č. 106 / listopad 2010
Úvod Lovci sobů                     „Je to zvláštní pocit. Motám tady pro-             ...
HistorieV dějinách historie musízvítězit spravedlnost  (Druhá část seriálu O Slovanech úplně jinak)           ...
Proč prvnímu písmu  říkáme „praslovan-  ské“?  Zpočátku vůbec nešlo o Slo-  vany, nejvíc nás zajímalo samotné  p...
Historie  vem jej označili za podvodníka a fal-  sifikátora. Pan Horák ovšem žádné  texty nefalšoval, pouze uměl pře...
Tar – navigační        kříž bohů Zapomeňte na vše, co vám dodnes tvrdili o symbolu kříže. Od ukřižo- vání Krista...
HistoriePřeklad původního textu, který jenapsaný fonetickou angličtinou            Záměrná dualita textů?   ...
Překlad AaPřeklad BaPřeklad CaWM MAGAZÍN 106  7
HistoriePřeklad Da  Poznámka: Pouze znak pí je zřejmě z řečtiny. Tady     Překlad Da  značí, že jde o kruh, dělený...
Překlad APřeklad BPřeklad CWM MAGAZÍN 106  9
HistoriePřeklad D   Překlad D   2. překlad: A kuji, ryju, Tara, aby plachtili. Je tady   být odloučenost, nemít rod ...
Tajemství keltského kříže                           Badatel Crichton Miller, zkušený jachtař a ...
Historie                                          Udržení tohoto velkého tajemst...
Tímto artefaktem (rekon-    Znovuvzkříšená verze tohoto nástroje je                          ...
HistorieSlovanské jazyky                                            Dušan Pola...
Největší rozdíl v přepisu do latinky mezi Horákem                            a Whatmoughem naj...
Historie 32. IŠČ = česky „věštec“.                   11. jako bys byl obětní zvíře, telátko 33. CĚRI = s...
SvětNastal čas povolatenvironmentální a klimaticképroroky konce světak vyúčtování                     ...
Svět   Tvrzení se opírá o letní úbytky roz-   lohy mořského ledu, opticky   měřené od doby, kdy se v roce   1980 z...
nepravdivé příběhy o tonoucích medvědech,                                     Znamení...
Svět možné jsou i budoucí konflikty kvůli   sněží. Energie ve všech svých formách    oceánského systému, který by moh...
Podvod zvaný úroky                                                    ...
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

106

1,994 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

106

 1. 1. č. 106 / listopad 2010
 2. 2. Úvod Lovci sobů „Je to zvláštní pocit. Motám tady pro- vázek kolem tyče přesně tak, jako někdo jiný před možná 1500 lety,“ říká s úsměvem Elling Utvik Wammer, archeolog přivazující přívěsek k tyči před uložením do krabice k pozdějšímu zkou- mání. Než putují do laboratoře k ohle- dání, jsou všechny nálezy označeny mar- kéry GPS. Archeologové míní, že tyče s plandajícími přívěšky stály zaražené do země asi dva metry od sebe a směrovaly soby k lov- cům. Sobi v létě často navštěvují sněhová pole kvůli vodě, a aby unikli cizopasným Vědci hloubící jeskyni v ledu na mouchám. Juvfonna obnažili ledové vrstvy dato- vané 6000 let zpět. Ukázalo se, že „Takový lov by vyžadoval účast 15 až některá tmavá místa tvoří prastarý 20 lidí,“ odhaduje Piloe. To naznačuje, sobí trus – který po rozmrazení pro- že Norsko někdy na počátku temného nikavě zapáchal. středověku před 1500 lety obývalo orga- nizované společenství. Lovci se pravdě- Ledovcová pole jako Juvfonna se od podobně museli dostat k sobům na asi ostatních ledovců liší tím, že se moc 20 metrů, aby mohli použít šípy s želez- neposouvají ze svahu. To znamená, nými hroty. že artefakty mohly zůstat tam, kde je „Úplně tu cítím jejich přítomnost,“ lidé zanechali, a nabízejí pohled na říká Piloe, stojící za provizorní kamen- techniku lovu. nou zídkou, kterou v posledních týdnech odhalil ustoupivší led. Většinu nálezů na Juvfonně tvoří již zmínění „strašáci“, sestávající s asi metr dlouhých tyčí. Ke každé patří Pravděpodobně si ji jako úkryt posta- vil dávný lovec, lučištník, v době, kdy na Zemi bylo lépe a tepleji, než pamatuje Obsah samostatný kus plandajícího dřeva, dlouhý asi 30 cm, které původně bylo tato civilizace, dočista zblblá egem „otců Lovci sobů …1 přivázané nahoře. Spojovací prová- moderní vědy“ a falešnou účelovou pro- O Slovanech úplně jinak 2: zek se najde jen málokdy, protože se pagandou dnešních dnů. V dějinách historie musí rozpadá už po několika dnech expo- zice. Podle internetových zdrojů. zvítězit spravedlnost …2 Tar – navigační kříž bohů …5 Tajemství keltského kříže … 11 Slovanské jazyky – Novilarská stéla … 14 Nastal čas povolat environmentální a klimatické proroky konce světa k vyúčtování … 17 Podvod zvaný úroky … 21 Přistálo UFO na ostrově Pag? … 25 Dědek kořenář – Jírovec … 33 Obludy podzimní … 35WM MAGAZÍN 106 1
 3. 3. HistorieV dějinách historie musízvítězit spravedlnost (Druhá část seriálu O Slovanech úplně jinak) Jiří Matějka Dosud neznámí pisatelé i jazyk V minulém čísle jsme vás obraz dávné společnosti, který zde sluší), považují každý jiný výsledek, seznámili se stručnou his- chceme předložit, bude asi pro vycházející z lidových pramenů a torií objevu jak číst vůbec mnohé čtenáře nezvyklý a překva- popírající jejich „závěry“, za nepřija- nejstarší písmo. Postupně pující, protože se značně liší od telné kacířství. Pro ně a jejich krevní teď budeme předkládat pře- líčení událostí dávných časů, jak oběh bude možná lépe, když tento klady nejstarších písem- nám je předkládá oficiální věda. seriál o „praslovanském písmu“ ností z předhistorické doby, Mnozí představitelé vědy, kteří si ani nebudou číst. Naproti tomu, jejichž pisatelé, i jazyk, studiem historických pramenů o nepředpojatým čtenářům dychtivým jimž k nám promlouvají, byli minulosti vytvořili „vyhraněné před- po nových poznatcích jej můžeme dosud neznámí. stavy“ (což skutečnému vědci nepří- jen vřele doporučit. Pátrání po autorech těchto textů nás vede dějinami do hloubky dvou tisíc let. Je to napínavý, přímo detektivní příběh, historické drama skrývající černá tajem- ství a neproniknutelné taje. Avšak neproniknutelné jen zdánlivě, jak ukážou následující díly a kapi- toly našeho seriálu. Pravdu pod nánosem polopravd a dogmat se pokoušela odhalit řada badatelů už v minulých stoletích. Mozaika znázorňující dávnou společ- nost se rodí obtížně, kousek po kousku a za cenu četných omylů. Také práce pana Horáka, jeho pokračovatele pana Kováře, a v neposlední řadě i snahy redakce WM magazínu, byla plná obtíží. Díky moderní počítačové technice a internetu dnes ovšem máme daleko větší možnosti, než před- chozí neúspěšní luštitelé. Možný2 WM MAGAZÍN 106
