Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

נשים במעגלי החיים

393 views

Published on

מצגת נשים במעגלי החיים

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

נשים במעגלי החיים

 1. 1. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 2
 2. 2. ‫השחלות‬,‫הנשית‬ ‫מהמערכת‬ ‫חלק‬ ‫הינן‬ ‫והרחם‬ ‫החצוצרות‬ ‫הורמונים‬ ‫להשפעת‬ ‫מאוד‬ ‫רגיש‬ ‫עצמו‬ ‫הרחם‬. ‫שריר‬ ‫הינו‬ ‫הרחם‬‫עבים‬ ‫דפנות‬ ‫עם‬ ‫חלול‬. ‫רירית‬‫הרחם‬‫אנדומטריס‬–‫עבה‬ ‫אפיתלי‬ ‫קרום‬. ‫כ‬ ‫שוקל‬ ‫הרחם‬50‫ואורכו‬ ‫גר‬8‫סמ‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 3
 3. 3. ‫השחלות‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫יותר‬ ‫איטית‬ ‫הרחם‬ ‫של‬ ‫האנרגיה‬. 9‫חודשים‬‫חודש‬ ‫לעומת‬. ‫הרחם‬‫היצירתיים‬ ‫הזרעים‬ ‫צומחים‬ ‫שעליה‬ ‫הקרקע‬ ‫הינה‬ ‫מהשחלות‬ ‫שמגיעים‬.‫שלנו‬ ‫ליצירתיות‬ ‫ממשי‬ ‫ביטוי‬. ‫דינמית‬ ‫הינה‬ ‫השחלות‬ ‫של‬ ‫האנרגיה‬,‫משתחררים‬ ‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫ביציות‬.-‫שלנו‬ ‫היצירתיים‬ ‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 4
 4. 4. ‫איבר‬‫עובר‬ ‫מתפתח‬ ‫שבתוכו‬,‫נולד‬ ‫ומתוכו‬. ‫בגוף‬ ‫ההורמונים‬ ‫רמות‬ ‫בויסות‬ ‫שותף‬. ‫משקף‬‫הפנימית‬ ‫הרגשית‬ ‫המציאות‬ ‫את‬‫האישה‬ ‫של‬‫ואת‬ ‫בעצמה‬ ‫אמונתה‬‫ברמה‬‫ביותר‬ ‫העמוקה‬. ‫לעולם‬ ‫מביאה‬ ‫שהיא‬ ‫המתחדש‬ ‫ולעצמי‬ ‫לחלומותיה‬ ‫סמל‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 5
 5. 5. ‫לעולם‬ ‫ילדים‬ ‫יותר‬ ‫להביא‬ ‫לא‬ ‫בוחרת‬ ‫אישה‬ ‫כאשר‬,‫נכנסת‬ ‫או‬ ‫המעבר‬ ‫לגיל‬,‫כאיבר‬ ‫הרחם‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫המודרנית‬ ‫הרפואה‬ ‫טבעי‬ ‫ערך‬ ‫לו‬ ‫שאין‬. ‫הצורה‬ ‫באותה‬ ‫עצמן‬ ‫על‬ ‫מסתכלות‬ ‫נשים‬ ‫גם‬–‫אני‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫לעולם‬ ‫ילדים‬ ‫להביא‬ ‫יכולה‬‫משמעות‬ ‫לי‬ ‫יש‬. ‫בשנות‬‫ה‬80,60%‫מהנשים‬‫בארה‬"‫עברו‬ ‫ב‬‫לכריתת‬ ‫ניתוח‬ ‫רחם‬‫לפמי‬‫גיל‬65(‫כאשר‬‫הינו‬ ‫הממוצע‬ ‫הגיל‬42) 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 6
 6. 6. ‫קשורים‬ ‫הפנימיים‬ ‫הירכיים‬ ‫האגן‬ ‫אברי‬‫של‬ ‫לנושאים‬ ‫השניה‬ ‫הצאקרה‬: ◦‫האם‬‫מרגישה‬ ‫אני‬‫מסוגלת‬,‫חזקה‬,‫ליצור‬ ‫מוכשרת‬‫שפע‬‫ויציבות‬ ‫ורגשיים‬ ‫כלכליים‬? ◦‫מסוגלת‬ ‫מרגישה‬ ‫אני‬ ‫האם‬,‫להביע‬ ‫ויכולה‬‫היצירתית‬ ‫יכולתי‬ ‫את‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 7
