Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PPPERSONALPERSONAL
LLLEARNINGLEARNING
EEENVIRONMENTENVIRONMENT
http://1069573201portfolio.wordpress.com
És unÉs un enfocamentenfocament dede
l'aprenentatgel'aprenentatge
http://imgkid.com/question-mark-face-man.shtml
ComCom aprenem?aprenem?
OnOn aprenem?aprenem?
AmbAmb quiqui aprenem?aprenem...
Conjunt d'Conjunt d'eineseines,, recursosrecursos ii
personespersones amb lesamb les
qualsquals aprenemaprenem,,
intercanv...
Tots tenim unTots tenim un
PLEPLE
Estudiant delsEstudiant dels anys 60anys 60
Estudiant delEstudiant del 20152015
EstructuraEstructura
d'und'un PLEPLE
Elements,Elements,
artefactes iartefactes i
tecnologiestecnologies
que permetenque permeten
cercar,cercar,
classificar,cla...
Fonts que ensFonts que ens
proporcionenproporcionen
informacióinformació
i opinionsi opinions
rellevants.rellevants.
Recur...
PersonesPersones
de quide qui
obtenim,obtenim,
a quia qui
aportemaportem
i ambi amb
qui compartimqui compartim
la informac...
Per què unPer què un PLEPLE
a l'escola?a l'escola?
Ajuda a l'estudiant aAjuda a l'estudiant a
prendre elprendre el controlcontrol
http://4.bp.blogspot.com
http://dailygenius.com
Ajuda aAjuda a gestionargestionar elel
propi aprenentatgepropi aprenentatge
https://www.flickr.com/photos/bocairent
Recolza elsRecolza els
estudiants perestudiants per
fixar els seusfixar els seus
p...
http://kimiohio.org
PermetPermet comunicar-secomunicar-se amb elsamb els
altres en el procés d'aprenentatgealtres en el pr...
PersonalitzaPersonalitza l'aprenentatge i sumal'aprenentatge i suma
aprenentage formal i informalaprenentage formal i info...
Per tant...Per tant...
http://gicochamoy28.blogspot.com.es
ConnectatConnectat, sí... però..., sí... però...
http://lareconexionmexico.ning.com
...... ParticipatiuParticipatiu
https://www.flickr.com/photos/benheine
...... CooperatiuCooperatiu
http://winterspring.org
...... CreatiuCreatiu
http://blogs1.uoc.es/multilinguisme
Però semprePerò sempre
implicat,implicat, socialsocial
Per acabar,Per acabar,
unauna metàforametàfora
http://maestros20.webnode.es
http://maestros20.webnode.es
Construir un PLE és iniciar unConstruir un PLE és iniciar un
viatgeviatge on les eines sónon ...
http://torquemag.io
Motor per a laMotor per a la innovacióinnovació
Albert Villanueva
avillan1@xtec.cat
@avillan1
Col·legi Sagrada Família
PLE
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PLE

708 views

Published on

Presentació que explica les característiques principals d'un PLE (Entorn Personal d'Aprenentatge).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PLE

 1. 1. PPPERSONALPERSONAL LLLEARNINGLEARNING EEENVIRONMENTENVIRONMENT
 2. 2. http://1069573201portfolio.wordpress.com És unÉs un enfocamentenfocament dede l'aprenentatgel'aprenentatge
 3. 3. http://imgkid.com/question-mark-face-man.shtml ComCom aprenem?aprenem? OnOn aprenem?aprenem? AmbAmb quiqui aprenem?aprenem? Amb quinesAmb quines eineseines?? Amb quinsAmb quins recursosrecursos??
 4. 4. Conjunt d'Conjunt d'eineseines,, recursosrecursos ii personespersones amb lesamb les qualsquals aprenemaprenem,, intercanviemintercanviem ii compartimcompartim informació iinformació i experiènciesexperiències
 5. 5. Tots tenim unTots tenim un PLEPLE
 6. 6. Estudiant delsEstudiant dels anys 60anys 60
 7. 7. Estudiant delEstudiant del 20152015
 8. 8. EstructuraEstructura d'und'un PLEPLE
 9. 9. Elements,Elements, artefactes iartefactes i tecnologiestecnologies que permetenque permeten cercar,cercar, classificar,classificar, elaborar ielaborar i compartir lacompartir la informació i elinformació i el coneixement.coneixement. EinesEines::
 10. 10. Fonts que ensFonts que ens proporcionenproporcionen informacióinformació i opinionsi opinions rellevants.rellevants. RecursosRecursos::
 11. 11. PersonesPersones de quide qui obtenim,obtenim, a quia qui aportemaportem i ambi amb qui compartimqui compartim la informació.la informació. Xarxa PersonalXarxa Personal d'Aprenentaged'Aprenentage::
 12. 12. Per què unPer què un PLEPLE a l'escola?a l'escola?
 13. 13. Ajuda a l'estudiant aAjuda a l'estudiant a prendre elprendre el controlcontrol http://4.bp.blogspot.com
 14. 14. http://dailygenius.com Ajuda aAjuda a gestionargestionar elel propi aprenentatgepropi aprenentatge
 15. 15. https://www.flickr.com/photos/bocairent Recolza elsRecolza els estudiants perestudiants per fixar els seusfixar els seus propis objectiuspropis objectius d'aprenentatged'aprenentatge
 16. 16. http://kimiohio.org PermetPermet comunicar-secomunicar-se amb elsamb els altres en el procés d'aprenentatgealtres en el procés d'aprenentatge
 17. 17. PersonalitzaPersonalitza l'aprenentatge i sumal'aprenentatge i suma aprenentage formal i informalaprenentage formal i informal aprendizajepersonalizado.wordpress.com
 18. 18. Per tant...Per tant...
 19. 19. http://gicochamoy28.blogspot.com.es ConnectatConnectat, sí... però..., sí... però...
 20. 20. http://lareconexionmexico.ning.com ...... ParticipatiuParticipatiu
 21. 21. https://www.flickr.com/photos/benheine ...... CooperatiuCooperatiu
 22. 22. http://winterspring.org ...... CreatiuCreatiu
 23. 23. http://blogs1.uoc.es/multilinguisme Però semprePerò sempre implicat,implicat, socialsocial
 24. 24. Per acabar,Per acabar, unauna metàforametàfora
 25. 25. http://maestros20.webnode.es
 26. 26. http://maestros20.webnode.es Construir un PLE és iniciar unConstruir un PLE és iniciar un viatgeviatge on les eines sónon les eines són mitjansmitjans i el que importa és què fem,i el que importa és què fem, què ordenem, què creem, quèquè ordenem, què creem, què comuniquem, amb qui col·laboremcomuniquem, amb qui col·laborem
 27. 27. http://torquemag.io Motor per a laMotor per a la innovacióinnovació
 28. 28. Albert Villanueva avillan1@xtec.cat @avillan1 Col·legi Sagrada Família

×