Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design management, KCDM, Miha Klinar, 24.3.GZS, gospodarstvo za drzavo

451 views

Published on

Miha Klinar je oblikovalec in svetovalec s področja design managementa v agenciji Gigodesign ter predavatelj design managementa na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kot pobudnik ustanovitve Kompetenčnega centra za design management (KCDM) je spodbudil povezavo 19 podjetij (podjetij s končnimi produkti in blagovnimi znamkami, oblikovalskih podjetij in agencij) v partnerstvo, ki je kot pilotski projekt v Sloveniji dokazalo, da celovito razumevanje in strateška uporaba ter upravljanje designa podjetjem prinašajo merljive finančne prednosti in povečujejo njihovo konkurenčnost na mednarodnih trgih.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design management, KCDM, Miha Klinar, 24.3.GZS, gospodarstvo za drzavo

 1. 1. DESIGN MANAGEMENT - UPRAVLJANJE Z VIDNIM DELOM STRATEGIJE PODJETJA Ozadje in izkušnje projekta KCDM 2013 - 2015 Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 2. 2. UPRAVLJANJE Z DESIGNOM / DESIGN MANAGEMENT Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 3. 3. DESIGN > R&R DESIGN < R&R DESIGN = R& R0,1 % 1 % 10 % 1 % 10 % VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ (% od prodaje) CELOTNAVLAGANJAVDESIGN (%odprodaje) Proizvodnja materialov in polizdelkov Predelava gume in plastičnih mas Pohištvena industrija Prehrambena industrija Tekstilna in obutvena industrija Kovinsko predelovalna industrija Založništvo in papirna industrija Umetna obrt Letalska industrija Kemična industrija in farmacija TEHNOLOŠKO NIZKO ZAHTEVNE PANOGE Industrija vozil Elektronika in telekomunikacije Strojegradnja TEHNOLOŠKO SREDNJE ZAHTEVNE PANOGE TEHNOLOŠKO VISOKO ZAHTEVNE PANOGE Vir: DTI ECONOMICS PAPER NO. 15; Creativity, Design and Business Performance, Bruce Tether, DTI Think Piece (2005) “The Role of Design in business performance” CRIC, University of Manchaster. INVESTICIJE V R&R IN DESIGN Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 4. 4. ICSID International Council Societies of Industrial Design ”Design is a creative activity whose aim is to establish the multifaceted qualities of objects, processes, and their systems in whole life cycles. Therfore, design is the central factor of innovative humanization of technologies and the crucial factor of cultural and economic exchange” Gigodesign / Protecc, 28. 09.2015Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 5. 5. nova vrednost Gigodesign / Protecc, 28. 09.2015Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 6. 6. Obljuba / BRAND Gigodesign / Protecc, 28. 09.2015 Produkti Komunikacija Storitve Infrastruktura Design touchpoints Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 7. 7. “Design management je orodje s katerim podjetja problikujejo svojo miselno naravnanost in se iz mentalitete sledilcev ali konkurentov s ceno preoblikujejo v razvojno učinkovita podjetja, ki lahko postanejo tržni ali nišni leaderji.” Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 8. 8. VREDNOST DESIGN - A / DESIGN VALUE Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 9. 9. ”One of the most significant barriers to the take-up of design in policy is measuring the return on investment at micro and macro levels in both the private and public sectors.” Design policy Monitor 2015; http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20DPM%202015%20Jan.pdf Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 10. 10. Design policy Monitor 2015; http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20DPM%202015%20Jan.pdf Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 11. 11. ”For example, the Design Council has calculated that for every £1 invested in design the return on investment is over £20 and it is estimated that over £12 Gross Value Added (GVA) has been returned for every £1 of public funding invested in the support programme Design Leadership.” Design policy Monitor 2015; http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20DPM%202015%20Jan.pdf Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 12. 12. DESIGN POLITIKE (EU) / DESIGN POLICY Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 13. 13. Gigodesign / Miha Klinar, SMK Portorož 26.5.2015 ”It is the European Commission’s ambition that by 2020 design should be a well- recognised component of innovation policy at EU, national and regional levels” Design policy Monitor 2015; http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20DPM%202015%20Jan.pdf
