Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaalinen murros - Avaus Open

1,399 views

Published on

Kim Weckströmin esitys digitaalisesta murroksesta Avaus Open -tilaisuudessa 1.2.2012

Katso video esityksestä: http://www.youtube.com/watch?v=ROih4ul5RbA

Published in: Business
 • Be the first to comment

Digitaalinen murros - Avaus Open

 1. 1. This report is solely for the use of client personnel. No part of it may becirculated, quoted, or reproduced for distribution outside the clientorganisation without prior written approval from Avaus.
 2. 2. MUUTTUNUT ASIAKAS- MARKKINOIDEN KÄYTTÄYTYMINEN KANSAIN- VÄLISTYMINEN UUDET DIGITAALISET PALVELUT SISÄLLÖN Haasteena MERKITYKSEN useiden muutostenKOROSTUMINEN yhtäaikaisuus. UUDENLAINEN ORGANISOITUMINEN ARVON LUOMINEN YHDESSÄ DATAN MÄÄRÄN RÄJÄHTÄMINEN
 3. 3. Asiakkaat odottavatja haluavat eri asioitakuin aiemmin.Heillä on enemmäntietoa, välineitä kommunikoidasekä varaa valita globaalisti netuotteet ja yritykset, joidenkanssa he haluavat asioida.Asiakkaiden uudet tarpeetliittyvät relevantin tiedonsaamiseen, kokemustenjakamiseen, yksilölliseenpalveluun, ja vapauteen valita
 4. 4. UudetPalvelut.Uusia digitaalisiapalveluinnovaatioitasyntyyräjähdysmäisesti. Neovat läsnä koko ajan jakaikkialla.Uudet digitaaliset palveluinnovaatiotsynnyttävät usein myös perinteistentuotteiden ympärille lisäarvoa, japarantavat niihin liittyvääasiakaskokemusta.
 5. 5. Organisaatio.Yritysten tulee organisoituauudella tavallatavoitellakseen digitaalisiamahdollisuuksia.Uudenlainen organisoituminen asiakkaiden jamuiden sidosryhmien ympärille vaatii uusiateknologioita, työtapoja, osaamista japrosesseja
 6. 6. Data.Datasta on tullut yrityksille uusi kriittinenkilpailutekijä.Uudet digitaaliset laitteet ja asiakaskohtaamiset tuottavat valtavan määränbisneskriittistä dataa. Samanaikaisesti teknologian mahdollisuudet kerätä jahyödyntää dataa ovat kasvaneet.
 7. 7. Arvonluominenyhdessä.Tuotteiden ja palvelujenarvo syntyy yhäenemmän yhteistyössäasiakkaiden kanssa.Kyse on yhä vähemmän siitä millainentuote teknisesti on. Tärkeintä on mitensitä käytetään – yksin tai yhdessämuiden kanssa
 8. 8. Sisällönmerkitys.Digitaalinen sisältö ondatan ja suhteidenohella tärkein aineetonvahvuus, jolla yritysparantaakilpailukykyään.Tuotteisiin liittyvä digitaalinen sisältönousee ratkaisevaan asemaan. Mitäenemmän tuotteeseen liittyydigitaalista sisältöä, sitä suurempi onsen arvo.
 9. 9. Digitaalinen murros onluonut aidosti globaalitmarkkinat.Markkinoiden globalisoituminenasettaa suuria haasteita paikallisilleyrityksille. Samalla hyvätkotimaiset palveluinnovaatiot voivatmenestyä nopeastimaailmanlaajuisesti: vuonna 2009julkaistu Angry Birds on myynyt yli500 miljoonaa latausta 67 maassa.
 10. 10. This report is solely for the use of client personnel. No part of it may becirculated, quoted, or reproduced for distribution outside the clientorganisation without prior written approval from Avaus.

×