Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Velika znanja za mala skladisca, Gregor Rak, Država za gospodarstvo, 24.3.

572 views

Published on

mag. Gregor Rak, je predavatelj Višje prometne šole, ki je za podjetja iz dveh kompetenčnih centrov pripravil prilagojen program, ki je vključeval predavanja na šoli in v podjetjih. Poleg pridobivanja znanja s področja skladiščnega poslovanja je bil cilj programa izmenjava dobrih praks med udeleženci izobraževanja ter izvedba izobraževalnih vsebin v podjetjih s specifiko posameznega podjetja. Z omenjeno kombinacijo izobraževanja znanja v šoli in v podjetjih so tako najhitreje izboljšali kompetence zaposlenih ter izboljšali delo v podjetjih.

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Velika znanja za mala skladisca, Gregor Rak, Država za gospodarstvo, 24.3.

 1. 1. || |'lI o -' - ur I' . v I Naloži: : v lnšo pnhrdrztrs! L C i' L . o e” . nynuurnnuwlruu1:_ą| ~.v. tLu-ą« mm ''''' l. Lo} l/ ., . 4 prometna sola mannor 'b vršna prometna šola VELIKA ZNANJA ZA "MALA" SKLADIŠČA mag. Gregor Rak gregor. rak@vpsmb. eu
 2. 2. . ` . v l I I 'I , í- _ , d ' IIJIIIEIIIG ŠOIB IIIBIIIIIII ü E Nalvíhx I' : vrh pnlnhusł t' I) “šu nam! ! šala Iídľąa í-E IACZIíDI Huíłlí IIVVŠA Zakaj se najpogosteje odločuio zu izobraževanje? DODATNO USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH NEUREJEN NOTRANJI TRANSPORT NAPAČNA LOKACIJA/ OZNAKA IZDELKA IZGUBA ČASA z ISKANJEM PRAVEGA IZDELKA NI OZNAČENIH LOKACIJ NEUREJENOST SKLADIŠČA SLABA IZKORIŠČENOST SKLADIŠČA NI SIEDLJIVOSTI
 3. 3. j" nromemu šola mIIIInoI V ne. « Illlthu m l _ ľjjl 'I “Č ROC! SID. ílílíl Illlłñłlí ICIGí Komu je bilo izobraževanje namenjeno? l vodstvením delavcem, I vodjem skladišč, ' sklodiščnemu osebju ter ' drugim osebam, ki jih to področje zanima.
 4. 4. _/ wáľ i' ' I ROC Kaj pridobijo podjetja? primere dobrih praks ~-; -_-í} II-IIDJIIČIII) ZlI. IIIjI> I 'EI i šrii Iv 'HI I
 5. 5. ,l """ V, J" j`iIHJPI` *štir “Iiiwí z O C , g Kaj pridobijo podjetja? -POSNETEK STANJA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA J JL J ur , UGOTOVITVE IN PREDLOGE IZBOUŠAV J . ./
 6. 6. V * ' ~ ko' "i Potek izobraževanja 'I 1,4: I I. SREČANJE o ur _ 2. SRECANJE 6 U' 3. SREČANJE ć ur 4. SREČANJE 6 ur 5. SREČANJE 6 ur / '"'” ' ' Jiľľirľ J *I*
 7. 7. Optimziajte še skladišče mi vam pokažemo KAKO! Termini Toma predavanj Komu jo Izobraževanje namenjeno Trendi v skladiščnem poslovanju - vitka logistika; Skladiščnikom, skladiščnemu Osnovno poznavanje zakonskih predpisov s področja osebju v logistiki ter ostalim, ki jih skladiščenja in notranjega transporta; to področje zanima Reševanje pogostih težav pri načrtovanju notranjega 1. skupen transporta (označitev poti, signa| izacija, ... ); termin (6 ur) Skladiščna oprema (regali, polični sistemi, pripomočki za dvigovanje tovora, osvet| java. ..); Analiza in optimizacija skladiščnih procesov in reševanje pogostih težav s primeri dobre prakse; Standardi oz. priporočila na področju skladiščenja; g] “iwváutvmwimw KOC l . j. prometna LIYLQ J"VIA"NA~A IJ hIhLA "r ? tu fiv Dľüľlil wanna« annunci annual:
