Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Naši zaposleni –
ambasadorji čistega in zdravega
okolja
Dialog o razvoju kadrov in poslovnih izboljšav
„KAJ LAHKO DRŽAVA N...
KOC Eko Profili (13-15)
 15 partnerjev, 13 iz panoge zbiranja in odvoza
odpadkov ter ravnanje z njimi
Ključni cilj projek...
Krožno gospodarjenje
Osnovna definicija krožnega
gospodarjenja:
 trije elementi sestavljajo KG:
1. biološki materiali, ki...
Hierarhija ravnanja z odpadki
Preprečeva
nje
Ponovna
uporaba
Recikliranje
Energetska
izraba
Odstranjevanje
Preprečevanje
P...
Pomen (hierarhija) ravnanja z zaposlenimi
Zav
zeti
zap
osl
eni
Uspo
sablj
anja
Prilagaja
nje
Izgorelost
Fluktuacija
Zavzet...
Teoretični del usposabljanj za vzpodbujanje:
 Pripadnosti, motiviranosti, zavzetosti zaposlenih,
 Zavedanja aktivne vlog...
Praktične vsebine usposabljanj
 Učinkovit način prenosa izkušenj in krepitve splošnih kot delovno
specifičnih kompetenc
Preko sodelovalnega učenja
do skupnih družbeno odgovornih projektov vseh profilov zaposlenih kot
„ambasadorjev“ zdravega ž...
KG kot alternativa družbene ureditve?
 Sposobnost živeti vsakomur
 Dr. Baumgart: „Nas je preveč? Ne, smo le preneumni.“
...
Hvala za pozornost
Martina Krajnc
Snaga d.o.o., Maribor
martina.krajnc@snaga-mb.si
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nasi zaposleni - Ambasadorji cistega in zdravega okolja, drzava za gospodarstvo 24.3.

378 views

Published on

Martina Krajnc, vodja kadrovskega področja v Snagi Maribor je sodelovala v projektni pisarni Kompetenčni center EKO Profili, ki je v krepitvi kompetenc zaposlenih povezoval podjetja v dejavnosti ravnanja z odpadki. Glavni dosežki projekta so bila predvsem izvedba ciljno usmerjenih notranjih usposabljanj, za uspešno izvedbo katerih je potrebno širše povezovanje znanj in kompetenc in v katera so vključili vse, tudi zaposlene z nižjo izobrazbo. Preko notranjih usposabljanj so potrebe po krepitvi strokovnih kompetenc povezali s širjenem ciljev, vizije in poslanstva panoge in podjetja med zaposlene. Preko sodelovalnega učenja so tako izpeljali skupne družbeno odgovorne projekte vseh profilov zaposlenih kot „ambasadorjev“ zdravega življenjskega okolja, kot npr.: notranje usposabljanje kot javna konferenca - „Ravnanje z odpadki v našem vsakdanu – iz prakse v prakso”, „Zadeni v koš“ – zaposleni so mimoidoče učili v pravi koš zabiti pravi odpadek, „Dan Snage“ – zaposleni so mimoidočim predstavili dejavnost podjetja in delovna sredstva, s katerimi vsakodnevno skrbijo za urejeno življenjsko okolje.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nasi zaposleni - Ambasadorji cistega in zdravega okolja, drzava za gospodarstvo 24.3.

 1. 1. Naši zaposleni – ambasadorji čistega in zdravega okolja Dialog o razvoju kadrov in poslovnih izboljšav „KAJ LAHKO DRŽAVA NAREDI ZA GOSPODARSTVO?“ Trajnostni razvoj: „Za okolje, za ljudi, za prihodnost“ Gospodarska zbornica Slovenije 24. marec 2016
 2. 2. KOC Eko Profili (13-15)  15 partnerjev, 13 iz panoge zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanje z njimi Ključni cilj projekta “Osvestiti z namenom ozaveščanja” – zavzeti zaposleni, izboljšanje kakovosti storitev, prepričati o pomenu pravilnega ravnanja uporabnika, dvigniti kakovost življenja preko višjega bivalnega standarda Skupaj v krožno gospodarjenje, skupaj v boljši jutri. Rose d'or de Montreux.mpg
 3. 3. Krožno gospodarjenje Osnovna definicija krožnega gospodarjenja:  trije elementi sestavljajo KG: 1. biološki materiali, ki krožijo tako, da se morajo vračati v zemljo, 2. tehnični materiali, ki krožijo tako, da se ne smejo vračati v zemljo,  pri vsem tem pa 3. porabimo čim manj energije, ki je le iz obnovljivih virov, pretežno sončno energijo.
 4. 4. Hierarhija ravnanja z odpadki Preprečeva nje Ponovna uporaba Recikliranje Energetska izraba Odstranjevanje Preprečevanje Ponovna uporaba Recikliranje Energetska izraba Odstranjev anje Krožno gospodarjenje
 5. 5. Pomen (hierarhija) ravnanja z zaposlenimi Zav zeti zap osl eni Uspo sablj anja Prilagaja nje Izgorelost Fluktuacija Zavzeti zaposleni Usposablja nja Prilagaja nje Izgor elost Flu ktu aci ja Trajnostni razvoj zaposlenih
 6. 6. Teoretični del usposabljanj za vzpodbujanje:  Pripadnosti, motiviranosti, zavzetosti zaposlenih,  Zavedanja aktivne vloge delovnega mesta, ne glede na profil zaposlenega  Komunikacije o ciljih, vrednotah, viziji, skupni družbeni odgovornosti
 7. 7. Praktične vsebine usposabljanj  Učinkovit način prenosa izkušenj in krepitve splošnih kot delovno specifičnih kompetenc
 8. 8. Preko sodelovalnega učenja do skupnih družbeno odgovornih projektov vseh profilov zaposlenih kot „ambasadorjev“ zdravega življenjskega okolja „Zadeni v koš“ – zaposleni so mimoidoče učili v pravi koš zabiti pravi odpadek Ozelenitev javnega stranišča – v sodelovanju z OŠ in vrtcem iz odpadnih pločevink izdelali cvetlične lončke „Dan Snage“ – zaposleni so mimoidoče predstavili dejavnost podjetja in delovna sredstva Notranje usposabljanje kot javna konferenca - „Ravnanje z odpadki v našem vsakdanu – iz prakse v prakso“
 9. 9. KG kot alternativa družbene ureditve?  Sposobnost živeti vsakomur  Dr. Baumgart: „Nas je preveč? Ne, smo le preneumni.“  KG je zadeva vsakega posameznika in vse družbe  KG je verižni sistem – deluje tako dobro kot najšibkejši člen  KG kot način življenja
 10. 10. Hvala za pozornost Martina Krajnc Snaga d.o.o., Maribor martina.krajnc@snaga-mb.si

×