 14. 14. Design policy Monitor 2015; http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20DPM%202015%20Jan.pdf Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016 2014 / 15 od 27 držav eu aktivna strategija
 15. 15. DESIGN LESTVICA ZRELOSTI / DESIGN MANAGEMENT STAIRCASE MODEL, / DANISH DESIGN LADDER, / DESIGN MATURITY LADDER… Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 16. 16. Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 17. 17. Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 18. 18. Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016 KCDM Expertise Planning Process 21% 10% 21% 32% 16% 10% 10% 10% 37% 53% 16% 32% 21% 21% 15% 32% 32% 5% 32% 42% 32% Gigodesign Adria Mobil Pipistrel SIP Studio Moderna Intra Lighting Konstrukcija Schwarzmann mala podjetja Ljubljana, 29.5.2013
 19. 19. Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016 KCDM V ŠTEVILKAH IN SLIKI • 5 profilov kompetenčnega modela • 745 zaposlenih vključenih v usposabljanja • 4.149 vključitev
 20. 20. Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 21. 21. Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016 Izgrajevanje izkušnje in ustvarjanje uspešnih rezultatov Izmenjava izkušenj in poučevanje managerjev Ustvarjanje notranjih DT zmogljivosti/skupin managerjev Organizacijsko učenje - razvoj notranjih strateških zmogljivosti DT. NEGATIVNO NEVTRALNO POSAMEZNIKI PODJETJA OBLIKOVALSKO VODENA ORGANIZACIJA Posamezniki ne poznajo/ne cenijo DT Vodi k slabim rezultatom in s tem vplivajo na poslovno zaupanje v uveljavljanju DT v prihodnosti. Izgradnja skupnega učnega okolja in izgradnja sposobnosti DT ter pridobivanje strokovnih znanj. Podjetja postanejo oblikovalsko vodena. Posamezniki/podjetniki dojemajo DT kot visoko tvegano kreativno opravilo Slabe izkušnje. Menedžerji/ poslovodsvo dojemajo DT kot manj vredno/izvedljivo. Pridobitev praktičnih izkušenj in delovnega znanja. Ustvarjanje zdravega apetita za DT v podjetjih DT se izvaja s podjetji/posamezniki, ki nimajo izkušenj. Se pričnejo zavedati DT - postanejo radovedni Razumejo ključne koncepte - iščejo sodelovanje Sodelovanje z izkušenimi in usposobljenimi oblikovalskimi misleci Sodelovanje z neizkušenimi design misleci. OVIRA Prva izkušnja (ali propadla izkušnja) z oblikovalskim razmišljanjem lahko narekuje ali bo le-ta sprejet ali izvajan ponovno DESIGN PRANJE 1. PODPORA PRI ZAVEDANJU 2. PODPORA PRI VKJUČEVANJU I. 2. PODPORA PRI VKJUČEVANJU II. 3. PODPORA PRI ZAGOTAVLJANJU VIROV 4. PODPORA PRI DM IN D ZNANJIH 5. PODPORA PRI OBVLADOVANJU PROCESOV Proces umeščanja designa kot strateškega dejavnika konkurenčnosti podjetja: Vir: LEANNE SOBEL & LARS GROEGER, THE FUTURE OF DESIGN THINKING IN AUSTRALIA / DMI REVIEW, SUMMER 2013 21
 22. 22. Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016 • 14205 obiska www.design-management.si, • Organizacija 1. DM konf v slo, • 350+ obiska 2 DM konference / 13 tujih strokovnjakov, • 601 ogled posnetkov predavanj, • 30+ medijskih objav, • DME Award, • Profesional coaching program Grow, • 2400 Izdanih Brošur…
 23. 23. Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 24. 24. NAŠE SPOROČILO SNOVALCEM RAZVOJNIH POLITIK… Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 25. 25. Design policy Monitor 2015; http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20DPM%202015%20Jan.pdf Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 26. 26. Design policy Monitor 2015; http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20DPM%202015%20Jan.pdf Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 27. 27. Design policy Monitor 2015; http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20DPM%202015%20Jan.pdf Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016
 28. 28. Gigodesign / Miha Klinar, GZS 24.3.2016 MIRAN OGRIN, s.p.BOJA MITJA BOBNAR, s.p. PRIMOŽ MAHNE, s.p. KOMPETENČNI CENTER ZA DESIGN MANAGEMENT (KOMPETENČNI CENTER ZA INTEGRACIJO OBLIKOVANJA KOT STRATEŠKEGA DEJAVNIKA KONKURENČNOSTI, KRAJŠE: KCDM) JE BIL USTANOVLJEN V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2012 DO 2015, 1. RAZVOJNE PRIORITETE »SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI«, 1.2.PREDNOSTNE USMERITVE »USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA KONKURENČNOST IN ZAPOSLJIVOST«. PROJEKT KOMPETENČNEGA CENTRA ZA DESIGN MANAGEMENT V OBDOBJU OD 1.2. 2013 31. 7. 2015 DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA, IN SICER IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA. info@design-management.si www.design-management.si

×