Cine este Ingerul (Trimisul ) Domnului din Vechiul Testament ?

413 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cine este Ingerul (Trimisul ) Domnului din Vechiul Testament ?

 1. 1. Cine este Ingerul (Trimisul ) Domnului din Vechiul Testament ?De Aurel Munteanu – 5 Ianuarie 2013 Cine este Ingerul (Trimisul ) Domnului din Vechiul Testament ? Pentru a elucida acest aspect as dorisa privim la cateva texte din cartile lui Moise. - Ingerul Domnului se arata lui Moise in rug : Exod 3.2. 2. Îngerul* Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. - Acest Trimis al Domnului este numit Dumnezeu: Exod 3.4. 4. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat* din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” - Acest Trimis (Inger ) era Dumnezeul lui Avraam , Isaac si Iacov ( aspect asupra caruia voi reveni pe finalul acestui scurt articol ): Exod 3.6,15. 6. Şi a adăugat: „Eu sunt* Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea** să privească pe Dumnezeu. 15. Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele* Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” - Israel era poporul Lui Exod 3.7. 7. Domnul a zis: „Am* văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor** lui; căci îi† cunosc durerile. - Trimisul are intentia sa se coboare in Egipt sa ii izbaveasca si sa ii duca in Canaan : Exod 3.8. 8. M-am coborât* ca să-l izbăvesc** din mâna egiptenilor şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într- o ţarㆠbună şi întinsă, într-o ţară unde curge†† lapte şi miere, şi anume, în locurile pe care le locuiesc canaaniţii*†, hetiţii, amoriţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii. - Trimisul Domnului porunceste lui Moise sa Ii scoata el poporul din Egipt : Exod 3.10. 10. Acum*, vino, Eu te voi trimite la faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.”
 2. 2. - Trimisul ii promite ca va fi alaturi de el : Exod : 3.12. 12. Dumnezeu a zis: „Eu voi* fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.” - Moise intreaba pe Trimis care ii este Numele : Exod 3.13. 13. Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: „Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi”; şi mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” Ce le voi răspunde?” - Trimisul Ii raspunde : YAHWEH (EU SUNT CEL CE SUNT ) : Exod 3.14. : 14 Dumnezeu i-a zis lui Moise: – EU SUNT CEL CE SUNT! Să le spui israeliţilor că Cel Ce Îşi spune „EUSUNT“ te-a trimis la ei. - Ingerul este pentru vesnicie Dumnezeul lui Avraam , Isaac si Iacov :Exod 3.15. 15. Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele* Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” - Ingerul are intentia sa pedepseaca Egiptul cu urgii : Exod 3.20. 20. Eu Îmi voi întinde* mâna şi voi lovi Egiptul cu tot** felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea†, are să vă lase să plecaţi.” - Trimisul Domnului da autoritate si lui Aaron : Exod 4.15-16. 15. Tu îi vei vorbi* şi vei pune** cuvintele în gura lui; şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui; şi vă voi† învăţa ce veţi avea de făcut. 16. El va vorbi poporului pentru tine, îţi va sluji drept gură, şi tu vei ţine pentru el locul lui* Dumnezeu. - Acelas Trimis al Domnului le era calauza in nor ziua si intr-un stalp de foc noaptea : Exod 13.21. ; Deut.1.29-33. 21. Domnul* mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea. 29. Eu v-am zis: „Nu vă înspăimântaţi şi nu vă fie frică de ei. 30. Domnul Dumnezeul* vostru care merge înaintea voastră, Se va lupta El însuşi pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voştri în Egipt. 31. Apoi în pustiu, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat* cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-aţi făcut până la sosirea voastră în locul acesta.”
