Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autoškola jako brno

1,748 views

Published on

Firemní letáček autoškoly VaV, autoškoly pro Brno.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Autoškola jako brno

  1. 1. Autoškola jako Brno, autoškola VaV Evy Vosinkové Školení profesní způsobilosti řidičů skupin C, C+E, D Školení řidičů skupiny B: 200Kč + 20% DPH Podzimní sleva: studenti a pracující jen 7.050 KčNaše kurzy zahajujeme dvakrát do měsíce, vždy v 16 hodin. Na zahájení se celáskupina domluví na dni, ve kterém bude probíhat teoretická výukaTeoretická výuka bývá zpravidla 1x týdně, v odpoledních hodinách - v době od 16:30do 19:30 hodin. Při individuálních kurzech a rychlokurzech je po domluvě možná ivýuka dopolední. Po absolvování nezbytné abecedy budoucího řidiče se začínajítrénovat jízdy. Osnovou je daných 28 vyučovacích hodin jízd, probíhajících v době od6:30 do 20:30 hodin - dle toho, jak se student domluví. Jízdy se domlouvajíindividuálně na hodinách teoretické přípravy na učebně. Teoretická výuka je ucelenou formou přednášena ústně a doplněna audiovizuální technikou. Součástí teorie je i kurz zdravovědy a kurz údržby vozidla. Literaturu ke studiu je možné zakoupit u nás, v autoškole. Dále nabízíme výcvik skupiny C, E (C). Bližší informace se dovíte telefonicky na čísle 541215033 nebo 603 385324 nebo přímo v autoškole.Dovolujeme si Vám jako zástupci akreditovaného školícího centra nabídnout výuku avýcvik pro získání skupiny C a C+E a také organizování vstupního školení v rámcikvalifikačních kursů. Dále pro školení řidičů z povolání nabízíme Pravidelné školenídržitelů řidičských oprávnění skupin C, C + E, D. Školení se pořádají celý rok v 7hodinových celcích.Držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče musí být každý řidič, kterýřídí motorové vozidlo v rámci pracovně právního vztahu o celkové hmotnosti vyššínež 3500 Kg (Kategorie N2, N3) nebo obsaditelnosti motorového vozidla vyšší než 1 +8 osob. (Kategorie M2, M3)

×