Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avon 137

Кампания 3/2015 (137), 06.02.2015-26.02.2015

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Avon 137

 1. 1. ачопдсаїаіодуіп. на „ты „ м] кипцийїї п0шчп0нД0„„„ ТУШ «СУПЕРШОК» У СТИЛЬНОМУ ФУТЛЯРІ ЗРОБИТЬ ВІЇ ОБЄМНИМИ, А ПОГЛЯД ПРИВАБЛИВИМ Кампанля 03/2015 06.02.2015 - 25.02.2015 і нпххпы лн<>дьхл>уълнп дю _„ МИСТЕЦТВ о ;1„х| >хґъ„х'| *|1 * Р пїстъ ЩОБ/ Ш 10 ' „. ... „.„. ,„. „„„. ними МІрЩ/ тулчсп ш/ чшша/ сёё» "іди" Їмщьишзи (за
 2. 2. 1 `*3., ах1огі>; агаїо9,іп. иа х ж* д ; чз; *хх„-ы ж ` ч* й у 1 ґ їх* і 2" х* ' ВІДЧУЙ ( , *к , и новим и : АРОМАТ! 7 нім/ ти крпи мити Ї І г `*%. У АХ/ ОМ / 11111 (шщт. 11/11/0011/ /11111/(111121 Ти 1111/1х'1:111/111111"1'111ь 317111. 4171111 1111ч714 111111141п. . 1/1Ї 1111111 '11 1111111111112117111. 1111 . І111.І11*1111111. 1111 „11111111/1151 ':1'1'11111:111/ 17/1 ґш, 1111. 1"11111.111'1?11 т111111Й)11)1111*11.11117 11711117111117 11/111, 1111111 1101111 Ї 71ґпЇтЛ, 11111117111/111.11111.111111'. <1 'г/111111дг11111кґі11у111.
 3. 3. ауоп-сагаІо9.іп. иа Лосьйон ТА кульковии ДЕЗОДОРАНТ дгзднокч / 11111 ВПП/ К). и11110є111/11111101/10/ (711117/1/01111 11/10,11(1111_х* 110 8 годин* хК, /1 А у о м , й С Є Ї /5 ` г Э 1121,»- „„„„11„„„. ,.„1„„. „. _ д „. :„-„„. .„ „, „.. .„„„1_-„. „1 новинка „мд„„. „„-„ 1чну>гін1 1„. „„.7 шчтл. ч пили. : пм 111117111: 110 . игтл/ ІІЛ. Ьъиълд. , 111 111,21- 111,1.: „. ъ1„1-„-. „„э щити/ ли. тюєиннл 1:и1-. ч1і.1-и1л1ц. ч о 1.71 11111 111„. -, 111111110! 2 « ' 1 * ` Вебу ъоппп дак роиг Іе согр 1 2 'млн-активи мм митними Іди-щілини имшжцшьміи-Інпяыдам Набір Ауоп Сітегізіп у иаварі: , 110901109: аитипорспірвит: ролиъипим вплікиорои 150 мл) -Пнрфуипиниий пиьйак для тім 1150 мл) * Під подарунком мається на увазі придбання цих продуктів у наборі з парфумною водою Ахюп Спегізп. „дрфушд „ш (дд м, Поцш наш-есть шасі у заводі: Код мпбвву: 98088 957199' гри -шшшш-мщияммитириаиммчъппшняи Іюжщщ 5
 4. 4. 01111111 КРЕМОВУ тЕкСЇГУїіУа помада-новинки “Миг ІЮМІІІ -Нилґаиісум 59715 з: -ВОЮО-грм *до „ь і. .- * / (ідеали дни й паіІРпші йду! РгтУ „миша-л- хатки-типу кьшчщвцыі. 20 ывзв втл я” „ А в _ _; д » А _ _ х Білиц- 7 пк штатним 7 с. „мам малюючи Ршцмшшпк 52555 62751 62506 -2 ч` й д _к 1 А? й”, О . .>. „ ду/ .э- ъ А ' і " і і і ь. .. Ь. Т ь Лиман. шт. мит Рими . ы Чюпошмъль сиди типи : ::все єшг ваш , , , і к, „` ; _ з „о , / . в / Лиие 02105 * А , пыт) І „ . 9 `і ГР Н „ы »йди * и. .м „. , . .„ „тим ими-нитки. пм пил-туш . Зпіпкіш э0 10 132211 ваш 62504
 5. 5. , ; ;і і . " ж+п і; в чини-чий годинник чФібівип діаметр корпус: Адам дшмыр цитати зл см Зшапьип довжина 25 см МПУЕРШП Реммця шум шкіра 69337 300,00 грн : і -іч1-іь1і. :;-„ы „ Жіночий гпдмииих имаріяиипи ДШМЙУР кавпуса: 4 см. „мір читврблщп з см Заґапнка повинна 22 см Мшцрэпп рвмінцл цпукнп шкіра 59341 300,00 грн і: мы; - 'і ауоп-сагаіоожпыа
 6. 6. до @@% А ГХ Етот ! і і і Ж і ПРОПОЗИЦІЯ 76 0-7' КВІГКОВО-СХІДНИЙ АРОМАТ ЦІІКЛІАИІЧЬ ЇМІіІ: '*І71ІУі-'.4`. ІІІМІ Набір ьіміе ВШСК ст: - Партии: вала ізо . мі . ПЕРФУИВВВИІШ дцдадапіурсііші дііііціаіп млі * 'п 49053 Пшйп ШНВПЕІЬИАШХЯ 180,00 гри ц' Анпькцнсг ді-дсднпіхых, , вітковий АРОМАТ . ам щмшш, пізніш ір іпсялпйснзспс: У . ПаРФУщш идщзо млі - кунькош децодарамымиперспіраит (землі 55431 „„і„. .„і„. „.. іі„у 152,00 гри КВГТКОВО-ФРУКТОВО- МУСКУСНИЙ АРОМАТ Гіі/ (ІІАНПНІ 17[НІ1/І_ . иіі-іііі ііау І! .іди НПбІР Аі/ ОП Гстте - ПзРФУмиз 510113130 м1!! - ПЗРФУЦОВЗНІНУ деїоддшчиї- спагддлягіпапб МП] 49059 мм вютіыьульаш 1 80,00 гри циггуссвф мускуснии АРОМАТ і ПМ 1.1. КІННІ/ ПН. .іііі „і Набір гіііі Зрсцй . Туапегиа нада ізо МЛ) . ку-іьшіііі дезддсданї- пиіумрсгііаіу: 15имлі . 30074 гіщіі ьшіщіііми 152,00 гри *я ї во 'ВТ/ І 69 від этдтіікшсаііггтл ди ішиіііьіг Ш втщэєа іїіїйїіїї " А ЮЖУ -іііоміім мм МЮ іП іщшм. імш здіщ кіітшд „тм „та міді пишут . .мі-ц дім мм УІЗЦІЇУІШ ЬЕІПЇЩІФ
 7. 7. Акція «Твоя М іісшііза» Замовляй будь-яку продукцію у каталозі 03/ 2015 НА СУМУ 200 ГРН одним замовленням та отримай можливість одержати СЕРТИФІКАТ* па 200 грн знижки у магазинах жіночої білизни Мііауііва - Сертифікат »впав права нд одержати стихи протягом пі нішу размірі ш: і-дм . щ ЩИИ типів, ню РИпоеоюМУюіьм в инпаюшх під тм мііаиш. шіумши пришдшікп нкшнниих типів мі супу м миша 400 т. . одним чати. пьрым маімииіц. які прийшли. мы. . и щ. завів-Ані „а шіі »читачами- Акшл пі: з 06022015 пп оел5і2оі5. БЩНЦ доішішу таври-ім про умови ш иіщн провідними який можна память-і на шт щитдчдияш- ОРГаміптР »під тов -сильвАно еєшн. . 'Маєп-аіивуІазІдРМд-Імилнпдбгвк 7.. і і аііоп-сасаіоідлгъиа Акція «Розкішна весна» Замовляй будь-яку продукцію у каталозі ОЗ/ 2015 НА СУМУ 250 ГРН одним замовленням та отримай знижку* 100 ГРН у каталозі 04/ 2015 на продукти: І, НАБІРЦІХЕ . ЖШБІРМІЕІУСЬПЧІСАЬ дшрфумщ ваши/ он кмшш тара Угюбпрі: Ыішдпднібд мл) (101). сідтіиояиаоієйр. Сідроошткіиюрєішшр іпилтшводллт” Зцшшаієувшшшгубшммадо торти (золи). дискшнттш) (зла), аібпілшіншщйр Нішшшдшддиобгшчи 2. шт или; 'І " "та Щтїишш” Тоншшшй крем ам оті-им ЦІХЕ до м), оймйшк м шар. 3 дуби ммда (3,6 я). відійти: м. ошЯр Шукіій деталі цієї пропозицї у мсгуііьіоиу каталозі 0412015 Ч т: и! сайті тщачопма ` куіюнэшииішш “а , . , в катшшуі 04/2015: і Ти мшшш вишиті-ити так тільки д* і и: ні плин а шипіт проду-пів. д, Ти иаждш виюврисгвнуъаіи Уіпькиі мами, які ти мрищвэі своїм замошюхиди [10610 не махиа ішріідіімм купни іишпигу Првдппциишнп. Пдспшиціл ишшпичуішьия: и ключі птиці заліза ГВИНІІЄШИМУЧЦ і так. "` І 'МАБТЬОЯ ивувшіыриммм п/ гіокуэвпдё гри, $ який наш мвмиьісгь гіршим єищщздмачпм пгщчукщ дізиижклю іаагіж з Ішгамгушппіі.
 8. 8. Палата вода ЕІІІе Осппьтап. Би Розпилювачі. 5п мл 59057 170,00 ш. . “і , , пираты. . 1 щ. Вишата Без рьмипрпм І* 10 мл 50311 Ї 170,о0„. .. у ши пррпьзмщт не беруть участі аромат 31 став 31. продукти мог. сата пор. щ-зґьаромзг з: пар 545, аромати щ сир 112413. 95 вражати 51 сшр 125-127, набори мм 51 сюр 145111, набір «Ромни шпопшя- пі пар. 215-219, оаъмкиулц для ши -Оршршпюг шсшр. , продукт алыышйиих програм та зразки. ш продукти пюжиа придбати окремо за такого вартістю м / ах/ огъсаїаіодуіп. иа Будь-який продукт зі стор. 1445 . ДІ 11116* за 1 х ЗА УМОВИ ПРИДБАННЯ БУДЬрЯКОГО ІНШОГО ПРОДУКТУ З КАТАЛОГУ кам-шт. пуди -Бездогнииісґы ш г 58554 і грн ї «дд нєксїппкґои щ 200 мл 45533 78,00 грн ЗНИЖКИ ДО 70%!
