Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Maituturing na isang uri ng sining
Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla
Dito makikita ang katatasan at husay ng taga...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

halimbawa ng ebalwasyon sa pagsasalita

38,873 views

Published on

ilang halimbawa ng ebalwasyon sa pagsasalita

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

halimbawa ng ebalwasyon sa pagsasalita

 1. 1. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay Ang Masining na Pagbigkas Ipinasa ni: Avigail G. Maximo BSE-Filipino Ipinasa kay: Bb. Maria Esperanza V. Relente
 2. 2. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay Kasangkapan sa Pagbigkas A. Lakas ng Pagbigkas Ito ay may kinalaman sa angkop na lakas o paghina ng tinig. Batay ito sa damdamin at kaisipang nais ipahayag ng bumigkas. B. Bilis ng Pagbigkas Ito ay may kinalaman sa bilis o bagal ng pagbigkas na dapat iakma at ibatay rin sa damdamin at kaisipang nais ipahayag ng bumibigkas. K. Linaw ng Pagbigkas Ang salik na ito ay tumutukoy sa tamang lakas ng tinig, bilis ng pagbigkas, tamang bigkas ng mga salita, pagsasaalang-alang ng tamang diin upang maunawaan ang ibig ipakahulugan ng bawat salita. Kasama na rin dito ang malinaw na pagbigkas ng bawat pantig ng mga salita. D. Hinto Ang paghinto ay maaaring matagal sa bawat tuldok o sa katapusan ng bawat pangungusap. Samantala sa kuwit naman sa loob ng pangungusap ay bahagya lamang ang paghinto. E. Kilos at Kumpas Upang ganap na maunawaan ang pagbigkas, ang angkop na kumpas ng kamay at pagkilos ay kailangan. Nakatutulong ito upang higit na kawili-wili, nakahihikayat at makulay ang pagbigkas
 3. 3. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay Katangian ng Mahusay na Tagapagsalita KAHANDAAN - Malalaman agad ng mga tagapakinig kung pinaghandaang mabuti ang gawaing pagsasalita sa panimula o introduksyon pa lamang ng tagapagsalita. - Kung maganda ang panimula, makukuha agad ang atensyon ng tagapakinig. - Upang mapukaw ang atensyon ng tagapakinig, layunin ng mahahalagang salik ay a. Kilalanin ang tagapakinig. b. Isaalang-alang kung ang okasyon ay pormal o di pormal. - Madaling maganyak na makinig ang publiko kung matatas at mahusay ng tagapagsalita o mananalumpati. - Ibinabagay ng tagapagsalita ang kanyang tinig sa nilalaman ng kanyang sasabihin (tamang tono o damdamin ayon sa ipahahayag) - Dito rin makikita ang kasanayan sa wika ng tagapagsalita gaya ng paggamit ng angkop na salita, wastong gramatika at pagbigkas. KAHUSAYAN
 4. 4. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay TALUMPATING IMPROMPTU Ito ay biglaang talumpati na binibigkas nang walang ganap na paghahanda. Ibinibigay rito ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. Mga Pamantayan: Kaalaman sa Paksa 40% Tiwala sa sarili 15% Dating sa Madla 10% Kasanayan sa Pagsasalita 35% (Bigkas, Tinig, Tindig, Kumpas at Kilos) _______ Kabuuan 100%
 5. 5. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay TALUMPATING EXTEMPORE Ang paghahanda sa ganitong tipo o uri ng pagtatalumpati ay limitado sa oras sa pagitan ng pagkuha ng paksa at sa mismong paligsahan. Ang ikalawang konsiderasyon ay ang pagtatakda ng oras sa pagtatalumpati. Sa ibang paligsahan, ang mananalumpati ay tinatanggal kung lumalampas o kaya’y kulangin sa oras. Samakatwid, ang pagpili ng materyal at ang pag-aayos ng panimula, katawan at kongklusyon ay apektado sa itinakdang oras. Ang ikatlong konsiderasyon ay pag-uulit ng paksa. Ibig ng lupon ng inampalan na makarinig sa mga tagapagsalita ng iba’t ibang pagtalakay tungkol sa magkaparehong paksa. .Mga Pamantayan: Nilalaman/Kaugnayan sa Paksa 35% Tiwala sa sarili 10% Pagsunod sa Mekaniks 10% Dating sa Madla 10% Kasanayan sa Pagsasalita 35% (Bigkas, Tinig, Tindig, Istilo, Kumpas at Kilos) _______ Kabuuan 100%