 3. 3. 32. Cu toate acestea, voi* n-aţi avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru33. care* mergea înaintea voastră pe drum, ca** să vă caute un loc de poposire: noaptea într-unfoc, ca să vă arate drumul pe care trebuia să mergeţi, şi ziua într-un nor.- Ingerul Domnului mergea inaintea lor pe drum : Exod 14.19.19. Îngerul lui Dumnezeu, care* mergea înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul şi a mersînapoia lor, şi stâlpul de nor care mergea înaintea lor, şi-a schimbat locul şi a stat înapoia lor.- Acest Trimis al Domnului le este calauza pe tot drumul din Egipt pana in tara promisa : Exod 23.20-21. ; 32.34.; 33.1-3. ; Numeri 20.16.20. Iată*, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te ducă în locul pe care l-am pregătit.34. Du-te, dar, şi du poporul unde ţi-am spus. Iată*, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua**răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!”1. Domnul a zis lui Moise: „Du-te şi porneşte de aici cu* poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului;suie-te în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: „Seminţei** tale ovoi da!”2. Voi* trimite înaintea ta un înger şi voi** izgoni pe canaaniţi, amoriţi, hetiţi, fereziţi, heviţi şiiebusiţi.3. Suie-te în* ţara aceasta unde curge lapte şi miere. Dar** Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nute prăpădesc† pe drum, căci eşti un popor†† încăpăţânat.”21. Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti* Lui, pentru că nu văva** ierta păcatele, căci Numele† Meu este în El.16. Am* strigat către Domnul, şi El ne-a auzit glasul. A trimis** un Înger şi ne-a scos din Egipt. Şi iatăcă suntem la Cades, cetate care se află la marginea ţinutului tău.- Ingerul Domnului este alaturi de ei 40 de ani in pustie : Deut.8.2-3.2. Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit* Domnul Dumnezeul tău în timpul acestorpatruzeci de ani în pustiu, ca să te smerească şi să te încerce**, ca să-ţi† cunoască pornirile inimii şisă vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.3. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat* să suferi de foame şi te-a hrănit** cu mană, pe care nici tu n-ocunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte† numai cu pâine, cicu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.
 4. 4. - Tot El este Cel care le da Legea pe Sinai : F.A. 7.38 .38. El* este acela care, în adunarea israeliţilor din pustiu, cu îngerul** care i-a vorbit pe munteleSinai şi cu părinţii noştri, a† primit cuvinte†† vii, ca să ni le dea nouă.- Le-o scrie pe doua table de piatra :Deut.5.22.22. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, dinnori şi din negură deasă, şi le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris* pedouă table de piatră şi mi le-a dat.- El incheie un Legamant conditionat cu poporul evreu :Exod 19.5.5. Acum*, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei** dintre toatepopoarele, căci tot pământul† este al Meu;- Tot El le spune ca ei vor incalca acest Legamant : Deut. 31.20.20. Căci voi duce pe poporul acesta în ţara pe care am jurat părinţilor lui că i-o voi da, ţară undecurge lapte şi miere; el va mânca, se va sătura şi se va îngrăşa*; apoi se va întoarce** la alţidumnezei şi le va sluji, iar pe Mine Mă va nesocoti şi va călca legământul Meu.- Tot El este Cel care pedepseste pe evrei , cat si pe Moise in pustie :Deut.1.34-37.34. Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. S-a mâniat şi a jurat*, zicând:35. „Niciunul* din bărbaţii care fac parte din acest neam rău nu va vedea ţara aceea bună pe caream jurat că o voi da părinţilor voştri,36. afară* de Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea, şi ţara în care a mers, o voi da lui şi copiilor lui,pentru că a** urmat în totul calea Domnului.”37. Domnul S-a mâniat şi pe mine*, din pricina voastră, şi a zis: „Nici tu nu vei intra în ea.- Pentru incalcarea Legii , El le promite blesteme :Deut.27.2626. „Blestemat* să fie cine nu va împlini cuvintele Legii acesteia şi cine nu le va face!” – Şi totpoporul să răspundă: „Amin!”- Pentru implinirea Legii , El le promite binecuvantare : Deut. 28.1-2.1. Dacă* vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pecare ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va** da întâietate asupra tuturor neamurilor de pepământ.2. Iată toate binecuvântările care vor veni* peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta deglasul Domnului Dumnezeului tău:
