Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skrito ozadje-globalne-k

825 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skrito ozadje-globalne-k

 1. 1. Skrito ozadje globalne krizeSkrito ozadje globalne krize
 2. 2. V sedanjem času, ki je v znamenju številnih kriz, vsiV sedanjem času, ki je v znamenju številnih kriz, vsi iščejo rešitve.iščejo rešitve. Ali ste se kdaj vprašali, kaj je s to civilizacijo narobe, da je zabredla v sedanjo stisko? Razmišljajmo skupaj. A rešitev problema lahko najdeš le, če veš, kaj ga jeA rešitev problema lahko najdeš le, če veš, kaj ga je povzročilo.povzročilo.
 3. 3. Finančno krizo, ki je sodu izbila dno, je povzročiloFinančno krizo, ki je sodu izbila dno, je povzročilo pomanjkanjepomanjkanje denarjadenarja.. Podjetja, ki odpuščajo delavce, so v stiski, ker ljudje zmanjšujejo število nakupov; nimajo denarja! Zdravstveni in pokojninski sistemi so na robu zloma, ker jim primanjkuje denarja. Na vseh koncih in krajih škriplje, ker ni dovolj denarja...
 4. 4. Ali ima denar torej kaj skupnega s krizami, s katerimiAli ima denar torej kaj skupnega s krizami, s katerimi se soočamo?se soočamo? Ali ste kdaj razmišljali, kako denar vpliva na naše življenje?Ali ste kdaj razmišljali, kako denar vpliva na naše življenje? Ali je morda prav on odgovoren zanjo?Ali je morda prav on odgovoren zanjo? Poglejmo nekoliko v njegovo ozadje.Poglejmo nekoliko v njegovo ozadje.
 5. 5. Kaj vse ljudje počnemo za denar!Kaj vse ljudje počnemo za denar! Zanj se prodajamo delodajalcu in opravljamo dela, ki jih neZanj se prodajamo delodajalcu in opravljamo dela, ki jih ne maramo.maramo. Da bi ohranili ustvarjeni nivo osebnega standarda, temuDa bi ohranili ustvarjeni nivo osebnega standarda, temu namenjamo vse več našega časa.namenjamo vse več našega časa. To nas izpostavlja vse hujšemu stresu, nas vse bolj razoseblja inTo nas izpostavlja vse hujšemu stresu, nas vse bolj razoseblja in spreminja vspreminja v človeški avtomatčloveški avtomat.. Z denarjem si ne morete kupiti niti zdravja, niti sreče.Z denarjem si ne morete kupiti niti zdravja, niti sreče. A o tem ne razmišljamo, dokler ni prepozno.A o tem ne razmišljamo, dokler ni prepozno.
 6. 6. Usodna odvisnost od denarjaUsodna odvisnost od denarja Ne le, da zNe le, da z denarjem pogojujemo najpomembnejšedenarjem pogojujemo najpomembnejše stvaristvari v našem življenju, denar je postal celov našem življenju, denar je postal celo motivmotiv zaza naše delovanje. To se nam zdi popolnoma naravno.naše delovanje. To se nam zdi popolnoma naravno. Mar ni absurdno, da se zaradi težav s tako postranskoMar ni absurdno, da se zaradi težav s tako postransko stvarjo, kot je menjalno sredstvo,stvarjo, kot je menjalno sredstvo, sesujesesuje celotno svetovnocelotno svetovno gospodarstvo?gospodarstvo? Odvisnost od denarja je nenaravna omejitev, ki smoOdvisnost od denarja je nenaravna omejitev, ki smo si jo naložili sami.si jo naložili sami. Ali se kak naraven proces odvija zaradi denarja?Ali se kak naraven proces odvija zaradi denarja?
