Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita?

303 views

Published on

OpenGLAM Benchmark -tutkimukseen perustuvan Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -raportin päähuomiot esitellään tässä esityksessä.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita?

 1. 1. PERÄSSÄ LUOVIJOITA VAI AVOIMUUDEN AIRUEITA? Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa
 2. 2. KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOT DIGITAALISESSA MAAILMASSA I JOULUKUUSSA 2014TOTEUTETTUUN Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -KYSELYYN PERUSTUVA RAPORTTI. OSA KANSAINVÄLISTÄ OpenGLAM Benchmark -TUTKIMUSTA, JOLLA KARTOITETTIIN AVOINTEN KULTTUURIAINEISTOJEN SEKÄ AVOIMEN JA YHTEISTYÖHÖN PERUSTUVANTOIMINTAKULTTUURINTILAA OSALLISTUJAMAIDEN KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOISSA. 2 YLI 300 SUOMALAISELLE KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOILLE LÄHETETTIIN PERSONOITU LINKKI SÄHKÖISEEN KYSELYYN. VASTAUKSIA PYYDETTIIN KOKO ORGANISAATION, EI SENYKSITTÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA.
 3. 3. TULOKSET EIVÄT OLEYLEISTETTÄVISSÄ KOKO SUOMALAISEEN KULTTUURIPERINTÖKENTTÄÄN, MUTTA NE OVAT SUUNTAA ANTAVIA ASENTEIDEN JATRENDIEN SUHTEEN. 3 KYSELYN SUORITTI LOPPUUN 81 ORGANISAATIOTA (N=81). LOPULLINENVASTAUSPROSENTTI (25.8 %)YHDEKSÄSTÄ OSALLISTUJAMAASTA SUURIN. KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOT DIGITAALISESSA MAAILMASSA II TÄSSÄ ESITYKSESSÄ ESITELLÄÄN RAPORTINTÄRKEIMMÄT HUOMIOT. KYSELYNTULOKSIA ESITELLÄÄN RAPORTISSA KOLMESSA KAPPALEESSA: - DIGITAALISET KULTTUURIVARAJNNOT JA AVOIMET AINEISTOT - AVOIMUUDEN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RAJOITUKSET JA KÄYTTÖEHDOT - OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET JA AVOIMET PROJEKTIT
 4. 4. 4 VASTAAJAORGANISAATIOT AVOIMET AINEISTOT AVOIN DATA LINKITETTY DATA AVOIMET SISÄLLÖT LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RAJOITUKSET JA KÄYTTÖEHDOT TEKIJÄNOIKEUDET HENKILÖTIETOSUOJA AVOIMET LISENSSIT OSALLISTAMINEN JA TOIMINTATAPOJEN AVOIMUUS OSALLISTAMINENVERKOSSA SOSIAALINEN MEDIA YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO JOUKKOISTAMINEN
 5. 5. * Arkiston, museon ja/tai kirjaston yhdistelmä tai muu 5 VASTAAJAORGANISAATIOT I MUSEOT 63 % KIRJASTOT ARKISTOT MUUT * 15 % 11 % 11 % ??
 6. 6. 6 VASTAAJAORGANISAATIOT II YLEISIMMÄT HALLUSSA OLEVAT KULTTUURIPERINTÖOBJEKTIT KAKSIULOTTEISETVISUAALISET RESURSSIT 78 % TEKSTIPOHJAISET RESURSSIT KOLMIULOTTEISET, IHMISTENTEKEMÄT, SIIRRETTÄVISSÄ OLEVAT OBJEKTIT AIKASIDONNAISET RESURSSIT 65 % 62 % 47 % Luvut kertovat, kuinka suurella osalla vastaajaorganisaatioista on hallussaan kyseisiä objekteja.
 7. 7. AVOIMET AINEISTOT
 8. 8. AVOIN DATA I TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ 49 % 25 % 26 % 8 Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 9. 9. 9 23 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ HETKELLÄ 39 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTA SEURAAVAN 5VUODEN AIKANA Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan avoimen datan osuuksista. AVOIN DATA II
 10. 10. 10 23 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ HETKELLÄ 39 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTA SEURAAVAN 5VUODEN AIKANA Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan avoimen datan osuuksista. AVOIN DATA II AVOIMEN DATAN OSUUDEN ARVIOIDAAN KASVAVAN ORGANISAATIOISSA SELKEÄSTI SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA. TÄMÄN HETKINEN AVOIMEN DATAN ARVIOITU MÄÄRÄ ON KUITENKIN YLLÄTTÄVÄN SUURI. ONKO AVOIMEN DATAN MÄÄRITELMÄ YMMÄRRETTYTÄYSIN OIKEIN?
