Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Codifiquem la Història de la Informàtica

362 views

Published on

Presentació per a la comunicació seleccionada per a les 13s Jornades de Tecnologia Educativa organitzades per la FECC

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Codifiquem la Història de la Informàtica

 1. 1. Codifiquem laCodifiquem la història de lahistòria de la informàticainformàtica Col·legi SAGRADA FAMÍLIACol·legi SAGRADA FAMÍLIA ViladecansViladecans http://www.10puntos.com/wp-content/uploads/2012/10/10.jpg
 2. 2. JustificacióJustificació
 3. 3. http://vincent-presse.com/dossiers/BARTLEBY_AVIGNON_SITE Quan no era l’últim de la classe, és que n’era el penúltim… Obtús per a l’aritmètica…. Profundament negat per a l’ortografia, incapaç de memoritzar les dates i de localitzar els llocs geogràfics… mandrós … Jo no entenia res…Jo no entenia res… DANIEL PENNAC Mal d'escola
 4. 4. https://bemebo.files.wordpress.com/2007/05/imag0002.jpg L'aprenentatge ha de ser socialsocial
 5. 5. L'aprenentatge ha de ser obertobert http://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/wp-content
 6. 6. L'aprenentatge ha de ser creatiucreatiu http://entrepadres.imujer.com/sites/default/files/entrepadres
 7. 7. http://static.panoramio.com/photos L'aprenentatge ha de ser significatiusignificatiu
 8. 8. Per tant...Per tant...
 9. 9. L'alumne ha de cercarcercar,, analitzaranalitzar, compararcomparar, contrastarcontrastar la informació http://2.bp.blogspot.com/-PaC35SFx-80/TZnuld8LtQI
 10. 10. Ha d'expressar-se de manera textualtextual,, multimèdiamultimèdia, hipertextualhipertextual... https://florenciaordorica.files.wordpress.com/2014
 11. 11. Ha de comunicar-secomunicar-se, col·laborarcol·laborar, tenir habilitats socioemocionalshabilitats socioemocionals http://colegioliceosorolla.es/wp-content/uploads
 12. 12. Una experiència aUna experiència a 4t d'ESO4t d'ESO
 13. 13. http://blogs.kqed.org/pressroom/files/2014 Optativa Informàtica 4t d'ESO: història de la informàticahistòria de la informàtica
 14. 14. 3 webs. Els alumnes fan una seleccióselecció dels 3030 moments més importants.
 15. 15. Línia del tempsLínia del temps feta amb TimeRime.
 16. 16. Cada ítem té la seva ampliacióampliació (text, fotos, vídeos...)
 17. 17. De tots els fets de les línies del temps es van seleccionarseleccionar els més importants
 18. 18. Pàgina webPàgina web feta amb Google Sites
 19. 19. AmpliacióAmpliació amb text, imatges, vídeos, enllaços...
 20. 20. Convertir la web en un Codi QRCodi QR http://www.ezleads4u.com/wp-content
 21. 21. www.qrstuff.comwww.qrstuff.com
 22. 22. Creació dels rètolsrètols per a la línia del temps física
 23. 23. Però en tot aixòPerò en tot això no hi ha tantano hi ha tanta novetat...novetat...
 24. 24. Montessori, Decroly, Freinet... ja feien coses semblants... Utilitzar i desenvolupar processos d’ensenyament i aprenentatge basats en el socioconstructivismesocioconstructivisme http://www.officescope.com/blog/wp-content
 25. 25. http://nuevotiempo.org/emisioncentral La tecnologia és només una einaeina
 26. 26. http://www.espaciorientacion.es/wp-content Cal fer protagonistesprotagonistes als alumnes
 27. 27. http://c.fastcompany.net/multisite_files/fastcompany Afavorir que l'alumne sigui competentcompetent
 28. 28. La pregunta clau no és què he de fer per ensenyar millor, sinó què he de fer per què els meus alumnesper què els meus alumnes aprenguin més i milloraprenguin més i millor http://blog.gembaacademy.com/wp-content
 29. 29. Aconseguir que els aprenentatges siguin més permanentsmés permanents, mésmés transferiblestransferibles, més productiusmés productius http://i.huffpost.com/gen/1516515/images
 30. 30. http://www.panoramio.com/photo/57176590
 31. 31. Albert VillanuevaAlbert Villanueva Coordinador TIC COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA Viladecans avillan1@xtec.cat @avillan1

×