Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markkinoinnin uudistajat 2015 -tutkimuksen yhteenveto

519 views

Published on

Kesällä 2015 113 yrityspäättäjää arvioi digitalisoitumisen ja teknologian vaikutuksia markkinointipanostuksiinsa vastaamalla Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Avaus Marketing Innovationsin kyselytutkimukseen. Lopputuloksena syntyi kuva meneillään olevan muutoksen suunnasta, voimasta sekä vaikutuksista markkinoinnin johtamiseen.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Markkinoinnin uudistajat 2015 -tutkimuksen yhteenveto

  1. 1. Tutkimuksen on tehnyt Avaus Marketing Innovations yhdessä Asiakkuusmarkkinointiliiton kanssa
  2. 2. Markkinoinnin uudistajat 2015 – Tuloksia teknologiaa hyödyntäen Johdolta halutaan nyt mitattavia näyttöjä, mutta muutoksen hidasteina ovat vanhat käytännöt ja tavat. 1 Markkinoinnin johdolla on näytön paikka Satsaukset omiin kanaviin lähentävät yritystä ja asiakasta ja mahdollistavat 24/7 liiketoiminnan. 2 Omilla kanavilla kohti digitaalista asiakasläheisyyttä Teknologioiden ja kanavien väliset integraatiot ovat suurimpia esteitä markkinoinnin uudistamiselle. 3 Markkinoinnin uudistumisen suurimmat esteet Markkinoinnin uudistumista johtavat tulevaisuudessa Suomen vientiyritykset. 4 Vientiyritykset havahtuneet uudistamaan markkinointiaan Markkinoinnin uudistajat -kyselyn tulokset osoittavat, että markkinoinnin johdolta vaaditaan entistä selkeämpää teknologiajohtoista tuloksentekoa. Digitaalisen asiakasläheisyyden rakentaminen nousee markkinoinnin päätehtäväksi 2016. Tiivistelmä
  3. 3. Markkinointijohdon avainhaasteet liittyvät tulosten todentamiseen Markkinoinnin tulokset eivät ole täysin selviä Markkinoinnin tärkein tehtävä on myynnin kasvu, mutta yrityksillä on haasteita markkinoinnin liiketoimintavaikutuksen todentamisessa. Asiakasdata on edelleen suurin liiketoimintahaaste Vaikka panostukset analytiikkaan kasvavat tulevaisuudessa, on asiakasdata tällä hetkellä suurin liiketoimintahaaste. Teknologioiden valinta vaikea prosessi Panostukset markkinoinnin teknologioihin kasvavat, mutta rajallinen osaaminen vaikeuttaa myös teknologiavalintoja. Lisämyynti asiakaskannalle yhä vaikeampaa Myynnin kasvun saavuttaminen olemassa olevasta asiakaskannasta haastaa markkinointijohdon.
  4. 4. Markkinointi rakentaa nyt asiakasläheisyyttä ja suoraa kanavaa asiakkaisiinsa Suomen markkinoinnissa menossa laajamittainen muutosprojekti, jossa yritykset panostavat a) Omiin kanaviin b) Analytiikkaan c) Markkinoinnin automaatioon d) Asiakkaita kiinnostaviin sisältöihin Näillä panostuksilla yritykset tavoittelevat digitaalista asiakasläheisyyttä.
  5. 5. Muutoksen esteet - Integraatiot, perinteet ja ihmiset Toimiva monikanavaisuus ei vieläkään totta Perinteisten kanavien integraatio sähköisiin tuottaa hidasteita monen organisaation kehitykselle. Teknologia osaksi kokonaisuutta Uusien markkinointi- teknologioiden integroiminen tuote- ja asiakastietokantoihin, tietovarastoihin ja muihin datalähteisiin tuottavat tuskaa. Vanha perintö ja toimintatavat Nykyinen tapa toimia ja siihen liittyvät käytännöt tekevät muutoksesta hidasta. Toimintatapojen muuttaminen ei käy yhdessä yössä. Resurssipula vaivaa uutta markkinointia Moni markkinointi- organisaatio on joutunut pienentämään henkilöstöään. Uusien osaajien löytäminen on vaikeaa.
  6. 6. Vientiyrityksille markkinointi on tärkeä kilpailutekijä Markkinointi on tärkeä osa vientiyritysten liiketoimintaa. Suurin osa vientiyritysten markkinointipäättäjistä kokee sen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi liiketoiminnan kilpailutekijäksi. Yritykset alkavat ymmärtää, että menestyminen kansainvälisillä markkinoilla vaatii nyt panostuksia uudenlaiseen markkinointiin enemmän kuin koskaan aiemmin.

×