 4. 4. Proč prvnímu písmu říkáme „praslovan- ské“? Zpočátku vůbec nešlo o Slo- vany, nejvíc nás zajímalo samotné písmo. Jak je možné, že pár obrázků umí promlouvat lidskou řečí? Princip čtení těchto pra- starých znaků a nápisů je jedno- duchý. Vychází z lidových pra- menů. Pro lepší pochopení si uveďme prostý a srozumitelný pří- klad: znak představující čárku a pod ní rozkročené nohy. To znamená krok, a proto je to pís- meno K. Ruka zalomená v lokti je L, jako např. lakeť po staru, nebo O, to je oko. Z uvedených znaků vznikne slovo KOLO. Tento prin- cip je snadno pochopitelný. Tímto způsobem můžeme číst například staré etruské nápisy. zjistíte, že poslední dvě slova (saea Pro jejich správné čtení potře- v žádném jazyce. Ale pokud víme, že a sece) nemají vůbec žádný význam bujeme znát zvukovou podobu jde o jazyk slovanský, začne text roz- pro nikoho, ani pro samotné lušti- každého znaku a musíme rozu- dělený do známých slovanských slov tele. Anglo – němečtí experti pak mět i slovům ze znaků složených. dávat smysl. arogantně prohlásí, že to vlastně Dosavadní luštitelé se proto ocitli ani není žádný nápis, či že text ještě v bezvýchodné situaci. Je to Uveďme si hypotetický příklad, kdy nebyl rozluštěn, nebo že jde jen o podobné, jako kdybyste měli pře- někde na řeckých ostrovech právě jakési primitivní pohanské symboly. číst azbukou psaný řecký text a objevený nápis překládají tři různí bada- obojí neznali. Ale pokud umíte číst telé. Česky, německy nebo anglicky Nápisu porozumí a umí ho pře- text na stránkách WM magazínu, hovořící luštitel lehce pochopí prin- číst jen luštitel slovanské národ- jste v jiné situaci, jste potomky cip akrofonie a ve shodě s ní dokonce nosti. Jak je to možné, když „Praslovanů“ a při správném čtení vytvoří tabulku se znaky. Výsledek pro přece jde o nápis starý tisíce rozumíte znakům i obsahu! slovo kolo vypadá takto: let, navíc na řeckém ostrově? Existuje jediné možné vysvět- Důvod, že lení: napsali ho naši předchůdci etruské písmo – Praslované. To je také důvod, dosud nebylo proč toto první písmo nazý- rozluštěno, váme „praslovanské“. Slované tkví v tom, tehdy zřejmě ještě neexistovali, nic- že jde o prů- méně existoval jazyk, kterému dnes běžné záznamy říkáme slovanský. bez odděle- ných slov. Takový nápis tvoří řada Vznikla nám tři různá slova ve třech znaků, které si každý rozdělil do různých jazycích. Nápis čteme česky Nezájem a odsudky slov dle vlastní úvahy. Získaný text jako KOLO, německy SAEA, anglicky evropské vědecké pak ovšem nedává žádný smysl SECE. Když se podíváte do slovníku, komunity Když Antonín Horák v roce Znak název / písmeno česky název / písmeno německy název / písmeno anglicky 1991 publiko- čárka a pod ní val teorii o pra- rozkročené nohy krok K Schritt S step S slovanském oko oko O Auge A eye E písmu, setkal zalomená ruka se s nesouhla- v lokti loket L Ellbogen E Cubitus C sem a odporem vědců, protože oko oko O Auge A eye E to nebylo dosud známé. Neprá-WM MAGAZÍN 106 3
 5. 5. Historie vem jej označili za podvodníka a fal- sifikátora. Pan Horák ovšem žádné texty nefalšoval, pouze uměl přečíst originály textů, které jsou uložené a veřejně přístupné v mnoha evrop- ských muzeích. Pokud jde o falšování etruských překladů, uvedu jeden příklad za mnohé. Italské Ministerstvo pro kulturní dědictví a Archeologický ústav v Toskánsku tvrdí, že nápis na hrobce „Avele Sipana“ (Etruscan Necropolis at Crocifisso del Tufo, Orvieto, Italy) je jméno pohřbeného majitele hrobky. Zmíněná nekropole podle odbor- níků vznikla v roce 900 př. n l. Jenže italští archeologové při výkladu nápisu jako jména prostě vynechali čtyři písmena, aniž by to nějak odůvodnili (dvě první písmena „NI“, osmé a patnácté „S“). torii naučenou z jiných pramenů, výstavbu všech civilizací. To Nápisy ovšem nereprezentují od jiných panovníků, to nemo- se bude muset v dějinách (pouze) jména zemřelých či maji- hou uznat, protože ti se o Slova- nějak opravit. Všechny nové telů hrobek, jak uvádějí italští odbor- nech nezmiňovali. Vládcové psali kultury vznikly symbiózou níci, ale jde o různé krátké věty. jen o sobě, ne o nějakých svých dvou různých etnik. Jednat (Podobné nápisy najdeme i na otrocích. Historii ovládají jenom ti toho vládnoucího, loveckého, našich náhrobcích, a podle uve- mocní, válečníci. a pak toho výrobního země- dené logiky by pak každý třetí dělského. A to je těmi nápisy nebožtík náležel do rodiny „Odpočí- Například antičtí Římané, kteří doloženo – že to vlastně byli vej v pokoji.“) Tento omyl dává histo- získali veškerou kulturu a znalost Slované. Tento fakt je potřeba rii jiný význam. písma od domácích „Slovanů“, je brát v úvahu. Musíme si uvě- pak nazývali „Pecus vocale“ (mlu- domit, že prvky v jazycích Slovy Antonína Horáka: „Inteli- vící dobytek). To je nespravedlivé. celého světa, dokonce i v indi- gentní lidé princip akrofonního Zamlčuje se právě to nejdů- ánských jazycích jsou prvky písma pochopí. Ti, kteří mají his- ležitější, kdo vlastně realizoval slovanské. V dějinách historie musí zvítě- zit spravedlnost. Jde o to, aby tito Praslované nebyli považo- váni za méněcenný a zaostalý národ neznající písmo. Pra- slované naopak měli značné vědomosti a vyspělou kulturu, kterou roznášeli dál po světě. Současní vědci si budou muset zvyknout na tento fakt. Zpočátku se každý nový objev setkává s nepochopením, chce to jen čas, než se stane samozřejmostí. V našem pří- padě není až tak důležité, kdo staré písmo rozluštil, důležité je to, co je tam napsáno.“ (První část seriálu „O Slova- nech úplně jinak“ najdete na webových stránkách www. wmmagazin.cz)4 WM MAGAZÍN 106
 6. 6. Tar – navigační kříž bohů Zapomeňte na vše, co vám dodnes tvrdili o symbolu kříže. Od ukřižo- vání Krista se kříž stal symbolem křesťanství. Podle Vatikánu vertiká- Petr Kovář la symbolizuje směřování k Bohu, horizontála spojení mezi lidmi. Křesťanský kříž je symbolem víry a zmrtvýchvstání. Nicméně, kříže se vyskytovaly již dříve, téměř ve všech kulturách, dávno před vznikem křesťanství. Kříž tvořil sofistikované zařízení – pří- stroj – sloužící pro orientaci námoř- níkům. Tento fakt můžeme potvrdit ojedinělým překladem nápisu, který se dosud nikomu nepodařilo přeložit. Je vyrytý do kamenné stély na ostro- vě Gotland. Koncem roku 2006 jsem do redakce WM magazínu zaslal několik svých CD s nálezy nápisů z Hostýna a okolí. Jako poděko- vání jsem obdržel CD s ročníky časopisu. V článku Tajemství keltského kříže jsem se poprvé hlouběji seznámil s tzv. „Keltskými kříži“. V časopisech bylo i několik článků o runách s fotografiemi těchto nápisů. z internetu. Pro zajímavost jsem se pokusil přečíst několik jednodu- Již několik let procházím a zkoumám skalní chých runových nápisů a ono to šlo. obětiště a místa z pověstí. Na moravských skalách jsem runové nápisy zatím nenalezl, Jsou to opět „slovanské“ znaky. Ve shodě s Horákovými tezemi byly takže mne tyto články tehdy nijak nezau- navíc pro čtení většinou dobře použitelné. Korigoval jsem je runami jaly. V době, kdy jsem si dopisoval s Anto- z internetu a nápisy jsou smysluplně slovansky čitelné. nínem Horákem ze Zlína, jsem mu poslal obrázek z kalendáře. Byl na něm runový Čtení však není jednoznačné, znaky často povolují několik možností nápis napsaný na těle mořského hada či čtení. Jsou často psány bez samohlásek, takže je nutné mít po ruce draka. Pan Horák mi pak poslal některé dobrý praslovanský slovník. runové nápisy ke čtení. V církevní stavbě Lye-Kyrka na švédském ostrově Gotland, je Tar – pravý účel keltského náhrobní kamenná stéla s dlouhým nápisem a obrazem Keltského kříže. Zajímalo mne, není li tam napsáno něco o tomto kříži, abych si kříže doplnil poznatky z časopisu WM magazín. Pokusil jsem se je číst a při- tom zjistil zajímavost: nápis lze číst jak slovansky, tak fonetickou ang- S runami jsem se začal seznamovat blíže ličtinou. Rozdělil jsem tedy překlady na čtení slovanské a anglické. teprve počátkem tohoto roku. Podnětem bylo několik nápisů a tabulek staženýchWM MAGAZÍN 106 5
