Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CATÀLEG DE SERVEIS PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES Oferta de serveis a les estructures locals de suport a la creació d’emprese...
Índex
Certificat de qualitat Institucions col·laboradores Materials didàctics ANNEXES Assistència tècnica per a la consolidació...
Presentació
Presentació del catàleg <ul><li>Atenent a l’actual estructura de la xarxa Inicia del Servei de Creació d’Empreses de la Ge...
Presentació de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, CP’AC <ul><li>La Fundació Privada per...
Serveis de suport
Joc “Com crear una empresa” 400€ Pressupost 4 hores Durada 10 - 20 Participants Joc de rol « Com crear una empresa » Mater...
Taller d’habilitats emprenedores 200€ Pressupost 2 hores Durada 10 - 20 Participants Presentació PowerPoint Test de l’empr...
Taller de generació d’idees 200€ Pressupost 2 hores Durada 10 - 20 Participants Presentació PowerPoint Plantilla de genera...
Assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa 375€ + IVA Pressupost 5 hores/usuari Durada Individual Participants « ...
Curs de creació d’empreses 6.000€ Pressupost 60 hores Durada 10-20 Participants « Guia per a l’elaboració del pla d’empre...
Curs de creació d’empreses on-line 10.200€ Pressupost 3 mesos Durada 20-40 Participants Plataforma de formació on-line Mat...
Microcrèdit social per a l’autoocupació 750€ + IVA € (el capital del microcrèdit és aportat per CP’AC) Pressupost 10 hores...
Assistència tècnica per a la consolidació d’empreses 750€ + IVA Pressupost 10 hores/usuari Durada Individual Participants...
Annexes
Materials didàctics
Institucions col·laboradores
Certificat de qualitat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012

6,297 views

Published on

La Fundació CP’AC presenta el catàleg de serveis per a la creació d’empreses, una oferta de serveis a les estructures locals de suport a la creació d’empreses a Catalunya.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012

 1. 1. CATÀLEG DE SERVEIS PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES Oferta de serveis a les estructures locals de suport a la creació d’empreses Gener de 2012
 2. 2. Índex
 3. 3. Certificat de qualitat Institucions col·laboradores Materials didàctics ANNEXES Assistència tècnica per a la consolidació d’empreses Microcrèdit social per a l’autoocupació Curs de creació d’empreses on-line Curs de creació d’empreses Assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa Taller de generació d’idees Taller d’habilitats emprenedores Joc “Com crear una empresa” SERVEIS DE SUPORT Presentació de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya Presentació del catàleg PRESENTACIÓ
 4. 4. Presentació
 5. 5. Presentació del catàleg <ul><li>Atenent a l’actual estructura de la xarxa Inicia del Servei de Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, CP’AC, en consonància amb la tasca de foment de l’autoocupació realitzada durant els darrers vint-i-cinc anys, us proposa un catàleg de serveis per tal de complementar les programacions de les estructures locals de foment i assessorament a la creació d’empreses. </li></ul><ul><li>Des dels seus inicis CP’AC ha col·laborat amb diferents institucions, entitats i administracions d’àmbit local en el disseny, implementació i acompanyament de serveis de suport a la creació d’empreses, fomentant la realització d’activitats de promoció de l’autoocupació i la prestació de serveis de valor afegit als emprenedors/es a totes les comarques de Catalunya. </li></ul><ul><li>Ara, és voluntat del Patronat de la Fundació mantenir i potenciar aquestes col·laboracions en el marc de la xarxa Inicia, oferint a tots els ens locals una assistència tècnica en el disseny i implementació del seu “Programa local de foment i assessorament a la creació d’empreses”, un suport especialitzat en la formació i mentoratge dels tècnics/ques del programa, i un catàleg de serveis que permeti complementar les diferents actuacions programades amb els recursos propis de l’estructura local. </li></ul><ul><li>Si voleu rebre més informació sobre algun d’aquests serveis, poseu-vos en contacte amb la seu de CP’AC més propera. </li></ul><ul><li>Albert Colomer i Espinet Director </li></ul>