 7. 7. ‫להשאר‬ ‫האם‬‫מתאימה‬ ‫שאינה‬ ‫בעבודה‬ ‫או‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫לה‬-‫בכוחות‬ ‫להתפרנס‬ ‫שתוכל‬ ‫מאמינה‬ ‫איננה‬ ‫שהיא‬ ‫מפני‬ ‫עצמה‬. ‫תסכול‬‫שינוי‬ ‫לעשות‬ ‫בניסיונותיה‬‫בחייה‬.‫לתפקוד‬ ‫בהקשר‬ ‫בתחומים‬‫השונים‬‫בחייה‬–‫כאישה‬. ‫מול‬ ‫רצון‬‫השינוי‬ ‫יביא‬ ‫מה‬ ‫הפחד‬.. ‫מתחרים‬ ‫שונים‬ ‫צרכים‬:‫וחמלה‬ ‫רגשית‬ ‫בתמיכה‬ ‫צורך‬ ‫למשל‬ ‫מול‬‫הרצון‬‫עצמאית‬ ‫ולהיות‬ ‫להצליח‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 8
 8. 8. ‫מחלה‬‫מסתורית‬‫שנהיית‬‫שכיחה‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬. ‫הרירית‬‫החודשי‬ ‫לדימום‬ ‫ואחראית‬ ‫הבטן‬ ‫בחלל‬ ‫שצומחת‬, ‫באזורים‬ ‫צומחת‬‫של‬‫הבטן‬ ‫חלל‬ ‫המקום‬‫הירכיים‬ ‫אגן‬ ‫איברי‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוץ‬,‫על‬‫אגן‬ ‫דפנות‬ ‫ולעיתים‬ ‫הירכיים‬‫המעיים‬ ‫דפנות‬ ‫על‬. ‫לפרסקופיה‬ ‫הינה‬ ‫ודאי‬ ‫אבחון‬ ‫שנותנת‬ ‫היחידה‬ ‫הדרך‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 9
 9. 9. ‫לאשה‬ ‫מאשה‬ ‫שונים‬ ‫עצמם‬ ‫הסימפטומים‬. ‫אסימפטומטי‬ ‫כאבים‬‫באגן‬‫הירכיים‬. ‫מחזורי‬‫תקינית‬ ‫לא‬ ‫וסת‬, ‫עקרות‬ ‫פעמים‬‫לכאבים‬ ‫שגורם‬ ‫מה‬ ‫הרחם‬ ‫מאחורי‬ ‫יהיה‬ ‫הכאב‬ ‫רבות‬ ‫מעיים‬ ‫פעילות‬ ‫ובשעת‬ ‫מין‬ ‫ביחסי‬. ‫החמרה‬‫לפני‬‫הווסת‬ ‫ובזמן‬ ‫ווסתות‬ ‫בין‬ ‫דם‬ ‫כתמי‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 10
 10. 10. ‫קונפליקט‬‫תפקידה‬ ‫מול‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫הרגשיים‬ ‫הצרכים‬ ‫בין‬ ‫החיצוני‬ ‫בעולם‬. ‫בעולם‬ ‫קריירה‬‫הגברי‬,‫התחרותי‬‫והעיסקי‬. ‫בתמיכה‬ ‫חוסר‬‫רגשית‬‫בחיים‬‫האישיים‬.‫נטשו‬ ‫עצמן‬ ‫שהן‬ ‫או‬ ‫שלהן‬ ‫הרגשי‬ ‫הצורך‬ ‫את‬. ‫שלנו‬ ‫הנשי‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫להזכיר‬ ‫באה‬ ‫הזו‬ ‫המחלה‬,‫הצורך‬ ‫אחרות‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫והקשר‬ ‫העצמי‬ ‫בטיפול‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 11
