Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes Lan

2,331 views

Published on

Breu descripció de les xarxes d¡àrea local

Published in: Education
  • Be the first to comment

Xarxes Lan

  1. 1. XARXES D'ÀREA LOCAL
  2. 2. Què és una Xarxa? <ul><li>Conjunt d'ordinadors connectats entre sí. </li></ul>
  3. 3. Per a què es fa una Xarxa? <ul><li>L'objectiu d'una xarxa és compartir </li></ul>recursos informació impressores connexió a Internet carpetes documents
  4. 4. Per a què es fa una Xarxa? Compartir
  5. 5. Parts de la connexió en Xarxa Connexió física Connexió lògica Connexió per cable Ethernet Connexió inalàmbrica WiFi Adreça IP Protocol de comunicació TCP/IP
  6. 6. Connexió per cable Hub o concentrador Connector RJ45 Cable trenat Switch o encaminador Targeta Ethernet
  7. 7. Connexió inalàmbrica Targeta Wireless Punt d'accés Adaptador USB Wireless Connector RJ45 Cable trenat
  8. 8. Adreça IP <ul><li>Número que identifica inequívocament un ordinador connectat a la xarxa. </li></ul><ul><li>Dins d'una mateixa xarxa, cada adreça IP que s'utilitzi ha de ser única. </li></ul>
  9. 9. Protocol de connexió <ul><li>Programari que fa possible el diàleg entre els ordinadors de la xarxa. </li></ul>Protocol TCP/IP

×