Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การประกอบท่าชุด Fitness

 • Login to see the comments

การประกอบท่าชุด Fitness

 1. 1. การประกอบท่าชุด Fitness <ul><li>เพลง </li></ul><ul><li>ท่ายิมนาสติก </li></ul><ul><li>ท่าเต้น </li></ul><ul><li>ชุดแสดง เสื้อผ้า หน้าผม </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ ประกอบการแสดง </li></ul>
 2. 2. เพลง ดนตรี <ul><li>การเลือกเพลง ใช้ดูที่บุคลิกนักกีฬาเป็นหลัก </li></ul><ul><li>เวลา 1.10-1.30 วินาที </li></ul><ul><li>ความหมายของเพลง ต้องไม่หยาบคาย ไม่ลามก ไม่เสียดสี หรือ ดูถูกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ </li></ul>
 3. 3. ท่ายิมนาสติก <ul><li>ใช้ท่าที่นักกีฬาฝึกจนเกิดความชำนาญ สามารถเล่นได้ทุกสภาพพื้น </li></ul><ul><li>ไม่แสดงท่าน่ากลัว ไม่สร้างความอึดอัด กดดัน ผู้ตัดสิน </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง ท่าที่เหมาะสมนำมาประกอบการแสดง </li></ul><ul><ul><ul><li>ม้วนหน้า หรือ ม้วนหลัง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ล้อเกวียน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กระโดดแยกขา หรือ กระโดดหมุนตัว </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เตะขาสูง ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ดันพื้น มือเดียว หรือ สองมือ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แยกขาติดพื้น ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นั่งยกตัว L ติดนิ่ง 2-3 วินาที </li></ul></ul></ul>
 4. 4. ม้วนหน้า ม้วนหลัง
 5. 5. ล้อเกวียน หกสูงสะพานโค้ง สปริงมือ
 6. 6. นั่งยกตัว แอล
 7. 7. กระโดดแยกขา กระโดดพับตัว กระโดดหมุนตัว
 8. 8. เตะขาสูง ด้านหน้า ข้าง หลัง
 9. 9. ดันพื้น
 10. 10. แยกขา
 11. 11. ท่าเต้น <ul><li>ควรเหมาะสมกับเนื้อเพลง และจังหวะดนตรี </li></ul><ul><li>เซ็กซี่ น่ารัก ไม่ลามกหรือดูหยาบคาย </li></ul><ul><li>หรือก้าวร้าวไม่มีเหตุผล </li></ul><ul><li>แสดงออกให้เหมาะสม เป็นธรรมชาติ </li></ul>
 12. 12. ชุดแสดง เสื้อผ้า หน้า ผม รองเท้า <ul><li>เหมาะสมกับ ดนตรี และเนื้อเพลง </li></ul><ul><li>เซ็กซี่ แต่ไม่ลามก </li></ul><ul><li>รองเท้า ใส่หรือ ไม่ ก็ได้ตามความพอใจของนักกีฬา </li></ul><ul><li>แสดงออกด้วยความสร้างสรรค์ </li></ul>
 13. 20. อุปกรณ์ประกอบการแสดง <ul><li>ไม่อนุญาต ธงชาติ อุปกรณ์ทรงกลม </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ ที่แหลม มีคม </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากเกินไป </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ที่มีแนวโน้มว่านักกีฬาอาจไม่สามารถควบคุมได้ พิจารณาอนุญาตโดยกรรมการฝ่ายเทคนิค </li></ul>
 14. 21. ชุดแข่งขัน Mr.Fitness รอบโชว์กล้ามเนื้อ <ul><li>กางเกงขาสั้น ปิดสะโพก ไม่น้อยกว่าครึ่งสะโพก ของนักกีฬา </li></ul><ul><li>สีดำ ไม่มีลาย ไม่มัน ไม่เลื่อม ไม่ปัก หรือเขียนใดๆ บนเนื้อผ้า </li></ul><ul><li>กำจัดขน ร่างกาย บริเวณที่เปิดเผย ที่กรรมการสามารถมองเห็นได้ </li></ul><ul><li>ลงสี Dream Tan ตามความเหมาะสม </li></ul>
 15. 22. ชุดแข่งขัน Miss Fitness รอบโชว์กล้ามเนื้อ <ul><li>ชุดบิกินี่ สามารถตกแต่ง ติดเพชร ปักเลื่อม ปักมุก ได้ </li></ul><ul><li>กำจัดขน ร่างกาย บริเวณที่เปิดเผย ที่กรรมการสามารถมองเห็นได้ </li></ul><ul><li>ลงสี Dream Tan ตามความเหมาะสม </li></ul><ul><li>รองเท้า ส้นสูงได้เต็มที่ </li></ul>
 16. 23. การยืน รอบโชว์กล้ามเนื้อ Mr.Fitness <ul><li>ด้านหน้า ยืนลำตัวตรงขาชิด แขนแนบข้างลำตัว </li></ul><ul><li>เท้าชิด เข่าเหยียดตรง </li></ul>
 17. 24. การยืน รอบโชว์กล้ามเนื้อ Mr.Fitness <ul><li>ด้านข้าง ( ซ้ายและขวา ) </li></ul>
 18. 25. การยืน รอบโชว์กล้ามเนื้อ Mr.Fitness <ul><li>ด้านหลัง ยืนลำตัวตรงขาชิด แขนแนบข้างลำตัว </li></ul>
 19. 26. การยืน รอบโชว์กล้ามเนื้อ Miss Fitness <ul><li>ด้านหน้า ยืนลำตัวตรงขาชิด แขนแนบข้างลำตัว </li></ul>
 20. 27. การยืน รอบโชว์กล้ามเนื้อ Miss Fitness <ul><li>ด้านข้าง ( ซ้ายและขวา ) บิดไหล่ งอข้อศอกเล็กน้อย </li></ul>
 21. 28. การยืน รอบโชว์กล้ามเนื้อ Miss Fitness <ul><li>ด้านหลัง ยืนลำตัวตรงขาชิด แขนแนบข้างลำตัว </li></ul><ul><li>หากปล่อยผม ให้หันหลังให้ปาดผมเพื่อโชว์แผ่นหลังให้กรรมการพิจารณา </li></ul>

×