 7. 7. Denar je sicer učinkovito menjalno sredstvo za stvari inDenar je sicer učinkovito menjalno sredstvo za stvari in usluge. A tu nastopiusluge. A tu nastopi težavatežava, ki je med poglavitnimi krivci, ki je med poglavitnimi krivci za stisko človeštva.za stisko človeštva. Posledice zaračunavanja obresti soPosledice zaračunavanja obresti so katastrofalne.katastrofalne. Zaradi obresti je denar postal sredstvoZaradi obresti je denar postal sredstvo manipulacije manjšine z večino.manipulacije manjšine z večino. DenarDenar je namreč vezan na sistem obresti, ki predstavljajoje namreč vezan na sistem obresti, ki predstavljajo prikrito zloprikrito zlo.. Skrite pasti denarja
 8. 8. Kako deluje mehanizem obresti?Kako deluje mehanizem obresti? Zaradi obresti je denar postal zadolžnica. Ko banke ustvarijoZaradi obresti je denar postal zadolžnica. Ko banke ustvarijo denar, s tem ko odobrijo posojilo, ustvarijo le glavnico.denar, s tem ko odobrijo posojilo, ustvarijo le glavnico. Vendar pa pričakujejo vračilo glavnice z obrestmi, čepravVendar pa pričakujejo vračilo glavnice z obrestmi, čeprav denarja za obresti niso ustvariledenarja za obresti niso ustvarile.. Denar za obresti naj bi zaslužili skozi poslovanje z drugimiDenar za obresti naj bi zaslužili skozi poslovanje z drugimi ljudmi.ljudmi. V resnici banke tega denarja neV resnici banke tega denarja ne ustvarijo inustvarijo in enačba se ne izide.enačba se ne izide. Bankam je treba poplačati več,Bankam je treba poplačati več, kot so denarja ustvarile".kot so denarja ustvarile".
 9. 9. Kako pridemo do denarja za plačilo obresti?Kako pridemo do denarja za plačilo obresti? Tekmovalnost je sistemsko vgrajena v strukturoTekmovalnost je sistemsko vgrajena v strukturo denarnega sistema, ki ga uporabljamo.denarnega sistema, ki ga uporabljamo. V tem sistemu mora vedno nekdo izgubiti.V tem sistemu mora vedno nekdo izgubiti. V osnovi moramo uporabitiV osnovi moramo uporabiti glavnico nekoga drugegaglavnico nekoga drugega. To. To povzroča pomanjkanje in prisili ljudi, dapovzroča pomanjkanje in prisili ljudi, da tekmujejotekmujejo medmed sabo za denar, ki ga je premalo.sabo za denar, ki ga je premalo. Če pri tem ne uspejo, jih doleti kazen - bankrot.Če pri tem ne uspejo, jih doleti kazen - bankrot.
 10. 10. Z obveznostjo plačila obresti je obremenjenega več kot 90%Z obveznostjo plačila obresti je obremenjenega več kot 90% denarja v obtoku, zato mora količina denarja rasti.denarja v obtoku, zato mora količina denarja rasti. Vsaka investicija mora prinesti več denarja, kot je vloženegaVsaka investicija mora prinesti več denarja, kot je vloženega (dobiček).(dobiček). Na osnovi obrestno obrestnega računa količina denarjaNa osnovi obrestno obrestnega računa količina denarja eksponentno raste - pri 3% obrestni meri se podvoji v 24 letih.eksponentno raste - pri 3% obrestni meri se podvoji v 24 letih. Za ilustracijo: če bi Jožef ob rojstvu Kristusa investiral en pfenig po 4% obrestniZa ilustracijo: če bi Jožef ob rojstvu Kristusa investiral en pfenig po 4% obrestni meri, bi obrestne obresti že v 1749 letih narasle na vrednost krogle zlata, ki bimeri, bi obrestne obresti že v 1749 letih narasle na vrednost krogle zlata, ki bi bila tako težka, kot Zemlja!bila tako težka, kot Zemlja! Sistem, v katerega je vgrajena eksponentna rast,Sistem, v katerega je vgrajena eksponentna rast, mora prej ali slej počiti.mora prej ali slej počiti.