 11. 11. 11 LINKITETTY DATA I TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 42 % 28 % 30 % 11 Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ
 12. 12. 12 14 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ HETKELLÄ 33 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTA SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA LINKITETTY DATA II Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan linkitetyn datan osuuksista.
 13. 13. 13 14 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ HETKELLÄ 33 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTA SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA LINKITETTY DATA II Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan linkitetyn datan osuuksista. LINKITETTYÄ DATAA ONVIELÄVÄHEMMÄN KUIN AVOINTA DATAA. SE KOETAAN KAIKEN KAIKKIAAN HANKALAMMAKSI. SEN ARVIOIDAAN KUITENKIN LISÄÄNTYVÄN LÄHITULEVAISUUDESSA. VUODEN 2016 ALUSSA AVATUI MYÖS FINNAN AVOIN RAJAPINTA, JONKA SEURAUKSENA KAIKKI FINNASTA LÖYTYVÄN AINEISTON METADATA ON AVOINTA JA LINKITETTYÄ DATAA.
 14. 14. 14 AVOIMET SISÄLLÖT I TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 48 % EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 21 % 31 % Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ
 15. 15. 15 AVOIMET SISÄLLÖT II 11 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTATÄLLÄ HETKELLÄ 22 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTA SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien avoimien sisältöjen osuuksista.
 16. 16. 16 AVOIMET SISÄLLÖT II 11 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTATÄLLÄ HETKELLÄ 22 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTA SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien avoimien sisältöjen osuuksista. SISÄLTÖJEN AVAAMINEN EI OLE AIVANYHTÄYLEISTÄ KUIN DATAN AVAAMINEN, MUTTA SEKINTULEE LISÄÄNTYMÄÄN SEURAAVANVIIDEN VUODEN AIKANA. MYÖS AVOIMIEN SISÄLTÖJEN SUURI MÄÄRÄYLLÄTTÄÄ, JOSTA SEURAA KYSYMYS: LIITTYYKÖ AVOINTEN AINEISTOJEN JA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄNYLIPÄÄNSÄVIELÄ EPÄSELVYYTTÄ?TÄHÄN PALAAN MYÖHEMMIN.
 17. 17. 17 AVOIMET SISÄLLÖT III KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN 89 % 84 % 86 % 81 %HYÖDYT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
 18. 18. 18 AVOIMET SISÄLLÖT III KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN 89 % 84 % 86 % 81 % HUOM! HYÖDYT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
 19. 19. 19 AVOIMET SISÄLLÖT III KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN 89 % 84 % 86 % 81 % HUOM! AVOIMET SISÄLLÖT ONTÄRKEÄ KEINOTOTEUTTAA ORGANISAATIONYDINTEHTÄVÄÄ PAREMMIN HYÖDYT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
 20. 20. 20 AVOIMET SISÄLLÖT III KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN 89 % 84 % 86 % 81 % HUOM! 77 %AVOIMET SISÄLLÖT ONTÄRKEÄ KEINOTOTEUTTAA ORGANISAATIONYDINTEHTÄVÄÄ PAREMMIN HYÖDYT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
 21. 21. 21 RISKIT AVOIMET SISÄLLÖT IV SISÄLTÖJENVÄÄRINKÄYTTÖ JAVÄÄRISTELY 71 % UUDELLEENKÄYTTÖ ILMANTEKIJÄN ASIANMUKAISTA MAININTAA 80 % 72 %UUDELLEENKÄYTTÖ ILMAN ORGANISAATION ASIANMUKAISTA MAININTAA HAASTEET DIGITOINTIIN KULUVAT RESURSSIT SISÄLTÖJEN DOKUMENTOINTIIN KULUVAT RESURSSIT 90 % 90 % 69 %TEKNISENTOTEUTUKSEN HAASTEET (ESIM. UUDET OHJELMISTOT) Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt haasteet ja riskit oleellisiksi.
