Successfully reported this slideshow.

Podpora motivace v týmu

1,478 views

Published on

podpora motivace v týmu

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podpora motivace v týmu

 1. 1. Podpora motivace v týmu<br />Motivace -> týmová -> dlouhodobá (strategická)<br />
 2. 2. 1<br />Možné přístupy při dlouhodobé motivaci týmu1, podpora koherence týmu 2, podpora významných individualit 3, podpora významu týmu pro celek<br />
 3. 3. 2<br />1, podpora koherence týmu ?soudržnější tým = schopnost vyššího výkonu¨motivace celku k výkonu = výhody vzájemné podpory členů týmu X riziko nezávislosti týmumotivace celku k výkonu = vyšší míra redundance vůči chybě jednotlivce X vyšší riziko chyby zanesené jednotlivcem 2, podpora významných individualit 3, podpora významu týmu pro celek<br />
 4. 4. 3<br />1, podpora koherence týmu !Finanční: hodnocení na základě týmového výkonuX trestání týmu za nevýkon jednotlivce podpora týmu (společný benefit) Nefinanční: Psychická podpora celistvosti týmu vyzdvihování významu lidí pro tým Organizační: Prostředí, ve kterém jsou členové na sobě závislí 2, podpora významných individualit 3, podpora významu týmu pro celek<br />
 5. 5. 4<br />1, podpora koherence týmu 2, podpora významných individualit ?Významný jednotlivec = neformální autorita neoficiální kouč, vzor někdy reálně tvoří většinu výkonu týmu X motivační pasti, hrozba rozpadu týmu, nežádoucí závislost týmu na jedinci, problém s příliš koherentním týmem vs. týmem individualit 3, podpora významu týmu pro celek<br />
 6. 6. 5<br />1, podpora koherence týmu 2, podpora významných individualit ! Finanční: ocenění jednotlivce (X ocenění jednotlivce na úkor týmu)Nefinanční:vyzdvižení jednotlivce, zdůraznění jeho významu pro firmu (při zachování významu týmu), „dávání za vzor“ X pozor na riziko vyloučení jednotlivce 3, podpora významu týmu pro celek<br />
 7. 7. 6<br />1, podpora koherence týmu 2, podpora významných individualit 3, podpora významu týmu pro celek?Kolektivní vědomí týmu a sounáležitost s celkem Snížení rizik vyplývajících z 1 (CS: problém Studénka) podpora celkového výkonu týmu bez narušení výkonu individualit X hrozba vydírání celku týmem, přílišná závislost <br />
 8. 8. 7<br />1, podpora koherence týmu 2, podpora významných individualit 3, podpora významu týmu pro celek!Finanční: hodnocení na základě přínosu týmu A celkových výsledků Nefinanční: komunikace k týmu A k celku s vyzdvihováním významu týmu <br />
 9. 9. 8<br /> Optimální cesta - používání všech metod - vyvážená kombinace - umírněnost a střízlivost - úcta k lidem<br />
 10. 10. 9<br />děkuji za pozornost<br />

×