Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pràctica 4

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pràctica 4

  1. 1. CURS NEUMATICA - Nom: Pràctica 4tESO ELECTRONEUMÀTICA Data: 4 Comandament d’un cilindre de Simple Efecte amb quatre polsadors, simultaneïtat dos a dos. Pràctiques de neumàtica de Dámaso de la Cruz Pons està subjecta a una llicència deReconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons1.- Objectius 12.- Descripció 13.- Temporalització 14.- Realització i activitats 15.- Esquemes 16.- Elements pneumàtics 17.- Possibles aplicació en montatges 28.- Qüestions 21.- ObjectiusQue l’alumne sigui capaç de dissenyar, simular i muntar un circuit per comandar un cilindre de SEamb vàlvules selectores i de simultaneïtat.2.- DescripcióComandament de un cilindre de simple efecte des de quatre polsadors de forma simultània dos ados. Dividirem els quatre polsadors en dos grups de dos, per fer avançar el cilindre hem d’accionarsimultàniament els dos polsadors d’un grup o de l’altre.3.- TemporalitzacióAproximadament 25 minuts, 15 pel disseny i simulació i 10 per contestar les preguntes4.- Realització i activitatsConsisteix en realitzar l’esquema, la simulació i el muntatge d’un circuit pneumàtic en el qual hemd’accionar simultàniament un dels dos grups de polsadors per fer el avançar el cilindre.5.- Esquemes
  2. 2. En repòs. Cap polsador accionat En repòs. Accionat un polsador. En Avançament. Accionats dos polsadors.En Avançament. Accionats els altres dos polsadors.
  3. 3. En Avançament. Accionats els quatre polsadors6.- Elements pneumàtics7.- Possibles aplicació en muntatges8.- Qüestions1.Podem eliminar del circuit les vàlvules de simultaneïtat? ¿Com? En cas afirmatiu dibuixeu i/o feuel muntatge el nou circuit.

×