 11. 11. Denarni sistem deluje kot sesalec, ki neprestano srkaDenarni sistem deluje kot sesalec, ki neprestano srka vire revnih in jih prerazporeja k bogatim.vire revnih in jih prerazporeja k bogatim. Bogati prejemajo neprekinjeno rento od tistih, ki si morajoBogati prejemajo neprekinjeno rento od tistih, ki si morajo denar sposojati, da bi imeli sredstvo menjave.denar sposojati, da bi imeli sredstvo menjave. Velike količine denarja se koncentrirajo v rokah vednoVelike količine denarja se koncentrirajo v rokah vedno manjšega kroga posameznikov in multinacionalk.manjšega kroga posameznikov in multinacionalk. To ustvarja družbeno polarizacijo.To ustvarja družbeno polarizacijo. Države tretjega sveta se v takšnem sistemu nikoliDržave tretjega sveta se v takšnem sistemu nikoli ne bodo mogle izkopati iz dolgov, saj ti naraščajone bodo mogle izkopati iz dolgov, saj ti naraščajo eksponentno.eksponentno.
 12. 12. VojneVojne v takšnem finančnem sistemu nekaterim prinašajov takšnem finančnem sistemu nekaterim prinašajo obilo dobrobiti, zato soobilo dobrobiti, zato so silno zaželenesilno zaželene.. PredstavljajoPredstavljajo najboljši vir zaslužkanajboljši vir zaslužka - najprej pri prodaji- najprej pri prodaji dragega orožja in uničenju, zatem pa pri kreditiranju ponovnedragega orožja in uničenju, zatem pa pri kreditiranju ponovne izgradnje, ki državo lahko pahneizgradnje, ki državo lahko pahne v ekonomsko odvisnost.v ekonomsko odvisnost. Po drugi strani pa vPo drugi strani pa v svetovni vojni pride dosvetovni vojni pride do ""globalnega resetaglobalnega reseta"" sistemov, ki bi se sicersistemov, ki bi se sicer zaradi bujne rastizaradi bujne rasti razleteli.razleteli.
 13. 13. Količina denarja v obtoku naj bi ustrezala vrednosti vsega blaga inKoličina denarja v obtoku naj bi ustrezala vrednosti vsega blaga in uslug. A to že davno ni več res.uslug. A to že davno ni več res. S prekomernim tiskanjem denarja (inflacija) si bankirji prilastijoS prekomernim tiskanjem denarja (inflacija) si bankirji prilastijo družbeno bogastvo, pri čemer se denar razvrednoti.družbeno bogastvo, pri čemer se denar razvrednoti. Če podvojiš količino denarja v obtoku, pobereš prebivalstvuČe podvojiš količino denarja v obtoku, pobereš prebivalstvu polovico denarja iz žepov, ne da bi se ljudje tega jasnopolovico denarja iz žepov, ne da bi se ljudje tega jasno zavedali.zavedali. To občutijo skozi vse višje cene izdelkov in storitev.To občutijo skozi vse višje cene izdelkov in storitev. Denar omogoča številne manipulacije, ki učinkovitoDenar omogoča številne manipulacije, ki učinkovito kradejo ljudem denar iz žepov.kradejo ljudem denar iz žepov. Inflacija pomeni masovno družbeno krajo.Inflacija pomeni masovno družbeno krajo.
 14. 14. Eden finančnoEden finančno najmočnejših ljudi na svetu,najmočnejših ljudi na svetu, VictorVictor RotschildRotschild, je dejal:, je dejal: Finančna oligarhija stoji praktično za vsemiFinančna oligarhija stoji praktično za vsemi pomembnimi dogodki v svetu.pomembnimi dogodki v svetu. ZDA so talka Ameriške centralne banke (FED), ki je v privatnihZDA so talka Ameriške centralne banke (FED), ki je v privatnih (!) rokah(!) rokah "Dovolite mi, da izdajam in kontroliram"Dovolite mi, da izdajam in kontroliram državni denar, pa me ne zanima, kdo pišedržavni denar, pa me ne zanima, kdo piše zakone".zakone".
