Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Test d'electricitat

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Test d'electricitat

  1. 1. Nom i llinatges_________________________________________________________Curs_____________Data_____________Qualificació_____________Lelectricitat1. Quin elements té un generador elèctric?a) Coure, alumini, imantb) Ferro, coure, imantc) Ferro, plàstic, imant2. Assenyala quines són aplicacions dels electroimantsa) motor elèctricb) comandament a distànciac) mòbild) timbree) altaveu3. Qui va inventar el generador elèctric (dinamo o alternador)?a) Edisonb) Amperec) Oerstedd) Faraday4. Dues bombetes o dues resistències una a continuació de laltra és un circuita) sèrieb) paral·lelc) mixted) compost5. En quina unitat és mesura lenergia elèctrica?a) kw-h (kilowatts-hora)b) V (volts)c) Ohms
  2. 2. d) W (watts)e) A (ampers)6. Quin voltatge o tensió o diferència de potencial (ddp) tenen les nostres cases?a) 220 Vb) 100 Vc) 12 Vd) 60 W7. Què passarà si aplicam un corrent elèctric a una dinamo (generador elèctric)?a) Energia elèctricab) Resc) il·lumina com una bombetad) Girarà8. En un circuit amb làmpades iguals en paral·lel la intensitat circula per cada unaés:a) menor quant més lluny estigui la làmpadab) augmenta si disminueix el voltatgec) igual en totes9. En quina unitat es mesura la intensitata) Ohmsb) Voltsc) Wattsd) Ampers10. Assenyala quins són conductors de lelectricitata) Vidreb) Mercuric) Fustad) Alumini
  3. 3. e) Orf) Coure11. Com sobté un imant permanent artificial?a) Fregant metalls amb imantsb) Només amb mineral magnetitac) Amb un electroimant dacerd) Amb un electroimant de ferro12. La llei dOhm ésa) I=V x Rb) I = R / Vc) I= V / Rd) P= V x I

Views

Total views

397

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×