Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Država za gospodarstvo, GZS 24.3.2016, model kompetenc, koc steklar, žezlina, knežak

445 views

Published on

Mag. Janez Žezlina, partner, Energos. S podjetjem želijo doseči svoje stranke, da le-te sistematično razvijejo svoje poslovne potenciale s ciljem kar najvišje dolgoročne dodane vrednosti podjetja – skozi strateške preobrazbe in inovativne poslovne modele, povečanjem prodaje in njene profitabilnosti, izboljšavami procesov in realizacijo prihrankov ter prenovo organizacijske kulture in razvojem voditeljstva v podjetjih. Pri izvedbi KOC je sodeloval pri izdelavi modela kompetenc za KOC pri naslednjih panogah: Steklarstvo in Trajnostna gradnja.
Učinke vlaganj v človeške vire v Steklarni Hrastnik bo predstavil Soniboj Knežak.

Published in: Business
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Država za gospodarstvo, GZS 24.3.2016, model kompetenc, koc steklar, žezlina, knežak

 1. 1. KAJ LAHKO DRŽAVA NAREDI ZA GOSPODARSTVO Kompetenčni model kot strateško  orodje za preobrazbo  organizacijske kulture in boljše  poslovne rezultate Ljubljana, 24. Marca 2016
 2. 2. 2 ZAKAJ – POSLOVNI TRENDI KAJ – ZNANJE IN KOMPETENCE KOT  ODGOVOR NANJE KAKO – SISTEMATIČNA PREOBRAZBA  POSLOVNE KULTURE IN PRIMER  STEKLARNE HRASTNIK D.O.O.  (KC STEKLAR)
 3. 3. 3 ZAKAJ SO KOMPETENCE IN NJIHOVA  DELITEV/PRENOS/RAZVOJ  KLJUČNA VSTOPNICA ZA  USPEH ORGANIZACIJ V PRIHODNJE? Najpomembnejši in najizvirnejši prispevek, ki ga je  menedžment dal v 20. stoletju je petdesetkratno povečanje  produktivnosti fizičnega delavca v proizvodnji.  Najpomembnejši prispevek, ki ga menedžment mora dati v 21.  stoletju je, da na podoben način poveča produktivnost  umskega dela oz. umskega delavca.
 4. 4. 4 Vprašanje: Kakšen odstotek znanja, ki ga potrebuješ za  opravljanje svojega dela, poseduješ sam? V letu 1986 je bil odgovor okoli 75 %.  Do leta 1997 je ta odstotek padel na 15 do 20 %. V letu 2012 je bil ta odstotek pod 10%. Research Carnegie‐Mellon University Zakaj? • Eksplozivna rast informacij • Hitrost sprememb • Naraščajoča kompleksnost poslovnega okolja
 5. 5. GLOBALIZACIJA 3.0 PODNEBNE SPREMEMBE DEMOGRAFSKE SPREMEMBE
 6. 6. INDIVIDUALIZEM DIGITALIZACIJA TEHNOLOŠKI RAZVOJ
 7. 7. DRUŽBA ZNANJA IN POSLOVNI TRENDI
 8. 8. DIGITALNA REVOLUCIJA IN INDUSTRIJA 4.0 SPREMENJEN PORTFELJ DELOVNIH MEST:  PREMIK K DELOVNIM MESTOM Z VEČ ZNANJA FINANCE, 28.01.2016 Nemci načrtujejo, da bo do leta 2025 večina  nemških podjetij izvedla četrto industrijsko  revolucijo in imela do 30 odstotkov nižje stroške na  enoto izdelka
 9. 9. DIGITALNA REVOLUCIJA IN INDUSTRIJA 4.0 FINANCE, 17.03.2016: V Siemensu, proizvajalcu industrijske opreme, diagnostičnih  naprav in vlakov, bodo odrezali 2.500 delovnih mest.  Največje zmanjšanje bo v Nemčiji, za dva tisoč mest, krčili bodo v  oddelku industrijskih pogonov in procesnih rešitev. 25 tisoč služb na leto bodo v prihodnje dodajali pri  Siemensu na področju digitalizacije industrije
 10. 10. ODGOVOR: VEČ SISTEMATIČNEGA PRENOSA OZ. DELJENJA OZ. RAZVOJA ZNANJA,VEŠČIN IN CILJNIH RAVNANJ – KOMPETENC (INTERNO + EKSTERNO) DRUŽBA ZNANJA IN POSLOVNI TRENDI
 11. 11. KO BI VAŠA ORGANIZACIJA VEDELA, KOLIKO ŽE VE? OZ. KO BO KOCi VEDELI, KOLIKO ŽE VEDO? INTERNI PRENOS ZNANJ OZ. KOMPETENC
 12. 12. OD OKOLJA DO KOMPETENC IN RAZVOJA KULTURE KOMPETENCE: ORODJE DINAMIČNEGA RAZVOJA POTENCIALOV POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ V  STALNO SPREMINJAJOČEM SE OKOLJU POTREBE ZUNANJEGA  IN NOTRANJEGA  OKOLJA ZEMLJEVID  KONKURENČNOSTI  PODJETJA OZ.  STRATEGIJA ZEMLJEVID ZNANJA OZ.  ZEMLJEVID CILJNIH  KOMPETENC: ZNANJ,  VEŠČIN IN RAVNANJ SISTEMATIČEN RAZVOJ  CILJNE KULTURE IN  KREPITEV KOMPETENC  PODJETJA IN  POSAMEZNIKOV STRATEŠKI POSLOVNI PROJEKT DINAMIČEN PROCES