 11. 11. ‫אביטל‬(‫בדוי‬ ‫שם‬)‫בת‬40‫עם‬ ‫נשואה‬3‫בני‬ ‫ילדים‬14,11‫ו‬8‫צורפות‬ ‫למדתי‬,‫לתחום‬ ‫הסבה‬ ‫עשיתי‬ ‫הייטק‬.‫אנדומיטריאוזיס‬ ‫הינה‬ ‫בה‬ ‫לטפל‬ ‫שרוצה‬ ‫התלונה‬. ‫לרוץ‬ ‫אוהבת‬ ‫אני‬,‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫מרתון‬ ‫לחצי‬ ‫בהכנה‬ ‫ריצה‬ ‫בקבוצת‬ ‫השתתפתי‬,‫לא‬ ‫המחזור‬ ‫בתקופת‬ ‫לרוץ‬ ‫יכולתי‬.‫ובצילום‬ ‫לרופא‬ ‫פניתי‬US‫מוקדים‬ ‫ועוד‬ ‫שמאל‬ ‫בשחלה‬ ‫ענקית‬ ‫ציסטה‬ ‫מצאו‬. ‫לפרסקופיה‬ ‫לניתוח‬ ‫פניתי‬ ‫שנה‬ ‫לפני‬,‫מחזור‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ‫ברצף‬ ‫גלולות‬ ‫שאקח‬ ‫המליץ‬ ‫והרופא‬( .‫לא‬ ‫לקחתי‬.)‫זוועה‬ ‫היה‬ ‫הניתוח‬ ‫אחרי‬–‫מיגרנות‬,‫בחילות‬,‫יומיומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫אנרגיה‬ ‫חוסר‬. ‫לרוץ‬ ‫הפסקתי‬–‫ספורט‬ ‫אהבתי‬ ‫תמיד‬ ‫מאוד‬ ‫לי‬ ‫חסר‬. ‫שתן‬ ‫בריחת‬–‫מתעטשת‬ ‫או‬ ‫רצה‬ ‫אני‬ ‫כאשר‬ ‫הלידות‬ ‫מאז‬. ‫בואקום‬ ‫והסתיימה‬ ‫טראומתית‬ ‫היתה‬ ‫ראשונה‬ ‫לידה‬.‫יותר‬ ‫אלד‬ ‫שלא‬ ‫אמרתי‬,‫ילד‬ ‫עוד‬ ‫רציתי‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫להריון‬ ‫ונכנסתי‬,‫וקלה‬ ‫טבעית‬ ‫היתה‬ ‫הפעם‬ ‫הלידה‬.‫השלישית‬ ‫הלידה‬ ‫גם‬ ‫וכך‬.‫בקושי‬ ‫קשים‬ ‫היו‬ ‫ההריונות‬ ‫תפקדתי‬. ‫בגיל‬ ‫ראשון‬ ‫מחזור‬13,‫פעם‬ ‫התעלפתי‬ ‫אפילו‬ ‫בטן‬ ‫מכאבי‬ ‫מאוד‬ ‫סבלתי‬.‫אבל‬ ‫כאבים‬ ‫היו‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫שעכשו‬ ‫ממה‬ ‫אחרים‬. ‫במחזור‬ ‫הגושים‬ ‫התחילו‬ ‫הראשונה‬ ‫הלידה‬ ‫אחרי‬.‫ובזמן‬ ‫לפני‬ ‫והבחילות‬ ‫המיגרנות‬ ‫הצטרפו‬ ‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫המחזור‬.‫והמיקום‬ ‫בעוצה‬ ‫השתנו‬ ‫והכאבים‬. ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬,‫חדש‬ ‫מצב‬ ‫נוצר‬ ‫הניתוח‬ ‫אחרי‬: PMS‫ומגרנות‬ ‫בחילות‬ ‫של‬ ‫וחצי‬ ‫שבוע‬ 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 12
 12. 12. ‫הקודקוד‬ ‫על‬ ‫כלחץ‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫הראש‬ ‫כאב‬.‫והגרון‬ ‫החזה‬ ‫באזור‬ ‫מרגישה‬ ‫הבחילה‬ ‫ואת‬. ‫שמאל‬ ‫שצד‬ ‫בעיקר‬ ‫שורפים‬ ‫כאבים‬ ‫הדימום‬ ‫בזמן‬,‫הכאבים‬ ‫בגלל‬ ‫למיון‬ ‫שהגעתי‬ ‫מחזורים‬ ‫היו‬.‫הדם‬ ‫ושופע‬ ‫אדום‬,‫לעבודה‬ ‫להגיע‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬.‫ונמשך‬ ‫גדולים‬ ‫גושים‬ ‫עם‬ ‫הדימום‬10‫ימים‬. ?‫להגיע‬ ‫צריך‬ ‫המחזור‬ ‫מתי‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬–‫שיגיע‬ ‫מזה‬ ‫בחרדה‬ ‫אני‬,‫אותי‬ ‫מלחיץ‬. ‫גבולי‬ ‫ברזל‬,‫אותי‬ ‫מחליש‬.