 9. 9. ах/ опрсаїаіоєдігъиа АХ/ ОМ саітіпя еііестз саітіпз еіїеыз 1. тм для обличчя 'д 5"""“ш'“'"" й 2. Пєияпик для мам-сами; - ефекти щ. . си щ. „шт „шикйд 70 т' Загальна дв-жи». п си. давит мит. .. класу: ивиппи. 4 9 9 9 14359 , грн во,00„. „ БУДЬ-ЯКИЙ 1 проплат „ш ЗІ ЗПШНБОІО 50% Лена/ лис „шию 3( І МИСТЕЦТВО 29,99 УВАТИ виграні
 10. 10. „ _, „ „ „ „ „ах/ оп-сагаіщлґмиа ІІ ХЬІР «ЇьІ ХЫУІЧІІ Х І<. .І| <.І`ХІІ І ІІІ(, І Ь» д 711161711; 0 І / прфіхзппкзплиґї 1711110130/11111111111/11117 кіт тдт / .1"/ І/ґ / ї/пґд Ііппгх (Її ,11. 1/ 0 І/ щцдхънпп 11111711 НПА* / Мжд 111111315!) .11.1) і 11711111 11111 /111Ї111ЬПІ/ ґВ/111й'Огґхх/ Іґї! ) 11111/ гри 5915 Шїтє ' ЙЇ 'І Е А МКГ СХІДНО-КВІТКОВИЙ АРОМАТ 11111.:111.и1ч1. 111111271111112. ишш ІІАБІР 49440 пише за МИСТЕЦТВО УВАТИ 'в БЕРЕЗНЯ
 11. 11. „. ах/ оп-сагаіщіпма НАБІР «ОСЯИНА ЖІНОЧНІСТЬ» 17111601) і: О 111111511 шт а 501111 1/11:11І11111&г1:/1ґґ(50 . ІЦ/ 9 Ппрфжъипвппиіі 131130110/11111111-„1111117 кіт 1111.1т ЛІгп11кЇ1ппґ1Ч1гг/ Хї ди) 0 Штф 12111111 1101111 1тт111с/ и5жч1ґс з р0.111к111111.11 1111.г1ік111111у)0.11(9 м1/ 64509- гри ІАБІРЙ 72731 лише за КВІТКОВИЙ АРОМАТ СТЕ ТВО о/ шідґпч, 111ю.1м1ап. піа0111`. ч 1 0 0 _ УВА “ 9 1 РН Лип »ипюгт Знижка БЕРЕЗНЯ 45% 2'
 12. 12. 22 х МИСТЕЦТВО УВАТИ БЕРЕЗНЯ С ї! !! х д* , , _ , _, „ ачоп-сагаІо9.іп. иа Н ХІлІІ) «НП І 1 НІЧ ІпНІФ , І Із І ГХРХН НІНІь- . Г/шбщл? 9 Ііїутаковшї 1115311110/11111111-11/111111111711'пфинт Риг 311111171 (50 11.1/ 9 7)п.1г11111п 001111 Риг/ Ї/ппгп (50 мл) 9 Тшцгіппл вода Риг 11/11/1111 тр<п111ков11л1 1111.»1ік(11110р0.11(901.11) гри ї! РОВ ВьАЫОА <ї. о її В св: % 55 О_ 2 з 1 Ш П* 11 Ш ми нападами Ц Є ` ІІАЬІ Р 10002 лише за 119,00 Г РП Знижка 5091. озоново-квптковий АРОМАТ ддт-ам. 111101111. гк-. тіолфап гддітуншщ ткани лишшвлвпа д Бїшпьштопчя А 23
 13. 13. „ „ . . „ Ч ` „ _„ _„_ ` ах/ оп-сагаіщлгъиа П`| >|Р«4(, Ї|"| Ї1)1.`([[)>. в|'. |ч(. ||"| ч|1і`| ІІЬНПЇЇЧ`ИІ д 'итїщя і: і Їїлііхуіичг! .миска 1111/ шїііічґи/ /Йї . Іы/ 9 Очшцдїіплыни? тгі/ їгіт тїпіччкі/ Ігю . тілі 0 7ї1иітууючий гкрпії (тя [ліги/ тич] 25 . и.1/ ждет 1 ` "і ц Ї новинки | і Еїдёійдк й АВ (ЖТ і 1 " й" і і я г . х ' «ё й є * ' з % рёёгёїь рёсіхдзъёь ф ріопеї Ї . _ і . _ ё-22 О " ї Сияние Еияние Востока 057253 І „. а„. ... „мш„„ ыёїщэюиїдїі" „ Ії$Ь”ГІ"„-и" ч Сияние Востока «риби-ти “ с зкстрактом беюго чая Очишающее средство й @9%% м" &%4@?9 75м/ «Є Очишающее ср 75 „А е Ам: АИЦВ 1 Идёфидйї* , н 1 І50 мде у г „ . .м м. в 1 . Я очищц тлф): А ґ НАБІР * МИСТЕЦТВО УВАТИ „ь БЕРЕЗНЯ Ї) ннм/ ги. пін/ щн , шт г „тм ім штыж 87097 пише за 84,99 ГР/ Зш ш -зщш- так угшкозид „и „здам , д . мтт 25
 14. 14. 26 АУОМ . . . .доооичирвйдл( осввжлющли с пипмимм и 100млЄ 3* д ”* пашгаіз ' І . з ь . Хм х чд, ъд МИСТЕЧЕЕІВО `* УВ БЕР ЕЗНЯ С А ТЬ 'ж ї 1. п. ... і.. ш. . н. .. аспиуспина иарахуйяІ ніша. . 2110 мл 77901 -48;99- гри АХ/ О М пашгаіз плл тим . .. ... „.. 2 лицам-ы. .. д. . . та . сидит-мы мавакуйл н пілот. . ши мл 78179 4899- . ... .и . - 'І/ І уі/ І/АХ ІНм-МІІІ химхг "Юмпе , ... .;. ... .. . ... „.„. .. .. . м. .. . .„„„„. ... .. з. ги. . м. . душу . спэкусливэ и-Іракуйи І піюиія. гпо ип 77919 4859- гри , д . . .7.. .., .. ах/ оп-сагаіошдлгъиа 27
 15. 15. 28 . _/ . . 7 О ї. Акіхгопсе Теснпнсцыез . ср МИСТЕЦТВО Х УВАТИ БЕРЕЗНЯ ІІ ХБІР „СНЦІЬІІ Х (ІНШІ ХЦІ Н» . Шннїн/ л": - „Цхг4).1.ч`ш.27лдк11 1н: .71л17'. <1(/5!І . нл/ 0 Гктгппнг щітки . іт нплпгт „ , „ „ уоп-сагаюсдлгъиа ІІХЬІР <«ЇЇ| >`, [|Ч|1Ї| |)ПІОНІЄА» Уітбдфі' і Гпровгнпкн . Нм / /(>ґ.7х:1'11.ч1/: :г0 в: :.704ч: ч/3(І . и 1! Ф Щтцшкр-пит щПпка для вплпгт/ аж. .. @ 8 Игрн 49%. ) знижки
 16. 16. ах/ оп-сагаіошдлгъиа ЄС„ . ДПЗЕ пряме» люкс тпд БЛАШ Насоло дшф 17051 вищ) каким мікю. .. $: ,:1:: ::: ::; ;:": .„, „ ьпиасич/ іого 01.11.7112 Ш" т” 290,00 „. .. та с: учисиоі' ро зкогиі/ та. .. 0.. .. ... .а . .. г . ... ..тд . .. щ. ..» Зшпю Ешпптїшггктакшп . ... ... .. ши т. . ищут, трата. .. . ... з . ты-ми и . ... .. . ... ... ..-. .. за. т: ШИПРОВО-КВІТКОВИЙ АРОМАТ ІЗ ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ пути/ тіл. мигдаль . ... ..дні у . ... .. пропозишї ие Беручи. участ. продукти 21 пар сыэ. првдуни м. с. .. : п 11094435. . вами д. та. 55. звонит ш сшя. 1127112. виплати . ... ..р 12в-12т, ..п000.1Апмшсшр. .щжпмш-р . Рожвьа . ... ... ..- :1с10р.21В>2Ш. О6': миа туш м. цій . одшршот 31 пор 220. продукции є. ... ..д. ... ш прагрш п враз-. ... драми! можна прилад. .. з: новизна монет, ЇРЇГїЕї . і _ 111111183!! 140,00. ГРН А МИСТЕЦТВ Ж УВАТЗИ Зд УМОВИ ПРИДБАННЯ " _ А БУДЇТЙКОГО . . С _ , [ ' | НШОГО ПРОДУКТУ ввгнзня ж ”ЇШЫШМ/ * * щ. * ЦКАТАШГР' э-
 17. 17. ' ' Ч- . „ ю для стильноя жи-ки. модним: шпон мрормк кпочдгвицминии ндддв у, БШЧОК. НАБІЕРОЗКІШНИХОЕРЭКО . діви АТИ 95 АпєкожнА ПРИКРА „ . ., _
 18. 18. ,- 7 ї у - 4- ы ах/ оп-сагаІо9лгъиа нов: ЗАСОБИ - 1 г - ЗАРОМАТОЛІ ЖАСМИНУ мпстпть вггмпн ш глшвгнн, и 4 вщновл ю ють лгяшсть ' ' . _ я шовковистісгь * _ 2 ; р А ппкнпънвпгопустпл ' р / = , новинкувкапвпєцій. . ЇЇЇЙЩЙІ/ Щч „Ы ґ _ ` “ 1 ному святновомз' ' * 11519,: А' " , *д „- . ддїкд “ БЕРЕЗНЯ ДИЗАЙН! ! 4 ж, ' / „ _ , о ч ї , , / К п 1 А ` с 4 Ї _, . к а `_. .х ХК У А/ . . ` ` ' ижняжощий до > ' - * ' “ЬОН для ` з? я п ж д: ПА „і 4 ч" ч7"І""л < , . к увпмжняющии , ,мит є ` / 'є г / „ з „ ими», „м . 1: „ ”ц Ї Р. _ _ Х є г 400 мл е у на пропозицї це мои. участі титули ш тор. 14-15, арешт ш пор. з1„ драми зі с р. .аромати Еудь -лкиіі злив». Пг-Нзлромыи акт». чгыгдиаьори Мєщзісгор. 100-пп. иадіалРомса рапсплія- , _ . зі сто. 2нє-219, овъмицтушшл ый -О/ першпх- си пор. 220. прсдукиія Мая-стіни: правим тварини. д ы _ _ „ __ _ _` 4 іфдд) МП ЗП ш „идут можна придбши окрема за пан-чаю "піст. 'Ціна дписна при БИКОНЗННІ умов спешапьноп пропозицп а цгєн сторінки. ` спшпммпьпоїф ЦШОІО* , и , цим придбані/ Анд якого М 111020 ту ч ктпалпфг , З , - / за в. З , ділити <
 19. 19. Повна нпРПсІь: 45:99- гри 2. Спрей для пвискпвшииил Іисихїпиґп „ну для иппш ав мл 22:59: 48769- гри а. Пипдчкд для иіпів Розмір' в х 2,5 х 3.3 см. вияв 49596- ти 4. Квви для вт иІг а ексґрактои м! 75 мл Мою 65:99- грн 5. сквиб для рук га сил а маслом Іорикписьквго пере-а ши „панам-вищою жиалеиия. 75 мл 94362 65:99- (пм 36 ГРН Знижки до 60% „см-рам вразили. . і 3831585 ґ/ /нилмг Мін/ и в пм: мило . Арвин уаєиииць ш мл 38235 42:99- гри 1. Рідкп мило „Менська лагуиа- 250 мл 34379 4209- гри в Егпслеп! а. .. 42 . ..ы Рочмпр ПвґУлює-гнся. 51139 Повна нзишть: -ЄйВЭ-гаи в. вальааи- диптдлпд сухвїшкіри . зьлма алла. . 15 ми 12929 -59;99- гвц ш. нальааи- лыляд ллл аухаїшмри а бяжвнииии ооскои „мам 15 мл 77415 59:90- гри п. очишм-альими пив пил обличчя -огівпк папка пароль. 75 мл л22в2 43790- грн 12. ІІІмпчики дл. нігтів Цоіжииа: 5,9 см шазп -39799- грн ІЗІСРІСЗЇІЯ Е Н М Е Н Ь К И Йах/ оп-сагаіоєьігъиа ІІОДАРУНОН- ВЕЛИКЕ. п. еліти для ичнй . гра калину. ш г ДД Знпъкші до 60% м. пгка для Іаиии „пал-унии а Ісвшкниич, Свзвииия випуск 250 мл 51:44 Пани: ларпы. : 59:00- тм 11 вкАмИ КЛУБНИКА СО СЛИ н но для Вс" пе адм-анти*
 20. 20. 1. Жіноча коси-нитка Розмір: из товщина! х ю інисочаісю 08457 -В9;99-гви з. пн для подався -Сипьип фіксація. 200 мп позов -5599- гри 4. Помилка сивонґка для Іопцссл -Коиплексиий погляди. для всіх типі! попався 30 мл 75576 ъвдеєн. .. кгеи-сУФпе для -ЧурІІи-н ниді. . іиишид купит 200 ш- 05312 499799- п». з. пришло-ка ям: Івіх тпіп . влаш- . компактний дни-ц. пі: мл 40321: -БЕОВ-гш. К* А* д 44. ц. . д. , д_ 2. Зиложуаалший пм х опілии пид-лу у ст М А д Е Н Ь К И Йа“О“= ТЕ; ?Е%ї2%З9ь: %% З т час: :: із: :: , * ІІОДАРУНОЬ» ши ми 19270 в Е л И к Е “М ЗАДОВОЛЕННЯ а. пнрфуиил види . рвликонии а, павонмиа ма Е МЛІКМОВОМ ЦІІІ: шасі Ві: :: 3 Рддиддшд" з мл 93402 ; ""'*; :*7И* не: в '45Ю9грн в мп вива 7, павФуииа щ: я Ішпикпиии 45.99. т. . апліквшрси т диму ' а мл 95208 45:99- гри 14 12 а. подписка миска для попався -Кошпскеиид нагляд-ч. для псІх 150 мл 21906 5959- гри ш. сиділи; Щіїи м. Іоласся ь дзнркамми і Розмір ы х 5.5 х 2 см. п. Кран-посидят м. 12. кран-п. .. для душу Мнєряапзппастик, тілазплісю цінний автвюинщпцп хіучук, ивипви. жРоаюшио жиппцюи- «Рпзкішив жицпычияп 135719 250 мл 22754 250 мл 23755 патент. . астми визы. * зэ