 15. 15. Z blazno emisijo denarja (inflacija) in nato zmanjševanjemZ blazno emisijo denarja (inflacija) in nato zmanjševanjem denarne mase (deflacijo) so bile ustvarjenedenarne mase (deflacijo) so bile ustvarjene gospodarske krize.gospodarske krize. V obdobju 60 let je dolar izgubil 88% svoje vrednosti. LetaV obdobju 60 let je dolar izgubil 88% svoje vrednosti. Leta 1920 je to povzročilo1920 je to povzročilo propad 5400 bankpropad 5400 bank, ki so jih nato, ki so jih nato pokupili za drobiž.pokupili za drobiž. S ponovno blazno emisijo (144%) dolarjev pa so leta 1929S ponovno blazno emisijo (144%) dolarjev pa so leta 1929 izzvali še hujšo krizo, ki jeizzvali še hujšo krizo, ki je uničila 16000 bank. uničila 16000 bank. Njihov namen?Njihov namen? Prerazporeditev kapitala, lastnine in oblasti. Prerazporeditev kapitala, lastnine in oblasti. 
 16. 16. Z denarjem so bili v svetu, ki časti denar, doseženi vsi Z denarjem so bili v svetu, ki časti denar, doseženi vsi  cilji vladajoče oligarhije. cilji vladajoče oligarhije.  S podporo nasprotnikom demokratičnih režimov v številnihS podporo nasprotnikom demokratičnih režimov v številnih afriških državah je bil omogočenafriških državah je bil omogočen nelegalen prevzem oblastinelegalen prevzem oblasti,, države pa so z velikimi krediti pahnili vdržave pa so z velikimi krediti pahnili v ekonomsko odvisnostekonomsko odvisnost.. Oktobrsko revolucijo Oktobrsko revolucijo v Rusiji sov Rusiji so financiralifinancirali Rothschildi  Rothschildi preko bankepreko banke Kuhn, Loeb and Company - iste banke,Kuhn, Loeb and Company - iste banke, ki je kasneje financirala Hitlerja.ki je kasneje financirala Hitlerja. Lenin in Trocki Lenin in Trocki sta dobila »skromnih«sta dobila »skromnih« 50 milijonov ameriških dolarjev.50 milijonov ameriških dolarjev.
 17. 17. V globalni politiki imajo od nekdaj odločilno vlogo veliki V globalni politiki imajo od nekdaj odločilno vlogo veliki  svetovni  koncerni.svetovni  koncerni. Nemški kemični koncern IG FarbenNemški kemični koncern IG Farben je omogočilje omogočil vzpon Hitlerjavzpon Hitlerja,, ameriškiameriški MonsantoMonsanto pa dopa do danes ustvarja bajne dobičke sdanes ustvarja bajne dobičke s prodajo nevarnih kemičnihprodajo nevarnih kemičnih preparatov, gnojil in genskopreparatov, gnojil in gensko spremenjeno hrano.spremenjeno hrano. Nobena politična odločitev, ki je v nasprotju z interesi Nobena politična odločitev, ki je v nasprotju z interesi  kapitala, ne more biti sprejeta.kapitala, ne more biti sprejeta.
 18. 18. Tudi sedanja finančna kriza ni bila ustvarjena brez razloga.Tudi sedanja finančna kriza ni bila ustvarjena brez razloga. Tovrsten predlog je že v postopku na vladi v ZDA.Tovrsten predlog je že v postopku na vladi v ZDA. Kdo naj bi nadzor vršil? Kdo drug kot ameriški FED!Kdo naj bi nadzor vršil? Kdo drug kot ameriški FED! Njen namen je dosečiNjen namen je doseči centralizacijo svetovnega nadzora nad svetovnimi centralizacijo svetovnega nadzora nad svetovnimi  financami.financami.