‫חזק‬ ‫אדם‬ ‫מרגישה‬ ‫לא‬ ‫אני‬,‫סובל‬ ‫אדם‬ ‫אני‬ ‫בעצם‬. ‫מגיל‬30‫עד‬36‫עצמי‬ ‫את‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬,‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫ואי‬ ‫חיפושים‬.‫זוגי‬ ‫מבן‬ ‫הקשבה‬ ‫שאין‬ ‫הרגשתי‬ ‫קשה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ולקחתי‬.‫יחס‬ ‫שאין‬ ‫הרגשתי‬ ‫ולאחריו‬ ‫הניתוח‬ ‫לפני‬ ‫בתקופה‬ ‫גם‬!‫לדבר‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫אין‬! ‫בהייטק‬ ‫לעבוד‬ ‫והתחלתי‬ ‫הסבה‬ ‫עשיתי‬ ‫וחצי‬ ‫שנתיים‬ ‫לפני‬.‫לא‬ ‫שאני‬ ‫יודעים‬ ‫כבר‬ ‫הם‬ ‫המחזור‬ ‫סביב‬ ‫ימים‬ ‫שלושה‬ ‫או‬ ‫שנים‬ ‫לעבודה‬ ‫מגיעה‬. ‫שלי‬ ‫בעבודה‬ ‫טוב‬ ‫במקום‬ ‫אני‬ ‫עכשו‬,‫טובה‬ ‫הכנסה‬ ‫יש‬ ‫וגם‬ ‫שעושה‬ ‫למה‬ ‫מחוברת‬...‫בסדר‬ ‫הכל‬ ‫אז‬ ‫מבחינתו‬. ‫בסדר‬ ‫נראית‬ ‫היום‬ ‫הזוגיות‬,‫אהבה‬ ‫יש‬,‫מיניות‬.‫הילדים‬ ‫חינוך‬ ‫סביב‬ ‫מתחים‬ ‫יש‬.‫סביב‬ ‫גדול‬ ‫מתח‬ ‫יש‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההורים‬,‫איתם‬ ‫מדברת‬ ‫לא‬ ‫אני‬.‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫במתח‬ ‫אני‬ ‫משפחתיים‬ ‫אירועים‬ ‫סביב‬.‫עם‬ ‫מצוין‬ ‫קשר‬ ‫שלי‬ ‫ההורים‬,‫ענקית‬ ‫אהבה‬. ‫כשמדברת‬ ‫המצח‬ ‫את‬ ‫מקמטת‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 13
 13. 13. ‫ורפלקסולוגיה‬ ‫דיקור‬ ‫כמו‬ ‫טיפולים‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫ניסיתי‬. ?‫בקלות‬ ‫בוכה‬,‫כשנעלבת‬,‫לי‬ ‫כשעצוב‬,‫אחרים‬ ‫של‬ ‫עצב‬ ‫עם‬ ‫מזדהה‬,‫מובנת‬ ‫כשלא‬ ‫מתסכול‬.‫אחרי‬ ‫הקלה‬ ‫יש‬ ‫הבכי‬ ?‫גבוהים‬ ‫טונים‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫גרוע‬ ‫הכי‬ ‫כועסת‬ ‫כשאני‬. ‫קושי‬ ‫יש‬ ‫כשלילדים‬–‫עלי‬ ‫משפיע‬ ‫מאוד‬.‫ללחץ‬ ‫מזה‬ ‫נכנסת‬.‫בפרופורציה‬ ‫לא‬. ‫אוכל‬:‫טוב‬ ‫מרגישה‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫להקפיד‬ ‫חייבת‬,‫וקמח‬ ‫לחלב‬ ‫רגישה‬.‫עגבניות‬ ‫מאוד‬ ‫אוהב‬,‫אוכלת‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫בשר‬ –‫חיות‬ ‫להרוג‬ ‫עם‬ ‫קושי‬. ‫מצוין‬ ‫עובדת‬ ‫שלי‬ ‫העיכול‬ ‫מערכת‬. ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫זיעה‬,‫מקור‬ ‫סובלת‬ ‫הזמן‬ ‫ורב‬. ‫לי‬ ‫מפריע‬ ‫מאוד‬ ‫בלגן‬,‫אחרים‬ ‫בדברים‬ ‫להתרכז‬ ‫שאוכל‬ ‫כדי‬ ‫לסדר‬ ‫חייבת‬.