 22. 22. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RAJOITUKSET JA KÄYTTÖEHDOT
 23. 23. 23 TEKIJÄNOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUKSISTA VAPAA (PUBLIC DOMAIN) 32 % TEKIJÄNOIKEUDET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALLUSSA TEKIJÄNOIKEUDET ORGANISAATION HALLUSSA 23 % TEKIJÄNOIKEUSSTATUS TUNTEMATON 9 % Luvut kertovat vastaajien arvioimat organisaatioiden kaikkien kokoelmien tekijänoikeudellisten statusten osuudet. KOKOELMIEN TEKIJÄNOIKEUDELLISET TILAT 36 %
 24. 24. 24 TEKIJÄNOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUKSISTA VAPAA (PUBLIC DOMAIN) 32 % TEKIJÄNOIKEUDET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALLUSSA TEKIJÄNOIKEUDET ORGANISAATION HALLUSSA 36 % 23 % TEKIJÄNOIKEUSSTATUS TUNTEMATON 9 % Luvut kertovat vastaajien arvioimat organisaatioiden kaikkien kokoelmien tekijänoikeudellisten statusten osuudet. KOKOELMIEN TEKIJÄNOIKEUDELLISET TILAT
 25. 25. 25 TEKIJÄNOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUKSISTA VAPAA (PUBLIC DOMAIN) 32 % TEKIJÄNOIKEUDET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALLUSSA TEKIJÄNOIKEUDET ORGANISAATION HALLUSSA 23 % TEKIJÄNOIKEUSSTATUS TUNTEMATON 9 % Luvut kertovat vastaajien arvioimat organisaatioiden kaikkien kokoelmien tekijänoikeudellisten statusten osuudet. KOKOELMIEN TEKIJÄNOIKEUDELLISET TILAT 68 % KOKOELMISTA ON MELKO SUURI OSA.AINEISTOJEN AVAAMISEN PITÄISI SIIS AINAKIN PERIAATTEESSA OLLA SUHTEELLISEN HELPPOATÄSTÄ NÄKÖKULMASTA. 36 %
 26. 26. 26 HENKILÖTIETOSUOJA SAMAA MIELTÄ ERI MIELTÄEPÄVARMA 44 % 14 % 43 % AVOIMIIN SISÄLTÖIHIN LIITTYY SELKEITÄ TIETOSUOJAN LUOKKAAMISEEN TAI SALAISIKSI LUOKITELTUJEN TIETOJEN PALJASTAMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ. Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 27. 27. 27 HENKILÖTIETOSUOJA SAMAA MIELTÄ ERI MIELTÄEPÄVARMA 44 % 14 % 43 % AVOIMIIN SISÄLTÖIHIN LIITTYY SELKEITÄ TIETOSUOJAN LUOKKAAMISEEN TAI SALAISIKSI LUOKITELTUJEN TIETOJEN PALJASTAMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ. Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. KYSYMYS JAKAA SELKEÄSTI MIELIPITEITÄ. HENKILÖTIETOSUOJAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET KUITENKIN PUHUTUTTAVAT JA NOUSEVAT PINNALLE USEIN KUN KESKUSTELLAAN AINEISTOJEN AVAAMISEEN LIITTYVISTÄ HAASTEISTA.
 28. 28. 28 AVOIMET LISENSSIT I AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄN MUKAISET LISENSSIT: Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa jo aineistoja. TEKIJÄNOIKEUKSISTAVAPAISTA AINEISTOISTA KERTOVAT MERKINNÄT: 2 %17 % CC0PUBLIC DOMAIN NO KNOWN COPYRIGHT RESTRICTIONS CC BY CC BY-SA 7 %2 % 2 %
 29. 29. 29 AVOIMET LISENSSIT II AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa aineistoja. HUOM!