 7. 7. HistoriePřeklad původního textu, který jenapsaný fonetickou angličtinou Záměrná dualita textů? Kamennou stélu jsem rozdělil na čtyři sektory A – D. Překlad slovanský je ozna- čen podle označení sekcí A – D, překlad fonetickou angličtinou je označen Aa – Da. Překlad Aa Chňapnout útok, to nese paprsek zaměření do přirozeného zacílení nějakého. Dohlížející oko v Taru, děl bok stupnice v tyči sedící, zaměřuj dvakrát, směrník schovej v proutěné pletenině. Rada mimo lidi kotviště, zkřehlý sedě- ním, dlaň kroť hospodou. Poznámka: Tento překlad je psán fonetickou angličtinou. Směrníky, úhly a naměřené hodnoty si uchovávali navigá- toři v proutěné rohoži zapletením prutu. Překlad Ba Lomoz, hluk plavby, zaměřované úda- je hromadit, má oprávnění, spíše, než pohled na roky trvající od vybuchová- ní moře. Bojovník ty, já Tar, nejvyšší nabízející já jsem. Jednání, dohodu já naklá- dám plavbě řízené. Já vší silou učím, nově rovně, moře viděti. Poznámka: Domnívám se, že gótští učenci spolu s Tarem pro sebe v tajnosti uchovávali i jiná poznání starých civili- zací. Nové poznatky ospravedlňují tím, že pohled na moře po letech od nějaké katastrofy, je již neplatný. Prioritní hod- noty obsažené v textu říkají, že nápis je z předkřesťanské doby. Křesťanství má v nápisech jiné hodnoty. Zde slovo Tar má význam – námořník, plachtař (mořský navigátor). Příbuzné slovo Target – zamě- řit, zacílit. Překlad Ca Pojítko údajů jednoho Tara. Kruhová stupnice, dvě kolmé tyče. Slunce prostřednictvím skutečného zamí- ření rukou Velkého, cílový údaj dá. Vytvářet v taru odolný uzel zapíráme my.6 WM MAGAZÍN 106
 8. 8. Překlad AaPřeklad BaPřeklad CaWM MAGAZÍN 106 7
 9. 9. HistoriePřeklad Da Poznámka: Pouze znak pí je zřejmě z řečtiny. Tady Překlad Da značí, že jde o kruh, dělený po celém obvodu stupnicí. Já úder železný, ty v loupeži solíš již, debatu odlou- Zkratka pí pochází od Archiméda a znamená perimetr, čenost, mrštně již kazí. což je charakteristika obvodu kružnice. Peri značí, že se opakuje u každé podobné funkce, my je známe jako Poznámka: Nápis je psán zkratkovitě fonetickou anglič- 3,14. Pí zřejmě značí dohodnuté dělení stupnice, počet tinou. Dle mého názoru slouží jen jako zastření, kterým dílků po obvodě. Větu o odolném uzlu lze chápat tak, že slovanští otroci oklamali své gótské pány. Domnívám se, při popisu nic netají a nezkreslují. že gótská angličtina byla univerzálním jazykem všech mořeplaveckých národů. Tímto jazykem zřejmě mluvili budoucí Švédové, Norové, Dánové i samotní Anglosasi!Překlad původního textu napsanéhoslovanštinou Pisatelé starých textů postřehli, že fonetické angličtiny lze využít k „zašifrování“ slovanských textů, takže i ostatní mohli z textu vyčíst další sdělení. Je zřejmé, že tento národ „dělníků“ ovládal několik jazyků. Překlad A Nebe panici, ty tu obcházíš, já máti chápu, tátu Poznámka: Také v tomto textu je písmeno –N– nahra- chci taky. Naříkám. Sám otroctvím jít. Otec jsem zeno –Č–. Je zde i několik anglických a jedno francouz- špatný. Pomoz mi. Zvedám se, aspoň spolu podo- ské slovo. To dosvědčuje, že autor prošel „otroctvím“ bu tu vyřezat z místa pobytu. Chodím a poslou- snad v říši Francké. Sloužili jako veslaři na gótské lodi. chám strážného ucha Ka. Pro znalost písma a jiných dovedností vyráběli Tary, To poučení ta na památku rýsuji, drobná, ale mne odlévali, kovali, ryli stupnice a nápisy. Dualita textů je tmící. zřejmá z užití výrazu chlubivý, čtivý obraz jsi. To pravdivé Poznámka: Zde bylo nutné některé znaky číst jako a skutečné je v slovanském podtextu. –N–, jinde jako –Č–. Dále pak znak –P– číst jako –Ě–. Je také tak vyrytý. Domnívám se, že to bylo záměrem pisatele, není to ani P, ani E. Překlad není dokonalý, Překlad C skutečný význam by mohl objasnit jen jeho autor. Líčím příběh od otroků oddělených dvou. Aspoň slunce vidět. Pán lítě hlídá členy otroků tady. Leští tyče Tara a hraje si. Čtením se chlubíte vy. Překlad B Poznámka: Záměnou písmena –N– z anglického Chlubivý čtivý obraz, daný pílí k užitku věštce, fonetického nápisu –Č– se nápis, při jiném rozdělení otroky dvěma, co rok tu veslují, jsi. Maluji i Tar, aby slabik, dá číst slovansky a sděluje ještě něco jiného, než bohů děl a načetl až sem dospěchal si. v angličtině.8 WM MAGAZÍN 106
 10. 10. Překlad APřeklad BPřeklad CWM MAGAZÍN 106 9
 11. 11. HistoriePřeklad D Překlad D 2. překlad: A kuji, ryju, Tara, aby plachtili. Je tady být odloučenost, nemít rod 1. překlad: Každému uchem (každého poslouchat), otec otročí sléváním. Je tady bití, odloučenost, nemít vlastní rod, rodinu. Poznámka: V tomto nápisu je hodně anglických slov. Přeložené do slovanštiny se dají použít spolu s ostatními slovy v překladu. Překlad nelze jednoznačně vydat za správný, tady se naskýtají dvě možné slovanské interpre- tace. Nápis přesto potvrzuje to, co ve svém díle zveřejnil Fr. Palacký. Pro Němce a ostatní národy byli Slované jen otroky. Viz angličtina slave=Slav, otrok=Slovan. Symbol kříže ukazuje cestu Text nápisu přinesl mnoho nového poznání. Potvrzuje správnost teorie badatele Crichtona Millera, zkušeného jachtaře a námořního navigátora se zájmem o prastarou historii a náboženství. V roce 1997 udělal ohromující objev, který jednou provždy mění náš pohled na histo- rii a minulost nejznámějšího náboženského symbolu – kříže. Crichton v popisu objevu poukazuje na skutečnost, že prastaré kříže vytesané dávnými „slovanskými“ kameníky ztělesňují zvláštní objekt, připomínající kruh rotující na ose mezi zkříženými tyčemi. Staré texty popisují funkci kříže jako přístroje, jak se s ním pracovalo, i to, že nápis psali slovanští otroci, kteří, mimo jiné, zhotovovali i tyto přístroje. Posouzení všeho toho nechávám na vás. Bystrý pozorovatel vycítí velmi mnoho, jak ze života gót- ských pánů, tak i slovanských otroků. (Na webových stránkách www.wmmagazin.cz najdete náhledy překladů ve větším rozlišení)10 WM MAGAZÍN 106
 12. 12. Tajemství keltského kříže Badatel Crichton Miller, zkušený jachtař a námořní navigá- tor se zájmem o prastarou historii a náboženství, udě- lal v roce 1997 ohromující objev, který jednou provždy mění náš pohled na historii a minulost nejznámější- ho náboženského symbolu. Zdá se ale, že přes to nedostatku skutečných důkazů“ (sic!) všechno se zacho- za „náhodné“… valy jisté odkazy dří- vější civilizace, dodnes Různými útržky a zlomky těchto neobjas- zakleté v dosud nepo- nitelných poznatků se zabývala spousta rušených svědectvích badatelů a spisovatelů. Průzkumníci v kameni a mýtech, obsahu- snesli z terénu spousty informací budí- jících informace zděděné po přeživších. cích veřejnou pozornost. Způsob pří- Je načase je rozluštit. stupu k těmto informacím ovšem jen pro- hloubil „sklon k záhadnu“ a v některých ýsledky dlouholetého intenzivníhoV výzkumu dovedly Crichtona k poznání,že současný systém víry a vědy je dědic- Podle Crichtonova názoru byly předkatak- lyzmatické civilizace námořní, to zna- mená, že zcela ovládaly námořní plavbu. případech se „záhadologům“ podařilo přesvědčit značnou část populace o tom, že tato místa musela být spojena s čin-tvím po lodnících, kteří se v dávných Dávní předkové na základě svého na ností mimozemšťanů. Crichton na spo-dobách plavili světovými oceány. Je pře- moře orientovaného životního stylu roz- luúčast mimozemšťanů nevěří. Podlesvědčen, že náhlý konec poslední doby vinuli vlastní formu geometrie a matema- něj jsme mimozemšťany my, se svouledové před asi 12 500 lety byl součástí tiky související s astronomií a poznatky, neschopností porozumět způsobu životanesmírné katastrofy, která vyhladila znač- na něž se odvolává dnešní astrologie. a myšlení našich předchůdců…nou část pozemské fauny i flóry. Jediní K bezpečné plavbě světovými moři alidé, kteří zde pak zůstali, s největší