Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pràctica 10

216 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pràctica 10

  1. 1. CURS NEUMATICA - Nom: Pràctica 4tESO ELECTRONEUMÀTICA Data: 10 Comandament d’un cilindre de doble efecte amb 2 polsadors mantenint, i assegurant la última posició, utilitzant una vàlvula biestable 5/2 amb accionament i retorn pneumàtics. Pràctiques de neumàtica de Dámaso de la Cruz Pons està subjecta a una llicència deReconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons1.- Objectius 12.- Descripció 13.- Temporalització 14.- Realització i activitats 15.- Esquemes 16.- Elements pneumàtics 17.- Possibles aplicació en montatges 28.- Qüestions 21.- ObjectiusQue l’alumne sigui capaç de dissenyar, simular i muntar un circuit per comandar un cilindre de DEamb dos polsadors, i una vàlvula 5/2 d’accionament i retorn pneumàtics.Que l’alumne entengui els avantatges de la utilització conjunta de la vàlvula 5/2 i el cilindre DE.2.- DescripcióComandament de un cilindre DE amb una vàlvula 5/2 de accionament i retorn pneumàtic,controlada per dues vàlvules 3/2 accionament amb polsador i retorn per molla. Aquest muntatge,permet controlar la posició del cilindre, ja que deixant d’accionar els polsadors segueix avançant oretrocedint fins arribar al final del seu recorregut en que hem de activar el senyal contrari perquètorni a la posició inicial. En aquest cas sempre te pressió una de les cambres i es pot assegurar elmanteniment de la posició en la qual ha quedat aturat y exercí la força corresponent en funció de lapressió de treball. Les dues curses del cilindre poden ser de treball.3.- TemporalitzacióAproximadament 15 minuts, 5 pel disseny i simulació i 10 per contestar les preguntes4.- Realització i activitatsConsisteix en realitzar l’esquema i la simulació d’un circuit pneumàtic el qual5.- Esquemes
  2. 2. En repòs. Avançament. En retrocés Amb els dos polsadors accionats6.- Elements pneumàtics7.- Possibles aplicació en muntatges8.- QüestionsExplicar que observeu i perquè si mantenim els dos polsadors accionats simultàniament des delcilindre en avanç

×