 30. 30. 30 AVOIMET LISENSSIT II AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa aineistoja. EI LISENSSIMERKINTÄÄ - METADATASTA SELVIÄÄ, ETTEI SISÄLTÖ KUULUTEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN HUOM! 31 %
 31. 31. 31 AVOIMET LISENSSIT II AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa aineistoja. EI LISENSSIMERKINTÄÄ - METADATASTA SELVIÄÄ, ETTEI SISÄLTÖ KUULUTEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN EI MAHDOLLISTAVASTATA KYSYMYKSEEN HUOM! 60 % 31 %
 32. 32. 32 AVOIMET LISENSSIT II AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT EI LISENSSIMERKINTÄÄ - METADATASTA SELVIÄÄ, ETTEI SISÄLTÖ KUULUTEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN EI MAHDOLLISTAVASTATA KYSYMYKSEEN HUOM! 60 % 31 % LISENSSIEN KÄYTTÖÖN LIITTYY PALJON EPÄSELVYYKSIÄ. NIIHIN LIITTYVÄ OSAAMINEN EI MONESTI OLE RIITTÄVÄÄ. KÄYTTÖEHTOJEN SELKEÄN MERKITSEMISENTÄRKEYTTÄ EI MYÖSKÄÄNTÄYSINYMMÄRRETÄ. SE ON KUITENKIN OLEELLISTA AINEISTOJEN KÄYTETTÄVYYDEN JA UUSIEN PALVELUDEN RAKENTAMISEN NÄKÖKULMASTA. Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa aineistoja.
 33. 33. 33 SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ, MUTTA NIISTÄ EI SAATEHDÄ MUUNNELMIA AINEISTOJEN JULKAISEMISEN KOHDEYLEISÖT JA TÄRKEÄT EHDOT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on samaa mieltä väitteen kanssa. 62 % AINEISTOJA SAA KÄYTTÄÄ KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINNASSA AINEISTOJAVOI KÄYTTÄÄYKSITYISKÄYTÖSSÄ 91 % 64 % 25 % SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISESTI AVOIMET LISENSSIT III
 34. 34. 34 SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ, MUTTA NIISTÄ EI SAATEHDÄ MUUNNELMIA Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on samaa mieltä väitteen kanssa. 62 % AINEISTOJA SAA KÄYTTÄÄ KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINNASSA AINEISTOJAVOI KÄYTTÄÄYKSITYISESTI 91 % 64 % 25 % SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISESTI AINEISTOJEN JULKAISEMISEN KOHDEYLEISÖT JA TÄRKEÄT EHDOT AVOIMET LISENSSIT III
 35. 35. 35 SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ, MUTTA NIISTÄ EI SAATEHDÄ MUUNNELMIA Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on samaa mieltä väitteen kanssa. 62 % AINEISTOJA SAA KÄYTTÄÄ KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINNASSA AINEISTOJAVOI KÄYTTÄÄYKSITYISESTI 91 % 64 % 25 % SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISESTI AINEISTOJEN JULKAISEMISEN KOHDEYLEISÖT JA TÄRKEÄT EHDOT AVOIMET LISENSSIT III
 36. 36. 36 HUOM! AVOIMET LISENSSIT III
 37. 37. 37 AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄ: AINEISTO ON AVOINTA, MIKÄLI SE ON SAATAVILLA KOKONAISUUDESSAAN KÄYTTÖKELPOISESSA JA MUOKATTAVASSA MUODOSSA INTERNETIN KAUTTA SEKÄ LISENSOITU NIIN, ETTÄ SEN KÄYTTÖÄ, MUOKKAUSTA JA UUDELLEENJAKELUA EI RAJOITETA. RAJOITTAVIMMILLAAN KÄYTETTY LISENSSI SAA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄN MUKAAN OLLA CC BY-SA. HUOM! AVOIMET LISENSSIT III