 21. 21. РКЕМ І ЕКЕ 11 Т ”Е НОВИЙ ексклюзивний АРОМАТ ШХЕ _ для ЧОЛОВІКІВ, що ВТІЛЮЮТЬ ВЕРХ ШИКУ | ЕПЕГАНТНОСТ| . д, РКЕМІЕКЕ ЬЫ Е ДЕРЕВНИЙ АРОМАТ [І К. квдкдвдшидрдвий эпрёїуїтчіо- то: им паби) 7 д „смт »чи при є , „ (шт Ш . „„„„„ м. нш . „,„„. „ - Парфуми: вода Ачоп Ргет-еге ще для не» 150 млп "Н" Щ 29 0 0 0 - Парфумиа вода Ашп Ргегпнеге шхе для На: (10 мл] Тувпетна нада ' 0б`смна Ууш для вчй ЦІХЕ (7 чт), Чорна Ачоп РУЄГПЇВГЄ Ьихе для Нного и Грн 25123 75 25542 1 Грн . йп1.и'І. и25% Пивна вартість: ждет. . едет грн , л , мззчш 40 4
 22. 22. 42 ах/ оп-сагаіоєунгмиа ь? ІМІ! !! ОПІВІЯ уАйпд„ ЭКТРИСЗ І ЭКТИЕІСЇ клцЇ , _/ д- 'пчтчихгъгткуи аг Мін' , у 7 „пів/ двумя цим а 7 к за ціною 12% 1. парфуми-ш води тва-у / КВІТКОВИЙ АРОМАТ ` фрсіщйтґкдцзотцхю ж, д ю мл 75435 (д ь 2. пдрфумдш вода готи , у квптковии АРОМАТ 0 ри -ылґіш-рщь. уыьулйраим: д" . ..„т г . ; Юмп 78681 Н. ' гвпь д г для душу зєаэєктом э. ПярФумив нодн Томаш»: У мвпєхпння КВІТКОВО-ОХІДНИЙ о АРОМАТ І У лишили, .. .,Ющ , идти з (З 7. ю мл 36387 д , - БудЬ-. яка за 75,00 грн Паб)) за 210,0щ квітка й АРОМАТ Ф? ! „тд-. - 4, ПавФз/ миа ВОЛЯ и. ВІаот 54 Парфуми: вода тТАТоєепчег а. парфуми: вода квґгково- ЕРЕвно- Атоиг Дудо-. клса за мускусми АРОМАТ квггково-мускуший КВГГКОВИЙАРОМАТ Наш” *'“**"“ї““' """“" 12 „ , 1 кьйипшпцииліні. .ш, „ь. ;.„: «„ АРОМАТ «Миг, помилки 1 ПЗРФУ”“В“ИИ ф"; *МЗІЇУЩУЇ 5 м", / | Р Н грн . ґлкїчпп „сд-ик. „., „„„„. .„„, „шу. „ игпгч1Аи3:. ччхх-д»х' 1921?" "дд д “д т” 7 - - 1 зо мл 59085 зо мл 77889 зо мл 46083 К Знижка 25% завдати ждет. . межи Повна вартість „авцруггаевегрн . тщи . ж. ,
 23. 23. Цудь-. ґ/Аж: за 230,00 грн Э. 'і Х. Х ІЗ ЗРУЧНОЮ ПОМПОЮ й 250,00.. . 44 *ц 2. Пярфуинп падн ах/ оп-саїаіо9. іп. на и - цпшвтііґлмжя. Амву: І- Парфуми: пид КВІТКОВО-ФРУКТОВИЙ з. парфуми: воля готи АРОМАТ зі свіжими Тотоґгои КВІТКОВИЙ АРОМАТ НОТАМИ КВІТКОВО-СХІЛНИЙ , ... ити-тлі пцрщд. .. ... .тм тюків/ пм. АРОМАТ п фирм/ ши и. .идти кщш убил, .мс щрпіпик хисміт. ітрщк, .. .лиш 50 мл 79037 50 мл 88394 50 мл 22012 -Е99;99> гри -ЕЭЭЮВ- гри -ЕЭОЮЭ- гри и , у „ , І д А ФІІАКОН З ПОМПОЮ - винятково люксовии АКСЕСУАР Хґх/ ІАРКА улювлєного АРОМАТУ виходить БІЛЬШ ШИРШОЮ і РОЗСІЯНОЮ. ніж у ЗВИЧАЙНОГО РОЗГМЛЮВАЧА ти можвш ЗАЙТИ в цю хмАРіщ і АРОМАТ ОГОРНЕ ТЕБЕ, 4. плрфуидя води ТобІУ для Нвї квггкп ии АРОМАТ фм „д . .- 565. 25405 ` введе-гр. . 5. Туплвгип идл тооау для нього АРОМАТ з нотою «дуже». картці/ р. «Лисий жах. .ям аллшп 75 мл 58270 -299;99-гри в. туалетна вода Тотачош для нього охіднии АРОМАТ мгугмв. . Іпіипьипйи как/ ш. уыптпґтп . ... ..ди 75 мл 59088 -299399- гри Будь-ліси за 230,00 грн 45
 24. 24. 46 7 ах/ опгсаїаіо9. ІП. на йюцііллшг ` 191501147 і іі '_ Їд . МЇ„_ ґ і і Кдііж ` АХ/ ОМ ІЫБТІЫСТ ЕЙБОН ІНСТІНКТ Ї й ями/ кадри» дішдпіІ/ ІЇИЫ/ І. діди/ А» а іциґїйцпі/ - г , у . і і і , х г . А з і , » . , 12.14/ ЇЛюггя СПРОБУЙ РОЗКІШНІ * шєк ' ІСПОКУСЛИЕІ і . дх - . ' , АРОМАТИ том ьиск, ъ . ` ї? ї* ВИШУКАНИЙ ШЛЕЙФ яких ` _ , 5 <1 тримдється з РАНКУ ' и " до вєчорд _ 4. ПІРФУМЭШ ВЭД! АУІОП ЬІІСК для НЄІ СШДНО-КВГГКОВИЙ АРОМАТ 5. Тувлвтив вода Ачоп ЬІІСК для НЬОГО З ФРУКЇОВИМИ НОТАМИ ДЕРЕВНО-АМБРОЕИЙ АРОМАТ йуьижіип, .. .'милі . щит шині/ м „до м. .. . .. / кцм . мдыаолллг оці/ ий. .. ... .ди 50 мл 05229 15 мл 05243 270,00 грн 270,00 гри п і з * " (іі/ т / /ґ/ х _ „_`_ 1. Пнрфуиив вода 2. Пнрфумид вода Ачпп ілзьілы Ачоп іляілоі з. Туалвтнв оодд гогыаоел для ної _ КВГГКОВО-ФРУКТОВИЙ Мои ілоііпы для нього Бі дддм-д да КВґГКОЕО-ФРУКТОЕИИ АРОМАТ з дєгєвними дЕРЕВНИИ АРОМАТ и дгомдт нотдми з ПРЯНИМИ нотАми митні/ п щ: щ, л. - милі/ си іт . .. ипґпл. .. :=. ... ... -.. ... «Іншій . ... ..мм . ..м . ити-шт мм. 1 50 мл 12930 50 мл 0022 75 мл 76916 -ЕЕЮО- гри ішов-гр. . -27659- гри
 25. 25. І. Сіъгізгіап Ьасгоіх АМВКЕ КРІСЇІАН ПАКРУА АМБР Сім' пі. . Ьаогоіх А Х/ О ІХ] Галерея аромат кРісТіАн ЛАКРУА АМБР а, (ІІп-іхііап Їдкьгніх ' АМВК ` , +”[(у)()г01і[/1на єсс/ міілроз/ сош! КВГГКОВОЮХІПНИЙ “ММ” шипвпвий АРОМАТ 'іт/ годі аччірд- »етот „ з НОТАМИ иГУРМЕ- . ... ... ...2см. ..2 . ишніарііц лапи. . щгамідіі рідкий ». .., „.. ... .м. ..л7 пдрілллл. . Дудь-лка за Пнрфумия вода Ппрфуиид юля * Опґізнвп ьосгоіх мин вініяіол ьоокоіх Амыо Г Н 50 мл 32520 50 мл 09555 5 Р -звеюа- гри -38999 гри Знижки 25% (її ь. . Или/ с за ДЕРЕВНО-АМБРОВИЙ АРОМАТ Туипетиддадд 5 Р 15мла975з д” "' 'Р' ' ' ' д' йшли-кіл 25%
 26. 26. і* 'ґ АРОМАТ ТВОСУ і 131707111 ч > ч КВІТКОВИЙ дгомдт шипРово-огуктовии * східно-квгтковий квітково-східни цитрусово-могськии АРОМАТ квітковии АРОМАТ східно-оруктовии АРОМАТ ЗІ свіжими НОТАМИ АРОМАТ драми АРомАт ііум-їы. .аллм . .. .„м . .. .,. .л. ... і.. ... .. ... .ім . ... .-. ... ..і у . .. . ..„. .. . .., .„л. .л. .-„. ..і. . . чпіті . ... .. . ... .м. л_ , ... .. .„. .. . ... .. . ... ..мм . млмглрлл іщюлігда . .. чом. , шкіл, Ирвзія . рд-ілл, .кдткус . чи л. . . ..л м, .п „. .. . ... .. н. .. . ..„. .. щ. . . ,м. ... ... у.. м,. ..: ..м. ,.. і , „„д„„„„ ддт. , 1. Туапеґия нада 2. Пдрфумип вод. . з. Пдрфумив вода 4. Парфумин водв 5. пврфумнв водв о. Пцрфумиц водв 7. профі. Рцгсціи: Вшм Пиш РцдґІ: х Регсеііів 5аІеіІ Рцґівінп Січіс РягАімпу Ршсцішз 50 мл 79733 50 мл 79759 - 50 мл 77992 50 мл 97599 50 мл 79177 50 мл 79710 -гаємеегрв грн езыюгрл -255:99'грн -яаєцвегрл -ЭЗЗЮВ-грн БУДЬ-ЯКІ 2 240,00* ГРН. 'Пропозиція ділсла для продуктів 21 стор 50.51
 27. 27. ауоп-єагаІ09.іп. на БЕРЕЗНЯ ШОК ЦІНА Будь-яка за КЕІТКОВ СХІД! ! АРОМ КВІТКОВО-ШИП ВИЙАРОМАТ , , дихати/ ї том. . , -.. ... щ., ... м.. .,. а-. .2л. ... ..л. _.. .і знижка до 1. Туппэтия вода Тувлотия вода з. 'ґуяпотид вода зцттаг Ипив зитімг чітко зипзак зцттог илио Зипґівв 77", 50 мл 22375 50 мл 80570 50 мл 45556 429169- гри 42959- гри 42999- гри ё з З З 5 Е ї в ё З з ё В ё ё 9 ё ё і ё ё З ё
 28. 28. ах/ оп-сагаіокд. І. 2«„мх: „ ЗА СВЯТКОВОЮ ЦН-ЮІО А Х/ О ІХ] Галерея аромат Будь Яка за КВІТКОВО-ФРУКТОВИЙ АРОМАТ ОХІДНО-ФРУКТОВИЙ АРОМАТ огуктоюквітковий АРОМАТ КВІТКОВОчШИПРОВИЙ АРОМАТ Будища: дд . , сонячний (лишили. пєлюстки пфадтдлі, .. .„ім дикі ягоди. хислип. білий лускус порічка, троянди. сдтоіфукпл лілія, ипрцис. прямий! . 89 00 „ 89 ОО 7 гр Н Ачоп мис Рнг Шанси видали ртъїзпїдь Рвніоп Вам: З Гр Н динамика до 50% 50 мл 33795 50 мл 67702 50 мл 19426 50 мл 51142 зттддд. ж, 50% -1-76;99-гри -1-70;В9-грн гри -1-70;99-гри 54 55 іг1.иа
 29. 29. Р пїєіап ЩІС /9111 . НІ! !! ІІІІ/ ІІІЧ11ІС1/ПІІ1 1111.' ' парфуиин вода Рапыап смс Без розпипювача ш '11111/7111' „1-„1 кг11111111 „ 4 _„ И _ _ „21225533 ІНППІНІІ'ІІ'ІІНЧ/ Н: ГП 111'1н. Ч1`/1/п М А . „ є: . 115,09 гр: пґтч 111117110. 111111 11711 є' Чтюш'иугщ н . ґ1/111н1м11ж 1!1/11111111Ї11/1.п11ч у м. троянди 11/1гы1111111. сел - Ымкщш , г1„„„„. ..идтшіаклрд по г )іть- пнїуянк и” 'ІУ ЇІЇ . 71/11/8311 ц 55,00 ГРІІ . ЗА умови пдидвАння БУПЬ -якого иншою . * продукту з КАТАЛОГУ _, н 71121 щ : ::на цим циїссу СХІдНО-КВІТКОВИЙ АРОМАТ ч ' 7, Туапетиа вода х-зепе: Низи 50 ып 21862 120;Є9 гри
