Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Про підсумки роботи галузі охорони здоров’яНовосанжарського району  за 6 місяців 2012 року та пріоритетні завдання  щод...
Діяльність галузі охорони здоров’я на протязі ІІ кв 2012р. буласпрямована на виконання директивних документів МОЗ України ...
Заходи реформування галузі охорони здоровя в державі  визначені рядом директивних документів. Одними з них є:• Закон Укра...
Директивні документи (продовження)Указ Президента України від 27.04.2011р. №504/2011 " Про Національнийплан дій на 2011 ро...
Крім цього:- рішення ради регіонів від 08.12.2011, яке було прийнято по результатах обговорення підсумків роботи обласних...
Крім цього:    - рішення п’ятнадцятої сесії VI скликання Новосанжарської районної ради від 30.05.2012р. «Про створення...
Спрямованих на:-  удосконалення первинної медико-санітарної допомоги;- пріоритетний розвиток охорони здоров’я матері та ...
В районі функціонує 2 заклади, що є юридичними одиницями публічного права: Новосанжарська ЦРЛ зі своїми структурними   ...
Рівень укомплектованості     медичним персоналом по районуЗалишаються не укомплектованими посади завідувачів 8-ми   ...
Декілька слів стосовно основних показників         здоров`я населення:  Смертність населення по району за звітни...
Природний приріст населення             6 міс 2010    6 міс 2011    6 міс 2012           Абсол. ...
Розповсюдженість хвороб серед населення району становить:              6 міс 2010       6 міс 2011  ...
Стаціонарна допомога в районі надавалась на     187 цілодобових ліжках  Показник середнього терміну лікування
План виконання ліжкоднів в стаціонарі
Питома вага виїздів до хронічних хворих    швидкою допомогою
Прийнято пологів в пологовому відділенні        ЦРЛ
Показники дефектів дещо менші ніж в минулому році: хворих в далеко запущених стадіях туберкульозу не виявлено за ІІ кв ні ...
Кількість інсультів з ГХ на 1000 нас:
Смертності від гострої хірургічної патології – за 6 міс 2012 не було, за аналогічний період минулого року – зареєстровано ...
Фінансування галузіНа 2012 рік на охорону здоров’я затверджений бюджет 21688,1тис. грн., на 2067,7 тис.грн. більший від ут...
Фінансування закладів охорони здоров’я    в II кварталі 2012 рокуПри плані 12277,9 тис.грн. профінансовано 11766,4 тис...
Середня заробітна плата медпрацівників квартал          (в грн) зросла на 25 % за рахунок поетапного підвищення ...
На медикаменти профінансовано: (тис.грн)По пільгових рецептах відпущено медикаментів на 43,6 тис.грн.,      що на рів...
На харчування хворих профінансовано 72,4 тис.грн., менше ніж увідповідному періоді 2011 року на 23,8 тис.грн. Але, крім пр...
За 6 місяців 2012 року залучено позабюджетних коштів – 721,8тис.грн. (6,1% до загального фонду), на 78,8 тис.грн. більше в...
Матеріально-технічна база На ліквідацію наслідків пожежі в поліклінічному відділеннінадійшли кошти в сумі 570,0 тис.грн., ...
Матеріально-технічна база Для паталогоанатомічного відділення куплено та змонтовано холодильну камеру – 27,0 тис.грн. (кош...
Основними завданнями галузі на разі         залишаються:1. Подальше реформування галузі, створення центруПМСД, як ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

про підсумки роботи галузы охорони здоровя в Новосанжарському районі за II кв2012

Про підсумки роботи галузі охорони здоров’я Новосанжарського району за 6 місяців 2012 року та пріоритетні завдання щодо покращення медичного забезпечення населення району

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

про підсумки роботи галузы охорони здоровя в Новосанжарському районі за II кв2012

 1. 1. Про підсумки роботи галузі охорони здоров’яНовосанжарського району за 6 місяців 2012 року та пріоритетні завдання щодо покращення медичного забезпечення населення району.
 2. 2. Діяльність галузі охорони здоров’я на протязі ІІ кв 2012р. буласпрямована на виконання директивних документів МОЗ України щодопереходу на нові організаційні форми надання медичної допомогинаселенню, подальшої структурної реорганізації галузі, впровадженнясучасних медичних технологій, пріоритетного розвитку медичної допомогина засадах сімейної медицини, оптимізації мережі ЛПЗ, удосконаленнясистеми контролю за якістю надання медичної допомоги населенню і якістюлікувально-діагностичного процесу та доступності надання медичноїдопомоги, насамперед сільському населенню.