prav- oceány je nezbytná schopnost zjišťovat Crichton ve své knize „The Goldenděpodobností přežili zkázu na moři. pozici a směr. To na druhou stranu není Thread of Time“ [ISBN 0-9541639-0-7] možné bez znalosti a použití jednotek podotýká, že oproti starým národům jsmePodle Crichtona došlo k události, která času. Lidé jistě už velice dávno zjistili, že velmi dualističtí a svým černo-bílým smýš-nepochybně vytvořila obrovskou tsunami v poledne stojí Slunce nejvýše nad hla- lením jsme se sami odloučili od přírody(velkou vlnu, jejíž nesmírná energie se vou, ale to samo o sobě nestačí. i kosmu. Kdyby se to nestalo, zřetelněv oceánu přenáší extrémní rychlostí) jejíždopad bylo snadnější přečkat na moři, K zjištění zeměpisné délky (východní a Obr. 1kde se její účinky omezily na nezměrná západní pozice) museli dávní navigátořivzdutí oceánské hladiny. Její účinky na znát poměrně přesný čas, a to jak místní,pobřežní pásma byly nedozírné. Obrov- tak i čas platný na primárním poledníkuské vodní masy se na mělčinách kupily (libovolné smluvené severojižní linii, oddo mohutných stěn, které doslova anihi- níž je vypočítávána zjišťovaná poloha).lovaly vše před sebou vířící drtí, skalními Dnes je základní poledník určující liniiúlomky a troskami. Za nimi se valil příval odpočítávání zeměpisné délky v Green-vše zdvihajících, odvalujících, odplavují- wich, ale Crichton míní, že původní pri-cích a nakonec zanášejících a pohřbíva- mární linie, od níž byly za starých časůjících vod. odměřovány veškeré místní časy a vzdále- nosti, protínala stavební komplex v egypt-Mořská hladina se na celém světě zdvihla ské Gize.v důsledku přechodného tání ledovců apolárních čapek. Archeologické důkazy Pokud to tak je, mohly by z tohotodřívějších civilizací jsou téměř k nenale- pohledu být objasněny podobnosti vysle-zení, protože všechno bylo buď smeteno dované ve strukturách a astronomickéa pohřbeno pod stametrovými, panen- orientaci mnoha lokalit rozprostřenýchsky vypadajícími nánosy, anebo spo- po celém glóbu. Crichton je považuje začívá hluboko v bahně pod hladinou moří místní observatoře. Síť zjevně astrono-zvýšenou o 80 až 90 metrů. Katastrofa micky uspořádaných struktur byla dlouhok nepoznání změnila topografii pobřež- zkoumána a přestože neuvěřitelné shodyních pásem, na nichž vždy s oblibou síd- potvrzují exaktní měření, považuje ofi-lila, a sídlí, většina pokročilých kultur. ciální věda zjištěné podobnosti „kvůliWM MAGAZÍN 106 11
 13. 13. Historie Udržení tohoto velkého tajemství se možná stalo příčinou záhuby civilizací amerických Indiánů rukou dobyvatelů, kteří brzy zjistili, že domorodci měří pozice hvězd určitou formou kříže, jemuž Mayové říkali „hůl moci“. (V Mezopotámii se mohlo jednat o „Enlilovo žezlo“, sym- bol moci sumerských králů. Tento sym- bol byl známý po celém světě, keltský, mayský ani žádný jiný kříž NENÍ původní křesťanský symbol.) Tuto prastarou technologii nám může více přiblížit fotografie keltského kříže (obr. 1) na starém pohřebišti Crichton Churchyard, ležícím nedaleko Roslyn Obr. 2 Chapel poblíž skotských hranic.bychom viděli, co nám předkové zane- mnohem starší než pyramidy. Zřejmě se Kříž tvoří svislý sloup protínaný tyčemi,chali a nestáli na prahu pohromy kvůli zasloužil i o stavbu evropských neolitic- které k němu jsou upevněny v úhlu 90°.válečným konfliktům a destrukci životního kých observatoří, henge, které pyrami- V centru křížení je objekt připomínajícíprostředí. A co víc, pro svá tvrzení doká- dám podle dnešních poznatků předchá- kruh na hřídeli.zal předložit důkaz: vypátral a rekonstru- zely o tisíce let. Rovněž zjistil, že tytooval vědeckou pomůcku, jíž staří neje- dávné znalosti byly zčásti znovu objeveny Z nesčíslných příkladů je známo, že našinom měřili pozici hvězd, ale vyměřili i celý ve středověku, avšak Templáři a další předchůdci nikdy nic nenavrhovali bez-povrch planety, na níž žijeme. „hermetici“ je drželi v tajnosti. cílně a kámen užívali především jako médium sdělující něco, co stálo za toNavigační pomůcka uchovat. Smyslem jejich počínání bylo ztělesnit důležité vědomosti v materiáluZmíněný nástroj dokáže zjistit nejen pozici s dlouhou životností a zachovat je takseverního, jižního i ekliptického pólu, ale potomkům. V rámci koncepce „neházejtejeho pomocí jdou vytvářet přesné mapy perly sviním“ svěřovali symbolická esote-a plavební tabulky, navrhovat pyramidy, rická poselství esteticky zpracovanémukamenné kruhy (henge) a v kombinaci se kameni tak, aby budoucí hledající objevilzmíněnými observatořemi slouží k získá- to, čemu bude schopen porozumět.vání dat, potřebných k zaznamenávání apředpovědím přírodních cyklů. V popisu svých objevů poukazuje Crich- ton na skutečnost, že prastaré křížeKterý starověký idol mají takřka všichni vytesané dávnými keltskými kameníkylidé denně před očima, a přesto ho ztělesňují zvláštní objekt, připomínajícínerozpoznají? Je to kříž. kruh otáčející se na ose mezi zkříženými tyčemi. Je-li to tak, neměli bychom uvažo-Prastar ý symbol kříže adoptovaný Obr. 3 vat proč?křesťanskou církví dnes najdeme navšech kostelech a množství náhrobků,v literatuře, je opěvován v písních a věřícípo celém světě ho nosí zavěšený kolemkrku. Užívají ho učitelé křesťanské víry;klečí před ním, je součástí jejich rou-cha – a přesto ještě stále nerozpoznalik čemu sloužil.Kříž, který zde byl dávno před křesťan-stvím, lidstvo zná už odnepaměti. Jeto nejen klíč k truhlici námořní moud-rosti, ale byl pravděpodobně nezbytnýmnástrojem například při stavbě a pro-jektování pyramid. Crichton rozpoznalzbytky měřícího kříže i v Amenově doměve Velké pyramidě v Gize. Tento úžasnýnástroj umožňoval měření úhlů s přes-ností na tři obloukové minuty.Podle Crichtona však měřící kříž bude Obr. 412 WM MAGAZÍN 106
 14. 14. Tímto artefaktem (rekon- Znovuvzkříšená verze tohoto nástroje je strukce na obr. 5) bylo konstruována tak abychom ji mohli porov- možné měřit všemožné nat s tímto (na vyobrazení 1) nebo libo- úhly. To vše společně volným keltským křížem v kterýkoli části s nepopiratelně dostateč- světa. Kříž jako funkční nástroj má na nými astronomickými zna- kruhu, který se volně otáčí kolem středo- lostmi té doby potvrzuje, že vého náboje škálu, zrcadlově rozdělenou staří uměli určovat přesný na dva půlměsíce po 180 stupních, aby čas, měřit pozice hvězd, mohla být prováděna horizontální měření Slunce, Měsíce a planet pomocí průhledítek v libovolném směru. a využívat těchto měření Odčítání úhlů umožňují perforované prů- při plavbě světovými oce- hledy v příčném rameně. Spodní část ány. Když se Země otáčí otočného disku je zatížená, aby nulová vypadá to, jakoby Slunce značka na stupnici vždy stála kolmo vůči stoupalo nad obzor. Úhel středu Země. Výhody tohoto nástroje jeho výšky nad obzorem jsou ihned rozpoznatelné lze přímo odečíst na škále. na fotografii (obr. 2) pozo- Jelikož se tyto úhly po celý rovatele měřícího úhel rok s postupem ročních Slunce nad menhirem. období mění, může být Muže, který odhalil v kříži podle výsledků pozoro- skrytý dar dělá šťastným, vání hvězd, planet a sou- že smí předat tyto poznatky dále. Říká:Obr. 5 hvězdí přesně určeno „Tento kříž ztělesňuje podstatu moudrosti místo a čas. a vědomostí prastaré civilizace. Měl by seCrichton si povšiml, že dávní kameníci s ním seznámit každý kdo hledá pravduvytesali kolem kruhu na některých z nej- Crichton ve své knize podrobně popisuje a poznatky o našich předchůdcích nastarších křížů hadovitou vlnovku, a také všechny souvislosti. Je jisté, že odhalil Zemi.