 30. 30. і Чоловіча суик! а в * Розміри: 27 х 20 х 6.5 см. 3 Довжина ппвчового рамвяя: 132 см. закривається на олисхавку. „ пврвниднин клапан закривається на лилучку. Під хлвпанвм 4 відділення для візитиих карток. 78572 -ЗБЄЮЄ- грн Линів за у і 249,00 грн ` . їііижка до 30% М Чоповічі соицезахисиі окуляри лсібріепы» Категорія фільтру. з. і х Ширина олрави (приблизно). шавм. 1 в висота пінз: 5 см. у ` 95879 44959- гри Лише за 129,00 грн 58 і ' ц; а 1/1 і *"силЬний. , і-іасоііоджулсл аоволтниіі стилем МУЖНІИ. _ ВПЕВНЕНИИ. ізїлілі стіпщм ЇРОМЗ'ИМ. що тримаєіызз- з ванну долоні » він - на присів внвллёалхоіо ги вимуваєш себе в ЙЕЗІІЄІЦ він - віівіаніний ноііовік. з ЯКИМ тобі ііодоеаєтвоя ЕІФЮДУГИ у світ, з яким ти відчуваєш себе ІФЗСИЕОІО і сіліьноіо. Аіюіі Ріііле - аромат. ЩО СТВПРЄНИЙ ДПВ ЦЬОГО МУЖНЬОГО ковзани ДЕРЕВНИЙ АРОМАТ . ПІІИННЇіІі . іі їілііі. ксдр інітіыдх-ііііцииііі; о Туалетна вода (75 мл) - Шампунь-гель для душу для чоловіків (250 мл) - деэодбракт-спрей для тіла (І50 мл) 871 00 повна вартість набору: -341:9& гриі Натр за 179,00 грн . Знижки до 55%
 31. 31. ЛУ . КП. А Світ яскравих А Парфумерія відчуггів Посилити звучання улюбленого 1 аромату тобі допоможуть ароматизовані гель для душу і дезодора нт. Абсолютний _драив Н соппджуйся енергією аро у, запапьноґо і араж чого, як політ я ` К Туапщив ёрда и Набір РпІІ Звееа ` . РиІІ Зрввй Роиґсг . Інни* 'ш . Туапеїна „да 05 мл) І/ (н р за 3 75 мл 13125 ' цим! " ЕУШУ (250 мл) - упьковьчьідезодорант. .. ` «газов, гон 1 9 О рН антънпгрспїракг (м, грн " у цитрусовии АРОМАТ и: 23931 , о! а И „тим-мг 410 А: Повна ездить набору: 51 аее гри „ли/ лиш 45 / о « и ЦИТРУСОЕОАМУСКУСНИЙ АРОМАТ 1 . ..м „ . ..„ш
 32. 32. Формула _ витонченосп Ексклюэивиий аромат, що підкреслює образ істинного джентльмвна нашою часу. ісдыыт [й ЕЫЕЧГ у' Туалвтна вода ЕЩВ ЄвмІвтнп 75 мл 10175 -25599- гри СХІДНО-ДЕРЕВНИЙ АРОМАТ кгдр. каких. мліьгцд / Лішв за 139,00 грн . Їкижкл 40% 62 ВИШУКАНИЙ АРОМАТ, ШАМПУНЬ І КРЕМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ ДЛЯ ВИМОГЛИВОГО ДЖЕНТЛЬМЕНА, ЩО ЛЮБИТЬ УСЕ НАЙКРАЩЕ " ї і і а-ї-ьц р, д у' і і І ипіайогеіі у , і: П. п “її ш ідийіїцпйііїі Шз д І М і ! Набір запакований у подаРУнкову упаковку У иаборі: - Шампунь-гель для душу ЕІііе Єепііатап ыліаііоіва (250 мл) . Крем після гоління ЕІііе еегііівтал иліаііоіеа (100 мл) - Туапвгиа вода Еііів єеліівтап Ыпіаііагэа (75 мл) 63
 33. 33. І ` Парфумерія Елегантна пропозиція Класичні аромати за привабливою ціною. 64 Туялетиа вода БІасК зіісіін тдіісіі 75 мл 79429 423599- грн східний АРОМАТ з ПРЯНИМИ НОТАМИ І міді, інііл л. ХІІІ/ и , ЧІІПІЬІ іі, „„і . 7111111* 311 139,00 грн мг„„„. „і: -і 40% Тудлвтиа вода семіе Аоііоп 75 ті 79594 43599 грн зелений АРОМАТ з нотою «ФУЖЕР» (Міні і. „ні лііліу Ціль/ АН. .ИЦ . 7111111* 311 139,00 грн ллііінілі у 40% у і ауоъсаіа о9.ігі. ыа Назустріч пригодам А Гель для душу та дезодорант посипять Д звучання цього соковитого і свіжого аромату. і; Набір Аулл Ехріогаііоп - Туалеіна вода (75 мл) . Шампуньггепь для душу (250 мл) / Іпбф 911 189,00 грн дні/ милі 45% - Дезодпраигспреи для тіла (і 50 мл) - Подарунковий пакет 47084 Повна вартість набору. 85599 грн СБІЖИЙ АРОМАТ з НОТОЮ і-ФУЖЕБН. (ІН: іісті, .чи г. сині/ кіл Ї
 34. 34. Туалпиз вінда Аіюл оішліііілі для НЬПГО 5пііл 10957 у намір. . дЕРЕвнр- _ східнии АРОМАТ ґуллинв вода ваш Роса: за МЛ 15959 +79;6&грн дЕРЕвно-саіжии ' АРОМАТ і7іі ііі ііі іііііііііі , і і. . іді тувлыніі лопл оцаліііілі Анал солпавлкдлл нього зпііл 25638 *УЧЄЮЄЧрн свіжий дєрєвно- СХІДНИЙ АРОМАТ іІННиі/ /ИІН ііііріііііі - іініі-ііі іііііі. іі Їуплстиа вода пупащіа то» 50 ліі іввзз меню ір. . оужєяно- _ Цитгусовии . АРОМАТ цигрусовіій СіКі мврозна СЕІЖІСЇЬ, ЧИСЇИЙ мускус Туалетна лвдв ілаііііаііаі віііа та іпп іііі 14573 -РОЮО гр н ФУЖЕРНО-ВОДНИ и АРОМАТ іііііі. ,і і іі іі; і_іі. іі іі-„і туалвтнв всдп ілаіуіаияі вшо сааиаі то МЛ 13122 -і-'Юіббтрн дєвєвний АРОМАТ зі СЕІЖИМИ нотАми їуалвіна вода ілаініаііаі вііів ЮОАЩ 35797 4?9Ю& грн СВІЖИЙ АРОМАТ з нотоіо АІФУЖЕРАІ [МН 'ігии/ Н. іііівіііілі 711 ііііііуі Н! ! Туапетнв вода тіло ше для навів. з ввалнлюввнвм БПМП 91555 1-7696 грн свіжий АРОМАТ / ІПі іі і „і . )і. і „ілі і ііі„ііі„. А» 171
 35. 35. до колекції ароматів також входять: 68 Туілипа леди ТуІ-петиа шдл Рвґсеіче Туапнгип впав віасх зиеае для иьога ілііпікц мотелі ЕиапХІаІ 100 мл 40370 75 мл 40580 75 мл 67701 еавюэгрм -ЕЗ5;Э9-гри -гаэюеглн 139,00ґри 139,00грл 139,00 грн Шаипуньипь гель длл душу гель для дум. , для душу гміі 5пвва ЕІасК Знсаи тонни Ачоп Елріьглііол 250 мл 31140 250 мл 19430 250 мл 22555 46,00 грн 46,00 гри 46,00 грн туаллглл поля Туппгті лод- Иванив: туялепгя Іодн му тв: мен х-зенеь РІаяи Х-Звґіи 50 мл 79155 юмл 18839 зомл 21335 170,00 грн 120,00 грн 120,00 грм Е шимлуинель гелл для душу делодприиьелреи для душу для чслпвіккв для гімн ваш Рєпін ілаімінмлі віме РиП 552506 250 мл 4в5ів 250 мл 14692 ізп мл 9685! 46,00 грн 46,00 грн 6О,00глн _. а Е А дезпипгІит-отійчй дезолоріиу-піпві дмлдаралг-елрел диодорІкґ-спрей дезпнаріиґ-опрей Двзодпрпиґ-спрвй Ми тіпа вінок для уіла для тіла інет: Тоніс! ! єше велпотлл Ачвп Елрілиіілл 150 мл 03505 І50 мл 9643: ідо мл 97207 60,00 грн 60,00 гри 60,00 грн їй двпадпраит. Кульдиий іитмцрспіраиґ Асзодпраит- з кулькввии з куллкллмм аюипцрспІрпи-ґ аппікітарпи аплікаїврпи Рпп зрееа пупптіс ггедл вліе Риси: 50 мл 19766 50 мл 79040 50 мл 'том З2,00грн З2,00грн 32,00грн для пм малят для чім для тіла Алзл Х-Зеґіе: РиІ єрееа Рими ілагмідмлі ВІш: 150 мл 97355 150 мл 35555 150 мл звезд 60,00 грн 60,00 грн 60,00 ґпн двяодорам длардарлмь двзадпраир вигиперспірпт аиґипвррпіраиґ дитиперсиіраит я купькмии а купьконии з купькпиии аппікаюрои алліяагором аппіииврви Астон кпк гци вреец рлиег шоп ілалгшмлі вше 50 ип 7ввв7 50 мл 35559 50 мл 14572 грн грн грн ачоп: сагаіо9.іп динамічним аромат для чемпіонів по життю АРТ п нндиє дцыд . ЦКЬПЕ єди щ ытіаьїї* , АРПёЧм-«Я/ АЕЕ Тушітнв води Вупнтіс Ргезн 100 мл 78786 -1-59їб9-грн ФУЖЕРНО _ ЧИТРУСОВИИ э АРОМАТ цшщгдалллг . щщ . на щ' „м тіл? .чуг лл- ґтъ. . /итє та о 79,00 грн Ел инших 45%
 36. 36. Аксесуари СТИЛЬНІ ПОДАРУНКИ для того, хто завжди поруч Багатофункціональний Брелок-відквивачка інструмент Рпзмір' 16 х З см Розмір: 13.5 х 7,2 х 1.0 см. матеріал: пвх, залізо Вага: 250 п 24761 аалвнаванля . ддїедгдж унейпоновий чохол, . 42173 . Лиш* 'и 429499. „ж 49 0 0 @ ВЩКРИваЧКа , ГрН . /тиґ 'и . Линки 30% 1 0 0 Грн 1 70 . шинні 30% Чолр ий гаманець Розмір. 11.5 хі 0,1 см. Усередині відділення для купюр, 4 відділення для карток І і на ннрлні. 20292 47959 грн . Їин/ ґ за 119,00 грн -Э прлкііннил І гильнііи гадже' - ааряднім гір 'ПІЙ для сзлартфпна 30 в-ІІПрТпН! Також лЮЖиа БИКПГМ пвувггияк іріііну „ін рук І ж ПоСНрИк Багатофункціональний ліхтяР Фуииці іхтарик. гріпка для рук. зовнішнім акумулятвр для мобільних пристроів. модель: патова, ємнісіь: 2200 мАч. Вихідний струм: зв. іА. Вхідний струм. зв, тд. касель л інструкція входять до крмллекгу 4071 6 459199- гри . Лиш* іт 290,00 грн . ІІ/ нами 35% г-'% Г БАТАРЕЙКА ауогьсага 09.01 КОРИСНІ ОДАРУН КИ ДЛЯ ТОГО, ХЇО має золоті руки л і: ш ш і д ё о х ш >. 0 о ш < І о Ц _ пасаїижі і "©мсттмент для видалення цаяхіа Э Брілтзпшщквнлііннуііч . не румеи , яноіо ниченагіи цими, МІЖ, іімлна, відкривач , МОПО кпк, кум ікн вннру ни 'ЭЙЗУЗЮІНЦОУ - якісна сіаііь, нннь Кава ЗШЧНЮ ь у корм унанні