 3. 3. Заходи реформування галузі охорони здоровя в державі визначені рядом директивних документів. Одними з них є:• Закон України № 1841-УІ від 22.01.2010, яким затверджена «Загальнодержавна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року»;• Постанова Кабінету Міністрів України № 208 від 17.02.2010 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоровя», якою затверджені Основні концептуальні напрями реформування охорони здоровя;• Указ Президента України від 07.12.2000 № 1313/2000 «Концепція розвитку охорони здоровя населення України»;• Указ Президента України від 06.12.2005 № 1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоровя України»;Рішення Колегії МОЗ України від 20.04.2010 на тему «Сучасний стан, реформування та подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги. Оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоровя»;Наказ МОЗ України від 30.08.2010 № 735 «Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги»;
 4. 4. Директивні документи (продовження)Указ Президента України від 27.04.2011р. №504/2011 " Про Національнийплан дій на 2011 роки щодо впровадження Програми економічнихреформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможнаекономіка, ефективна держава" .Наказ МОЗ України від 20.05.2011р. №301 «Про внесення змін до перелікузакладів охорони здоровя» {центр ПМСД внесено до переліку закладів охорониздоров я)Наказ МОЗ України від 29.06.2011р.№384 «Про затвердження Примірногостатуту Центру первинної медико-санітарної допомоги» (затвердженоПримірний статут центру первинної медико-санітарної допомоги)Лист МОЗ України від 10.08.2011р. №3.16-2/1841 «Щодо розвитку первинноїмедичної допомоги в Україні»Закон України від 07.07.2011р. №3612 «Про порядок проведенняреформування системи охорони здоровя у Вінницькій,Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»Закон України від 07.07.2011р. №3611 «Про внесення змін до Основзаконодавства України про охорону здоровя щодо удосконаленнянадання медичної допомоги».
 5. 5. Крім цього:- рішення ради регіонів від 08.12.2011, яке було прийнято по результатах обговорення підсумків роботи обласних державних адміністрацій з реалізації на регіональному рівні реформ у пріоритетних сферах життєдіяльності держави першочергових завдань місцевих органів влади на період 2012-2015рр. та практичних питаннях впровадження реформ, ініційованих Президентом України (завершити до кінця 2012 року формування мережі закладів охорони здоровя, що надають первинну медичну допомогу, шляхом, зокрема, затвердження до 01.03.2012 Плану модернізації мережі таких закладів із визначенням кількості необхідних Центрів первинної. медико-санітарної допомоги, а також сприяти прийняттю рішень місцевих рад щодо утворення таких Центрів як окремих юридичних осіб).- рішення розширеної колегії Головного управління охорони здоровя облдержадміністрації, вченої ради вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», державного закладу «Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція» від 03.02.2012 (протокол №1/1 /4с).(пункт 3.1.4 визначити та забезпечити виконання комплексних заходів щодо створення Центрів ПМСД в районах області як самостійних юридичних осіб до 01.10.2012)
 6. 6. Крім цього: - рішення п’ятнадцятої сесії VI скликання Новосанжарської районної ради від 30.05.2012р. «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги»Новосанжарської районної ради Полтавської області» з 1.01.2013р.
 7. 7. Спрямованих на:- удосконалення первинної медико-санітарної допомоги;- пріоритетний розвиток охорони здоров’я матері та дитини;- наближення лікарської допомоги до насеелення, в першу чергу сільських жителів;- профілактику соціально-небезпечних хвороб;- раціональне використання наявних ресурсів галузі;- подальше зміцнення матеріально-технічної бази;- залучення позабюджетних коштів;- подальшу оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я.
 8. 8. В районі функціонує 2 заклади, що є юридичними одиницями публічного права: Новосанжарська ЦРЛ зі своїми структурними підрозділами та Нехворощанська РЛ. 11 сесією 6 скликання від 29.12.2011р. прийнято рішення про створення Центру ПМСД як структурного підрозділу ЦРЛз 1.01.2012р, але як сказано вище рішенням 15 сесії6-го скликання Новосанжарської районної ради від 30.05.2012 – Центр ПМСД функціонуватиме як окрема юридична одиниця. На сьогоднішній день структура Ценру ПМСД включає в себе відділення сімейної медицини районної поліклініки (7 дільниць), 11 амбулаторій ЗПСМ, 28 ФАПів.
 9. 9. Рівень укомплектованості медичним персоналом по районуЗалишаються не укомплектованими посади завідувачів 8-ми амбулаторій ЗПСМ.