‫במקום‬ ‫שהכל‬ ‫לפני‬ ‫לישון‬ ‫אלך‬ ‫לא‬. ‫פחדים‬? ‫גבוהים‬ ‫מקומות‬–‫חדש‬ ‫זה‬! ‫חשש‬ ‫איזה‬ ‫היתה‬ ‫תמיד‬ ‫מטיסות‬ ‫פחד‬.‫יותר‬ ‫פה‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫שההורים‬ ‫פחד‬. ‫קלסטרופוביה‬–‫במערה‬,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שהתחיל‬ ‫זוכרת‬:‫הזעה‬,‫חום‬ ‫גלי‬,‫סטרס‬ ‫קהל‬ ‫מול‬ ‫פחד‬–‫שמכירה‬ ‫אנשים‬ ‫מול‬ ‫אפילו‬,‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מימי‬ ‫עוד‬ ‫זוכרת‬.‫את‬ ‫ומעבירה‬ ‫מלדבר‬ ‫נמנעת‬ ‫היום‬ ‫תחתי‬ ‫שעובדת‬ ‫לזו‬ ‫התפקיד‬. ‫לחו‬ ‫ונסיעות‬ ‫לטייל‬ ‫מאוד‬ ‫אוהבת‬"‫ל‬,‫חדשים‬ ‫דברים‬ ‫לראות‬,‫חויות‬,‫סקרנות‬. ‫גקוזי‬ ‫כמו‬ ‫חמים‬ ‫מאוד‬ ‫במים‬ ‫להתרחץ‬ ‫אוהבת‬,‫מתלהבת‬ ‫פחות‬ ‫קרים‬ ‫מים‬ ‫עם‬ ‫בבריכה‬–‫כבר‬ ‫שאני‬ ‫ברגע‬ ‫אבל‬ ‫מאוד‬ ‫נהינת‬ ‫בפנים‬. ‫חיות‬ ‫מאוד‬ ‫אוהבת‬,‫אותי‬ ‫להקפיץ‬ ‫יכול‬ ‫לחיות‬ ‫עוול‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 14
 14. 14. ‫כיווץ‬ ‫הצטברות‬ MOD‫שחרור‬ Exciting cause 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 15
 15. 15. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 16
 16. 16. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 17
 17. 17. Male ocean-phase Chinook Male freshwater-phase Chinook 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 18
 18. 18. ‫ונעלם‬ ‫הולך‬ ‫הפראי‬ ‫הדג‬.‫חקלאיות‬ ‫בבריכות‬ ‫אותו‬ ‫מגדלים‬. ‫היחודיות‬:‫הוא‬‫ההר‬ ‫במעלה‬ ‫מתוקים‬ ‫במים‬ ‫מתחיל‬,‫יורד‬ ‫מים‬ ‫לדג‬ ‫מדהימה‬ ‫תחלופה‬ ‫עובר‬ ‫הנחל‬ ‫ובסוף‬ ‫בנחל‬ ‫למטה‬ ‫מלוחים‬.‫חי‬‫באוקיינוס‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬,‫חוזר‬ ‫ואז‬‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫הביתה‬.‫הזרם‬ ‫נגד‬ ‫שוחה‬,‫עובר‬‫תחלופה‬ ‫עוד‬,‫לדג‬ ‫משתנה‬ ‫קרב‬,‫הפריה‬ ‫ומתבצעת‬ ‫ביציות‬ ‫מטיל‬ ‫ההר‬ ‫במעלה‬,‫הוא‬ ‫ואז‬ ‫מת‬. ‫הכח‬‫וחזק‬ ‫מדהים‬ ‫הזרם‬ ‫נגד‬ ‫לזרום‬ ‫שלו‬. ‫הוכנה‬ ‫הרמדי‬,‫והזרע‬ ‫הביצית‬ ‫של‬ ‫מהפגישה‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 19
 19. 19. ‫פוריות‬ ‫בעיות‬. ‫למשפחה‬ ‫גדולה‬ ‫חשיבות‬. ‫אלמנט‬‫המים‬–‫במים‬ ‫להם‬ ‫טוב‬. ‫הרגשת‬‫לכוד‬.‫רצון‬‫להיות‬‫ופראי‬ ‫חופשי‬. ‫תנועה‬–‫והטבה‬ ‫צורך‬. ‫לטייל‬ ‫רצון‬. ‫איבוד‬‫הדרך‬,‫כיוון‬ ‫חוש‬ ‫אין‬. ‫לנפש‬ ‫געגוע‬‫תאומה‬. ‫בסדר‬ ‫צורך‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 20