“ Věří, že bychom v naší nebez-ramena kříže na vnějším okraji jsou širší, bohatý zdroj znalostí. Mnohé z toho, o pečně zmatené době udělali jen dobře,než uvnitř. Proč? čem píše, bylo předtím neznámé a měl kdybychom usilovali o hlubší poznání by to znát každý, kdo se pídí po pravdě o znalostí našich dávných předků a začaliOdpověď na všechny otázky se vyno- naší minulosti. Aby jeho objevy byly brány jich využívat ve vlastní prospěch.řila během experimentů s potenciálními vážně, požádal Crichton Miller o patentmetodami, jichž mohli použít Egypťané na „Astronomickou, geodetickou a navi-k vyměření Velké pyramidy a její orientace gační pomůcku“, který mu byl v listo-podle hvězd. Veškeré stavby vyžadují padu 2000 britským Patentovým úřadempředchozí zaměření a Velká pyramida, udělen. Přístroj postavený podle tohotododnes představující enormní výzvu sta- patentu (na obrázcích 3 a 4) zřetelně Více o objevech Crichtona Millera sevebnímu inženýrství, samozřejmě není nese všechny prvky vtesané do prasta- dozvíte na jeho internetové stráncevýjimkou. Za použití těch nejjednoduš- rého keltského kříže (obr 1). www.crichtonmiller.comších materiálů a matematických tech-nik, připouštěných pro příslušné obdobíegyptology, sestavil pomůcku, kterámohla splnit požadovaný úkol.Přidáním měřítka se stupnicí a olovnicevznikl nástroj podobný kříži. Byl neoby-čejně přesný a vyhovoval nejen požado-vanému úkolu, ale dokázal i mnohemvíc.Nedlouho poté si Crichton při dalšímvýzkumu prohlížel záznamy o takzva-ných „Dixonových relikviích“, artefak-tech objevených roku 1872 v severníšachtici, vybíhající vzhůru z „královninykomory“ uvnitř Velké pyramidy. Povšimlsi, že v této šachtě zbyly ještě i jiné pozů-statky, zřetelné na fotografiích poříze-ných v roce 1994 pověstným miniaturnímrobotem Upnaut 2 Rudolfa Gantenb-rinka. Ohromujícím výsledkem násled-ného logického uspořádání všech zbytkůbyl neuvěřitelně přesný nástroj – sestá-vající z kříže a olovnice…WM MAGAZÍN 106 13
 15. 15. HistorieSlovanské jazyky Dušan PolanskýNovilarská stélaČtení Novilarské stély dle Antonína venetské nápisy v severovýchodní Itálii a Slovinsku. Tento Borův čin jeHoráka považuji za nejsilnější známý vědeckým mainstreamem iracionálně ignorován, z důvodu podlamování jakargument proti paradigmatu příchodu víry v příchod Slovanů v raném středověku tak i lingvistické rekonstrukceSlovanů do východní Evropy v raném praslovanštiny a praindoevropštiny.středověku, obecněji proti teorii kurgan Grafém č. 19 přepisovaný jako „JA“, respektive „D“ nemá svůj ekvivalent ve(=mohylové) o příchodu indoevropsky venetštině, nicméně je v podstatě shodný se znakem pro „JA“ v cyrilici.mluvícího obyvatelstva do Evropy.Jinak řečeno jde o argument pro teoriipaleolitické kontinuity Indoevropanů POROVNÁNÍ ČTENÍv Evropě. Je třeba připomenout, žepokud má Horákovo čtení Novilarské Horák nabízí rozdělení slov a porozumění celému textu na základěstély racio, pak lingvistická rekonstrukce slovanských jazyků, zatímco Whagmough – Poultney uvádějí rozdělení slovpraslovanštiny a praindoevropštiny bez jakéhokoliv porozumění textu.v současné podobě neplatí. Tyto dvě teze Řádek 1 Whatmough MIMNIS ERUT GAARESTADESnemohou být platné obě zároveň. Řádek 1 Horák MIM NIŠČ ĚRUT ČA AR ĚŠČ TA JA ĚŠČ Řádek 2 Whatmough ROTNEM UVLIN PARTEN USStéla z Novilary, se svými 12 řádky dobře Řádek 2 Horák ROTNĚM UVLIN CAR TĚ NUŠČčitelného textu, je výjimečný historickýdokument. Jde o jeden z nejdelších nápisůnalezených na území předřímské Itálie. Stéla Tabulka 1je oficiálně považována za nerozluštěnou.Vědecký mainstream je na pochybách, zdajde o jazyk indoevropský, či neindoevropský.Stéla, datována do 6. století př.n.l., bylanalezena v 19. století poblíž městečkaNovilara, tj. nedaleko San Marina. Nápisovýjazyk stély je nazýván severní pikénština.Text je psán zprava doleva, kontinuálně bezzřetelného rozdělení jednotlivých slov. Nazadní straně stély se nachází obrázek. Jeodhadováno, že obrázek popisuje bojovouscénu, loveckou scénu, či náboženskýobřad.POROVNÁNÍ TRANSLITERACÍTabulka 1 ukazuje přepis jednotlivýchgrafémů dle Horáka v porovnání s přepisemdle oficiální vědy, konkrétně Whatmougha, aPoultneyho. Pravý sloupec Tabulky 1 ukazujerelevantní Venetské grafémy a jejich přepisdle Mateje Bora.Rozdíly mezi přepisem dle Horáka adle oficiální vědy jsou zejména grafémč. 3, přepisovaný jako „C“, respektive„P“, grafém č. 4 přepisovaný jako „Č“,respektive „G“, grafém č. 11 přepisovanýjako „M“, respektive „Š“. V těchto spornýchpřípadech zjistíme podobnosti Horákovačtení jednotlivých znaků se čtením venetštinydle Mateje Bora – Slovince, který vyluštil14 WM MAGAZÍN 106
 16. 16. Největší rozdíl v přepisu do latinky mezi Horákem a Whatmoughem najdeme na řádku 5, kde Whatmough čte „TENAG“, Horák čte „I ĚŠČÍČ“. V tomto případě se kloním spíše k Whatmoughovi, respektive čtení „TĚ NAČ“, což lze vyložit jako zkráceninu výrazu z řádku 10 „TĚ NAČANJAŠČ“. VÝKLAD JEDNOTLIVÝCH SLOV 1. MI = česky „my“ 2. IM = česky „jim“ 3. NIŠČ = česky „nic“ 4. ĚRUT = česky „věříc“ 5. ČA = česky „co“ 6. AR = česky „pán“, („árijec“, v sanskrtu „ar“ znamená „šlechtic“, člověk vysoké kasty) 7. ĚŠČ = česky „jest“ 8. TA = česky „to“ 9. JA = česky „já“ 10. ĚŠČ = česky „jsem“ 11. ROTNĚM = staroslověnsky „rati“ = česky „válka“. 12. UVLIN = česky „uvadlý“ 13. CAR = česky „čaroděj“. Může být spojitost s českým „čára“. 14. TĚ = česky „tě“. 15. NUŠČ = česky „nouze“. 16. COLĚM = česky „čelem“. Případně české „celkem“. 17. IŠČ = česky „věštec“. 18. AI = česky „i“, slang „aj“, „aji“. 19. RON = česky „ronit slzy“, něco co vychází zevnitř ven, slovinsky „ronek“ = česky „úpatíŘádek 3 Whatmough POLEM ISAIRON TET hory“, něco ve smyslu báze, základu.Řádek 3 Horák COLĚM IŠČ AI RON TĚT 20. TĚT = staroslověnsky „tati“ = česky „zloděj“. V češtině máme sloveso „tát“ ve významuŘádek 4 Whatmough SUT TRAT NEŠI KRUŠ ztrácející se, či měknoucí.Řádek 4 Horák MUT TRATNĚMI KRUVE 21. MUT = česky „mučeni“, alternativně ŠČUT, dle čtení Whatmougha – Poultneyho, byŘádek 5 Whatmough TENAG TRUT IPIEM ROTNEŠ (or -M?) mohlo být česky „setnuti“.Řádek 5 Horák I ĚŠČIČ TRUT IŠČĚM ROTNĚM 22. TRATNĚMI = česky „ztrácíme“. 23. KRUVĚ nebo spíše KRUVI = česky „krev“,Řádek 6 Whatmough LUTUIS THALU ISPERION VUL „krve“.Řádek 6 Horák LUTU IŠČ HALU IŠČ CĚRI ON VUL 24. I = česky „i“. Alternativa, při akceptaci čtení dle Whatmougha – Poultneyho by byla TĚ =Řádek 7 Whatmough TES ROTEM TEU AITEN TAŠUR česky „tě“.Řádek 7 Horák TĚŠČ ROTĚM TĚU AI TĚNTAM UR 25. ĚŠČÍČ = česky „věštíc“. Alternativa, při akceptaci čtení dle Whatmougha –Řádek 8 Whatmough SOTER MERPON KALATNE Poultneyho by byla NAČ = česky „zač“Řádek 8 Horák ŠČOTĚR MĚR CON KALATNĚ či „nač“ jako zkrácená verze „začínají“, „načínají“.Řádek 9 Whatmough NIS VILATOS PATEN ARN 26. TRUT = česky „trápit“. Také česky „trud“.Řádek 9 Horák NIŠČ VILATOŠČ CA TĚN ARN 27. IŠČĚM = česky „věštěním“. 28. ROTNĚM = staroslověnsky „rati“ = českyŘádek 10 Whatmough UIS BALESTENAG ANDS ET „válka“.Řádek 10 Horák UIŠČ BAL ĚŠČ TĚ NAČANJAŠČ ĚT 29. LUTU = Česky „lítou“. 30. IŠČ = česky „věštící“.Řádek 11 Whatmough ŠUT LAKUT TRETEN TELETAU 31. HALU = česky „saňí“. „Hála“ je tradičníŘádek 11 Horák NUT IAK UT TRĚTĚN TĚLĚTAU slovanský – Srbský, Bulharský – výraz pro draka (obvykle ženského rodu), démona,Řádek 12 Whatmough NEM POLEM TIŠU SOTRIS EUS který ovládá bouře. V češtině máme výrazŘádek 12 Horák NĚM COLĚM TIMU ŠČOT RI ŠČĚ UŠČ „hůlava“ pro silný vítr, či bouřlivé počasí.WM MAGAZÍN 106 15