 37. 37. І ` Аіюпмеп Щоденний догляд Широкий вибір засобів допоможе підібрати кожному чоловіку саме його формат догляду за шкірою. АМ О і ї ШЙВ зволожуввльннн КОВМ ддт обличчя „основний догляд. 50 мл 17530 '55ї99-трн Йти* за 32,99 грн Ьиаимюл 40% повнв вартість набору; вен-ю грн . ч Комплексний засіб ьдкгишдуись. , Лайф за Унаборі: . Комплексний Засіб 49,99 грн для обличчя 214: Ьъіяіліві. . 00 45% очищувапьний тель і гель для гоління 1150 мл) для оетмння 2-е-1: бальзам піоля гоління і зввпожувальний крем (100 мл) 86309 Гель для гоління «Основний догляд- 200 мп 15634 -ЄЭЮО-грн Щит* 2111 59,99 грн 72 повна вартість набору' иъаагвегвн Нпбф ч! ! Унвбпрі. 69,99 грн. - Кремпподібний засіб ЙА1!Ип. ч1.ІІП!50% для вмнвання 1150 мл) о гельдля голхння (шо мл) ч Клмплексиий засіб для обличчя 2-в-1: вальавм після гоління І звоппжуввльиий крем 1100 мл) 28955 живеш/ ставка Енергіина новинка Нова лінія щоденного догляду забезпечує свіжістьі комфорт чоловікам, що ведуть активний спосіб життя. . ;'т" и* „са Заспокоюючий Освіжаючий бцпьлм після захисний гель швмпуяв- гель гоління «Спорт» для гоління «Спорт» для душу ііспортя 100 МЛ 93495 100 МЛ 93053 200 МІІ 47159 повна вартість: повна вартість: повна вартість: 45:39' гри 45:99' гри 45:99' гри . 7111111' 4111 .7111110 за . 7111111' 1111 24,99 грн 24,99 грн 24,99 грн і Екиполґ/ л до 45% Екоицчїл до 45% Еко/ цілій до 45%
 38. 38. Парфумерія , А [іі Е: дд. ІІЙЇ СЕНТР ЕКШН - Туапвтна вода свлягв Астіоп. Ева роапнліоввнв. і 50 мл іззвз 44550- грн і зелений АРОМАТ . ИІШР З! ! сі з нотою . оужви ґ фііпли. , грн _ р): , я , злшллл 40% іппп а і 'Р' і СЕЫТЬЕМАЫ цпіаііогед ЕПіТ ДЖЕНТПЬМЕН АнтЕйпоРд Гтї 'і' і Т! "="'"д' . новинки Е І, І Т Е . ЕІііе Єелііетвп Цпіаііогео. в . є -1 гвхітьвмны . 53353121” а» г і * і т 445499 ґрн „Пт/ ґ за ипгаі1огес1 і і . 69 00 грн і і і І іііпіііаніл; долин. нпллрлс. 0 Знижки 40 А; ккпидичірогк' ним ах/ оп-сагаіо9. ІП. на ” іігі г ііті. - ЇІП уИ/ ІК ІПІ, І'І. ч ` д' З *ЧГКШІгЧіі ї; ._ . 47,7 і “Щ наліт. Іртгі/ ЦНІЖ/ і ч ін іі „в д пароумніъяввщтннннд навів Анал голі-ло у иабарі: а ф за 0 ПпЭФУМна нада 150 мл). квггкондлдрукчговд. - Парфумованип лоспйок длвтіла (І50 мл). 2 5 0 О 0 - - гвльмялушуіізс м! !! мускуснии дроіидт 249” , грн шніліппіп грт іпл. ,ллллілтіл . плідні 49059- гри Знижки 35% до КОЛЕКЦІЇ АРОМАТІВ ТАКОЖ ВХОЛЯТЬ: д! іП і Щ, пі* / / ґ' х т* і а і і і і ` ”і і с м* х / . . ПарФУциа вода ПаРФУииа вона 'Палиці нпд "Уматн- Іодд 'Палати коди 'чи' “д” Цш* еды п'“' і/ Іыапі ггиіху пэтвлііс заочне: враткіу синів 50 *т 339” 50 т' 44797 зо мл 412355 зо мл назва зп мл 48352 -ЕЭБЮО- гр» -ЕЄЭЮЭ-гвм 120,00 грн 120,00 грн (її с і! А парФумо-аьмд ПІрФУмоиьінй парсуцаванш Кулькоиий купькоші мавдввант-олрвд двзодораит-епрай двзвдвраньвлрвя дозврврант- маодврант. павФуцнв ванн для тіла для тіл: для тіл; внтмлсрапірвнт антнл ерслірвнт тлввеііь иміе вівви Вин Амвл гвлпл. гпг вівлвв ги Аиііу ілввлвввввльь за мл ів7в4 75 мл 043174 75 мл іздав 75 мл 541757 зп мл 78825 50 мл 14516 235,00 грн 60,00 грн 60,00 грн 60,00 грн 32,00 грн 32,00 грн павщмнв вад: гвгАім-у вен- 50 мл 52434 -ЕЗБЮО-грн 120,00 грн 139,00 грн „139,00 грн 139,00 грн іі Кульковид двводаранв. ангнлепсліранг Рнсашн 50 мл 78707 32,00 грн 75
 39. 39. мм. ям »ннм „рт 01:26 ІІРІЄИІІІ/ І. УЬН/ І (ІН ЙРАПЇ ІА З »ІІ/ КРП 'І/ І 1 'ПІІІЛНЛІП ' ІПО/ НП ти. Іожїхт. фйі і (ін/ д п іїп божґпнвсннду' . и Ї/ кіпл 1. Нґлглхнгкуліґ' в/ жікдпіжигл 110 *тиші жтпглшіошпькпг/ багато/ и пи. гітро ю ВІІНЛПІКОВІАІ' кікі/ пйіків, щшлпжз БАЛ ым ГУБНА поп ми пм: за г -НОЮВ-гри 70,00 грн ах/ є -єага 09. . иа
 40. 40. 1 , ки/ ми тип/ пт: Лпптґ-ІПФІИ* / илїхчілшчлкдчж : ::пальним дгдъ 'ні ІІ ш ш н мгпм шцм ши: Юг -тєетгрн 120,00 грн пт мин „„. „„„. 07711 . ..ы „І ч Юпггшпок , , „ г 01701 і <- х ї: „н Ц й .4 для КРАСИВОГО РЕЛЬЄФУ І ХІ» 'ІІІПІІГХСІБЦ ІЇС МСЛ В ІГХЕ 9 ш “ -НЭЮО-гри Ним Ко! ( рт 35143 м. „мм 4 )г„„ он 35144 мм. . ` 1 *тм-т я МАСКУ Ання "т" . у ЕЕДОІІІКІВВ нн Отт идти - й к "т" 98216 . ::: ";2„„“": :. т ( її” ж" Й? ЇОПАЛЬЇЇНЙ “РЕМ ТОІІАЇПІІПЇ" “РЕМ-ЙІОГЛІПЇ І. м АСКЗЇОЧН" ДЛЯ ПШЛІІЧЧЯ ЬЫХЕ ЗРГІО ЇНПІ ОІБЛІІЧЧЛ ЦІХІД БРГЇП ОІПВІЇЦЬ ЬНХЕ 30 МІІ 30 МІІ 2 ґ -ЇЄОЮЧ- гри 459Ю9' грн 449;99' гри 120,00 грн 120,00 грн ідеали/ м. он ЬЇЯ ШОВБОЇВІ Пї 80,00 грн р н' ппп Р* 78 циртиюсізгшг РОЗІНІЦІМ ФОИШЛА ЗАЛ/ ШО- ФІГТ/ /І/ ЬЇІЛ/ /І АЛІЕ Т 116711: 11473' Р/ ЬгЇЬН/ ЛІІ ІЛОІЗЛЫЇ/ І О ИІВАОВОІО 0171670 (ія/ ш. нать ткфі віднашнписч. Г/ „ІІІЛС ІПІЇІППГНЇІЮ гиаиен/ пицп. :: :тіки/ щ Пиш і души нажати» „интим пак/ линии: Ь І. В? хм ауоп-сагаіо9.іп. иа ІГІ 'ґоІІ/ ЦІІ-ІІІІП КГЕ! ! ч-ш ыпи -160;09-гри 120,00 грн Пвиэник для ицнлжу дамнна- 17.5 ан, маггщал вОРСУ' кєйми шиза 40959- грн 69,00 грн гимн гиги-штат. - м. . нами 09707 ї-“ Подзрункива упаковка лише за 9,99 гри Дгґші на порив
 41. 41. мит тип/ ліки чорна/ виник: замінить-яйцями Біт-нпд им вище плит-ч? мкм клип-од „то шин-у ще: Йдйь- виды Бмкшиз війн: титан-ню „. ..-ти 40100 40102 интим пчндлэї ті! шкн -ЮОЮО-гри 110,00 грн_ ждать „ ті: :: П1І17 БООІБ 69714 48104 РШІЄА япавсдгм йіёішЧЕ ЦУЖП Ешъті -ЭЄцОО-грн , грн ши „т „„. „„. „„„ 48063 Розкіилглдд і у *ікхїяж „ ЇЯ ЇЇРАСЇПЇ 0 ЮЧРЇ „Ш НО оддгйідїщдп имьшнппшюиктґиш 'й пт ТІЛІІІОЇ -1-59;69-гри 115,00 грн Подарункова упаковка пише за 9,99 грн лета/ н на стор,21а ачоп-саїёщшэлгдиа
 42. 42. у` (А) Г) - ах/ оп-сагаІо9.іп. иа 'ііудровірушянА ”із ТЧ 44 ' з ЕФЕКТОМ / д д МЕРЕХТІННЯ ЛЕГКО и” д* ім їїіїіїдїёїїютьс” Е ФЕКТ ДЩРИ ТА ШКІРІ ВІДТІНОК . . даёт/ іт і ЕФЕКТРЛІІЯН и І____» д", А) ті: ПУдРа-пУльки для обличчя 1а 'ґІла 22 г 110,00 грн і* «Ж вікна й є »ш щ*4` 5%3 "' а ипшсщ т: х д Упьтвасвіжісґь ' -- Ч) 64798 і. .. з: с - *К __ є. ` К, д" 47, ги т* іі і д. К _ и У' `__ Гіуііра- КУЛЬКИ . ЛЦІЦЄ за 1990@ грн і* ' у' *ПУЩМ заумози придбання д, “"*“'”'32$2і”і%і27”““” и
 43. 43. - ачоп-саїаіошгхыа НІЖНИЙДОГЩ ї ДЛЯ ЇЇ У __ъ_. .ы Ь МРІЯ ВІЗАЖИСТ4Ї9< ПМ Л і/ ІОЗР/ ВНПН НА БІР ДЕЛО/ И ТЛВНОІ / і ООИЬ 7 Т/ /і І! БАЗІ / і І/ ОА/ 1 ищет-р та д, дитини» 51799 їшэвишса 1 _ панда-бальзам для лаелялї -ніжиид „літ 2.5 г ` 7599 гри іжл 5 юніт Книжку Ііалгипвч 51500 модний МАКІЯЖ зАвжди І всюди Р* *и . Тим/ е за 499,00 І` РІ І 437561; діям »а та зз -ПппФіп . 7пик* за ; ::. ::ат: ::? ..: т:і: "ш З* до* 99,99 О 8 'й 12: 51973 З ` ё “”'5:„2ї'1"“" І* р І І ї' З г* ждет" є, 5 ддїйїїёґы КЭ Папіґп! для . щілину обличчя «тм Е * ` / /їщ„і„. .„. ц 51» і . р _Х ґ 45% 7 ё ГЗ/ Іїжшпмьи до
 44. 44. р сті/ от (Дсііьіііїїі. 'і „ы вишукАнЕ сАтиновЕ Покриття для клАсичного ОБРАЗУ . СаТИНОЕІ щ„„„„„„„ р „шт і й х ті. .. [ЖФК Сішіпи знаю завод і . крим-чим _ Оіптбтгг й 7 (Іїґґмпґпёдіі-іг т? х ащ„„. .„мвд„ і* 'Х Кпычиітд-хчт' м. Пїґйґн' і здам і» і я ши І45д'$ід *х аниме Гувиппаилдяь-Улиґраа (Мира і іщтщ. 3171' 18711 ' 38761 -Эйбёгри і Кіміаиалппц смт ил 35165 38868 мі» х „д. .., д.„„„ ґх і ТРШЕ & 252225:: : щ: :: і * “їжі * Х 33772 341524 і 40202і ТЕХНОПОПЯ ті: :: і `х 38459 39168 і 36616 гіга: :: * і* Їда „тип авбзв задав 40609 Еґ- , я в т" . „„„$Шї„її. ї.г ' 'й 252222:: : і 'х 12235.: " 38336 38591 і 38280 „мїііїдїїїїїі матері 90247 мітртд ' й ЕЛЕГАНТНЕ іїпипвпъ. г -„ тм пацани -Мачовий килим Ф” *т МАТОВЕ ЗЬГ . - йєдт" в. „„. $:. :ї„2ї*ґ ПОКРИТГЯ 92720 ДЛЯ ЕФЕКТНОГО „ж і м, » мл мм „шт „, _,„ даними: липні» ОБрАЗу 9.215 92717 м мг Йі и в „ттшг та» 94031 Ї Ні 7 зі 1 за грн, будь-які 2 за грн Пропозиція діЙСНа для продуктів Зі стор. 86-91 , ЇНІ/ .І/ ГАЧІ (71) 50%! а7
 45. 45. ах/ оеагаіотзі . иа 15 СОНОВИТИХ д ВІДТІНКІВ і і 3 114 50% БЬЧЬШЕ П/ ІЇІІІЇІПЇЇ" для ультрас нйкого и насиченого кольору' п ; с* , ь 3ВОЛ0іІ$ТВ. -1.7ЬІІ/ т! і 4 люди/ клітин І для догляду за вустами Ї* ЦЦ/ ІЬІ/ КІІОЛРІЛУУІ ` ц. і воднснансосэчня 'питания-н з губшю поштою Ашин -Уґьґпкк- ддшщ шт 2 за 80,00 ав Пропозиція дійсна для продуктів зі стор. 86-91 Зтіжіса до 50%! у „зв >
 46. 46. СМІ/ ЇИВИЙ ОБЄМ ОДНШИ _ ФОРМЗУІА ЗІГО/ ІАШІІОМ для надзвичайного об `сму ШИ для максимальною поєднання вій ЇШНЮЛОЇТЯ ДПІ ІАЗНВЇІШ ` 'д ' * дозволяє наносити , Ї туш у юлька шарів без склеювання вій миша чокимк ммс/ пм ч . в ї .7 - . а туш м. .ш Ежи вт Ем ММ щ, :: :ги Пгпивкаціт Утім-топ щ». чшмшы. .. 2755: сти хпэе 186559 гри ш "Ш за грн; будь-які 2 за грн Пропозиція дійсна для продуктів зі стор. 86-91 ЗІІІЫІГКЛ до 50% , ш