 20. 20.  13.4.13,‫קיבלה‬Oncor-t 2 Lm ‫מחזור‬ ‫קיבלה‬ ‫שבועיים‬ ‫אחרי‬,‫בפלסינג‬ ‫הרמדי‬ ‫את‬ ‫הגברנו‬.‫בקלות‬ ‫יחסית‬ ‫עבר‬! ‫מעקב‬‫ב‬29.5.13(‫וחצי‬ ‫חודש‬ ‫אחרי‬) ‫לפני‬10‫נוסף‬ ‫מחזור‬ ‫הגיע‬ ‫ימים‬,‫אחרי‬ ‫הפעם‬28‫יום‬.‫הבטן‬ ‫לי‬ ‫כאבה‬ ‫לא‬,‫כמו‬ ‫שורף‬ ‫הרגשתי‬ ‫לא‬ ‫תמיד‬.‫שונה‬ ‫הרגשתי‬.‫לעבודה‬ ‫הלכתי‬ ‫אפילו‬.‫האמינה‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫הסביבה‬ ‫כל‬.‫כלל‬ ‫בדרך‬3‫ימים‬ ‫סביר‬ ‫היה‬ ‫הדימום‬ ‫והפעם‬ ‫הבגדים‬ ‫את‬ ‫שאכתים‬ ‫בחשש‬ ‫אני‬ ‫ראשונים‬:‫בהדרגה‬ ‫התחיל‬,‫דימום‬ ‫ואז‬ ‫קטנים‬ ‫גושים‬ ‫קצת‬ ‫אדום‬,‫היה‬ ‫לא‬ ‫כמעט‬ ‫השלישי‬ ‫וביום‬ ‫פחת‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬.‫כשבוע‬ ‫לקח‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬. PMS‫בחילות‬ ‫היו‬ ‫לא‬.‫בקלות‬ ‫ועבר‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫אולי‬ ‫היה‬ ‫ראש‬ ‫כאב‬. ‫והארגון‬ ‫הסדר‬ ‫לגבי‬:‫מאוד‬ ‫לי‬ ‫מפריע‬ ‫עדין‬,‫עלי‬ ‫מעיק‬ ‫זה‬ ‫הבית‬ ‫מבני‬ ‫גם‬ ‫דורשת‬,‫לי‬ ‫מפריע‬,‫רוצה‬ ‫מזה‬ ‫להשתחרר‬. ‫שתן‬ ‫בריחת‬–‫שיפור‬ ‫אין‬,‫מבאס‬.‫מחמיר‬ ‫זה‬ ‫הריצה‬ ‫את‬ ‫מגבירה‬ ‫שכאשר‬ ‫מרגישה‬.‫אחרי‬ ‫התחיל‬ ‫טראומתית‬ ‫מאוד‬ ‫שהיתה‬ ‫הראשונה‬ ‫הלידה‬. ‫קרבה‬ ‫יותר‬ ‫מרגישה‬ ‫בזוגיות‬,‫השתפרו‬ ‫השיחות‬–‫טובה‬ ‫תקופה‬. ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הבן‬ ‫של‬ ‫הקשיים‬ ‫בעקבות‬ ‫עלה‬ ‫בכי‬. ‫קהל‬ ‫פחד‬–‫שמכירה‬ ‫האנשים‬ ‫עם‬ ‫שיפור‬ ‫מרגישה‬.‫זר‬ ‫קהל‬ ‫מול‬–‫ומוותרת‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫עדיין‬. 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 21
 21. 21. 24.7.13(‫אחרי‬3‫חודשים‬) ‫עבר‬ ‫מחזור‬ ‫עוד‬,‫בסדר‬ ‫ממש‬ ‫היה‬,‫בפלסינג‬ ‫הרמדי‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫השני‬ ‫ביום‬.‫גושים‬ ‫בלי‬ ‫דימום‬.‫לקחתי‬ ‫חופש‬ ‫יום‬...‫לנוח‬ ‫יכולתי‬.‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫היחסים‬ ‫במערכת‬ ‫שינוי‬ ‫אין‬. ‫עד‬ ‫בהדרגה‬ ‫עליתי‬ ‫פוטנצים‬6LM ‫ב‬ ‫מעקב‬ ‫שיחת‬10.9.13(‫אחרי‬5‫חודשים‬) ‫נוסף‬ ‫מחזור‬ ‫התחיל‬ ‫כשבוע‬ ‫לפני‬, ‫גדולים‬ ‫גושים‬ ‫שוב‬ ‫להפתעתי‬ ‫הפעם‬,‫מציקים‬ ‫כאבים‬,‫נסבל‬ ‫אבל‬ ‫מתיש‬.