 8. 8. 2. skupen termin (6 ur) 3. skupen termin (6 ur) Tema predavanj Analiza in optimizacija skladiščnih procesov in reševanje pogostih težav s primeri dobre prakse; Učinkovita raba in izbira manipulacijskih sredstev v skladišču; Načrtovanje skladiščenja blaga glede na specifiko blaga (nevarno blago, odpadna embalaža, .. .) Sistem za vodenja skladiščenja - zakaj ga v vašem skladišču potrebujete (uvedba črtne kode, skladiščne kartice, inventurej? Reševanje pogostih problmeov pri zagotavljanju siedijivosti blagu Stroški skladiščnega poslovanja Reklamacije ABC in XYZ analiza dobaviteljev in kupcev ter blaga v skladišču; Uporaba raznih orodij/ pripomočkov za izboljšave dela v skladišču (koncept stalnih izboljšav Kaizen, metoda reda in čistoče - 55. metoda 20 ključev, viečno načelo Kanban, metoda šest kiobukov); OjHlIIiI/ Iixljli' > mi nam j)n? ~.. x/I-Inn KAKO' , I 'Jtíľífšíšíiál' *` . I.I. I~ 'sląiutllxt v Kamu je izobraževanje namenjeno Datum in ura Skladiščnikom, skladiščnemu osebju v logistiki ter ostalim, ki jih to področje zanima Vodstvenim delavcem, skladiščnikom, skladiščnemu osebju v logistiki ter ostalim, ki jih to področje zanima
 9. 9. a r- Primeri izobraževanja v podjetjih sedanje stanje Predlog rešitve
 10. 10. I l, m j, Drame maribor | umetnim Iąľ-Ixxj
 11. 11. _ `. jrij l -I 4 'á iyavmI; uu`s-g. ľrg. .j, ,,, , i. , Diiimemu rmatjaz Sľąľ" Primeri izobraževanja v podjetjih l Onana n : DGIJAJUND SS nina! o . wpcunmbodssa . naravnana o oowdnrvmnmoowoa o minutami-In I menrrumnaraarruavununu Dva-val @nama-umetnina: n suit: Iavuilzunznm ali: : E a B 4 s RED msćáSTOćA September 2014 limfna: : . u ľilmuhjnrl -nrorm myabr trenutna» `. 'l | J IMI-I v" I' m-. KORAKI PRIUER DELOVNEGA MESTA 0 FA R M A I) F. NT
 12. 12. (l DIUIIICIIIII ŠUIII ITIIIIIIJIIJ l 7` mia : termina soli l h Iti J l I í* Eüriríłu : wwąvjxnhlimni K6 : I l ` ' ' ' ' l "u ' l i i , 'íüollíb' Primeri izobraževanja v podjetjih prejšnje Stanje Prenovljeno stanje
 13. 13. i; . I i d '*'r- j, <J~7~_, prometna Sola iiirliiliiii i .1 j; 41. _nm . Qmxf ` I . l . l vąjrzwmri-I : Vaio nv mu »naui Ino-uuu u una. :ua-o: :ur-Irci: Primeri izobraževanja v podjetjih " n" I I CERO-ODLAGALISCE NENEVARNIH ODPADKOV PRAGERSKO A4 . pc-ua »arena moon: nau. : z nam. : tuna mucu. : è nom- mmuwuA-our Iummillltln mn. porunx. vnosvoa za OGISIOVALCI ili-N ao . vuYhu-n r v 'rr *no 1 l J VADUVANU DIMOCII . ..I . .. m. . -. . ľl CAS OGIAYOVANJA
 14. 14. j _ `. rr l. `Ir a m Midi! t' rus. : pdułnrnt n, ... .r. .. a-. ..H uuu: _hvwľj , _____ . IEC íZlíl uunmunu IIIGČAI j" prometno šolo maribor V vršna hmmm W , o . ` , Q : -__. ____1 i ' ' ' . gľgri ? iz kar' . . j_ l Primeri izobraževanja v podjetjih s _ 243.594.
 15. 15. j" prometno šola maribor V ni« : nam ua ' _ *Q jjlj i `II i a . `lll(7ihl : < rrávjxniallrimi "J ~F1`A . . . . . .a-. .umaa -. .. _Mjwmjm , _,____w Juanu: : uunwux annual Primeri izobraževanja v podjetjih
 16. 16. -u i í ' J i romeina sola illrlilliiii a E. I(HIIIL . mrmixulniur D 'Wiíľcwriüyzilo 'lociran au muci ammm nam: : Himna uunmumo: In: j Hvala za pozornost.
 17. 17. z; ŠTI LL 1 war* í sen-manu: DOBRE PRAKSE in IZZIVI NA PODROČJU SKLADIŠČNEGA POSLOVNJA V okviru okrogle mize bomo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Kako učinkovito izkoristiti skladiščni prostor ter izbrati ustrezno skladiščno opremo? Kako učinkovito izbirati manipulacijska sredstva glede na dejanske potrebe podjetja? Kako zagotoviti kakovostni nadzor nad procesi dela v skladišču in gibanja blaga? Katera orodja in metode se v praksi najpogosteje uporabljajo za optimizacijo skladiščnih procesov? Katera so ključna znanja za organiziranje in koordiniranje dela v skladišču? Prometna šola Manbor, 17.5 2016, ob l 2 00 un. Vabljem. Več na ww*w. vpsmb. sn

×