Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drzava za gospodarstvo, 24.03.16 Vidmar, samovrteca

398 views

Published on

Predstavitev dogodka, kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Published in: Business
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Drzava za gospodarstvo, 24.03.16 Vidmar, samovrteca

 1. 1. KAJ LAHKO DRŽAVA NAREDI ZA GOSPODARSTVO Dialog o razvoju kadrov in poslovnih izboljšavah Gospodarska zbornica Slovenije, 24.3.2016 Aleš Vidmar, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
 2. 2. SODELUJOČI Udeleženci iz gospodarstva in: 2 Dogodek sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 3. 3. KOMPETENČNI CENTRI ZA RAZVOJ KADROV 3 ter organizatorji: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2015
 4. 4. KOMPETENČNI CENTRI ZA RAZVOJ KADROV • Vitalnost posameznika, podjetja in panoge! 2010-15 2 razpisa 19 panog 300 podjetij 14.000 oseb 46.510 vključitev 7,75 mio EUR + 4
 5. 5. FAZE 5 Partnerstvo • Prijava • Vzpostavitev sodelovanja, cikel Model kompetenc • Prva naloga (osebno, vsebinsko, strokovno) • Potrebe in cilji razvoja kadrov Usposabljanja • Raziskava trga, ponudbe, organizacija • Prilagajanje, združevanje, uporaba Promocija panoge • I&O, mladi • Povezovanja, sinergije
 6. 6. PROGRAM Uvodni pozdravi 1. Poslovne izboljšave 'Pot do uspeha = ambicija + znanje + trud‘ 2. Usposabljanja 'Od odprave deficitov do vrhunskih kadrov‘ 3. Trajnostni razvoj 'Za okolje, za ljudi, za prihodnost' 4. Mehke veščine? Zmagovalna miselnost 6
 7. 7. KO DIREKTOR VPRAŠA, SE DIREKTOR ZAMISLI 7 Na koliko sestankih ste bili prisotni, katerih sklicatelj niste vi? Koliko strateških kupcev ste osebno kontaktirali? Koliko obiskov proizvodnje ste opravili? Do katerega nivoja vključujete v odločanje vaše podrejene? Kolikokrat ste rekli: “oprosti”, “zmotil sem se” ali “nisem imel prav”? Kdaj ste nazadnje pohvalili? Fordizem: Zakaj dobim celega človeka, ko pa rabim samo par rok?
 8. 8. UVODNI POZDRAVI • Branko Rožič, direktor, Karton Količevo d.d., Manager leta 2014, Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji • Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, SVRK • Damjana Košir, direktorica, direktorat za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ • Andreja Sever, direktorica kadrovskega področja, GZS 9
 9. 9. DELAVNICA O UČINKIH USPOSABLJANJ 1: Raven: Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem oz. izvedbo izobraževalnega programa - 80% 3. raven: Vedenja/raba.Smo n podlagi naučenega spremenili vedenje? – 12% 2. raven: Znanje– Česa smo se naučili, katera nova znanja pridobili? - 40% 4. raven: Rezultati!Smo izboljšali učinkovitost na podlagi novega znanja? – 10% 5. raven: ROI! Kakšen je donos na investicijo in kdaj se nam bo povrnila? – 2% Kirkpatrickov model merjenja uspešnosti izobraževanja
 10. 10. POSLOVNE IZBOLJŠAVE: 'POT DO USPEHA = AMBICIJA + ZNANJE + TRUD‘ • Kompetenčni model kot strateško orodje za preobrazbo organizacijske kulture in boljše poslovne rezultate 15’ mag. Janez Žezlina, Energos, sodeluje: Soniboj Knežak, Steklarna Hrastnik, • Kako se vlaganje v usposabljanja za izboljšanje procesov v podjetjih večkratno obrestuje 25’ dr. Peter Metlikovič, Zavod Ptica, sodelujeta: Polona Tratnik, Plastika Skaza, Primož Praper, Eutrip • Design management kot generator dodane vrednosti 25’ Miha Klinar, Gigodesign, Kompetenčni center za Design Management, sodeluje: Sebastjan Bogataj, SIP Šempeter • Prvi krog diskusije v skupinah 30' 11
 11. 11. NEKAJ O OSTALIH – Dizajn-faktor razlikovanja, tekmovanja zasičenih trgov, Vrhunski coaching za “velike igralce” design managementa v Sloveniji 12 zaposlenih iz partnerskih podjetij KCDM Intra Lighting, Adria, Adria dom, Sip, Issa, Gigodesign, Rdeči oblak ter treh podjetij drugih kompetenčnih centrov Donar, Termotehnika in Seltron
 12. 12. USPOSABLJANJA: 'OD ODPRAVE DEFICITOV DO VRHUNSKIH KADROV‘ • Razvoj znanj za perspektivno tradicionalno panogo papirništva 15’ Lidija Zupančič, Karton Količevo, Kompetenčni center za papirno industrijo • Velika znanja za mala skladišča, primer prilagojenih usposabljanj za manjša in srednja podjetja 15’ mag. Gregor Rak, Višja prometna šola • Povezovanje panoge in delo z mladimi 15’ Žiga Lampe, GZS, Kompetenčni center kemijske industrije • Tudi Slovenci smo lahko vrhunski prodajalci Bojan Krajnc, BMC International, 20' • Drugi krog diskusije v skupinah, 25' 13
 13. 13. NOTRANJE USPOSABLJANJE KOT KONFERENCA „Ravnanje z odpadki v našem vsakdanu – iz prakse v prakso” (Ormož, 22.11.2014) Manjša srečanja več podjetij
 14. 14. TRAJNOSTNI RAZVOJ: 'ZA OKOLJE, ZA LJUDI, ZA PRIHODNOST' • Varna in varčna vožnja, primer usposabljanja za poklicne (in vse druge) voznike 15’ Boštjan Paušer, Inštruktor varne vožnje, Kompetenčni center LOGINS • Uresničevanje smernic Evropske komisije na področju trajnostnega razvoja – podjetja zmorejo 15’ Stojan Habjanič, Green Building Council Slovenija in mag. Marjan Velej, Kompetenčni center za Trajnostno prihodnost • Naši zaposleni - Ambasadorji čistega in zdravega okolja 15' Martina Krajnc, Snaga Maribor, Kompetenčni center EKO Profili • Tretji krog diskusije v skupinah, 15' 15
 15. 15. IZZIVI PANOGE 16 • V aktualnih gospodarskih pogojih povečati konkurenčnost na mednarodnih trgih; • Uporaba novih tržnih pristopov in novih prodajnih poti; • Uvajanje sodobnih tehnologij, novih izdelkov in storitev ob upoštevanju trajnostnega razvoja in vrhunskega dizajna.
 16. 16. »MEHKE KOMPETENCE (NI)SO ZA SOFTIČE: TREBA JE PRODATI, ZMAGATI!« • Zmagovalna miselnost Branko Žunec, BMC international 17
 17. 17. KOC TRAJNOSTNA PRIHODNOST 18 • kako na globalnem (tujem) trgu dosegati in ohranjati prepoznavnost (kako konkurirati s svojimi izdelki/storitvami, pod lastno blagovno znamko), • kako izkoristiti tržne niše na področju zagotavljanja večje energetske učinkovitosti in kako podpreti trend k brezogljični družbi,
 18. 18. 1919
 19. 19. ODZIV ZAPOSLENIH – PRISLUHNIMO JIM

×