 19. 19. Vse poteka v skladu z načrtomVse poteka v skladu z načrtom ene same globalne državeene same globalne države,, z eno vlado, eno vojsko, enim plačilnim sredstvom, sz eno vlado, eno vojsko, enim plačilnim sredstvom, s popolnim nadzorom svetovne populacije.popolnim nadzorom svetovne populacije. Prestrašeno s terorizmom,Prestrašeno s terorizmom, izstradano v gospodarskih krizahizstradano v gospodarskih krizah in utrujeno od naravnih nezgod boin utrujeno od naravnih nezgod bo svetovno prebivalstvosvetovno prebivalstvo pripravljeno sprejeti vse. pripravljeno sprejeti vse.  To bo fašistični režim, v kateremTo bo fašistični režim, v katerem drugače mislečih preprosto ne bo.drugače mislečih preprosto ne bo. Načrt zanj je naznačen naNačrt zanj je naznačen na bankovcu za en dolarbankovcu za en dolar..
 20. 20. Denar je ena najuspešnejših prevar, s katerimi Denar je ena najuspešnejših prevar, s katerimi  je zaslepljeno človeštvo.je zaslepljeno človeštvo. Z njim je instrumentaliziranoZ njim je instrumentalizirano izkoriščanje človeka po izkoriščanje človeka po  človeku.človeku. KapitalizemKapitalizem je družbeni red, kije družbeni red, ki omogoča izkoristek vseh registrovomogoča izkoristek vseh registrov tega mehanizma.tega mehanizma. Povzročil je, da smo se zazrli vPovzročil je, da smo se zazrli v materialnostmaterialnost bolj kot bi bilobolj kot bi bilo primerno.primerno. Vpliva na čustva -Vpliva na čustva - krepi pohlep in nevoščljivostkrepi pohlep in nevoščljivost ter ustvarjater ustvarja tekmovalnost, obenem pa daje (lažen) občutek varnosti.tekmovalnost, obenem pa daje (lažen) občutek varnosti.
 21. 21. Sedanja rešitevSedanja rešitev za zajezitev sedanje globalne krizeza zajezitev sedanje globalne krize:: vlade predlagajovlade predlagajo finančnofinančno pomoč obubožanim bankampomoč obubožanim bankam in velikim koncernom.in velikim koncernom. Problem se torej "rešuje" s še več denarja, ki ga bodo potegniliProblem se torej "rešuje" s še več denarja, ki ga bodo potegnili iz žepov davkoplačevalcev in jih tako še bolj zasužnjili.iz žepov davkoplačevalcev in jih tako še bolj zasužnjili. Takšno reševanje krize jeTakšno reševanje krize je farsafarsa,, možna zaradi nevednosti večinemožna zaradi nevednosti večine ljudi.ljudi. Mediji, ki so v rokah kapitala,Mediji, ki so v rokah kapitala, poskrbijo, da prave informacijeposkrbijo, da prave informacije ne prodrejo.ne prodrejo. Problem se v resnici še Problem se v resnici še  povečuje!povečuje! Vsak bankovec je pač zadolžnica,Vsak bankovec je pač zadolžnica, ki terja obresti.ki terja obresti.
