Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Data Management / MDM - Avaus Open

1,408 views

Published on

Data Management & Governance - Erkka Niemi & Sakari Jorma

Esitys Avaus Open -tilaisuudessa 1.2.2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Data Management / MDM - Avaus Open

 1. 1. February 1st, 2012 STRATEGYData Avaus OpenManagement &GovernanceErkka Niemi & Sakari Jorma“ Data isn’t consumed with use like other assets. Instead, it creates more value when its on the move.
 2. 2. Yleisiä heikon tiedonlaadun ilmentymiä• IHMISET EIVÄT LÖYDÄ TIETOA • 30% ajasta etsimiseen, puolet tästä turhaan• VÄÄRÄÄ TIETOA • 10-25% tiedoista sisältävät virheitä• HEIKOT TIEDON MÄÄRITELMÄT • Usein tulkintavirheitä, estää osastojen välisen tiedonvaihdon• YKSITYISYYDENSUOJA JA TIETOTURVA • Tiedon menettämisen vaara, mahdollisuus identiteettivarkauksiin• EPÄJOHDONMUKAISUUS DATAN LÄHTEIDEN VÄLILLÄ • Etenkin moniprosessiympäristössä, sisältää duplikaatteja• LIIAN PALJON DATAA • Puolta ei koskaan käytetä, kontrolloimatonta päällekkäisyyttä• ORGANISATORISTA EPÄSELVYYTTÄ • Mikä data on tärkeää? Kuinka paljon sitä on? Data Management & Governance
 3. 3. Kaikki yritykset ovatinformaatioliiketoiminnassa• Yritykset aloittivat investoimalla fyysiseen omaisuuteen, työntekijöiden tuottavuuteen ja taloudelliseen ohjaukseen• Nyt edes teknologiainvestoinnit eivät tuo kilpailuetua• Informaation hallintaan investoimalla edelläkävijöillä on huomattava liiketoimintapotentiaali Data Management & Governance
 4. 4. Tiedon laadun maturiteettimalli MAAILMAN YKKÖSET 1% HAASTAJAT 1% VALAISTUNEET 8% JÄRVEN PUHDISTAJAT TIETÄMÄT- TÖMÄT 50% 40% Lähde: Thomas Redman (The Data Doc) Data Management & Governance
 5. 5. Yrityksen normaalit prosessitLiiketoiminta ja niiden prosessit Myynti ja Materiaali- Toimitus- Ylläpito Tuotanto markkinointi hankinta logistiikka & tuki Myydään! Suunnitellaan myynti Ostetaan materiaalit Valmistus! Toimitetaan! Korjaus & yläpito Data Management & Governance
 6. 6. Organisaation arvoketju Tuote on.. Asiakas on.. Toimittaja on.. Informaation hallinta ja käsittely Jaettu tietämys Liiketoiminnan Koneet ja systeemit järjestelmät HR-systeemien hallinta Tukifunktiot Tekninen kehitys HankintatoimiLiiketoiminta- Materiaali- Toimitus- Ydin- Myynti ja Tuotanto Ylläpito prosessit markkinointi hankinta logistiikka ja tuki toiminnot (Michael Porter´s Value Chain) Meidän tekijöitä ovat.. Kuluttaja on.. Myyntiasiakas on.. Data Management & Governance
 7. 7. MDM:n määritelmä?Mikä informaatio on sejoka yhdistää kaikkialiiketoimintaprosesseja?Miksi tämä tieto on tärkeää?Mitä Master dataa meidäntulisi hallinnoida? Data Governance Data Management & Governance
 8. 8. Tällä tavoin? Lähde: http://family.webshots.com/photo/1083367422043920209zgNTqO Data Management & Governance
 9. 9. Vai näin?Avaus Data Management Framework DATA GOVERNANCE Säännöt, prosessit, r oolit ja vastuut tiedonhallintaan DAMA DATAN DATA LAATU STANDARDIT Monitorointi, raportoi Sisällön, rakenteen, nti ja korjaavat tarkoituksen ja toimenpiteet käytön määrittely Informaationhallinta on 80% ihmisiä ja prosesseja Data Management & Governance ja 20% teknologiaa
 10. 10. Informaatiostrategian osa-alueetDATA GOVERNANCE DATAN LAATU• Tiedon liiketoiminta-arvo • Mittaaminen, raportointi, korjaavat• Organisatoriset roolit ja vastuut toimenpiteet• Liiketoimintaprosessit TEKNOLOGIADATA STANDARDIT • Business Intelligence ja• Datan määritelmät ja mallinnus tietovarastot• Tietoturva ja yksityisyyden suoja • Teknologiavalinnat• Master data ja referenssidata • Datan integroinnit• Metadata• Dokumenttien ja sisällön hallinta• Strukturoimaton data Data Management & Governance
 11. 11. Liiketoiminnallinen hyötyHyöty Kuvaus Hyöty / vuosiLIIKEVAIHTO Uusia liiketoimintamahdollisuuksia x EUR Parempia tuotteita paremman tiedon ansiostaKULUT IT-arkkitehtuurin yksinkertaistaminen x EURHENKILÖSTÖ Päällekäisen työn vähentäminen x EUR Henkilöstö tuottavampiin tehtäviinGOODWILL Haluttavampi brandi x EUR Parempi asiakaskokemus HYÖDYT YHTEENSÄ: x EUR Data Management & Governance
 12. 12. February 1st, 2012 STRATEGY Avaus OpenKiitoserkka.niemi@avaus.fi040 713 1568Sakari Jorma050 383 9479

×