Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vienuoles [1]

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vienuoles [1]

 1. 1. Vieną vadino Seserim Kitą Seserim Logika Matematika (SL) (SM) SM SL Gyveno kartą dvi vienuolės...
 2. 2. Jau temsta, o jos vis dar toli nuo vienuolyno.Ar pastebėjai, kad kažkoks vyrukasstebi mus jau 38 su puse minučių? Vienintelis logiškas sprendimas -Kažin ko jis nori. jis nori mus išprievartauti. SM SL
 3. 3. Oj, ne! Tokiu greičiu jis Vienintėlis logiškaspasivys mus per 15 minučių! sprendimas – tai eiti gričiau.Ką mums daryti? SM SL
 4. 4. Aišku, kad ne. Jis irgi elgesi logiškai – pradėjo eiti greičiau.Bet tai nepadeda... SM SL
 5. 5. Vienintėlis logiškas sprendimas mumsTai ką mums daryti? Jis pasivys mus – išsiskirti. Tu eisi šiuo keliu, o ašper minutę. kitu. Jis negalės sekti mūsų abiejų.. SM SL
 6. 6. Vyriškis nusprendė sekti Seserį Logiką... Sesuo Matematika atėjo į vienuolyną ir pradėjo jaudintis dėl Sesers Logikos. SM
 7. 7. Bet štai pasirodė ir Sesuo Logika.Seserie Logika! Ačiu Dievui parėjai! Atsitiko vienintėlis logiškas dalykas.Papasakok, kas atsitiko! Tas vyras negalėjo sekti mūsų abiejų ir pasirinko mane. SM SL
 8. 8. Viskas buvo logiška. Bėgau dar greičiau, bet jis irgi pagreitino.Taip, taip! Bet kas buvo toliau? SM SL
 9. 9. Tai logiška – jis mane sugavo.Ir ? SM SL
 10. 10. Tai logiška – pakeliauVargšelė! Ka gi tu darei? sijoną. SM SL
 11. 11. Vienintėlį logišką dalyką –O Viešpatie! Ka gi jis padarė...? nuleido kelnes. SM SL
 12. 12. Argi tai nelogiška, Seserie? Vienuolė pakeltu sijonu gali bėgti greičiau negu vyrukas nuleistomOj, ne! O toliau? kelnėm. SM SL
 13. 13. O visi kurie manė, kad tuoj bus kažkokia nešvankybėtegu dukart sukalba Sveika Marija!

×