 6. 6. Presentació de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, CP’AC <ul><li>La Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, CP’AC, és una entitat privada sense afany de lucre amb més de 20 anys d’experiència en el disseny i execució de programes de foment de l’autoocupació i de suport als emprenedors. </li></ul><ul><li>Durant els darrers anys CP’AC ha col·laborat intensament amb el Servei de Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya, essent des del primer dia l’entitat amb major volum d’usuaris atesos i major volum d’empreses creades, amb institucions i administracions locals, com ajuntaments, consells comarcals, diputacions, organitzacions patronals, sindicats i entitats socials, en l’execució d’actuacions adreçades a potenciar la creació d’empreses. </li></ul><ul><li>En el camp del finançament, CP’AC va impulsar la creació de BANC, la primera xarxa de business angels de l’estat, i actualment actua com a entitat de microcrèdit social associada a la Fundació Caixa Catalunya gestionant la seva cartera de microfinances. </li></ul><ul><li>Actualment, CP’AC compta amb un equip de 35 consultors/es, experts en la prestació de serveis de valor afegit als emprenedors, amb seus pròpies a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, equipades per al desenvolupament de programes de foment de l’autoocupació, amb un fons de recursos tècnics i materials didàctics orientats a potenciar l’esperit emprenedor i a facilitar la creació d’empreses per part dels ciutadans, i amb un sistema de gestió de la qualitat certificat d’acord amb la Norma ISO 9001. </li></ul><ul><li>Al llarg de la seva història, CP’AC ha prestat serveis d’informació, orientació, assessorament, formació i finançament a 17.401 emprenedors/es, que han possibilitat la creació de 3.290 noves microempreses i de 8.225 nous llocs de treball. La taxa de supervivència d’aquestes noves microempreses és del 78% als cinc anys des de la seva constitució. </li></ul>
 7. 7. Serveis de suport
 8. 8. Joc “Com crear una empresa” 400€ Pressupost 4 hores Durada 10 - 20 Participants Joc de rol « Com crear una empresa » Material <ul><li>Presentació del joc </li></ul><ul><li>Creació d’equips, assumpció de rols i presentació de les oportunitats de negoci </li></ul><ul><li>Cercle de la idea: generació d’una idea empresarial a partir dels rols i les oportunitats presentades </li></ul><ul><li>Cercle del pla d’empresa: elaboració d’un senzill pla d’empresa a partir d’un model preestablert </li></ul><ul><li>Cercle del llançament: simulació del procés de legalització de l’empresa i de l’inici de l’activitat </li></ul>Continguts Joc de rol de simulació que, mitjançant la formació d’equips i amb la conducció d’un dinamitzador, reprodueix, d’una manera didàctica, lúdica i participativa, el procés de creació d’una empresa, des de la generació de la idea fins al seu llançament, passant per l’elaboració del pla d’empresa Metodologia Preferentment joves estudiants de batxillerat, cicles formatius, formació ocupacional o estudis universitaris, tot i que és aplicable amb qualsevol grup de persones amb potencial emprenedor o interessades en la creació d’empreses. Col·lectiu Presentar el procés de creació d’una empresa, des de la generació de la idea fins a l’inici de l’activitat, i animar els participants a crear la seva pròpia empresa, ara o en el futur Objectiu JOC “COM CREAR UNA EMPRESA”
 9. 9. Taller d’habilitats emprenedores 200€ Pressupost 2 hores Durada 10 - 20 Participants Presentació PowerPoint Test de l’emprenedor Material <ul><li>Motivacions per a emprendre i tipologia d’emprenedors </li></ul><ul><li>Perfil de l’emprenedor i habilitats emprenedores </li></ul><ul><li>Anàlisi d’experiències d’emprenedors amb èxit </li></ul><ul><li>Test de l’emprenedor </li></ul>Continguts Exposicions teòriques magistrals per part del dinamitzador, presentació i anàlisi participatiu de casos reals d’emprenedors i avaluació del potencial emprenedor dels participants Metodologia Joves que es trobin en fase de formació, persones que estiguin definint el seu itinerari d’inserció laboral i/o persones que havent-se plantejat la possibilitat de l’autoocupació, tinguin dubtes sobre el seu potencial emprenedor Col·lectiu Potenciar les habilitats emprenedores dels participants i animar-los a crear la seva pròpia empresa, ara o en el futur Objectiu TALLER D’HABILITATS EMPRENEDORES