 17. 17. Historie 32. IŠČ = česky „věštec“. 11. jako bys byl obětní zvíře, telátko 33. CĚRI = staroslověnsky „cěli“ = česky „léčí“, 12. němé. Otevřeně ti vezmou vše. Věru chci (radši) pojít. staročesky „cerát“ = česky „medikament“. 34. ON = česky „on“. 35. VUL = česky „vůl“. Toto je zajímavý bod: francouzsky DISKUSE „il est fou“, anglicky „he is fool“, česky „on je vůl“, Novilarská stéla „on vůl“. Všechny 4 případy mají Co se týká základní slovní zásoby, text stély odpovídá stejný význam a jsou foneticky velmi blízko jeden češtině skvěle. Porovnejme slova MI, IM, TI, TĚ, IAK, ON druhému. Zdá se, že jde o velmi starobylé a trvanlivé s českými ekvivalenty MY, JIM, TI, TĚ, JAK, ON. rčení. 36. TĚŠČ = česky „těšící se“. Věty jako MI IM NIŠČ ĚRUT (řádek 1). TĚ NAČANJAŠČ 37. ROTĚM = staroslověnsky „rati“ = česky „válka“. ĚTNUT (řádek 10). COLĚM TI IMU ŠČOT (řádek 12). jsou 38. TĚU = česky „těl“. dobře srozumitelné i z pohledu syntaxe a flexe. 39. AI = česky „ach“, „aj“. 40. TĚNTAM = česky „tentam“. Časté používání přípony „-em“, která je často používaná 41. UR = česky „úroda“. i v dnešní češtině, přípona „-u“ odpovídající české „-ou“ 42. ŠČOTĚR = česky „součet“. – LU-TU HA-LU = česky „LÍ-TOU HÁ-LOU“, přípona „-ut“ 43. MĚR = česky „měr“, odpovídající české „-at“, přípony jako VILA-TOŠČ = česky 44. CON = česky „cloní“. Toto slovo je pro mne největší VIL-NOST. ARNU-IŠČ = česky PANU-JÍCÍ dávají výsledný záhadou ze všech slov stély. Může mít i souvislost dojem, že jde jednoduše o nově nalezený slovanský s českým „cena“, s předpokládaným starším kořenem dialekt. ve tvaru „can“. 45. KALATNĚ = Stejný kořen jako české „kal“. Slovo Drobné korekce Horákova původního amatérského čtení „kalatně“ ve smyslu špinavě, podvodně, je z pohledu mohou vyplynout z odborné diskuze nad ním. Tato diskuze koncovky -tně, často užívané v češtině, dobře bohužel zatím neprobíhá. Důvodem je přílišná heretičnost srozumitelné. tohoto učení, kombinovaná s amatérskou prezentací 46. NIŠČ = česky „ničící“. tématu. Jediným zásadním problémem, který mají 47. VILATOŠČ = česky „vilnost“. lingvisté s tímto čtením, je připustit fakt, že rekonstrukce 48. CA = česky „co“. praslovanštiny a praindoevropštiny je v současné formě 49. TĚN = česky „ten“. neudržitelná. V rámci paradigmatu široké přítomnosti 50. ARNUIŠČ = česky „panující“. slovanských jazyků v Evropě již dávno před raným 51. BAL = (bůh) bál. středověkem, jinými slovy v rámci paradigmatu paleolitické 52. ĚŠČ = česky „je“. kontinuity indoevropanů, mohly dialekty v 1. tisíciletí př.n.l. 53. TĚ = česky „tě“. být již velmi diversifikovány, s přítomností neslovanských, 54. NAČANJAŠČ = česky „začínají“, „načínají“. nesatem či dokonce neindoevropských slov. Novilarská 55. ĚTNUT = česky „jíst“, „pojídat“. stéla není jediným textem svého druhu, tj. textem se silným 56. IAK = česky „jak“. „slovanským“ řešením, v severní Itálii před vzestupem 57. UT = česky „úd“. Říma. „Slovanská“ řešení má kompletně celá venetština a 58. TRĚTĚN = česky „ztracený“ či „utracený“. rétština. Nicméně jde o nejprůkaznější text svého druhu. 59. TELETAU = česky „telátko“. 60. NĚM = česky „němý“. 61. COLĚM = česky „čelem“. SLOVO ZÁVĚREM 62. TI = česky „ti“. 63. IMU = česky „vezmou“, „jímat“. Toto čtení Novilarské stély je v souladu s obrázkem na 64. ŠČOT = česky „součet“. zadní straně stély, což potvrzuje věrohodnost Horákova 65. RI = česky „věru“. porozumění textu. 66. ŠČĚ = česky „chci“. 67. UŠČ = česky „ujít“. VOLNÝ PŘEKLAD DO ČEŠTINY 1. My jim nic nevěříme. Co pán jest, to i já jsem. 2. Jsi bojem uvadlý a čaroděj tě zbídačí. 3. Navenek věštec a zároveň uvnitř zloděj. 4. Zmučeni ztrácíme krve. 5. Začnou tě trápit věštěním, ubíjením, Pozn.: 6. lítou věštící saní. Věštec, ten vůl, léčí Článek je zkrácenou verzí textu, který je ke stažení 7. ubíjením těl a je mu to potěšením. Ach, tatam je v PDF na www.novilarastele.com úroda. 8. Podvodně, špinavě skrývají součty měr. 9. Ničící zloba, to je pa- 10. nující bůh (bál). Začnou tě pojídat,16 WM MAGAZÍN 106
 18. 18. SvětNastal čas povolatenvironmentální a klimaticképroroky konce světak vyúčtování Dr. Tim Ball chány nekorigované. To platí zejména 2015 úplně zmizí – poprvé za milión v případě prognóz. Pak už stačí pojidlo let“. Říkal, že to bude ještě dříve, dodané sdělovacími prostředky, které než za 50 až 70 let předpovídaných celou věc rozpitvají v souvislostech IPCC, jenže ti se také mýlí. s domnělými nepříznivými důsledky. Povídačka o miliónu let je navíc Nastal čas spustit program, v jehož vědecký nesmysl, protože všechny rámci by měli být konfrontováni a tři předcházející meziledové doby vedeni k odpovědnosti a konečnému byly značně teplejší, než současná. Zpráva Greenpeace o globál- ním oteplování z roku 1990 říká, že kysličníku uhličitého v atmosféře přibývá přiroze- nou i nepřirozenou cestou, přičemž veškerou lidskou čin- nost definuje jako „nepřiro- zený zdroj“. K nosným myšlenkám těchto „environmentalistů“ patří tvrzení, že lidé by tu vůbec neměli být, nebo by měli být trpěni jen tehdy, jestliže se budou chovat tak, jak se jim řekne. Zbývající část myšlenky „nepřiro- zenosti“ je využívaná k udržování zastrašených lidí ve zmatku, jeli- Diagram 1: Rozsah mořského ledu v roce 2010 kož pak jsou lépe ovladatelní. H. L. zdroj http://wattsupwiththat.com/reference pages/sea-ice-page/ Mencke to komentoval takto: „Cílem veškerého úsilí praktické politiky je udržovat obyvatelstvo vyúčtování všichni ti hlasatelé konce Také v průběhu středověké teplé ve znepokojení (aby naléhavě světa, kteří z těchto nepravdivých před- periody před 1000 lety, a ostatně i volalo po vůdcích, kteří je pove- povědí měli finanční nebo politický zisk. docela nedávno, v třicátých letech dou do bezpečí) hrozbami neko- minulého století, bylo také tepleji, nečnou sérií imaginárních stra- Zde je namátkou několik jejich straši- než dnes. šáků.“ To jistě platí a zároveň je i delných historek, které se ukázaly jako důkazem politické povahy událostí, lživé. Nikdo je dosud veřejně neodvo- Zdrojem, z nějž čerpal Leahy, je prezentovaných přímo nebo s impli- lal… David Barber, který na výzkum ark- kací jako „nepřirozené“. tického ledu příhodně obdržel Arktický led značné prostředky. Už jeho první V důsledku nedostatku povědomí ve komentáře naznačují, že tato stu- většině společnosti mohou být pre- Samozvaný „mezinárodní environmen- die bude patřit k těm, které postrá- zentované falešné představy vytrho- tální žurnalista“ Stephen Leahy v roce dají objektivitu, ale to je dnes už tak- vány z kontextu, a následně pone- 2008 tvrdil, že „arktický led do roku řka běžné.WM MAGAZÍN 106 17