 38. 38. 38 EPÄSELVYYTTÄ, MITÄ AVOIMUUDELLA JA AVOIMILLA AINEISTOILLA TARKOITETAAN! HUOM! AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄ: AINEISTO ON AVOINTA, MIKÄLI SE ON SAATAVILLA KOKONAISUUDESSAAN KÄYTTÖKELPOISESSA JA MUOKATTAVASSA MUODOSSA INTERNETIN KAUTTA SEKÄ LISENSOITU NIIN, ETTÄ SEN KÄYTTÖÄ, MUOKKAUSTA JA UUDELLEENJAKELUA EI RAJOITETA. RAJOITTAVIMMILLAAN KÄYTETTY LISENSSI SAA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄN MUKAAN OLLA CC BY-SA. AVOIMET LISENSSIT III
 39. 39. 39 AVOIMET AINEISTOT OPEN ACCESS EPÄSELVYYTTÄ, MITÄ AVOIMUUDELLA JA AVOIMILLA AINEISTOILLA TARKOITETAAN! HUOM! AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄ: AINEISTO ON AVOINTA, MIKÄLI SE ON SAATAVILLA KOKONAISUUDESSAAN KÄYTTÖKELPOISESSA JA MUOKATTAVASSA MUODOSSA INTERNETIN KAUTTA SEKÄ LISENSOITU NIIN, ETTÄ SEN KÄYTTÖÄ, MUOKKAUSTA JA UUDELLEENJAKELUA EI RAJOITETA. RAJOITTAVIMMILLAAN KÄYTETTY LISENSSI SAA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄN MUKAAN OLLA CC BY-SA. AVOIMET LISENSSIT III
 40. 40. OSALLISTAMINEN JA TOIMINTATAPOJEN AVOIMUUS
 41. 41. 41 TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 50 % 25 % 25 % OSALLISTAMINEN VERKOSSA JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 42. 42. 42 SOSIAALINEN MEDIA I YHTEISÖLLISET VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim. Facebook, MySpace, Google+) VIDEOIDEN JAKAMISEEN TARKOITETUT SIVUSTOT (esim. Youtube) MIKROBLOGIPALVELUT (esim. Twitter,Tumblr) TÄLLÄ HETKELLÄ MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN EI KOSKAAN 89 % 8 % 4 % 44 % 35 % 11 % 43 % 45 % 11 % BLOGIT 38 % 53 % 10 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 43. 43. 43 SOSIAALINEN MEDIA I YHTEISÖLLISET VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim. Facebook, MySpace, Google+) VIDEOIDEN JAKAMISEEN TARKOITETUT SIVUSTOT (esim. Youtube) MIKROBLOGIPALVELUT (esim. Twitter,Tumblr) TÄLLÄ HETKELLÄ MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN EI KOSKAAN 89 % 8 % 4 % 44 % 35 % 11 % 43 % 45 % 11 % BLOGIT 38 % 53 % 10 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 44. 44. 44 SOSIAALINEN MEDIA I YHTEISÖLLISET VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim. Facebook, MySpace, Google+) VIDEOIDEN JAKAMISEEN TARKOITETUT SIVUSTOT (esim. Youtube) MIKROBLOGIPALVELUT (esim. Twitter,Tumblr) TÄLLÄ HETKELLÄ MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN EI KOSKAAN 89 % 8 % 4 % 44 % 35 % 11 % 43 % 45 % 11 % BLOGIT 38 % 53 % 10 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 45. 45. 45 SOSIAALINEN MEDIA I YHTEISÖLLISET VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim. Facebook, MySpace, Google+) VIDEOIDEN JAKAMISEEN TARKOITETUT SIVUSTOT (esim. Youtube) MIKROBLOGIPALVELUT (esim. Twitter,Tumblr) TÄLLÄ HETKELLÄ MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN EI KOSKAAN 89 % 8 % 4 % 44 % 35 % 11 % 43 % 45 % 11 % BLOGIT 38 % 53 % 10 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. HUOLI SISÄLLÖNTUOTANNON JATKUVUUDESTA ESTÄÄ BLOGIN ALOITTAMISTA.