 13. 13. ŠTUDIJA PRIMERA – KC STEKLAR oz. STEKLARNA HRASTNIK Smo inovativna poslovna skupina steklarskih inženirjev, katero druži strast do razvoja in proizvodnje inovativnih in modnih steklarskih produktov in rešitev. EKSTERNE SINERGIJE Strateška zavezništva s kupci (smo njihov strateški razvojni dobavitelj) Strateška partnerstva z drugimi deležniki INTERNE SINERGIJE Učeča se poslovna skupina – skrbimo za sistematičen in učinkovit interni prenos znanja in najboljših praks med vsemi poslovnimi enotami in funkcijami
 14. 14. KC STEKLAR: PRIMER KOMPETENČNE MATRIKE Delovno mesto: STEKLOPIHALEC Kompetenčni sklop Ciljne kompetence Vrednost ciljne kompetence Vrednost dejanske r azvitosti kompetence Potrebna usposabljanja in izobraževanja STROKOVNE KOMPETENCE TEHNOLOŠKO TEHNIČNE KOMPETENCE ‐Priprava in segrevanje orodja ‐Znanja o modelih 6 6 6 5 Delavnica o osnovnih informacijah o steklu, pripravi stekla in njegovih lastnostih Delavnica Estetsko oblikovanje stekla RAZVOJNO KONSTRUKCIJSKE KOMPETENCE ‐Smisel za estetiko 6 5 POZNAVANJE MATERIALOV: Znanje o steklu (osnovne sestavine stekla) 5 3 STEKLARSKE KOMPETENCE ‐Srednje zahtevne ročne spretnosti (pravilno in enakomerno nabiranje, razvaljanje stekla) ‐Zahtevne ročne spretnosti (nabiranje, izdelava stek.izdelkov, kontrola odvzema stek. mase) ‐Najzahtevnejše ročne spretnosti (obvladovanje različnih tehnik izdelave stek.izdelkov) 6 6 6 6 5 4 KOMPETENCE ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 5 4 MENEDŽERSKE KOMPETENCE ORGANIZATORSKE KOMPETENCE 5 4 Trening vodenja z elementi prepričljivega komunicranja VODITELJSKE KOMPETENCE 6 4 KOMUNIKACIJA IN PRENOS INFORMACIJ 5 4 OSEBNOSTNE KOMPETENCE PROAKTIVNOST IN SAMOODGOVORNOST 5 4 Kreativno razmišljanje KREATIVNOST IN FLEKSIBILNOST 6 3 KOMPETENCE KAKOVOSTI DELA 6 5 TIMSKO DELO 6 5
 15. 15. Stran 15Dokument je zaupne narave
 16. 16. USPOSABLJANJA – POSLOVNI REZULTAT Leto EUR v USP Dobiček/ izguba Izobrazbena struktura 2009 16.938 EUR ‐ 5 mio/€ V obdobju od 2010 do 2015 smo pričeli z  načrtnim dvigom izobrazbene strukture. V zadnjih 6 letih smo se tako kadrovsko okrepili z  izobraženim kadrom in sicer : IV . STOPNJA IZOBRAZBE povečanje števila  zaposlenih za 30 % V. STOPNJA IZOBRAZBE povečanje za 9 % VI in VII. STOPNJA IZOBRAZBE povečanje števila  zaposlenih za 58 % VIII STOPNJA IZOBRAZBE povečanje za 25% Število zaposlenih s I. stopnjo izobrazbe pa smo  zmanjšali za 23%. 2010 189.148 EUR ‐ 2 mio/€ 2011 230.867 EUR + 958.000 € 2012 242.205 EUR +1,35 mio/€ 2013 341.431 EUR +2.8 mio/€ 2014 319.824 EUR +4,4 mio/€ 2015 498.143 EUR +7,1 mio/€ Sanacija Steklarne Hrastnik je od samega začetka potekala v sodelovanju z  zaposlenimi, skupni cilj v vseh letih pa je ohranitev delovnih mest in socialne  varnosti zaposlenih. Pomemben del sanacijskih ukrepov je temeljito spremenil  tudi poglede na delo in pomembnost kadrovske službe . Sistematičen pristop  na področju izobraževanja in usposabljanja skupaj z mentorskim sistemom so  poleg drugih ukrepov pripomogli oziroma boljšajo in utrjujejo  finančno  stabilnost podjetja, kar je razvidno tudi iz naslednjih podatkov:
 17. 17. OBLIKOVANJEREZULTATI ...  Proizvodnja : • Usposabljanje strojnikov, ključavničarjev, ekip za menjave :  Dvig uspešnosti proizvodnje Vitrum iz 73% na 86%, Special iz 65% na 76%  Dvig uspešnosti menjav iz 48,85 % v letu 2011 na 72,19% v letu 2014  Zmanjšanje deleža tehničnih zastojev iz 2,67 % v letu 2011 na 0,79% v letu  2014  Zmanjšanje časov menjav v dekorju iz 4 ur na 2uri in 20 minut  Dvig proizvodnje v tonah iz  41.007 ton v letu 2010 , na 47.706 ton v letu 2015
 18. 18. REZULTATI ...  Vzdrževanje orodja : • Usposobljenih 19 orodjarjev : • Zmanjšanje stroška popravila orodja zunanjih izvajalcev iz 495,672 € v letu  2010 na 65.374 € v letu 2015 ob bistveno večji proizvodnji ..
 19. 19. POSLOVNI TRENDI
 20. 20. Vprašanja? Hvala za vašo pozornost! Soniboj Knežak Vodja kadrovske službe Steklarna Hrastnik d.o.o. Mag. Janez Žezlina Partner in  svetovalec Energos d.o.o.

×