 47. 47. комплекс Килимки: им тглидї и нутнкунри 15 ип 25922 -48;09-ґрк 31,99 грн с понґяжшус кутижупу а рповжпьннос п рт ъ, покриття для нігтів Випіннююче Базове нннрнп. для иіпін 10 мл 94:95 -сЮїаё-гри 31,99 грн . пирнзнкг шт . можна: син як Бщу АХ/ ОМ паІІ окропі »ще Пишу Ьаэе так Ьш Ііъзапи ямпгзшез ню. . Лиш- 92 винна за примирною зміцнення та ріст з-ріь м. здам-н нім. ш мл 03115 48:69- грн 31,99 грн - зміцнює т віддам . « нігп - до вищу шкодить алмазмии пил, прошла 061 ш вігамши - зміцнює п живить . пт АХ/ ОМ паіімаг ргс+ Іор сам чаті: юр спас мин. .. декайииоие покриття им иіпш ю щ! 59178 48:99- гри 31,99 грн - мипєю змушує пак - напис щтскґ матовосп АХ/ ОМ І паіІ ехрепв Ем; типів ш/ оы мнмн, т мм тюсн мм „ннм-н ши 4.- т. з-оножуцньннн пыб для анти млкіижу 150 мл 79632 -59;99-гри 34,99 грн засш для витя стІйкогэ м-кгллу 50 „ш 19589 -59;99-грн 34,99 грн Оах/ опгсаїаіоєд. пп. на СТВОРЮИ „ ПРОФЕСІЙНИЙ . МСПСІЯЭІС ОЧЄЦ ьннм ишь Пак-топ пш »ннм шт стінами юна: ши вишу “ще Сгрпшма . ... ..м 52115 вт три: пра шмхп дпьмъмпа »цим мия пшшюпУ тм для лоти иЧудвниъ< киапґвт пУдРА-купьки 5 г . лише за ждет. . 59,99 грн
 48. 48. ыш форма брів ТОЧ НЕ НАН ЕСЕННЯ _+ ВОДОСТЧ ИКИИ : ::і-інь для мед і ж? ? 55:90- гри 5за21 З 1 ,9 9 гр н сын-д. м. . вы. 0,25 г 55790- гри 31 ,99 грн пм Втім' Іванишин-шиї' 14912 олнэец- для вчей отець для очей „гра кольвру- -зоряиий пид. ага г ага г 55:99- грн і 5590- гри 31 ,99 грн 31 ,99 грн г/ ґщкК / А ц ж, В* 7' „А Х Осман мл им м» нині- 3 г х 55:59- гри ї 31,99 грн +` шт пак смт 90090 рамці щ. .. тези или-чий фішинг- г н. . шт Вппиччьптпп мїнїнціу кто д. р х/ о сагаіо . Іпша такими/ ш ё „ З для ефектного маігёя Задній; від тишу Укьвс Бткшґрчпсги' щи- 43038 . ЗІІЦЭІПСЦ " 35% й? Щпшсинкі тікі дня ипиік . татучвоскч. . „ 3.5 ґ лише за -эгдее- гри 49.00 грн Погані на пор. зз 34,99 грн
 49. 49. `. а НЕХАЙ о! !! СЯЮТЬ! р пам/ м уыпнсг м: 20301 а„ гідна гід-вин для очей . сумвдовжмь 1.5 мл -ТЫЄО- гри х БЕРЕЗНЯ “ шок ШНА шт ' ' . у . нцюмнппкт 15154 і, ткиьыннеин для наніц чнвпопґариий ньнір. м: г дает. . Зина/ ака до 507 ; о а. гілка під-оди илл пчеІ . Мои-війни 1 мл 4096- гри 34,99 грн
 50. 50. ті. для ІІЙ нмягІи спннруг ті: дня від »удорвоґсид „7 мл у м. . -859В-гри 55,99 грн -Вйбд грн 49,99 грн ы- ; „.. .„„. н. . щити? " - гш ними лфгючгюгпт и 1292913, ж 1, . ж . „.„„„„. „„ , ОБТМ + ТРИ РІВНІ , ІНТЕНСИВНОСП ґ ч ж вин . / гё: чи». / *А 36150 - ё 1 ПРИРОДНИИ ОБЄИ/ античних _ спам». _ , і ' ДОДИ КОНИИ 35157 655 2' ОБЄМ . ітггшґт чё: ::- тк- „Ми ` 30131 “т” 98 . З варіанти макіяжу. и азний (ъглящ -ДЄВЛЬНИЙ ДУЄТ- Палыйиі . м для пвиік . Винница нагляд- здг -ВВіЄО-гри 49,99 грн мстить Марша-шум у пам т ”т” даты Риси Г : ::ж 1 чим. .. і і 43351 73844 „ Ешкзш ї шарм. .. ч чшпювл 1 і Рачин-шт 33750 73852 , вин. .. 7 цими „ ч ним. . щит" д „ 43393” 73947 покусливий блиск: Патрійиі тіні д. .. пиІк цґрвиікольорув . і 2.5 г з эммми РІш-п смт. . мини 61451 4 нашими Сни. : „та 51473 5 ЗМІН/ Здам здатними-мл 61474 в Эти вишня д. .. Пиицдшиш . ним 61450 співець дм ппІІґ. -ПппФєсійкий компі. . »св г 55;99'грн 34,99 грн правим шахти-і? 50079 ” п. . ам или-мг 500131 ИЛИ сада: Шиц Спкй 50071! Нює-ха Змі картини 50076 К_, „ для ропуиювуниил А и -ЙКУРЭТНЇ-ЙРОЕИ кориди-тип »мір нпд ввів 0.9Бг 6699- гри ах/ оп-сагаІоЫіпгыа 1 ГРИКЛАДИ ТРАФАРЕТ до эъхисканлліыьд Броди ' ґ 2 ГРОМАЛЮЙ КОНГУР тінями 50100 "РН 3 СКОРЕГУЙ ФОРМУ ПІНЦЕГПМ' 4 зихтіксуй ФОРМУ воском у иабпрі: чіудгн ю. .. врі- . лінк д. .. вы. . й *АЫ НОВИНКИ д 'д а І 'ПІНФЗРІЧ для динйиубвіп (4 ш) Розмір футляра: 10,5 х є см. Рпзмір тафпршд: 9.9 х 5 см. 54741 6%09- гри 39,99 грн 'цукайііінца' накладної! або розтушова стрілки _ діввтароииіи ы. Ауди-мг. погляд ш-дм пчвй 29,99 грн . . . . . . пудрдкульки ы . ..„. .. а: 49,00 ггн ` дтапі на пов. вз
 51. 51. ,у , о . . „ . а -деальна форма гу " _ ч догляд , ' І : ::від д! !! ГУБ нУІІЬЇПІи джд, с„щу „ г тим/ ця „ вади, ... - 35523 д 31 99 ` А! ' Гр" ёёїён ё . Х ТЕХНОЛОГІЯ / г А д * А _ 15940 С Іпій би '* 1 *г . , т' ' Пт *п їЬ: :ш: ::: .„ / &- ж 9 две, „и Іь чат = г х г ц и „є , гри _ _ ш М «цвет ` . 5 тріщини . У 49,99 грн И. ”Ш 151355 48,99 грн *пдтьюдї , - ш мм - « . матдш Ь, „ . та 232.: :: - АМвит/ чіиш „т . , „и” _ 25021 , * К „м , ;Ї-Ї2""”""" г _ й 1 “та-шт 1 Айышчи „ сть-пити / р, _, Ышд д_ ` 159172 д ї . .., ..„. ,.„„. „„ ` митним. .. Г і ` вашим ` І і . этапа-ав ц г “ш ` 36592 А - л її „. .„„„. „.„ Щ" тм" ` і 292355* л : ::гг ` * 9999 ' х 1 35224 _ 41562 , и г! т мм ё _ ' г Чцяпншд А смт: 001111511 ' А *МИ *ш `г , - і * ? Д15;11ш„„, „М 16091 '. :: :жита-ти " д їєёттт” * „ ` * 'ММК / 24210 й < от, д _ д` 1 адіддїдщ ` шмтьїд» 'Х вмикати І . ї 35182 х, 35517 т, ш'”за”“"'““ і ` 1 32111„ 1 *' ї жит. . - і х 1 313947 - ж 36022 гуамивидд- їдтдт* ` ' Ациюивйыґ 1 ставиш/ земли- _„ . а їй і _ Рычпськггижшэ 1 , и, х 4` „Ммш зла? и" """"""`"` та ґ К' _ з55в1 "М х; 115515 ` » у" - Сппг с. : 19999- ти (шипо- Бёїёд @ к д : „„д„т„. .„ 49 99 * * ш"'“““' 1 М а “т” , грн дна. , _ ТЕХНОЛОГІЯ ї „шт ` ддт „Цддшд д” годин К ` *типовим/ х > ити-т Ї„Ї"$2'$: Ш„ їїщтш" п 53:33” 9* “в” * шт мш щ” г аж* ъ З' 4 " * Ещдртюсгь О, ` ""мит"" ` 41351 і Ж 35562 . пСпсМшІо АВспуыто-т ь 51606 Х й 7 д "Ырпшоыим д _, , йпднебдш --„ атомними « Х А-сшґипп 92519 92202 „ чим» “МР” “т” 1 „ти мит. . 51611 впав ннм . ген п п: ` „ж и : ::шт ч „с. ..„„„„„ «- . „.„„„ „д х 1 24,55 ким д, ... 1710011 , 7 й _ 51603 „За т' к ` : ::шт д актам *т л -1 - „за і: „ „та имръкт. . ` : ::акцию х Ь* 5- ПУдРАгКУЛЬКИ `д вищим 15 „Ачч ьпцттнн» _„ пишем акцизним! ! 4 4 Критик? “тий” 49 00 1- „_ 91999 ж" ` „т СаячиФнШФ . грн `__ „ж 51222 диапчиасюиа! 311312" ' ЇЇЗЇЇЗЗШЩЇСЗ Їїїїїїдщц” Їьїіїїуїїдёїи »пъзпозпучпстподиьпк 100 '*
 52. 52. 1 ч* . " ` у ах/ огъсаїаіоо, п 551 1 1 т. ,„. „„. ,_ „„„„_„„, „„ к. „.. ..„. .„ мм -Бездвгпииївть- гБездогпииість 1 9 , ю г ШКІРА ёёїдь „ “ёёїёё спйшсть і комфорт прозорий тон А Х/ О М (7г1дтд131.иакічж суперыткмй *канальний „ыь Кцрегуючий 'анальний , та Таиальиа пулра для обличчя ` зо мл „м. .1.. „.а зргго „щ . юдюґш земл ззозз , „дд 59 -ЭЙВЄ-ґрн / ФН 69 99 7 , грн А „щ миттю» 99374 Х А х/ о ы тил Ворс : А х , „ спиш. бокси 93392 * 3гьш`"„. .щи & її: її та; пп 401044 & / „. .. мле Магии-идти ваш мышью: “ Божия ` 'д / 90317 і вуж ТЬ К ПЄГК! ь 1 Природнжсть Рупґлиа Кггиґутт утит Знилижувапьний кари гуьичий крил ч-Нпжне спиш «мити-штат твоя-авт аґвиапьиииефекїви«Ідвпльиий відтінок- ' 25 Щ зрггп ЦЄОЮЭ-грм грн *дд-грн -ЭОЮЭ-гвк т" г н г н здеэгр" “ “ 54,99 грн - шовковиста тексчура забезпечує гладеньке, невидиме покриття о приховує недоліки шкіри. виріанює ІЇ тон ч можна використовувати окремо або після нанесення тонального 3:12.. засобу - 57190 та: ь. Напрями»- : „.„„„. г= вазва са: х 527,22” ам т "Ьиэсмгщпки щ” Йт 57195 тва _ пудРд упьки „ „ 57152 льмцеза ` В о; /ш: '„. „ кг' 49,00 грн та „щ іьтгпґд пт а тпт» т . афіш: шию щ* Цим дата : ::шин т д: ПС ОР 53 20211 шт . ` 5719: 102
 53. 53. Класичний МАНШНШЭР ” пакщля ідеальногсїмакіню лицями. .Гель-Осен- Юмл а 55:99- гри >їпдтд фпж-ы . .з д* 1 „ 7650 56 38 грн , шин 9 "Ж з ч „з 23:59,» І „по ` и 1 і ёё в 55 55 0- гггмшуґшш ми. .. шмат щпьиг 104 ь- м1 вы. ..» ПЄІІІРГП на гъ-111111е1' ' 11і;1с0х11хгг11 потім 11:11с1011 захисні смужк11. 11і)!1:'гу1111111ч11 під 1єі11-1111єіп піггіп 1121 52111111113' 111111 1113- и-ыр „и шрдицуаьквго иннікоору: 2.1.” , ш иіпіп [2хтип] ь зо захисних сщжви 52994 -75199-гри паніех Реп: „ 1 й х 11п11ос11 то11к1111 тамада * 111211) білого лапку 1111 КІІІЧІППІ ПІГ «ДЦП „ _ 1111111' підсохпггп . / 10 т| е . -_ _ -. ы__ я ` 1 акуратно 31111111 4 м 1 сщнпєп А. - ' і дд 1" / _х 2 з 1 „ о 3 Ф 9. Ї> = т» %*"“”“= т«, з = ? к и д. „ - 4 *х ш +6 . З 5 Ї з < 5 0 _ т ъ (в 5 О & „, 2 , тіж ч щ; ` -. `