‫הופתעתי‬! ‫קרה‬ ‫מה‬? ‫שכזה‬ ‫באירוע‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫מההמפגש‬ ‫בסטרס‬ ‫ואני‬ ‫גדול‬ ‫משפחתי‬ ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫התחלנו‬. ‫הנכון‬ ‫במקום‬ ‫שאני‬ ‫בטוחה‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫ויפה‬ ‫טוב‬ ‫הכל‬ ‫בעבודה‬ ‫גם‬.‫בחיי‬ ‫אחרים‬ ‫דברים‬ ‫לעשות‬ ‫רוצה‬. ‫המחזור‬ ‫אחרי‬ Oncor-t200C ‫המחזור‬ ‫במהלך‬ ‫בפלסינג‬ ‫נמוך‬ ‫ופוטנץ‬ 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 22
 22. 22. 23.12.13(‫אחרי‬8‫חודשים‬) ‫עוד‬ ‫היו‬3‫דימומים‬ ‫ופחות‬ ‫כאבים‬ ‫יותר‬ ‫היו‬ ‫ובשני‬ ‫כאבים‬ ‫ופחות‬ ‫דימומים‬ ‫יותר‬ ‫היו‬ ‫אחד‬ ‫מחזורים‬.‫סבלתי‬ ‫בקושי‬ ‫האחרון‬ ‫ובמחזור‬ ‫סביר‬ ‫ודימום‬.–‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫החסרתי‬ ‫לא‬.‫גם‬ ‫לי‬ ‫נתנו‬2‫ברזל‬ ‫עירויי‬. ‫ימין‬ ‫בשחלה‬ ‫ציסטה‬ ‫שראה‬ ‫מומחה‬ ‫אצל‬ ‫בדיקה‬ ‫שוב‬ ‫עכשו‬‫במחזור‬,‫הבטן‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫כאב‬–‫בייאוש‬ ‫כבר‬,‫האלו‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫שסבלתי‬ ‫מרוב‬ ‫יותר‬ ‫לסבול‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬. ‫עכשו‬ ‫קורה‬ ‫מה‬? ‫עיסוק‬ ‫מבחינת‬ ‫הנכון‬ ‫במקום‬ ‫שאני‬ ‫הרגשתי‬ ‫כבר‬,‫שלו‬ ‫ההתנהלות‬ ‫עם‬ ‫המערכת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמערער‬ ‫למחלקה‬ ‫חדש‬ ‫עובד‬ ‫הגיע‬ ‫ואז‬. ‫זה‬ ‫עם‬ ‫ולהתמודד‬ ‫לסבול‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫למה‬ ‫לעצמי‬ ‫אמרתי‬?‫הנכון‬ ‫במקום‬ ‫אני‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ‫עלתה‬ ‫ושוב‬? ‫גבולות‬ ‫לשים‬ ‫כדי‬ ‫שלי‬ ‫ובסבל‬ ‫בכאבים‬ ‫משתמשת‬ ‫שאני‬ ‫מזהה‬–‫אנמית‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫לעבודה‬ ‫ולבוא‬ ‫בעניינים‬ ‫לטפל‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫מקבלת‬ ‫וחלשההמערכת‬‫זה‬ ‫את‬.‫מצפים‬ ‫אבל‬‫מנהיגות‬ ‫לתפוס‬ ‫ממני‬‫ולהוביל‬. ‫שינויים‬ ‫לעשות‬ ‫כדי‬ ‫וקושי‬ ‫סבל‬ ‫צריכה‬ ‫שאני‬ ‫מגלה‬ ‫אני‬.‫בעבודה‬ ‫קולי‬ ‫את‬ ‫שומעים‬ ‫לא‬,‫בזוגיות‬ ‫וגם‬‫שלי‬ ‫ההורים‬ ‫בתיכון‬ ‫וגם‬‫בעצם‬ ‫לא‬‫קולי‬ ‫את‬ ‫שמעו‬... .‫ברור‬ ‫אמרתי‬ ‫שלא‬ ‫כנראה‬...‫אמרתי‬ ‫לא‬–‫שירגישו‬ ‫ציפיתי‬! ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההורים‬ ‫לגבי‬–‫לי‬ ‫שמתאים‬ ‫הפגישה‬ ‫סוג‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫צריכה‬ ‫שאני‬ ‫נשימה‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬ ‫אמרתי‬,‫לא‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫לי‬ ‫קשה‬ ‫אמיתיים‬. ‫עצמאית‬ ‫ולהיות‬ ‫לחזור‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫אולי‬.‫עובדת‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫כסף‬ ‫מספיק‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫אם‬,‫ללמוד‬ ‫רוצה‬.‫קורסים‬ ‫כמה‬ ‫לקחתי‬ ‫בעבר‬ ‫מתקנת‬ ‫חוויה‬ ‫לי‬ ‫והיתה‬ ‫הפתוחה‬ ‫באוניברסיטה‬‫הספר‬ ‫לבית‬.‫נהינתי‬ ‫ממש‬.‫גבוהים‬ ‫ציונים‬ ‫והוצאתי‬. ‫נשית‬ ‫ליוגה‬ ‫נרשמתי‬,‫ולחוג‬‫ציור‬. ‫התחלנו‬‫משפחתי‬ ‫טיפול‬ ‫של‬ ‫סוג‬.‫הסכים‬ ‫בעלי‬ ‫סופסוף‬.‫מדברים‬ ‫יותר‬ ‫אנחנו‬. ‫ואין‬ ‫כמעט‬ ‫ראש‬ ‫כאבי‬.‫מחזור‬ ‫לפני‬ ‫בחילות‬–‫אין‬ ‫קהל‬ ‫פחד‬–‫מפריע‬ ‫פחות‬! ‫הגדולה‬ ‫אחותי‬ ‫מול‬ ‫קשים‬ ‫משקעים‬ ‫לי‬ ‫היו‬,‫כעסתי‬ ‫השנים‬ ‫כל‬‫מאוד‬ ‫עליה‬.‫לפני‬3‫נעלם‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬ ‫חודשם‬. Oncor-t200C 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 23
 23. 23. ‫ינואר‬2014 ‫בהרבה‬ ‫פחותים‬ ‫וכאבים‬ ‫הדימום‬ ‫מבחינת‬ ‫סביר‬ ‫היה‬ ‫אחרון‬ ‫מחזור‬. ‫מרץ‬2014–‫בסדר‬ ‫אני‬. ‫דצמבר‬2014 ‫המחזורים‬ ‫עם‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫מתנהלת‬.‫העבודה‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫עזבתי‬–‫ממש‬ ‫קרתה‬ ‫משם‬ ‫תפנית‬.‫בחיים‬ ‫אחרת‬ ‫בדרך‬ ‫בחרתי‬:‫שלי‬ ‫ההחלטות‬ ‫לגבי‬ ‫וחופש‬ ‫נשימה‬ ‫יותר‬ ‫החיים‬ ‫במקצב‬.‫האומנות‬ ‫בתחום‬ ‫נשים‬ ‫הרבה‬ ‫פוגשת‬-‫הנשי‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫מגלה‬! ‫מחזור‬:‫כאבים‬ ‫פחות‬,‫עובר‬ ‫וזה‬ ‫פשוט‬ ‫כדור‬ ‫לוקחת‬ ‫מתחזק‬ ‫אם‬. ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫ליחסים‬ ‫בהקשר‬ ‫לא‬ ‫ומה‬ ‫לי‬ ‫מתאים‬ ‫מה‬ ‫ברור‬ ‫גבול‬ ‫שמתי‬. ‫רגשי‬ ‫לחץ‬ ‫של‬ ‫אלמנט‬ ‫היה‬ ‫במרץ‬ ‫המשפחתי‬ ‫באירוע‬–‫להיות‬ ‫עלי‬ ‫שכפו‬ ‫הרגשתי‬ ‫שם‬.!‫אמרתי‬"‫שלום‬,‫תודה‬"‫האירוע‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫הרס‬ ‫ולא‬ ‫השתחרר‬ ‫ומשהו‬! 27-Jan-15‫קרתי‬ ‫לכרמל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 24

×