Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

711 views

Published on

Ομιλία στο πλαίσιο ημερίδας απολογισμού του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα, Αθήνα, Οκτώβριος 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 1. 1. Ανοικτά μαθήματα: Πανεπιστήμιο Πατρών ocw-project.upatras.gr media.upatras.gr
 2. 2. Οφέλη συμμετοχής
 3. 3. Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και ενεργής κοινότητας γύρω από τις τεχνολογίες μάθησης 3
 4. 4. Μεγάλη ανάπτυξη της χρήσης των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία eclass.upatras.gr data: google analytics 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 5302269 8878067 16655411 20348578 eclass.upatras.gr pageviews/ academic year
 5. 5. Εξωστρέφεια της διδακτικής πρακτικής και της ακαδημαϊκής εικόνας του Πανεπιστημίου
 6. 6. 6 Συγκρότηση μιας δημιουργικής και ενθουσιώδους ομάδα νέων στελεχών Πάνος Ιωάννα Άρης Ιωάννα Ευγενία Όλγα Χρήστος Γιώργος Βικτωρία Βασίλης Γιάννης Φιόρη Νίκος Δημήτρης
 7. 7. Νέες δομές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων
 8. 8. Επιτεύγματα σε αριθμούς
 9. 9. 340 ανοικτά μαθήματα 71 με βίντεο
 10. 10. Συμμετοχή 22 από τα 24 τμήματα του Πανεπιστημίου
 11. 11. Ανοικτά Μαθήματα / ΔΕΠ ανά σχολή Business Medical Sciences Humanities Engineering 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,092592593 0,163841808 0,300970874 0,887755102 0,669491525 open courses/ faculty
 12. 12. μαθήματα
 13. 13. Kant: Ηθική Φιλοσοφία. Διδάσκων: Παύλος Κόντος (https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1917/) Μία πλήρης εισαγωγή στην καντιανή ηθική φιλοσοφία, οργανωμένη σε τέσσερα διαβαθμισμένα επίπεδα από το πιο προσιτό στο πιο απαιτητικό υλικό. Ενδιαφέρουσα η τεχνική του βίντεο που ενσωματώνει περιληπτικά το κείμενο στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη κάθε φορά σημασία. Υποθετική προστακτική της επιδεξιότητας
 14. 14. Ενόργανη ανάλυση Διδάσκοντες: Μαλβίνα Όρκουλα, Χρίστος Κοντογιάννης Το μάθημα αυτό αποτελείται από εργαστηριακές ασκήσεις - παραδείγματα εφαρμογής ηλεκτροχημικών τεχνικών και τεχνικών διαχωρισμού στην ανάλυση φαρμακευτικών σκευασμάτων αλλά και φαρμακευτικά δραστικών ουσιών, τα οποία έχουν βιντεοσκοπηθεί και αποτελούν συμπλήρωμα του βασικού Μαθήματος. https://eclass.upatras.gr/courses/PHA1610/ Ποσοτικός προσδιορισμός της δραστικής ουσίας σε δισκία Ασπιρίνης? με ποτενσιομετρία
 15. 15. Κλινική Άσκηση στην Πνευμονολογία. Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Κυριακός Καρκούλιας (https://eclass.upatras.gr/courses/MED983/) Το μάθημα αυτό διδάσκεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να δουν από κοντά συμπτώματα, διαγνωστικές μεθόδους και θεραπευτικές δυνατότητες της Σύγχρονης Πνευμονολογίας. Διαγνωστικές εξετάσεις_Βρογχοσκόπηση
 16. 16. Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ. Διδάσκων: Χρυσολούρης Γεώργιος (https://eclass.upatras.gr/courses/MECH1112/) Ένα πολύ σημαντικό και πλήρες μάθημα στον τομέα της Μηχανουργικής Τεχνολογίας. Eναλλαγή των διαφανειών που βρίσκονται ενσωματωμένες στο βίντεο με την καθεαυτή διάλεξη. Το υλικό αφορά σε μάθημα που εκτείνεται από θεωρητικές αρχές σε συγκεκριμένα παραδείγματα και εφαρμογές από ένα διδάσκοντα με τεράστια εμπειρία ερευνητική και διδακτική στο αντικείμενο Design and Operation of Manufacturing Systems
 17. 17. Τι μάθαμε και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε
 18. 18. - Αρχική επιφύλαξη - μικρό υλικό κίνητρο - Αργή ωρίμανση εργαλείων
 19. 19. Τι θα αλλάζαμε και τι θα κάναμε στο εξής
 20. 20. Ιδέες για το μέλλον - Παροχή ουσιαστικών κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ - Καθορισμός μετρικών που τεκμηριώνουν την ωφέλεια του έργου (πχ μέτρηση της αύξησης της αποδοχής και χρήσης των Ανοικτών Μαθημάτων) και την ποιότητά τους. - Επανασχεδιασμός νέου τύπου διδασκαλίας (πχ flipped classroomόπου όλη η θεωρία θα αποτελεί αντικείμενο μελέτης στο σπίτι και στο αμφιθέατρο θα υπάρχει επίλυση ασκήσεων, εργασιών κλπ) - Έμφαση σε αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες και όχι απλή δημιουργία ψηφιακού υλικού ενσωμάτωση ασκήσεων αυτό-αξιολόγησης.
 21. 21. Ιδέες για το μέλλον - Δημιουργία μαθημάτων χωρίς τον περιορισμό σύνδεσης με τρέχοντα προγράμματα σπουδών - Υποδομή για συνεχή ενημέρωση και ανανέωση των ανοικτών μαθημάτων - Καλύτερη ευρετηρίαση των μαθημάτων και του υλικού - πρόβλεψη για Να υπάρξει διάδραση μεταξύ Ανοικτών μαθημάτων διαφορετικών πανεπιστημίων
 22. 22. Ιδέες για το μέλλον Μεγαλύτερη έμφαση σε μαθήματα στο πλαίσιο Ελληνικός πολιτισμός (ελληνική γλώσσα, ελληνική ποίηση και πεζογραφία, ελληνική ιστορία, ελληνική αρχαιολογία κ.ο.κ). Στην αγγλική γλώσσα
 23. 23. Ιδέες για το μέλλον Ανοικτά υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων ετών που να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μαθητές Λυκείου. Ανοικτά μαθήματα επιλογής για φοιτητές 4ου ή 5ου έτους άλλων πανεπιστημίων τα οποία θα αναγνωρίζονται για την απόκτηση πτυχίου. Ανοικτά μαθήματα για πιστοποίηση εμπειρίας επαγγελματιών σε εξειδικευμένες γνώσεις (π.χ. Αγγλική χημική ορολογία, Ανάλυση ποιότητας νερού, κλπ)
 24. 24. Ιδέες για το μέλλον Διατμηματικές και διαπανεπιστημιακές συνεργασίες για ανάπτυξη μαθημάτων σε πεδία αιχμής για το ενδιαφέρον ευρύτερου αριθμού χρηστών. Να μελετηθεί η δημιουργία e-exams μαζικής εξέτασης/ αξιολόγησης φοιτητών (π.χ. να σχεδιαστεί υποστηρικτική πλατφόρμα). Μετάφραση και προσαρμογή μαθημάτων από επιτυχημένα MOOCs όπως το EdX.
 25. 25. 25 Ν. Αβούρης ocw-project.upatras.gr Ευχαριστούμε

×