 10. 10. Декілька слів стосовно основних показників здоров`я населення: Смертність населення по району за звітний період в порівнянні з аналогічним періодом минулого року дещо зменшилась, а смертність населення в працездатному віці залишається на рівні минулого року.   6 міс 2010 6 міс 2011 6 міс 2012 Пок на Пок на Пок на Абсол. тис. Абсол. тис. Абсол. тис. нас. нас. нас. Смертність 400 11,0 372 10,3 360 10,0 Смертність населення працездатного   6 міс 2010 віку 6 міс 2011 6 міс 2012 Пок на Пок на Пок на тис. тис. тис. Абсол. Абсол. Абсол. прац. прац. прац. нас. нас. нас. Смерт. Нас. прац. 55 3,0 54 2,9 63 3,3 вікуЗа 6 міс 2011р. зареєстровано один випадок малюкової смертності (вроджена патологія), відповідно показник малюкової смертності становить 6,8. Показник народжуваності населення   6 міс 2010 6 міс 2011 6 міс 2012 Пок на Пок на Пок на Абсол . тис . Абсол . тис . Абсол . тис . нас . нас . нас . Народжуваність 159 4,4 169 4,6 145 4,0 Як видно з таблиці показник дещо погіршився в порівнянні з минулим роком.
 11. 11. Природний приріст населення   6 міс 2010 6 міс 2011 6 міс 2012 Абсол. Пок. Абсол. Пок. Абсол. Пок. Природний приріст -241 -6,6 -203 -5,7 -215 -6,0 Як бачимо природний приріст теж дещо погіршився в порівнянні з минулим роком. Функція лікарської посади виконана на 103,17% (за ІІ кв 2011 р. на105,91%). Об’єм надання поліклінічної допомоги залишається на рівніминулого року, число відвідувань на 1 мешканця в ІІ кв. 2012 складає 4,47проти 4,4 в минулому році. Показник надання медичної допомоги населеннювдома становить 33,8 на 100 мешканців району дещо покращився протипоказника за відповідний період минулого року (33,2 на 100 мешканців). Проліковано хворих в денних стаціонарах поліклініки за ІІ кв. 2012року на 112,9% від плану проти 128,7% в минулому році. При лікуванніхворих в стаціонарах на дому - за ІІ кв 2012 року план виконано на121,1%, тоді як в минулому році на 119,6%. Медична допомога надаваласяпереважно людям похилого віку. Низький рівень забезпечення лікарямисільських лікарських дільниць.
 12. 12. Розповсюдженість хвороб серед населення району становить: 6 міс 2010 6 міс 2011 6 міс 2012 Пок.на 10 Пок.на 10 Пок.на Абсол. Абсол. Абсол. тис. тис. 10 тис. К-сть випадків 48698 13428,4 52796 14624,9 48339 13463,0 Розповсюдженість хвороб дещо зменшується, що говорить про покращення роботи первинної медико-санітарної ланки в т.ч. захворюваність з діагнозом вперше 6 міс 2010 6 міс 2011 6 міс 2012 Пок.на Пок.на Пок.на Абсол. Абсол. Абсол. 10 тис. 10 тис. 10 тис. К-сть випадків 2648, 3248, 9603 10717 9852 2743,9 0 і з захворюваністю населення. Аналогічна ситуація 1 Первинний вихід на інвалідність в працездатному віці зменшився в порівнянні з минулим роком   6 міс 2010 6 міс 2011 6 міс 2012 Пок . на 10 Пок . на 10 Пок . на 10 тис . тис . тис . працездатне населення 52/28,7 71/39,2 66/34,6 Поширеність гіпертонічної хвороби, ХІХС, Стенокардії знаходиться в межах планових показників   Плановий 6 міс 2010 6 міс 2011 6 міс 2012 показник Пок.на 10 Пок.на 10 Пок.на 10 тис. тис. тис. Захворюваність на ГХ 3000 3329,6 3248,1 3144,0 ІХС 2000 2219,9 2119,2 2112,2
 13. 13. Стаціонарна допомога в районі надавалась на 187 цілодобових ліжках Показник середнього терміну лікування
 14. 14. План виконання ліжкоднів в стаціонарі
 15. 15. Питома вага виїздів до хронічних хворих швидкою допомогою
 16. 16. Прийнято пологів в пологовому відділенні ЦРЛ
 17. 17. Показники дефектів дещо менші ніж в минулому році: хворих в далеко запущених стадіях туберкульозу не виявлено за ІІ кв ні в 2012 ні в 2011рр.;Захворюваність на інфекційний гепатит на 100 тис. нас.