 54. 54. Е (Летний * *ШКЇОР 122 4111213 111111ішїокбдпысїгу* лагнітний манікюр 0 -різні візерункьж , Грн ДЛЯ модного : .*ж: г.: ::з“" Ї МАГНІТНОГО -зщэегри „„„„„„ „ММ і МАНІКЮРУ 26,99 грн “шт” ї; ; ь . #4 лик для ют- „мм- ипгиіґуи тил ' тґпи І ` грн . г у” жїїдї. митними 57855 з с, .„„„„. ..„„. . 1 | ват „тм ` їїёйїмм. і , / к 067333"- А' идт- адм» о - гммут- шана чьмсиуч Ідпгш чкорнийэіманчкюр щ? щ а ждет* . „„„„„и. „„„„„„„4„Й. „.„„„„ лик лип ити з текстуриии ифвнаи чмшппік» / / й ёкддгпн 39,99грн БЛИСК КРИСТАЛІВ - спит об'ємного покриття - мдищиртсть скспсшмпъпушя а дизаиэчам машкюву Ппикваса им линяиу иІпш НА твоих нпгтях в: Т . -597Є9-гри скпурнниипдхшчя ё „т Рад 32 99 Г Н Зоомжуіяпьиий матопс ГЮКПИТГЯ ' ' 7 р : ::на для змящ з пкрнппк» п ням (тьомих _ пакищо ивиісппь ` „Мдшаши х „ Х лчеґшу ' . ш сті/ тим йти ї т" "т $і. 'її$її$*""“““ : ::щ ж: . ` та: „ш . ..„„ о 50,00 грн нотгниапьнъсгь ддт „та 513” 106
 55. 55. ачопгсаїаіо9. пп. ща н* обличчя Пеиэлих для ивиесєиил глум-ям Загдпьиідпіжжтин 17.5 см, матгшап повну' ивйлои, 1 Висувиий пвизлик для кінцевими гуми: пацани - довжина т: ш 49512 Матярчал ному- иенпон ДЛЯ АКУРАТНОГО НАНЕСЕННЯ ПОМАДИ д* грн 15392 '45;99*гри ї 39,99 грн 2. Щітичха для брів га „на довжина: ш см мннєпжаньот: (лот 49515 " " АКУРАТНІ БРОВИ ЗА КЧЛЬКА СЕКУНД -49;99- гри 9 1 9 , 9 9 грн ІПіМІИУЛІІІ бпїнатясйґию з 4. піицндпл Бгіп докомппєкїу ьходигьгннщнгнн ДОЗВОЛИЇЬ ВИДАПИТИ НАВПЬ довжина: зьсм ш- НАЙМЕНШІ и нєпомпнж вопосинки 05030 53941 Грн . > -ЧВЮВ-грн грн 59,99 грн СКОШЕНА ФОРМА ДЛЯ ТОЧНОГО НАНЕСЕННЯ РУМ`ЯН к 429Ю9-грм 9 7 5 т" "т " НАНЕСИ тннн РІВНОМІРНО АБО РОЗТУШУИ ( дппхниї мл см х д _- н „д Мшєзшал чергу: иеипои Х ` . 26 99 - - шт , грн д г ч* ; „': :;, '*: ::: ґ;: :* ц н . ' їьъїгпвизликіилпл мніцжу 6 155вв Грн о -ігвда-грн у ` ' у у ' грн Гр" у _ 1 1 * * Ї / _ - / . ч” . »Х/ РІВНЕ і І ` . (Э дд НАНЕСЕННЯ РОЗСИПНИХ н игї . . ІРІДКИХ . _ ТОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ : ::: :ї: :„. „„„. „„„. н 1 нщнннн ще. . мтвошл пвосу щщншрси: .. .ннм ц. . ввесь-пл м. . «мит щ. .. „шин / І . н . шт ти! „ пудрд-купьки ннннннтннннннммннт 1 „щ” нямтн щ. .. мтшлп хА пемммк для обличчя для розтушовувдння Пнеи дйїїнднгсєння тннєи ДПЯ НІАНЕСЕННП ПОМАДИ ґ довжина 13.3 си. І т” _ 2 , т„. „„. .„„; „.„. .„„„. 49:00 ГР; 49753 й ` ними 14 4 и мшсппп Хтт' '"* т* „н 49539- гри ё _„ Ртшрґумвчр и 5: ш | 59,99 грн
 56. 56. ЕФЕК Т ОБ НМУ є / і ИЧЛ/ І (Ш 311175177/ З РЕ Т/ ІПО *ЇОМ / ДО 771 Г ЕТ/ О/І І БЕРЕЗНЯ ШОК ЦІНА ї' . Ин/ мг за 29,99 ё Знижка до
 57. 57. ах/ опгсагаіоо пп. ща КАБЛУЧКА «ЧОРНА ТРОЯНДА» входить до комплекту ш жіночим ароглагомч дЕРЕВНиЙ АРОМАТ КВГГКОвО-ФРУКТОВИЙ з ноїою „гувмь КвґґКОВО-ФРУКТОВИЙ АРОМАТ «шрпи ышлш, пиши щ: 1 ним. АРОМАТ , '_ „там „дд ъ мита "д, :: :юнак оґтк грифи щпгнглємієлччум: акти. м. та, «плит , тшІу идти: ипіцис пт з. Тїапатиа нада ьтуапєгма сада _ _ 5. Туапсґиа сада / / / 1 ч: егдёзггьтзатдааъ* : ::га „і: "т. ';5;? "“*" / / 'дБ ЛШ" / ъ , "Отдми шипРово-оруктовий АРОМАТ грн грн 1 гри грн грн у/ аРОУЇа-т ити-кг г„, „.„. .„7 т. . . и „ . „„„„„ шрґци, Пґупї/ ЬІУШ. д, дЕрЕвними нотдми ґ лише за грунт играм М ЛОДІЖНА ПРОПОЗИЩТЇ т: тьищъеверлънцмщмы то Імзъштычтю зум»: сис ы т» . леонид-них Івана» : ::тя игэчзпмнш- Агиж и пар иыятшвфмщ шланги тв. спинити я: :: -сиг-Г ы пар 220. тич-пм Никитюк гтш п хиты ш темпи „та гри-дату вкв-шо м гости щит
 58. 58. ц а хё 0 Ф: 2 -Е ё ` 0 с д. ) ё Щ 2 `О > д: А “ЛИШЕ * Жди; 69,99* грн “ *з Ні й і 43" “ъ І ( івьцьдшрдпїхзгдъдхт: + їівдщьгякітйївдхпьзаті: длИГУб чуми. .. ши туш-ли. щ. Типи-папці Ртпу п. .. у гаьи пм РшІІу мцнісяІ 50 М" б' м" 1' и *П '7-555 715325331? ЩЇІТСЇЇЗЬ. 5:21:: : 429396- гри 426530- гри ник-ъ гри 33941 : ::на зви: 'Щна нібора дійсна за умови тасьмою замцвлвмня двох кцдш: оарадоі падати: води + відґіику оальзащ ц продукти можна придбати лише у склади наборів
 59. 59. ї. 1,' , _ Приватні м , А т. ..» панди. У* ті” 40010 м* и 'З 9 и » її: || Ї . „и а: _ , „ії м- ї; ё д , „с О Й Ь Х *їзд . .зіозз дд х / щ: г а* ч? “т „и “д” щ: . “Й й 39873." Блиск м. губ -мвш опит- є мл 45790- гри 116 Блиск для губ ьх-им квливУ' 5 мл 95369- грн ИМЩІМ Г мам. ш густин-ъ „ 22195 мА штати. д ким 22024 ё ями. ..» д В/ 'д/ иядауиш 21в24д` эта-Інша д штЇ . -` ах/ оп-сагаіокдлпдыа 1 . .. 1' діти тилимпиичя ши 1 тицяти вышли. , *т : ::ще 1 4 » К' 4 > 1 д' : ІХІІЭ 63.09 1 н миа пацан апврші ищшуики- плані-всему “М 9599"; гри Будь- пказа Г 11 ма: -аєпемрн пр. „ммщ. дм„„м. „и„„. ... т„ пып ї , „„ *Ф/
 60. 60. Н-| хк:1тп1хы: 'хч1:х- . х-. нъынмгч , мн1|'1.ч1чцьНмнангчнмп „щ Чщнг. „плин мм м ъ. ,милим ш м т! и нтт м пт »км-м ши. ; „за 01412 4 щ». мм. . ити-пт отш мм 5" 535.. 02013 , им Тш щ. .. 02019 т. ... ... „я . и- ТУшш-п щ : ... ... ... .н. к1„. . їнци. . щ. .. 45% гри -49;0&щ з4,99.. ..„ * з1,99.. „„ миди . й „т 2І354 ії "І - оши- киянами: пива є! гьашш Е гдїїдїп. 331,35” „ - 71441 гуд* гивз ЇЙШЇТЇ" ґдтгїдїт ґ"“. .„. ..1 дн, ' д ц. щ, д - „и - т" . „тм ждет. . : -35:99-гпи «цвет ; ;тп39,99„, ..1 ддт" 31,99,. [„, 29,99.. ... . з9,99.. „„ 118 ачоп-саЕаІо9. '1 / /НН1' мини / іннн/ «мЇи/ н/ ы пхппчнкчппп / Тіні-міецъдпи пиік дпосюрвюій цлі-ць у , .пиши-з олію. м: 04061 у 1.5 г _ ш г 1 1 / г Повна нзрпиы ` -38199- грн * ЧЩЄЭ- грн , и ' ь Ь 2939911,. .. д . м тим и Чи чини» . м1, . юнґмнчн' . ши під їпкіл „ц” 4. п, І 7 -. под-кам ум для ІшІІк . кмьвроиі виставки 3.5 г -дйбб-гри Тіні за 29 29 й
 61. 61. ити. . цдпиинмм го. ..» 5,: . м. 04030 -3990- грн грн (х ДЛЯ ПРОБЛ ЕМНОЇ ШКІРИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДОГЛЯДУ мишу-м. .. 2н1рц. ... ..я. .«ш. ... ь.. а щиро-дим мпвцшпчкишп ыпрющяшд . ... ..ш- . ... .. м. тим-. ... . щ. . д. .. . ... ь„. а.. ..„ з, г. „.. „.. ... . д. .. . ..„. .,. ... ..ъ . ... ..ам прямими-ери шари віпиччи шамани-т вчинити свят-. .. . ..-. ..». .. шини ми щити-шт . им 40385 . мм 79531 ичичгэїппичч- 293; вал-щ? " пннёїам та* т" 49991” 125 пт аощ. 50ил -55Ю9-гри -55109-гри 55:99- гри -55;90-гри Будьтшшй за 31,99 грн Будь-який за 39,99 грн Шюппрпитіигґгїпциґ м. ккипичмик пришли! давит .2 в. .. Мдппвчнп нтившпстпь 55157 31,00 грн її и ДЛЯ ПРОБЛЕМПОІ ШКІРИ пише за 'птиці-підписка щ интима мм. .. н. п. ..ш. м„є„. щ„ 10. ґлчикаонищдмыл 11. Іимидґнцікпити . ..„. .. и» . оч-кисти „р- пр. .. ши. . . ... .. . ... .. пиши мм. .. . ... .. . ..». .. . ... .. щ. .. 55200 Птн 90404 125.. .. 55232 п. .. 78841 100 мл 15173 49539- грн -МНЮ-грн ЧОЮВ-гри живет -49;09-гри Будыншй за 31,99 грн сдает-ага 109: Бездоган на ргоіеззіопаІ / Ї У О ГХЇ 1/030' ІІ1/КП.7І'ІІІІ. Ч (ти/ т Іпидшапп; 1 Єжи? " г Ьоііоп Ргаїсдг набір шипспизка . Очищення у. і Ригтапїе "Удтт" “щ” валют та 0 з* - -Фющуппльь-Мщща ЇЇЖЇЬМШБ Ам 0,5 має - гг ”МИ” ґшбпшьвіьщш 175.. : . здав шт. мильні и п; .. .ы . питну-ота ь-т м1. м. тищиил . типа . т 27015 Э2?ї. і„„„„ . эые"&„: `”' шин Л НШІ' за 49,99„„. ОЧИЩЕННЯ ПОР 1. екран ми є. пияамутил з. вчи-питальний мне ц. шин . ..мы аптеки щ . шт . ... к м. .. .мандат-ї пннльидлд и щ. пи пчлиптид м при . ..и и и . д щ, 7975; дттмд й, м. 75315 том. 79369 та 11571 Чвїедгр" дш 4000.. .. 4090., ... *дйбэ-гри Будышшй за 31,99 грн
