Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace kurzů komunikace a bezpečnosti

745 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentace kurzů komunikace a bezpečnosti

  1. 1. Když se z trendu stává nutnost Školení komunikace a bezpečnosti Prezentace kurzů Vojtěch Bednářwww.avemedia.cz
  2. 2. Odborné semináře Ochrana informací při práci s internetem Komunikace s médii a s novináři Komunikace managementu a IT oddělení Politická prezentace prostřednictvím moderních komunikačních technologií Základy krizové komunikace s médii
  3. 3. Ochrana dat při práci s internetem Určeno: management A zaměstnanci firem pracující s PC připojenými k internetu Obsahuje: popis rizik vyplývajících z práce s moderními IT a praktické návody k jejich předcházení/eliminaci následků Proč: Lidský faktor je NEJZÁSADNĚJŠÍM faktorem pro bezpečnost a hlavním zdrojem rizik. Informovanost je základ bezpečnosti Pro ne vlastními silami: Většina IT oddělení (pracovníků) není schopna vysvětlovat problematiku důvěryhodně. Přidaná hodnota: Vzdělaný a motivovaný uživatel se chová bezpečně. Nepotřebuje (neúčinné) restrikce. – náklady na sanaci škod.
  4. 4. Komunikace s médii a s novináři Určeno: management, pracovníci pověření stykem s médii, lidé ve veřejných funkcích Obsahuje: chování médií a novinářů, praktické návody jak s nimi komunikovat, jak jim předávat stanoviska, jak se vyvarovat chybProč: Komunikace s médii je specifická kompetence. Může být daná talentem, většinou je nutné se ji naučit. Nelze ji umět bez znalosti funkce médií. Kompetence komunikovat s nimi není totéž co kompetence prodávat zboží. Proč ne PR agenturou: Ne vždy může mediální komunikaci zajistit jen najatá agentura. Novináři jdou „ke zdrojům“, časové hledisko, nutnost nezůstat „na holičkách“ Přidaná hodnota: Schopnost komunikovat s médii značně zlepšuje pozici manažera nebo politika vůči nim.
  5. 5. (Základy) krizové komunikace s médii Určeno: management, pracovníci pověření stykem s médii, lidé ve veřejných funkcíchObsahuje: Jak komunikovat s novináři ve stavu krize (např. nežádoucí agenda). Specifika této komunikace, nástroje, strategie, reakce, vyvarování se chyb Proč: Krizová komunikace je specifický poddruh komunikace s médii. Drobná chyba může mít dalekosáhlé následky, nelze spoléhat jen na intuici. Znalosti získané jinak než na akutně probíhající krizi se vyplatí. Proč ne PR agenturou: Ve stavu krizové komunikace je nezbytné komunikovat přímo, autenticky a rychle. Krizovou komunikaci si lze koupit, = vložení se do rukou agentury. Minimální vlastní znalosti jsou nezbytné. Přidaná hodnota: Znalosti základů krizové komunikace přinášejí nejen schopnost krizi řešit, ale i sebedůvěru v době, kdy krize není.
  6. 6. Politická prezentace prostřednictvím moderních technologií Určeno: politikům, lidem s aspirací na práci ve veřejných funkcích Obsahuje: Jak se efektivně prezentovat voličům prostřednictvím webu, sociálních sítí a moderních komunikačních služeb. Jaké chyby hrozí, jak se jich vyvarovat Proč: Obama vyhrál volby díky Facebooku. Mnoho českých politiků používá online prezentačníprostředky špatně. Neumí využívat jejich možností. Zelení prohráli volby do EP mimo jiné díky Facebooku. Přidaná hodnota: Veřejně činný člověk který umí používat moderní komunikační prostředky správně působí moderně a důvěryhodněji
  7. 7. Komunikace managementu a IT oddělení Určeno: Managementu a řízení IT oddělení ve firmách a na úřadech Obsahuje: V čem jsou (běžné) rozdíly v komunikaci manažerů a informatiků? Jak tyto rozdíly překonat ve prospěch firmy?Proč: Informační technologie jsou základem každého podnikání. Pokud se management a správci IT majíproblém dohodnout, má to velmi špatné následky na chod firmy (efektivita práce s IT, pomalé řešeníproblémů, nepřizpůsobení IT požadavkům uživatelů atd.) Nedostatky v komunikaci jsou časté, ale lze je odstranit Přidaná hodnota: Manažer který ví, jakinformatik myslí je schopen jej přesně úkolovat a kontrolovat.
  8. 8. Základní myšlenky: - Komunikace je základem každého podnikání, každé práce, všeho kde se tvoří hodnoty - Informačním technologiím nelze utéct. Nesmíme jim však podlehnout. Efektivní a bezpečné využití je možné jen vzdělanými lidmi - Komunikace s novinářem není totéž, co s klientem. Drobné podcenění je rovno velkému a zbytečnému problému - Věřit pouze v umění improvizace je hazard - Věřit v možnost že komunikace nebo bezpečí se dá koupit je naivita.

×