 6. 6. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay ISINAULONG TALUMPATI Sa bahaging ito ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati. Samakatwid, may paghahanda na sa ganitong tipo ng pagtatalumpati at kailangang organisado, memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin. . Mga Pamantayan: Tiwala sa sarili 10% Pagkasaulo 30% Dating sa Madla 10% Bigkas at Tinig 25% Ekspresyon, Tindig at Kilos 25% _______ Kabuuan 100%
 7. 7. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay TULA Ito ay binibigkas nang may ganap na paghahanda. Kailangang memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin. Isa sa mga pinagbabasihan ng inampalan ay paraan ng pagbigkas ng kalahok at pagbibigay damdamin sa mga wikaing binibitawan. . Mga Pamantayan: Piyesa ng Tula 10% Pagkasaulo 30% Dating sa Madla 10% Bigkas at Tinig 25% Kumpas at Ekspresyon ng mukha 25% _______ Kabuuan 100%
 8. 8. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay SABAYANG PAGBIGKAS Mga Mekaniks ng Paligsahan: 1. Bawat kalahok na pangkat ay bubuo ng mula 15 hanggang 30 kasapi. 2. Isang pyesa lamang ang maaaring gamitin sa paligsahan. 3. Hindi bababa sa tatlong minuto (3 mins.) at hindi naman lalampas sa limang minuto (5mins.) ang kinakailangan upang tapusin ang pyesa. 4. May kabawasan sa bawat segundo ang pangkat na lalampas sa hinihinging takdang oras upang tapusin ang pyesa: a. 1 puntos para sa 1-5 segundo b. 2 puntos para sa 6-10 segundo c. 3 puntos para sa 11 segundo pataas 5. Mga dapat tandaan habang bumibigkas: a. Asul na watawat – hudyat na maaari ng magsimula ang mga kalahok b. Dilaw na watawat – hudyat na kalahati na sa itinakdang oras ang natitira c. Pulang watawat – hudyat na kalahating minuto na lang ang natitira sa mga kalahok
 9. 9. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay SABAYANG PAGBIGKAS 6. Bilang paggalang sa “poetic right” ng may-akda, hindi pinahihintulutan ang pagkakaltas ng mahahalagang salita o kaisipan sa nasabing pyesa, ngunit maaaring payagan ang pagdaragdag ng ilang mga pantulong na salita na hindi naman makakaapekto sa nais ipahayag na kahulugan ng may-akda. 7. Ang paglalapat ng himig, tunog, o awitin habang bumibigkas ay maaaring gawin ng mga kalahok. 8. Ang pagsusuot ng mga kasuotan, paglikha ng mga props o pagkakaroon ng koryograpi ay pinahihintulutan kung ito ay makadaragdag sa pagiging malikhain at ikagaganda pa sa naturang paligsahan. 9. Ang mga magwawagi ay magkakaroon ng titulo at magkakamit ng mga sumusunod: a. Ekspert/Dalubhasa (unang gantimpala) -tropeyo at sertipiko ng karangalan b. Guro/Maestro (ikalawang gantimpala) - tropeyo at sertipiko ng karangalan c. Nubat/Aprentis (ikatlong gantimpala) - tropeyo at sertipiko ng karangalan. 10. Ang desisyon ng mga HURADO ay pinal at hindi maaaring baguhin ninuman.
 10. 10. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay SABAYANG PAGBIGKAS
 11. 11. Maituturing na isang uri ng sining Ito ay pinaghandaan bago bigkasin sa madla Dito makikita ang katatasan at husay ng tagapagsalita sa panghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinalakay MONOLOGO/DAYALOGO/DULA Binibigyang pansin dito ang mga kasangkapan ng isang tagapagsalita tulad ng tindig, tiwala sa sarili, kasanayan, lugar at papel na ginagampanan. . Mga Pamantayan: Kahusayan sa pagdeliber ng salita 30% Pagkasaulo ng mga linya 15% Dating sa Madla 10% Pagsunod sa itinakdang mekaniks 15% Pagsasatao ng karakter 30% _______ Kabuuan 100%

×