 62. 62. дитячий шмдисш. Зшпетщп Рима ш Ышвкгшэх . ... ..х-риз ш длпдкп . ..„. .. . ..а и. .. 071299 -ЮОЮВ-грн 114,00 грн грн У ю мит». м. ... ... мм. актам-ла Ыдпмпиику Зйннтм р. .. 4аш-. ... -.„1м. .ыгм-. мщ . .. гол-сын? „у . ..„. ... .ем. .ь 011242 489196- гри 129,00 грн шцм шпипуиг т. . иеПо кпку ма. .. 10295 6659- гри 29,99 грн . ... ... .. . ..„к. .а„„. (при д. .. намітити Вохчипаиияаолосм мы. мен. : кшу тим 37317 -ЭЕЭЭ-гри 29,99 грн детский гель для душ. : О шпит- д. .«. ... ... ... .д. .„ душу Анал Мапа хшу 2011.. . 12471 *Зйбэтрн грн дим. Вгвмпшипв . адмирал . ... я 11,. . м. .. .на мну шо . .. 14295 -ЫЕВО- гр и 29,99 грн 2. дичини ст; м. . Иепп мну м. ..» 24.20.21.. . дпвчгипгппшвпґпииуч . ч ш т: дъигиґщи Іьдапгсхпш мпдглипгп площин гюпгр-вґв та. .. . .. ... ... . д. .. в „. .. . ..да „м ПЗП7В 449799 гри З12,00грн аиопюаїа1ос1ыпмк1 1. їпгдкиха пм внчинипю . шьщму д, ... Київ кшу т. з». зви. . типи ц. .. щит . ... ..Еша . ... .. ов21 в ждет. . 5 . 1 1 9,00 грн пи а дитячий плаї-всим. касипичиий идшрдии щ. ..» . ..щ у м. . ... ..мы 450 41.. ..» радив . щпунзпмп: 191339 -РОЮЄ- грн 123
 63. 63. Сх . ими или/ ті . щиіиюмд и . ... ..д 124,12: ё спгґйцдпцнґициип шмат. . щити. .. . ... ..ш . ... ... ..-уши ь. .. , одним . ... ... .. -Ічнпс пам. .. т. .. 22764 250 и. . 1185! -59;99- гри 5999- гри 1 цим . ... .. д. .. линии! дитини ласнижллдши мы. ..- . ... ... .. . самим д. .. . .. ... .-. .. -очпншп 0.. .. . .. ... .-. .. . шини . ... ..или 150.. .. 03952 ы. .. 05562 59:99- гри 5699- гри Цутіь-. чкнй за 29,99 грн В Мочалкс: ЛЦЦІЄ ЗП 26,99 ГРН віднині придбання 5.. .. * . ь 2. дни-даними: .. ... .-янь ими. .. п х ш см мита. .. . ... ..та . `* _, #_ і гшвинииє 'і . ... а , » удар. .." „ ч . „ , 1 . ... ... .. . ... ..я видавалась води 1. оли- дппаиппиия - - д вам. .. . ... ..-ши . птиця пришла. .р а. лип-. .. ки: м. Шшуіпіиа . ш „иии 3 . вин-. иа пчіпь- Пош: 79734 70,00 грн 19 эёш грн дитині . ... ..ма набір-Мавпи припи- Сили . ..-. ... м опт: .. ... .ш м. ..» 25.. щ. . мит. . АЕС-глини: гнлшпш . ... трама- гмкяум» Лишь-и щишщзглыц 39158 . ... ..шт 15599 ц. .. 110,00грн ах/ огъсагаібфнп. иа 125
 64. 64. ах/ огцрагаіог; Лі! " ПДВ т _ „ 11.41411597»(Дитині/ н. мк: тицяти: .. ... .миттю . ... ... .. „„. .„. _.. „.. ... .„. „.. „„ . ..„. .. . ... ... .. . ..„мышка . ... .. 91:21, 201: - ц » „ ъ , Е г і З ьдиттц штиа и 2. ПппФумнц наи- з, туш-. и- нал- Ауди н. п кшу пш- панк ми щ. .. Баху 50 и. . з ав мл 19053 50 щ. 18912 100,00 „. .. 2з5,0о„. .. 235,00 „. .. / АРОМАТ грн' /101111111111 1.1 грн' ' ) . За (ІН/ ЦП. /11//0/0 11111010* ПРОПОЗИЦІЯ! ' Знижки до 50%
 65. 65. `. а 1. Уинпцслъочий блиск для ги в мл 49% грн щ. .. . ..шма- шши ини- 39396 о визы. . вт гади: ст». 49057 Чем пги хана-пірамід 39806 ' сети ше Кшщшзя . ... ц 39214 о м. . . ... .. Липа 39330 о ма. . Пиво? 40435- . и БЕРЕЗНЯ ство х . 1 ШОК ЦІНА о Зичимо Внима- . ... ь 40431 с л си. . пив-ю 12829 з. Блиск для . ..в . споиусдцы пуста. . 1 ши 4959- грн 2. зими Ми т: идпцявмалінь» в мл -79;В0- грн - . пточуч шт. . ЦудЬ-як11і2 за 26,99 ь . вин . ди-. .- о. пишпґтп Іди-ли д ими-. ... . пщ сцтьомваь>и т” Знижка 9іа1ешеаг аьзонціе 55 ЗРР 15
 66. 66. 5 .5 „. „ »ст 1 75-„24126 Л = ё -255т99-грн * д: ;1:: ::: :т2.„„ 1 1 9:99 т" . . и д„„ы„. ..„„„„ єж „ш д, 3 14101 Бжаїхмпнпики- д? д , ґри дпнхґъп 154504 ї ,4 ` у д 1'52“9“'“99гр" д, назве ч -н-ъвыри дд грн `55. 1, Клинини плит: ма. : „введи «тм . леквэдтивю пппаци в: та» , 45 н 1111151: , идишиьпл - 7111": гг: :: д„„м. мш„„. „.„гмь„ Упвршвпші 14,4 д дшмтдсшшиъвнлгшпи . тш. „.„. .„ д ` 55115 г І -ЇВОЮО-грм в г ) - ЇА. ЇЇ.2Ї2'Щ2Ш2Ц'Д2ББ""`Б'"' 64,99 грн і ' '255;99'ґри <„ мм- 124,99 грн і ї е ”т а. п.. .м. .ь. ъ.иа„„. ... а„. 5:11' . мам 49229 дч. ..„ 75925 1мп33754 и „> -Ї-ЕЕВЗ-грн и -въмюгри К г . грн ' грн ' ; п / 54441 . .ь„и„„. „щ„„„. .„ , _„_„__„„„„, „_ К дтп-тиш- "" * . ..«ы нон . ... а к . г твоза г . шпйёёчдип-у. Й ж: з , вам „ 65:69- грн 49,99 грн ` МИИЫЩ? 10024 пільги-міцним: - щ. . . ... ... ... ... . - 5 ; пил „п > х . т„. „.щим„„ ТБип эта „„. „„„ ведет. . . мымдш , твои: 21 ,99 грн . ,- 44,99 грн п. ки. ..»- т ш щ- 1 «сів-типи митці . ..щ чинити Єдину. 75ип 452191 48180- гри грн Запис т овкщ) ' `> . ..„. .„„. „. є „. „.„. ... .„. .„ „. .. . ... ... .. „Зїїёїзё” киев- грн / з: сто/ я. 130-137 , „ ()Ї)ХІСЭІЄСІІІІІ'І - . и „М „ ` Ї”Ь. ”А-м. ; . . . у, . „ь . у - ' І * „ 'ЇЇЇЦ т < ї її *гт7мь. ы,ь. ,$ї„ . *Ыыыльґымь с мм _`_ А км
 67. 67. 1, зросли ьвчіпїн. дал-мм 15,5- 25 ш Рими шт э ш 2. км. . . в-аш. .. плит. 42 . мм Роштргщшвкг з ы. . 73041 72269 пм . ..„чт пт. вишиті -149;9В- гри 46990- гри 99,00 грн а. Клдпуикі-Бєйпіи. Рози» 15- 10,5 Шапки-ється) 139,00 грн 4, шини м. „вияв-м 12А82 шёЇЇЇЗЇШ' шмат. . тими. заліза -тыегрм вэввт 119,00 грн 360,00 грн Ь, І! ііиф . аъгг ш хатина Ыдшш: м„ии: «пп їЇ-щп 1а2 ах/ оп-сагаіоєдъпгдиа Д: щити „„„„„: „.. „„: :„ 1 89,00 грн о ТРИ МАЧ ' ДЛЯ ПРИКРАС «АФРОДІТА» . тижнева грн ' я умппи пшдшии більшого иншою пгдшггу зстр. «зз-из і , 133
 68. 68. Б ЫЇ ИЗ НА зі (ґ111лау1(21111.11 єф2чс1170н1 (111шул1/п1: вир/ пи? 171411711, 11/1111110111. 1101101111111 11111 1111111/11731111/11: ї фЬ/ щ. 1111. 111* 01121-01111 1'11151*1'11111111Ї</ 311011111111117 пфдЧлЦЇ' ауоп-сагаїоєдінгдыа І . джипи: 1:14 „. .„„. ,„. п мин. . ,„ . ч„. ,„„„„1.. „. - Миг/ и! 1 ют 1, ци/ шин 1 . „м1 г » - Ам/ пн 11. 1111711 , .>„„„„„, м „мм - ам. 1111 111117111111111 1 м. 1. - 111 там 10111» жити: ьжгинипругиги мшюшл м . щг. ,иу. ы„ггг. РпътвІБ/ Ав 52в5о Ратмв5пи52 521359 потай/ зв 52945 -269799- гри 178,00 грн 2. им Мишки та голим. та плати »втрат 54055 називав: 54086 ггшш мс. 54031 -52&00- гри 390,00 грн ним. кшнищіл . ц.„. «.. .д 5.1., ... має-мл тм». та. . ґщшывр Пи»: шаг-сть ЇПИШ" я ищвщшв 59115 „та пм 50152 59114 шт 5155 59115 46999-11111 390,00 грн мысли» пишєэя 129,00 пт пм. .. „г пар ':1:1 135
 69. 69. и ахю -сагаіо9 ` . иа 1. раму-м. .Імжпцв- йшли : ::купиш дпмшрддюиппчої илиции з ш 59032 44999- ґри 65,00 грн ъКлпи-сппъкпвн. Пдшии-л А2«0:м _ ддшиу-пгдкррнуннш мат 1350: 59252 -229399- гри 139,00 грн . щ спиш . єы-. ыьь дяка-цим: 71.». Д 'Х/ О [Х] Модні акцент
 70. 70. :: :з й . . м: А* 5 д: 1 і 15 ; х ж ъ З ш х: и . У. ; 1 и ч г *і ` ` ц (х щ, л „щ : > * Х і . знав/ пса доХ ї / О 1 д х к *ч „мм . . . . ггимм ": :_1": :;; :;1т= т*-т" 23221112.; „дію 4 Ь , д_„_„, „„„„ , Т 4 м, данхигпхппьс 42. м. . -АФРОДУГА- ` , „. „шт ». „„„. „.„„_ пнлш пишкзд Ршмчп серпня». назви 49943 129,00„„ ' 72591 Пинипппрпсп дд д! и ждет. . всюди, ... 99,00 „ц /99,00 грн 'і `. 1 „і ачогъсагаіофпгдиа МІН іййжйшимдда Н
 71. 71. ачоп-саїаіошпцца і Ч) З" Е -Ї “ё ё 2 о > <п 1. тієї-купиш . кши ням сушка-глини єш. мм». Шх 14.5 х и: ш. давнини „та радам: пєщ. , *і _ тмт , уьоыуымшилмдшаді, и для - кишмІшымФцлц-вгвпї-ІФПМ 5 , пгикрц; Здкрмдмпсяипблшкдку. ` . „„. ад„„ 791322 пише ги „„„. ... .„„„. мемг. г ' 129,о0„„ грн в . 5:39” '”
 72. 72. ЗІСІЧАТПВЕ СОЬЬЕСТІОМШ . Їпгліідпріцґжґї гюттип Анал чшпи т пгрсплгіпгні г 61. шин 100,00 крпґи, .ткоппґ 1 дадут. Жіючі кп-Ііісжийс мм» т пам мам тим п см (Ішґшіыпи щ: плив-мит н. . тре и »ликвидации н. . шт н. .. пиши-наймана 79203 469509- гри 250,00 грн Жнин-тя . .. мавпи. Рим-Ь хвп ш Мтьрпд гвпкцтю 74215 455799- грн 99,00 грн Жмвчд »таємниці . шськцн шм- Рика щхв сны має: 49959- грн 79,00 грн Жїитид ґиіигць бпугцпвщ: гчімукшпку 541194 -1-59;99-гри ІЧ)(”„ІІ . [ЛІд/ [ІІ / СОЛд/ СЦІЖІ БКП/ УП) НЕ 110,00 грн уши. . . .Ш и . . штати р „ищу . .„„. „.„ * З 60179 " ' р чютгрн , сті / жниа-«ив шэрш идмши- 2 , 0 о Грн діючи-п „мам бґм Мпсшш гппспсв 92908 -тэекюгрм Еїдїїєдїґьш 1 25,00 грн „за” -1-1-9799- гри 59,99 грн Жпипчп цикл . мциу-пла. Рами) за т 5х д ш ддт-шин пташки 9640; впм жюулныш-з Ідвсвку виявитися ьлотсхшьг/ ах/ опгсаїаіосъгмыа

×