 19. 19. Svět Tvrzení se opírá o letní úbytky roz- lohy mořského ledu, opticky měřené od doby, kdy se v roce 1980 začalo se satelitními záznamy (já vím, 1978, ale data z prvních dvou let byla nespolehlivá). Satelitní data se shodují s globálním oteplo- váním, které se projevovalo až do roku 2000. Od té doby se teploty nejen vyrovnaly, ale poslední dobou lehce poklesly, takže roční úbytek se změnil. Diagram 1 ukazuje letní stav moř- ského ledu v roce 2010, s opoždě- ným jarním táním a menším úbyt- kem v létě. Linie probíhající těsně u dlouhodobého průměru odporuje tvrzení o teplém polárním létě. úpadku populací lososa sockey ve Hurikány Fraser Watershed, který je dnes na Vyhynutí pokraji vyhynutí.“ Předpovědi většího počtu a sil- nějších hurikánů jsou další propa- Více environmentálních dezinfor- V roce 2010 byl tah tohoto druhu dák. IPCC je i zde se svou prognó- mací, než většina ostatních, rozší- lososa nejmohutnější za téměř 100 let zou úplně mimo. Na diagramu 2 je řil pan David Suzuki. V jedné z nich, – ale o tom už Suzuki mlčí. Asi jej příliš vyhodnocení nahromaděné ener- na přednáškovém turné napříč zaneprázdňuje turné s knížkou propa- gie cyklónů (ACE) které vykazuje Kanadou roku 2007, tvrdil, že na gující jeho vylhané dědictví. Skutečným značný pokles. Zemi každou hodinu zanikají tři dědictvím po něm je zničená ekono- druhy. Toto číslo je ovšem vykon- mika, ztracená pracovní místa v rybář- Takový neúspěch jinde stačí struované z teorie E. O Wilsona ském a zpracovatelském průmyslu, k tomu, aby se stal důvodem založené na falešných domněn- strádající lidé, děti žijící v úzkosti a osla- k ukončení programu nebo při- kách. Wilson odhadoval, že na Zemi bené komunity. nejmenším lidí zúčastněných kde- každoročně vyhyne na 27 000 koli jinde. Kolik peněz od veřejnosti druhů, což by byly tři za hodinu. Využívání nepravdivých dat o lososech nahrabaly pojišťovny pod záminkou Může to snad někdo ověřit? a jejich domnělém vyhynutí je ostatně falešných hrozeb? Proč asi sponzo- rodinný odkaz, z nějž Suzukiho dcera roval dokumentární filmy a čile pro- Pacifický losos udělala klíčový bod svého projevu u pagoval globální oteplování pojišťo- příležitosti konference v Riu, kterou vací gigant Swiss Re? Aby protlačili Suzuki pak v roce 2009 přišel v roce 1992 zorganizoval mistr dezin- ideu globálního oteplování, obje- s fatální dezinformací: „… byli formace a ekonomické destrukce Mau- vili se dokonce až před Kongre- jsme svědky dekády trvajícího rice Strong. sem s Dr. Paulem Epsteinem, údaj- ným odborníkem z Harvard Medical School. Epstein uvedl: „Intenzivní extrémy počasí provázející ohří- vání atmosféry a oceánů vytvoří podmínky příznivé k tvorbě ‚shluků‘ epidemických onemoc- nění.“ Také tento výklad se opírá o nepřesné zprávy IPCC. Nadešel čas ptát se těchto lidí, co k tomu teď chtějí říct. Snížila snad Swiss Re prémie pro pojištění v pří- padě hurikánu? Odvolal Epstein svá tvrzení? Lední medvědi Suzuki, Al Gore a podivné environ- mentální skupiny zneužívaly emocíDiagram 2: Hladiny ACE od 1970 do 2010 a obav o osud ledních medvědů.zdroj http://www.coaps.fsu.edu/~maue/tropical/ Sdělovací prostředky zaplavily18 WM MAGAZÍN 106
 20. 20. nepravdivé příběhy o tonoucích medvědech, Znamením rostoucího kteří jsou podvyživení a zoufalství těchto lidí je hrozí jim vyhynutí. Sku- současný přesun k mno- tečností však je, že led hem větším cílům. Hyste- netaje a ledních med- rie okolo změny klimatu vědů přibývá, ale těmto ochabuje. Jejich novým lidem ještě nikdy nešlo o cílem se stává voda. nějaká fakta. Aby potla- čili pravdu, zakázali svě- Samozvaným „environ- tovému odborníkovi na mentalistům“ a těm, kteří lední medvědy Mitchellu zneužívají ochranu život- Taylorovi, který žil a bádal ního prostředí jako pro- v Arktidě více než 30 let, středek politické kon- přístup na schůzi sku- troly, nezřídka jde o piny specialistů na lední stejné lidi, se naštěstí medvědy v Kodani, svo- Obr. 1: Koloběh vody v přírodě—všeobecný tok vody dosud nepodařilo úplně lané pod hlavičkou Mezi- v pozemském systému. zničit hnutí za životní pro- národní unie pro ochranu středí. Docházejí jim přírody / Komise pro přežití druhů, však exotičtí strašáci, jako třeba protože zpochybňoval pavědu za Skutečnost, že lední medvěd není blednutí korálů, okyselování oceánů globálním oteplováním. v ohrožení, potvrzuje nedávná zpráva a jako neopodstatněná se ukázala i v lokálním tisku oblasti Churchill, čili spousta dalších tvrzení. Vůdci Inuitů (Eskymáků) zápasí právě odtud, odkud předtím byli hlášení s pokusy úřadů USA prohlásit „ubozí hladovějící medvědi“: Znamením jejich beznaděje je pře- lední medvědy za ohrožený druh, „Jestliže letní sezóna je předzvěstí sun k větším cílům, ale to už je pro- což jde ruku v ruce s obchod- toho, co budeme mít ve spižírně, blém, protože lidé jsou v těchto ními zákazy. Prezidentka kanad- bude tu letos v říjnu a listopadu otázkách informovanější a každý ských Inuitů Mary Simon řekla: úžasné množství ledních medvědů. pokus o zkreslení takové problema- „Nechápu, a dodnes ani většina Medvědy lze často spatřit v létě, ale tiky okamžitě vyvolá pochybnosti. z nás nechápe, proč se USA tak obyčejně ne v počtech, které jsme aktivně zaměřily na úsilí zavést mohli pozorovat letos.“ Nejposlednějším cílem se stává na úkor Inuitů vysoce omezu- voda. Objevuje se stále více jící ochranu ledních medvědů, Odpovědnost výmyslů o tom, že nám dochází. vzdor skutečnosti, že tento druh Většinou jsou spojeny s nepravdi- je jedním z nejlépe zvládaných Vůdci environmentálních skupin a vým tvrzením IPCC, že v souvislosti druhů na světě a v žádném pří- všichni ti, kteří vyvolávali plané alarmy s globálním oteplováním přijdou padě není ohrožen vyhynutím.“ pokřikem „Pomoc, vlk!“, vyžadovali období sucha. Je to ovšem nanej- „Jde o přímý útok na práva, kul- zodpovědnost od ostatních. Nastal čas výš nelogické, protože vyšší tep- turu, loveckou praxi, ochranu a požadovat od nich totéž a vykázat je do loty současně znamenají zvý- dohody, a hlavně lokální ekono- patřičných mezí. Pokud možno daleko šené odpařování a větší vlhkost miku původních obyvatel Ark- za polární kruh, bez kontaktu se svě- vzduchu podporující tvorbu tidy.“ tem, aby už nemohli šířit své destruk- srážek, ale tyto argumenty je neza- tivní lži. staví. To, co podle nich způsobuje kolapsy životního prostředí, je stan- dardní dlouhý řetězec spojující příliš mnoho lidí s příliš mnoha nároky na omezené zdroje. Jejich skutečným cílem je proto úplná politická kont- rola, uzavření průmyslu a nakonec eliminace samotných „nadbyteč- ných“ a neposlušných lidí. Voda není problém Neexistuje nedostatek vody. Stejně jako v případě klimatu a všech ostat- ních záležitostí zneužívaných k zpa- nikaření obyvatelstva, i tady panuje nedostatek informací a znalostí. Od dob, kdy jsem předsedal veřejným slyšením o vodě, vím, jaké zdvihá vášně. Vedly se kvůli ní války aWM MAGAZÍN 106 19