 22. 22. Kakšna je prava, sistemska rešitev za izhod izKakšna je prava, sistemska rešitev za izhod iz nastalega položaja?nastalega položaja? Denar bi moral postatiDenar bi moral postati pravično menjalno sredstvopravično menjalno sredstvo, ki ne, ki ne zahteva plačila obresti.zahteva plačila obresti. Denar kot ideal bi moral pastiDenar kot ideal bi moral pasti in odstopiti mestoin odstopiti mesto človečnosti.človečnosti. Mehanizem, ki nas je pripeljal v stisko, je trebaMehanizem, ki nas je pripeljal v stisko, je treba onesposobiti.onesposobiti. Svet bi moral sprejeti povsem nova pravila obnašanja, vSvet bi moral sprejeti povsem nova pravila obnašanja, v katerih jekaterih je dobrobit družbe pred dobrobitjo posameznikadobrobit družbe pred dobrobitjo posameznika,, ustvarjanje harmonije z naravo in skrb zanjo pa glavna nalogaustvarjanje harmonije z naravo in skrb zanjo pa glavna naloga človeštva.človeštva.
 23. 23. Najbolje bi bilo, da bi denar kot menjalno sredstvoNajbolje bi bilo, da bi denar kot menjalno sredstvo ukiniliukinili inin vzpostavili svetovnovzpostavili svetovno ekonomijo, ki temelji na uporabiekonomijo, ki temelji na uporabi svetovnih virov.svetovnih virov. Ob pravični razdelitvi je svetovnih virov dovolj za vseOb pravični razdelitvi je svetovnih virov dovolj za vse človeštvo.človeštvo. Vsakdo najVsakdo naj brez plačilabrez plačila dobi dovolj sredstev za preživetje,dobi dovolj sredstev za preživetje, da lahko dostojno živi in dela tisto, k čemur ga vleče srce.da lahko dostojno živi in dela tisto, k čemur ga vleče srce. Če do spremembe sistema neČe do spremembe sistema ne bo prišlo, se bo sedanja krizabo prišlo, se bo sedanja kriza le odložila in čez čas šele odložila in čez čas še močneje izbruhnila vmočneje izbruhnila v vojnahvojnah za vodo, energijo in naftneza vodo, energijo in naftne vire.vire.
 24. 24. Po velikem napredku tehnike in tehnologije je zdaj čas, daPo velikem napredku tehnike in tehnologije je zdaj čas, da omogočimo naprek tudi v naših glavah.omogočimo naprek tudi v naših glavah. Če bomo s tem še odlašali, nasČe bomo s tem še odlašali, nas bo narava radikalno prisilila kbo narava radikalno prisilila k spremembi pogledov naspremembi pogledov na materialnost in materialnomaterialnost in materialno blaginjo.blaginjo. Preživeli bodo lahko pričeli vsePreživeli bodo lahko pričeli vse znova...znova... Preusmeriti se moramo k rešitvam, ki so naravne. Spremeniti moramo temelje medsebojnih odnosov in vseSpremeniti moramo temelje medsebojnih odnosov in vse družbene sisteme, ki pokajo po šivih.družbene sisteme, ki pokajo po šivih.
 25. 25. Ali je v povedanem kaj resnice, ste začutili v srcu.Ali je v povedanem kaj resnice, ste začutili v srcu. Če želite preprečiti črn scenarij,Če želite preprečiti črn scenarij, pomagajte vašim prijateljem, da se s to resnico soočijopomagajte vašim prijateljem, da se s to resnico soočijo.. Bolje zdaj kot potem, ko ne bo mogoče nič več storiti.Bolje zdaj kot potem, ko ne bo mogoče nič več storiti. En človek res ne more spremeniti sveta, pač pa gaEn človek res ne more spremeniti sveta, pač pa ga lahko ideja, ki jo ta posreduje drugim.lahko ideja, ki jo ta posreduje drugim.
 26. 26. Za ignoranco ni več časaZa ignoranco ni več časa V vaših rokah je ključ prihodnosti vas in vaših otrok.V vaših rokah je ključ prihodnosti vas in vaših otrok. Ne morete se več pretvarjati, da se vas vse skupaj ne tiče. Zdaj, ko veste, kje je napaka, jo bo laže odstraniti. Mati Zemlja kliče! Potrebuje vašo pomoč!

×