 10. 10. Taller de generació d’idees 200€ Pressupost 2 hores Durada 10 - 20 Participants Presentació PowerPoint Plantilla de generació d’idees Material <ul><li>Identificació d’oportunitats de negoci </li></ul><ul><li>La innovació en el procés de generació d’idees </li></ul><ul><li>Anàlisi d’idees empresarials amb èxit </li></ul><ul><li>Generació d’una idea empresarial </li></ul>Continguts Exposicions teòriques magistrals per part del dinamitzador/a, presentació i anàlisi participatiu de casos reals d’idees amb èxit i generació d’una idea empresarial Metodologia Joves que es trobin en fase de formació, persones que estiguin definint el seu itinerari d’inserció laboral i/o persones que havent-se plantejat la possibilitat de l’autoocupació, tinguin dubtes sobre la validesa de la seva idea empresarial Col·lectiu Potenciar la capacitat per a generar idees innovadores dels participants i animar-los a crear la seva pròpia empresa, ara o en el futur Objectiu TALLER DE GENERACIÓ D’IDEES
 11. 11. Assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa 375€ + IVA Pressupost 5 hores/usuari Durada Individual Participants « Guia per a l’elaboració del pla d’empresa d’un projecte d’autoocupació » CD « Plæmpresa » Material <ul><li>Presentació del projecte </li></ul><ul><li>Pla d’organització i recursos humans </li></ul><ul><li>Pla de producció i/o prestació del servei </li></ul><ul><li>Estudi de mercat </li></ul><ul><li>Pla de màrqueting </li></ul><ul><li>Pla econòmic i financer </li></ul>Continguts Entrevistes d’assessorament personalitzat per a que els emprenedors/es elaborin el seu pla d’empresa, aportant-los pautes i materials que els ajudin a cercar la informació i a prendre les decisions necessàries per a desenvolupar els diferents apartats, i avaluant el treball realitzat per ells identificant febleses i proposant millores Metodologia Emprenedors/es amb una idea empresarial que vulguin desenvolupar-la i avaluar-ne la viabilitat Col·lectiu Orientar i assessorar els emprenedors/es en l’elaboració del pla d’empresa, ajudant-los a prendre decisions en relació a la planificació d’accions a emprendre, a la determinació de les variables que afectaran al negoci i a l’anàlisi de viabilitat del seu projecte empresarial Objectiu ASSESSORAMENT PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’EMPRESA
 12. 12. Curs de creació d’empreses 6.000€ Pressupost 60 hores Durada 10-20 Participants « Guia per a l’elaboració del pla d’empresa d’un projecte d’autoocupació » CD « Plæmpresa » « Passos i costos per a posar en marxa un projecte d’autoocupació » Biblioteca de l’emprenedor: « L’estudi de mercat », « El pla de màrqueting » i « El pla econòmic i financer » Material <ul><li>Tècniques de venda </li></ul><ul><li>Formes jurídiques empresarials </li></ul><ul><li>Obligacions mercantils, laborals i fiscals </li></ul><ul><li>Fonts de finançament per a emprenedors </li></ul><ul><li>Ajuts i subvencions per a la creació d’empreses </li></ul><ul><li>Presentació dels plans d’empresa dels participants </li></ul><ul><li>Objectius i estructura del pla d’empresa </li></ul><ul><li>Pla d’organització i recursos humans </li></ul><ul><li>Pla de producció i/o prestació del servei </li></ul><ul><li>Estudi de mercat </li></ul><ul><li>Pla de màrqueting </li></ul><ul><li>Pla econòmic i financer </li></ul>Continguts Combinació d’exposicions magistrals amb l’aplicació pràctica dels continguts teòrics en els projectes empresarials dels participants, fomentant l’aprenentatge participatiu i l’intercanvi d’experiències Metodologia Emprenedors/es amb una idea empresarial que vulguin desenvolupar-la i avaluar-ne la viabilitat Col·lectiu Conscienciar els emprenedors/es envers la necessitat d’elaborar un pla d’empresa, aportar-los eines que els ajudin a analitzar la viabilitat del seu projecte i a estructurar el procés creació de la seva empresa, i informar-los de les obligacions legals i dels recursos financers al seu abast Objectiu CURS DE CREACIÓ D’EMPRESES