 5. 5. - Trimisul Domnului este alaturi de popor si pe vremea lui Iosus si a judecatorilor : Jud.2.1-9 . ; 6.11-12. ; 13.3. cat si in exilul babilonian Daniel 3.28.1. Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim* şi a zis: „Eu v-am scos din Egipt şi v-am adus înţara pe care am jurat părinţilor voştri că v-o voi da. Am zis**: „Niciodată nu voi rupe legământulMeu cu voi;2. şi voi* să nu încheiaţi legământ cu locuitorii din ţara aceasta, ci să le surpaţi** altarele.” Dar voi†n-aţi ascultat de glasul Meu. Pentru ce aţi făcut lucrul acesta?3. Am zis atunci: „Nu-i voi izgoni dinaintea voastră; ci vă vor sta în coaste*, şi dumnezeii** lor vă vorfi o† cursă.”4. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul şia plâns.5. Au pus locului aceluia numele Bochima şi au adus jertfe Domnului acolo.aSau: Cei ce plâng6. Iosua* a dat drumul poporului, şi copiii lui Israel au plecat fiecare în moştenirea lui, ca să ia ţara înstăpânire.7. Poporul* a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăitdupă Iosua şi care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel.8. Iosua*, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani.9. L-au îngropat* în ţinutul pe care-l avea de moştenire, la Timnat-Heres**, pe muntele lui Efraim, lamiazănoapte de muntele Gaaş.11. Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familialui Abiezer*. Ghedeon**, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian.12. Îngerul Domnului i S-a arătat* şi i-a zis: „Domnul este** cu tine, viteazule!”3. Îngerul* Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei rămâneînsărcinată şi vei naşte un fiu.28. Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut* în El, au călcatporunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altuidumnezeu decât Dumnezeului lor!
 6. 6. Acest Trimis al lui Yahweh , am vazut din textele de mai sus ca este numit EU SUNT CEL CE SUNT -Exod 3.14. El nu este un inger oarecare sau un trimis al Domnului oarecare. El nu este o creatura (inger ) ci sfantul text Il da ca si Creator . El primeste inchinare de la patriarhi (Avraam , Isaac si Iacov ) si se declara Dumnezeul lor . - Patriarhii Il recunosc de Dumnezeu , calauza si sprijin permanent pe tot parcursul calatoriilor lor pe acest pamant : – Gen.48.15-16 .15. A binecuvântat* pe Iosif şi a zis: „Dumnezeul înaintea** căruia au umblat părinţii mei, Avraam şiIsaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta,16. Îngerul* care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copiii aceştia! Ei să poarte numele** meuşi numele părinţilor mei, Avraam şi Isaac, şi să se înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!” - Datorita acestui verset si a altor cateva afirmatii , cred ca Acelas Trimis al Domnului a scos peAvraam din Ur Haldeea : Gen.15.7. :7. Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul care te-am scos* din Ur**, din Haldeea ca† să-ţi dau în stăpânireţara aceasta.” - Acelas Dumnezeu ii descopera lui Avraam ca samanta lui – poporul evreu vor fi sclavii si ca EL iiva judeca pe egipteni scotandu-si poporul de acolo : Gen.15.13-14. :13. Şi Domnul a zis lui Avram: „Să ştii hotărât că* sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei;acolo va fi robită şi o vor** apăsa greu, timp de patru sute de ani.14. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca* Eu: şi pe urmă va** ieşi de-acolo cu mari bogăţii. - Acelas Trimis al lui YHWH face legamant cu Avraam si ii fagaduieste tara promisa : Gen.15.18. ;17.4-8. :18. În ziua aceea, Domnul a făcut* un legământ cu Avram şi i-a zis: „Seminţei** tale dau ţara aceasta, dela râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat,19. şi anume: ţara cheniţilor, a cheniziţilor, a cadmoniţilor,20. a hetiţilor, a fereziţilor, a refaimiţilor,21. a amoriţilor, a canaaniţilor, a ghirgasiţilor şi a iebusiţilor.”
