Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KOC za trajnostno prihodnost:
za okolje, za ljudi, za prihodnost
mag. Marjan Velej
marec 2016
Operacijo je delno financira...
Povezali raznolike partnerje
 sedem podjetij z do 5 zaposlenimi, pet
podjetij z do 20 zaposlenimi, tri podjetja z do
50 z...
S ciljem razvijati kompetence zaposlenih na področjih:
 trajnostni razvoj
 novosti v stroki
 izpopolnjevanje v stroki
...
USPOSABLJANJA: Poudarjali naravna gradiva …
 les
 ilovico
 trstiko
 slamo
 kamen …
… in energetsko učinkovitost …
… ter odnose!
6
Naše zgodbe:
7
povezovanje
z mladimi/
šolami - natečaj
sinergije/
povezovanja
med podjetji
podpora panogi,
strokovna konfe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kompetencni center za trajnostno prihodnost, drzava za gospodarstvo, Velej

435 views

Published on

Mag. Marjan Velej, Kompetenčni center za trajnostno prihodnost, je 25 let v izobraževanju (kot direktor, ravnatelj, predavatelj, ustanovitelj in vodja zasebne šole, ….) in je vodja kompetenčnega centra, ki je povezal 17 podjetij s področja trajnostne in energetsko učinkovite gradnje in FAP s področja usposabljanj. V letih 2013 – 2015 so ob sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada svoje zaposlene intenzivno usposabljali na področjih trajnostnega razvoja, novosti v stroki, izpopolnjevanja v stroki, komunikacijskih veščin, organizacijskega vedenja in upravljanja s seboj. Precej podjetij je naredilo preboje v svoji poslovni praksi, nekatera so izboljšala organizacijsko strukturo in se preusmerila v nove produkte. Bolj angažirana so v okviru kompetenčnega centra dosegla večje sinergije znotraj svojih oddelkov oz. med svojimi zaposlenimi, pa tudi druga z drugim. Trajnostne in energetsko učinkovite rešitve so širila tudi v strokovni in drugi javnosti (konferenca, delavnice, …), pa tudi med mladimi (npr. natečaj za mlade: Moj dom prihodnosti).

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kompetencni center za trajnostno prihodnost, drzava za gospodarstvo, Velej

  1. 1. KOC za trajnostno prihodnost: za okolje, za ljudi, za prihodnost mag. Marjan Velej marec 2016 Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.
  2. 2. Povezali raznolike partnerje  sedem podjetij z do 5 zaposlenimi, pet podjetij z do 20 zaposlenimi, tri podjetja z do 50 zaposlenimi in dve podjetji z več kot 90 zaposlenimi  tri podjetja so s področja izvedbe fasad, eno podjetje s področja izdelave tlakov, pet podjetij s področja montaže elektro oz. strojnih inštalacij, dve podjetji s področja proizvodnje in prodaje toplotnih črpalk oz. sistemov za regulacijo ogrevanja, tri podjetja s področja proizvodnje in montaže hiš, tri projektantska podjetja  skupaj 403 zaposleni, 3 v projektni pisarni
  3. 3. S ciljem razvijati kompetence zaposlenih na področjih:  trajnostni razvoj  novosti v stroki  izpopolnjevanje v stroki  komunikacijske veščine  organizacijsko vedenje  upravljanje s seboj
  4. 4. USPOSABLJANJA: Poudarjali naravna gradiva …  les  ilovico  trstiko  slamo  kamen …
  5. 5. … in energetsko učinkovitost …
  6. 6. … ter odnose! 6
  7. 7. Naše zgodbe: 7 povezovanje z mladimi/ šolami - natečaj sinergije/ povezovanja med podjetji podpora panogi, strokovna konferenca dobre prakse podjetij projektna pisarna kot generator program KoC za trajnostno prihodnost vizija

×