 13. 13. Curs de creació d’empreses on-line 10.200€ Pressupost 3 mesos Durada 20-40 Participants Plataforma de formació on-line Material <ul><li>Pla d’empresa </li></ul><ul><li>Pla d’organització i recursos humans </li></ul><ul><li>Pla de producció o prestació del servei </li></ul><ul><li>Estudi de mercat </li></ul><ul><li>Pla de màrqueting </li></ul><ul><li>Pla econòmic i financer </li></ul>Continguts Treball en un entorn de formació on-line que combina exposicions dels continguts teòrics, treball de casos pràctics, resolució de consultes per part dels tutors, fòrums de debat i intercanvi d’experiències entre els participants, autoavaluació de l’aprenentatge, enllaços d’interès, etc. aportant elevats nivells de flexibilitat, personalització i participació Metodologia Emprenedors/es amb una idea empresarial que vulguin desenvolupar-la i avaluar-ne la viabilitat i no tinguin disponibilitat per a participar en programes formatius presencials Col·lectiu Facilitar els emprenedors/es la participació en un programa de formació especialitzat en creació d’empreses gràcies a l’aplicació de les noves tecnologies a la formació Objectiu CURS DE CREACIÓ D’EMPRESES ON-LINE
 14. 14. Microcrèdit social per a l’autoocupació 750€ + IVA € (el capital del microcrèdit és aportat per CP’AC) Pressupost 10 hores/usuari Durada Individual Participants N/A Material <ul><li>Avaluació del perfil de l’emprenedor </li></ul><ul><li>Avaluació de la viabilitat del pla d’empresa </li></ul><ul><li>Concreció de les necessitats financeres </li></ul><ul><li>Tramitació del microcrèdit </li></ul><ul><li>Signatura del contracte </li></ul><ul><li>Disposició del microcrèdit </li></ul><ul><li>Seguiment del retorn de les quotes </li></ul>Continguts Concessió de microcrèdits, de fins a 25.000€, a un tipus d’interès fix del 12% i a retornar en un termini màxim de 5 anys, totalment adaptats a les necessitats de cada projecte Metodologia Emprenedors/es que vulguin posar en marxa un petit negoci, que hagin elaborat un pla d’empresa viable i que no tinguin accés al finançament bancari per manca de garanties Col·lectiu Possibilitar la creació d’empreses per part de col·lectius d’emprenedors/es que no tenen accés al finançament bancari tradicional mitjançant l’aportació dels recursos financers necessaris per a iniciar l’activitat Objectiu MICROCRÈDIT SOCIAL PER A L’AUTOOCUPACIÓ
 15. 15. Assistència tècnica per a la consolidació d’empreses 750€ + IVA Pressupost 10 hores/usuari Durada Individual Participants N/A Material <ul><li>Revisió dels objectius del negoci i dels aspectes crítics del pla d’empresa </li></ul><ul><li>Avaluació de les habilitats emprenedores dels promotors </li></ul><ul><li>Avaluació del model organitzatiu de l’empresa </li></ul><ul><li>Avaluació de la política comercial </li></ul><ul><li>Avaluació dels estats financers </li></ul><ul><li>Disseny i monitorització d’un quadre de comandament </li></ul>Continguts Combinació de tècniques de consultoria per a la identificació, anàlisi i resolució de problemàtiques vinculades a la gestió del negoci, amb dinàmiques de coaching orientades a potenciar les habilitats i capacitats dels nous empresaris en el desenvolupament de la seva activitat. Metodologia Petits empresaris/es que hagin creat la seva empresa i hagin iniciat l’activitat durant els darrers mesos Col·lectiu Acompanyar els nous empresaris/es durant els caòtics primers mesos d’activitat, analitzant objectivament el seu funcionament, orientant i recolzant la presa de decisions, i aportant-los eines que els permetin consolidar les seves empreses, estabilitzant-les o preparant-les per a una nova fase de creixement Objectiu ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES
 16. 16. Annexes
 17. 17. Materials didàctics
 18. 18. Institucions col·laboradores
 19. 19. Certificat de qualitat

×