 18. 18. Кількість інсультів з ГХ на 1000 нас:
 19. 19. Смертності від гострої хірургічної патології – за 6 міс 2012 не було, за аналогічний період минулого року – зареєстровано 1 випадок показник становив 2,6%, кількість операцій дещо збільшилась проти минулого року (абс.число):
 20. 20. Фінансування галузіНа 2012 рік на охорону здоров’я затверджений бюджет 21688,1тис. грн., на 2067,7 тис.грн. більший від уточненого за 2011 рік. Додатково на галузь за 6 місяців спрямовано 886,4 тис.грн., з них: (тис.грн.)Фінансування на одного жителя становить 604 грн.
 21. 21. Фінансування закладів охорони здоров’я в II кварталі 2012 рокуПри плані 12277,9 тис.грн. профінансовано 11766,4 тис.грн. (95,8 %)
 22. 22. Середня заробітна плата медпрацівників квартал (в грн) зросла на 25 % за рахунок поетапного підвищення мінімальної заробітної плати першого тарифного розряду для працівників бюджетної сфери. Видатки на заробітну плату профінансовані у повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі відсутня.
 23. 23. На медикаменти профінансовано: (тис.грн)По пільгових рецептах відпущено медикаментів на 43,6 тис.грн., що на рівні минулорічного показника.
 24. 24. На харчування хворих профінансовано 72,4 тис.грн., менше ніж увідповідному періоді 2011 року на 23,8 тис.грн. Але, крім продуктів, закуплених за бюджетні кошти, отримано у вигляді благодійної допомоги продукти харчування на 13,9 тис.грн. Вартість харчування одного ліжко дня: (грн) Хворі, що лікуються в туберкульозному відділенні, а також інваліди ВВв отримують поліпшене харчування
 25. 25. За 6 місяців 2012 року залучено позабюджетних коштів – 721,8тис.грн. (6,1% до загального фонду), на 78,8 тис.грн. більше від минулорічного показника, з них:
 26. 26. Матеріально-технічна база На ліквідацію наслідків пожежі в поліклінічному відділеннінадійшли кошти в сумі 570,0 тис.грн., з них: 100,0 тис.грн.- від Полтавської ГНК , 150 тис. грн. – з резервного фонду, 70,0 тис.грн.- з цільвого фонду соціального розвитку рай бюджету, 250,0 тис грн.- виділені рішенням Полтавської обласної ради. Всі кошти освоєні. Проведено поточні ремонти: кабінету ендоскопії (заміна дверних та віконних блоків)- 6,1 тис.грн.; відділення реанімації – 28,9 тис.грн.; системи опалення Шедіївського ФАПу – 5,4 тис.грн.; На виконання заходів Програми соціального розвиткусільських населених пунктів проводений капітальний ремонт системи опалення та каналізації патологоанатомічного відділення вартістю 30,0 тис.грн.- за кошти цільового фонду районного бюджету; та капітальний ремонт Судівського ФАПу за кошти ПАФ «Агротехнологія».
 27. 27. Матеріально-технічна база Для паталогоанатомічного відділення куплено та змонтовано холодильну камеру – 27,0 тис.грн. (кошти спеціального фонду бюджету рай лікарні). Виділені кошти ( субвенція з державного бюджету) на придбання цифрового флюорографа – 548,0 тис.грн. Крім того в першому півріччі:• в ЦРЛ продовжено ліцензію на роботу з наркотичними,психотропними речовинами та прекурсорами на 5 років до2017р.;• підготовлені та подані документи в Ліцензійну комісіюМОЗ на поновлення ліцензії на медичну практику;• на виконання постанови КМУ №340 від 25.04.2012р. зізмінами №537 від 28.05.2012р. проводиться робота постворенню реєстру хворих на гіпертонічну хворобу вНовосанжарському районі.
 28. 28. Основними завданнями галузі на разі залишаються:1. Подальше реформування галузі, створення центруПМСД, як окремої юридичної особи з 1.01.2013 року.2. Кадрове забезпечення сільських закладів охорониздоров’я кваліфікованими спеціалістами.3. Раціональне використання трудових та фінансовихресурсів4. Покращення роботи по диспансеризації населення.5. Забезпечення 100% імунізації населення за наявностівакцини.6. Подальше зміцнення матеріально-технічної бази, таподальша співпраця с керівниками агрофірм таприватними підприємцями по залученню благодійнихкоштів для розвитку галузі.

×