 46. 46. 46 SOSIAALINEN MEDIA II KEINO EDISTÄÄ ORGANISAATION NÄKYVYYTTÄ JA RELEVANSSIA96 % UUSIEN KÄYTTÄJIEN HOUKUTTELEMINEN 92 % PARANTAAVUOROVAIKUTUSTA KÄYTTÄJIENTAI ASIAKKAIDEN KANSSA89 % SYYT JA TAVOITTEET SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUIDEN KÄYTÖLLE Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
 47. 47. 47 SOSIAALINEN MEDIA II KEINO EDISTÄÄ ORGANISAATION NÄKYVYYTTÄ JA RELEVANSSIA96 % UUSIEN KÄYTTÄJIEN HOUKUTTELEMINEN 92 % PARANTAAVUOROVAIKUTUSTA KÄYTTÄJIENTAI ASIAKKAIDEN KANSSA89 % KOHDEYLEISÖJENTAVOITTAMINEN JA SITOUTTAMINEN = SYYT JA TAVOITTEET SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUIDEN KÄYTÖLLE Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
 48. 48. 48 TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 30 % 29 % 41 % YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO I Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ
 49. 49. 49 YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO II YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SISÄLLÖNTUOTANNONVERKKOYHTEISÖT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. * Vastaajien arviot organisaation työntekijöiden vapaa-ajan osallistumisesta. WIKIPEDIA 4 % WIKIMEDIA COMMONS OSALLISTUMINEN TÖISSÄ VAPAA-AJAN OSALLISTUMINEN* 24 % 10 % 5 %
 50. 50. 50 YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO II WIKIPEDIA 4 % WIKIMEDIA COMMONS OSALLISTUMINEN TÖISSÄ VAPAA-AJAN OSALLISTUMINEN* 24 % 10 % 5 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SISÄLLÖNTUOTANNONVERKKOYHTEISÖT AINOASTAAN WIKIMEDIAN PALVELUT OLIVATVASTAAJIEN JOUKOSSA KÄYTÖSSÄ. YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO ONVIELÄ SUHTEELLISEN UUSI ASIA, MUTTA KOKO AJANYLEISTYMÄSSÄ. Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. * Vastaajien arviot organisaation työntekijöiden vapaa-ajan osallistumisesta.
 51. 51. 51 JOUKKOISTAMINEN I KOKEILLA UUSIATAPOJA OLLAVUOROVAIKUTUKSESSA KÄYTTÄJIEN KANSSA81 % HYÖDYNTÄÄ ULKOPUOLISTA ASIANTUNTIJUUTTA 75 % LISÄTÄ KÄYTTÄJIEN/VIERAILIJOIDEN LUOTTAMUSTA JA USKOLLISUUTTA ORGANISAATIOTA KOHTAAN68 % YLEISIMMÄT SYYT JA TAVOITTEET JOUKKOISTAMISELLE Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
 52. 52. 52 JOUKKOISTAMINEN I KOKEILLA UUSIATAPOJA OLLAVUOROVAIKUTUKSESSA KÄYTTÄJIEN KANSSA81 % HYÖDYNTÄÄ ULKOPUOLISTA ASIANTUNTIJUUTTA 75 % LISÄTÄ KÄYTTÄJIEN/VIERAILIJOIDEN LUOTTAMUSTA JA USKOLLISUUTTA ORGANISAATIOTA KOHTAAN68 % JOUKKOISTAMINEN NÄHDÄÄN ENNEN KAIKKEA KEINONA VAHVISTAA ORGANISAATION JA SENYLEISÖJEN/ASIAKKAIDEN VÄLISTÄ SUHDETTA. YLEISIMMÄT SYYT JA TAVOITTEET JOUKKOISTAMISELLE Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
 53. 53. 53 SUOSITUKSET VASTAUSTEN PERUSTEELLA SEKÄ AVOINGLAM-TOIMINNAN AIKANATEHTYJEN HAVAINTOJEN JA SAATUJEN KOKEMUSTEN PERUSTEELLA MUOTOILIMME AVOIMEN KULTTUURIN SUOSITUKSET: I KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOIDEN TULISI NOUDATTAA AVAUKSISSAAN AVOIMEN TIEDON PERIAATTEITA. II KULTTUURIAINEISTOJEN DIGITOINNINYHTENÄ KRITEERINÄ TULISI OLLA AINEISTOJEN KÄYTTÖARVO. III TEOKSET, JOISSA TEKIJÄNOIKEUDEN MUKAINEN SUOJA-AIKA ON RAUENNUT TULISI PYSYÄ AVOIMESTI KAIKKIEN SAATAVILLA ILMAN RAJOITUKSIA. IV KÄYTTÖEHTOJEN ILMAISEMISEEN TULISI KÄYTTÄÄVAKIINTUNEITA LISENSSEJÄ JA LISENSSITYÖKALUJA. V KANSALLINEN KATALOGI JA AVOIN RAJAPINTA AVOIMILLE KULTTUURIVARANNOILLE. VI TARVITAAN KANSALLISESTI JAETUTYHTEISET TOIMINTAPERIAATTEET
 54. 54. KOKO RAPORTTI LADATTAVISSA OSOITTEESTA: 54 http://avoinglam.fi/raportti-2015 LISÄTIETOJA: Laura Sillanpää, laura.sillanpaa@okf.fi avoinglam.fi okf.fi

×