Digital Life laat zien hoe mensen in al die landeninternet gebruiken, welke ontwikkelingen we nu zien en nog kunnen verwachten.Er werden 48,804 mensen tussen de zestien en de zestig jaar oud ondervraagd in 46landen: Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Denemarken,Egypte, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongkong, India, Indonesië,Israël, Italië, Japan, Kenia, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Marokko, Nederland, Nigeria,Noorwegen, de Filippijnen, Polen, Portugal, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Tanzania, Thailand, Turkije, Oeganda, VerenigdKoninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten en Vietnam.TNS voltooide de analyse van de resultaten in september van dit jaar.Kijk voor meer informatie en beeldmateriaal op www.discoverdigitallife.com
 3. 3. “Deze studie beperkt zich niet tot de cijfers en feiten over wereldwijd onlinegedrag, we leggen ook de diepere drijfveren van de consument bloot. We gaanDigital Life jaarlijks herhalen, het wordt dé benchmark voor informatie over onlineconsumentengedrag. Binnenkort publiceert TNS NIPO meer Nederlandseresultaten. Digital Life stelt ons in staat onze klanten diepgravende analyses eninzichten te bieden, niet alleen voor Nederland maar wereldwijd.” Martin Warmelink Directeur Technology & Media TNS NIPO
 4. 4. Internet op nummer 1 in mediaconsumptie van deonline consument61 Procent van de wereldburgers die toegang hebben tot internet is dagelijks online. Daarblijft het dagelijks gebruik van tv (54%), radio (36%) en kranten (32%) nu al flink bij achter.De Nederlandse online consument is een grootverbruiker van media: 68 procent isdagelijks online, 64 procent kijkt elke dag tv, 52 procent luistert elke dag naar de radio en40 procent leest elke dag een krant.www.discoverdigitallife.com
 5. 5. Online consumenten in opkomende markten makenzeer actief en intensief gebruik van internetIn de landen waar het internetgebruik sterk groeit, lijken degenen die al online zijn echtverslaafd aan het net. Egypte en Saoedi-Arabië (beide 56%) en China (54%) hebben dehoogste percentages intensieve gebruikers. In landen waar internet al langer door eengroot deel van de bevolking is geadopteerd, is een veel kleiner deel een intensievegebruiker. In Japan is dat slechts 20 procent, in Denemarken 25 procent en in Nederland33 procent.www.discoverdigitallife.com
 6. 6. Bloggen en deelnemen aan sociale netwerkenneemt een hoge vlucht in de groeimarktenEen enorm percentage (88%) van de Chinezen die online zijn, onderhoudt een eigen blogof neemt deel aan forums. Voor Brazilië is dat 51 procent. In de Verenigde Staten (32%) enNederland (29%) liggen deze percentages veel lager. Hetzelfde geldt voor het delen vanfoto’s op internet. In diverse Aziatische landen is dit standaardgebruik onder deinternetpopulatie. In Thailand (92%), Maleisië (88%) en Vietnam (87%) heeft bijna elkeinternetgebruiker wel eens foto’s gedeeld via sociale netwerken of speciale fotosites. InJapan daarentegen, heeft nog geen derde deel (28%) dit ooit gedaan en in Nederlandminder dan de helft (48%).www.discoverdigitallife.com
 7. 7. Vaarwel e-mail, welkom sociale netwerkenOnline consumenten besteden gemiddeld meer tijd aan sociale netwerken dan aan email.In enkele jaren tijd hebben de sociale netwerken een zeer dominante positie verworven inons online leven. Ook hier zien we weer een duidelijk verschil tussen de opkomendemarkten en de ontwikkelde markten. In Zuid-Amerika, in het Midden-Oosten en in Chinabesteedt men gemiddeld 5,2 uur per week aan online sociale netwerken en gemiddeld 4uur per week aan email. In de ontwikkelde markten liggen de verhoudingen omgekeerd:gemiddeld 3,8 uur per week sociale netwerken en gemiddeld 5,1 uur per week email.Maleisië is koploper: gemiddeld 9 uur per week is de internetter daar actief in socialenetwerken. Rusland (8,1 uur per week) en Turkije (7,7 uur per week) zijn de nummers 2 en3. De Nederlandse internetter blijft daar ver bij achter: 2,3 uur per week.De internetter in Maleisië heeft het grootste aantal online vrienden: 233 gemiddeld. Braziliëvolgt op de voet met 231. Japanners zijn online het minst sociaal: slechts 29 vriendengemiddeld voor elke internetter. Nederlanders zijn middenmoters, met gemiddeld 116vrienden. De Chinezen, die toch veel tijd spenderen aan sociale netwerken, houden erverrassend weinig online vrienden op na: slechts 68.www.discoverdigitallife.com
 8. 8. Mobiel internetgebruik neemt fors toeMeer en meer consumenten willen altijd en overal toegang hebben tot hun online socialenetwerken. Mobiel internet biedt die mogelijkheid en die grijpen velen - letterlijk - met beidehanden aan. Degenen die toegang hebben tot mobiel internet spenderen wereldwijdgemiddeld 3,1 uur per week aan hun sociale netwerken en 2,2 uur aan e-mail via demobiele telefoon. In Nederland gebruikt de mobiele internetter zijn smart phone juist meervoor e-mail (2,2 uur per week) dan voor social networking (1,2 uur per week).In de meeste landen verwachten online consumenten dat hun mobieltje steeds belangrijkerwordt voor het onderhouden van hun sociale netwerken. In de VS denkt bijvoorbeeld eenkwart van de ondervraagden in de toekomst meer gebruik te gaan maken van de pc voorsociale netwerken, terwijl ruim eenderde denkt dat meer via de mobiele telefoon te gaandoen. In Australië is het verschil nog groter: 26 procent verwacht meer te gaan netwerkenvia de pc, 44 procent verwacht meer te gaan netwerken via mobiel internet. In Nederlandzijn de verschillen opvallend klein: 19 procent denkt meer te gaan netwerken op de pc, 18procent denkt meer te gaan netwerken via de mobiele telefoon.www.discoverdigitallife.com
 9. 9. De resultaten van Digital Life laten zien, dat Nederland, en eigenlijk een belangrijk deel vanWest-Europa, op heel veel gebieden online wordt ingehaald door een groot aantalopkomende markten, zoals China en Brazilië. Hier geldt duidelijk de wet van de remmendevoorsprong. Bijna heel Nederland is actief op het Internet. We hebben een primainfrastructuur. Maar de grote massa die internet al jaren als iets gewoons ziet, blijfthangen in het meer passieve gebruik. Web 2.0 gaat aan een belangrijk deel van dezegroep voorbij. In die opkomende markten, waar de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd inde infrastructuur, nemen mensen veel actiever deel. De digitale wereld verandert hunleven, de manier waarop ze zichzelf ontwikkelen en met elkaar omgaan. Het zijn onzejongeren die ervoor zorgen, dat Nederland niet helemaal in de achterhoede belandt. Maarwat er nu online gebeurt bij de early adopters in de opkomende markten is een voorbodevan wat er de komende jaren in Nederland gaat gebeuren. Martin Warmelink Directeur Technology & Media TNS NIPO
 10. 10. Meer weten? Bel of mail Martin Warmelink t: (020) 522 54 21 e: digitallife@tns-nipo.com

×