 21. 21. Svět možné jsou i budoucí konflikty kvůli sněží. Energie ve všech svých formách oceánského systému, který by mohl nerovné distribuci, ale nic z toho je vynášena vzhůru a výškovými větry poskytnout varování před suchem, není nezbytné. dopravovaná k zemským pólům. záplavami a řadě jiných živelných pohrom. Trevor Platt, mořský biolog Věda nesprávně předpokládá, že Globální teplotní data jsou hrubě nedo- z Partnership for Observation of Global oceány se v podstatě už 600 mili- statečná, ale s měřením srážek je to Oceans, říká, že takový globální měřící ónů let nemění. Podle této teo- ještě horší. Moderní záznam prakticky systém by mohl přijít až na 15 miliard rie se různé prvky během ochlazo- neexistuje o historických nemluvě. dolarů. „Když je vody přespříliš, při- vání Země usazovaly ve vrstvách, Zvažte tento komentář o situaci jdou záplavy, příliš málo znamená shodně s jejich specifickou hmot- v Africe: „Jedním ze zjevných pro- sucha, ale nemáme pro to posta- ností. Voda je užívána jako základ blémů je nedostatek dat. Africká čující měření.“ Za takových okolností se specifickou váhou jedna. Chyba v tvrzení o stále konstantní hladině vodní páry v atmosféře spočívá v tom, že erupce vulkánů uvolňují do atmosféry velká množství vodní páry, které je nutno připočíst k cel- kovému objemu. Koloběh vody v přírodě Neexistuje shoda v tom, kolik vody vlastně na planetě je. Také způsoby měření jejího množství a distribuce jsou naprosto nedostatečné. Při- bližně 97 procent je mořská voda, sladká voda tvoří jen 3 procenta. Mezi nimi ale dochází k neustálému pohybu. Na obrázku 1 máme všeobecné schéma dispozice vody a pohybu, známého jak vodní koloběh. síť 1152 povětrnostních stanic, není divu, že se předpovědi počítačo- Nemáme k dispozici žádná reálná poskytujících údaje v reálném vých modelů klimatu IPCC pokaždé čísla o distribuci sladké vody, jen čase, jimiž zásobují mezinárodní mýlí. hrubý procentuální odhad jejího klimatické archivy, představuje množství v ledovcích, jezerech a pouhou osminu minimální hustoty Voda je pro panikáře a ty, kteří usilují spodní vodě. Máme jen nepřimě- doporučené Světovou meteorolo- o celosvětovou vládu, velice atraktivní, řená čísla o průtoku ve většině gickou organizací (WMO). Existu- protože je tak základní pro život. Je to řek, o objemech a tocích podzem- jící stanice nadto často nepodávají jediný zdroj, který v zásadě zůstává ních vod víme dokonce ještě méně. hlášení.“ veřejným majetkem, což znamená, že Hlavními složkami systému řídícího pro vlády bude snazší ho ovládnout. To přenos tepla z přebytků z tropů do Citace je z článku o pokusech před- je také důvod, proč se kolem věci tolik deficitu v polárních oblastech jsou povídat kritický monzun v sáhelové angažuje Světová banka, zapojená do vypařování, přeprava a kondenzace. oblasti Afriky. Klimatologové nemo- velkých vodních projektů. hou říci, co letos zdrželo monzun nebo Sluneční energie dopadá na povrch zda toto zpoždění je součástí většího Dr. Tim Ball je renomovaný environ- v tropech a většina energie je pohl- trendu. Navíc tak docela nerozumí mentální poradce a dřívější profesor cena, ale zbylá část je využita k zvý- mechanizmům, které srážky nad sáhe- klimatologie na University of Winni- šení míry vypařování. Teplo se lem vyžadují. Ale nejvíce frustrující pro peg. Dr. Ball se opírá o rozsáhlou prů- ovšem neztrácí, ale ukládá ve formě ně možná je, že jejich prognostické pravu v klimatologii a dalších oblastech energie skryté v molekule vodní nástroje – počítačové simulace budou- ve funkci poradce pro International páry. Většina se dostane do ohrom- cího klimatu – nikdy nesouhlasí s tím, Climate Science Coalition, Friends ných oblaků nazývaných kumulo- co nám pak probíhá před očima. of Science a Frontier Centre for Pub- nimby či bouřková mračna. To jsou lic Policy. Je dosažitelný na adrese let- velice impozantní systémy, ale sou- Bylo nám řečeno, že věda v tom má ters@canadafreepress.com řadnicové systémy počítačových jasno, protože chtějí, aby tomu veřej- modelů jsou natolik hrubé, že je zde nost věřila. Současná poptávka po dal- nelze zahrnout. Vodní pára tedy pře- ších údajích ovšem ukazuje, jak málo pravuje tepelnou energii, kterou pak víme o oceánech. Tyto obrovské zdroje v průběhu kondenzace uvolní zpět vlhkosti a energie rozhodují o srážkách do atmosféry. To je důvod, proč nad pevninou. Vědci proto tlačí na vlády Zdroj: http://canadafreepress.com/ stoupají teploty, když prší nebo po celém světě, aby investovaly do index.php/article/2940820 WM MAGAZÍN 106
 22. 22. Podvod zvaný úroky Petr Havlíček vozovat tuto nekalou praxi vůči ne-židům, a proto byli ve středověku tak neoblíbení. Islám toto nekalé vydě- lávání peněz zakazoval podstatně důrazněji: „To co jako lichvu berete, aby přineslo rozmnožení vzaté z majetku jiných, to nepřinese u boha úrok žádný.“ (Korán, súra 30:38). Evropu ale nejvíc ovlivnilo křesťan- ství. Od roku 305 po Kr. až do 19. století patřila kato- lická církev mezi hlavní bojovníky proti „hříchu lichvy“. Půjčování peněz v západním světě poprvé legalizo- val v roce 1545 Jindřich VIII. poté, co se roze- šel s papežem. Dnes už toto pravidlo stále připomínají jen islámští vůdci. Tolik k historii. Peníze protékající ekonomikou jsou ve své Dnešní společnost se podstatě krví a nervovým systémem společ- vyznačuje hlavně tím, nosti. Také se dají přirovnat k centrálnímu že drtivá většina lidí žije informačnímu systému moderní společnosti, na dluh a tento životní a s tímto vědomím by s nimi lidé měli zachá- styl se stal neodmyslitel- zet. nou součástí života jed- notlivců, rodin, firem, Lidstvo je schopno vyrobit dostatek potravin pro ale i politických stran a každého člověka na této planetě, a také práce je dosta- bohužel i států. tek, ale už není schopno zajistit dostatek peněz na zaplacení těchto základních potřebných hodnot. Ptáte se, jak je to možné? Důsledky úroku Pojďme se tedy pokusit poodhalit roušku tajemství, Aby se daly lépe pochopit negativní důsledky moci která se skrývá za fenomén, zvaný peněžní úrok. úroků zabudovaných do peněžního systému, je třeba definovat tři základní rysy. Peněžní systém za uplynulá desetiletí získal obrovskou moc, jež nemá v dosavadních dějinách obdoby a zcela 1. Úrok nepřímo povzbuzuje falešnou soutěživost mezi se vymknul kontrole národních a mezinárodních auto- účastníky bankovního systému. rit. Globální peněžní krize, které se pravidelně opakují, 2. Úrok neustále podněcuje potřebu trvalého růstu, nejsou ve skutečnosti krizemi finančními, jsou to krize dokonce i tehdy, když při něm stagnuje reálná morální. Za všemi dosavadními finančními problémy životní úroveň. lidstva stojí úrok a přeměna pravé materiální hodnoty 3. Úrok koncentruje bohatství zdaňováním velké vět- peněz ve virtuální realitu zvanou kyber – měšec, kde šiny ve prospěch malé menšiny. se jejich hodnota rovná číslu na vašem účtu. Současné národní měny a celá světová ekonomika je založena Povzbuzování falešné soutěživosti, kterou uměle vytváří na dluhu a obavách z nedostatku. Poslední světová dnešní peněžní systém, staví jednotlivé účastníky úvě- krize poukázala na prohlubující se nestabilitu globál- rového systému nekompromisně proti sobě. ního peněžního systému jako celku a jako viníka této krize jasně označila bankovní sféru. Na tomto příkladu Když banka vytvoří peníze tím, že vám poskytne hypo- je možné pochopit, že ti, kdo drží v rukou otěže eko- teční půjčku ve výši 100 000 Kč, vytvoří jen jistinu nomické moci, mohou vyvolat jakoukoli ekonomickou v momentě, kdy tuto částku připíše na váš účet. Při- nestabilitu, aniž by se pak museli zodpovídat jakékoli tom však očekává, že jí zhruba do dvaceti let vrátíte vládě. Ve skutečnosti to je přesně naopak. Globální 200 000 Kč. Když to neuděláte, připraví vás o váš investiční bankovní struktury jsou schopné vlády ovlá- dům, a tím si pokryje případnou ztrátu. Banka nevy- dat a řídit jejich rozhodování ve svůj prospěch a pro tváří úrok; posílá vás do soutěže, abyste bojovali proti vytyčené vlastní cíle. všem ve snaze získat dalších 100 000,- Kč. Protože se všechny banky chovají stejně, někdo z tohoto vychyt- V dávné minulosti byl úrok označen za lichvu. Odsuzo- ralého bezohledného systému zákonitě musí vypad- vala ho a zakazovala všechna náboženství. Židé nesměli nout a zkrachuje. Ten, kdo nezkrachuje, ve skutečnosti půjčovat na úrok židům, což jim ovšem nebránilo pro- použije vydělané peníze, tedy získaných 100 000,-Kč,WM MAGAZÍN 106 21

×