Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Document2

674 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Document2

  1. 1. L’energiaTreball realitzat per: Carlos, Emanuel, Coraima i Najlae.1 -Què és lenergia?Lenergia és la capacitat dun cos per produir un treball2 - Què són les fonts denergia?Les fonts d’energia són els recursos naturals dels quals es pot obtenir energiaper produir calor, llum i potència.
  2. 2. Quines són les fonts denergia tradicionals?Les fonts d’energia tradicionals són: - L’energia hidràulica - Carbó - Petroli - Urani - Gas natural3 - Què són les fonts denergia no renovables?. Les fonts d’energia no renovables són les ques’acaben. Una vegada exhaurides les reserves no poden regenerar-se.Quines són?El carbó, el petroli, el gas natural i l’urani.Sexhaureixen?Si4 - Què són les fonts denergia renovables ? Sexhaureixen?Les energies renovable provenen dels recursos naturals i són inesgotables.Quines són? - ENERGIA SOLAR L´energia que prové del sol - ENERGIA EÒLICA Consisteix en aprofitar la força del vent.
  3. 3. - ENERGIA DE LA BIOMASSA Es basa en la utilització la matèria orgànica.- ENERGIA GEOTÈRMICA Consisteix a produir energia aprofitant la diferènciade temperatura- ENERGIA DEL MAR S´obtè a partir del moviment de l’aigua dels mars dels oceans
  4. 4. - ENERGIA HIDRÀULICA Aprofita els salts d’aigua per obtenir energia.5 - On sobté lenergia elèctrica que utilitzem?De les centrals nuclears, de les centrals hidroelèctriques, de les centrals eòliques...

×