 7. 7. 4. „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl* multor neamuri.5. Nu te vei mai numi Avram; ci numele* tău va fi Avraama; căci** te fac tatăl multor neamuri.6. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri* întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi**.7. Voi pune* legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fiun legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi** Dumnezeul tău şi al seminţei† tale după tine.8. Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi* da ţara în care locuieşti** acum ca străin, şi anume îţi voi datoată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi† Dumnezeul lor.” - Si ca semn al legamantui ii da taierea imprejur : Gen17.9-14. :9. Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam înneam.10. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce estede parte bărbătească* între voi să fie tăiat împrejur.11. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul* legământului dintre Mine şivoi.12. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur*, neam dupăneam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face partedin neamul tău.13. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât şi cel cumpărat cu bani; şi astfel legământulMeu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic.14. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit* din mijloculneamului său: a călcat legământul Meu.” - Tot acest Trimis al Domnului promite lui Avraam ca va incheia un legamant si cu fiul promisiunii – Isaac : Gen.17.19. ; 26.2-5 .19. Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta, Sara*, îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voiîncheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânţa lui după el.2. Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Nu te coborî în Egipt! Rămâi* în ţara în care îţi voi spune.
 8. 8. 3. Locuieşte ca străin* în ţara aceasta; Eu voi** fi cu tine şi te† voi binecuvânta; căci†† toate ţinuturileacestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale şi voi ţine*† jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam.”4. Îţi voi* înmulţi sămânţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi toateneamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa** ta, ca răsplată,5. pentru că Avraam* a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele,orânduirile Mele şi legile Mele.”( Ingerul se ingrijeste chiar de o sotie pentru Isaac : Gen.24.7 , 40. )7. Domnul Dumnezeul cerului, care* m-a scos din casa tatălui meu şi din patria mea, care mi-a vorbit şimi-a jurat, zicând: „Seminţei** tale voi da ţara aceasta”, va† trimite pe Îngerul Său înaintea ta; şi deacolo vei lua o nevastă fiului meu.40. Şi el mi-a răspuns*: „Domnul, înaintea** căruia umblu, va trimite pe Îngerul Său cu tine şi-ţi va daizbândă în călătorie, şi vei lua fiului meu o nevastă din rudele şi din casa tatălui meu. - Trimisul care era Dumnezeul lui Avraam si Isaac de acum este si al lui Iacov : Gen.28.13-15. ; 31.42. : 13. Şi Domnul* stătea deasupra ei şi zicea: „Eu** sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.” Pământul† pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale. 14. Sămânţa ta va fi ca pulberea* pământului; te vei întinde** la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta. 15. Iată, Eu* sunt cu tine; te voi păzi** pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce† înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi††, până*† nu voi împlini ce-ţi spun.” 42. Dacă n-aş fi avut* cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme** Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu† a văzut suferinţa mea şi osteneala mâinilor mele şi ieri noapte a rostit†† judecata.” - Acelas Inger al lui YHWH ii schimba numele din Iacov in Israel : Ge.32.24-29. ; Osea 12.3-4. : 24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat* cu el până în revărsatul zorilor. 25. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura* coapsei, aşa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. 26. Omul acela* a zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te** voi lasă să pleci până nu mă vei binecuvânta.”
 9. 9. 27. Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el. 28. Apoi a zis: „Numele* tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat** cu Dumnezeu şi cu oameni† şi ai fost biruitor.” 29. Iacov L-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce* Îmi ceri numele?” Şi l-a binecuvântat acolo. 3. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe fratele său de călcâi*; şi, în puterea lui, s-a luptat** cu Dumnezeu. 4. S-a luptat cu îngerul şi a fost biruitor, a plâns şi s-a rugat de el. …… . - Israel este instintat de Dumnezeul lui sa coboare in Egipt la Iosif : Gen. 46.2-4. :2. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie*, noaptea, şi a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!”3. Şi Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul* tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căciacolo te voi face** să ajungi un neam mare.4. Eu însumi* Mă voi coborî cu tine în Egipt şi Eu însumi te voi scoate** iarăşi de acolo; iar Iosif† îţi vaînchide ochii.” - Iacov cere ca Ingerul (Dumnezeul lui Avraam si Isaac ) care la ocrotit sa binecuvanteze peurmasii lui Iosif : Gen.48. 15-16. :15. A binecuvântat* pe Iosif şi a zis: „Dumnezeul înaintea** căruia au umblat părinţii mei, Avraam şiIsaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta,16. Îngerul* care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copiii aceştia! Ei să poarte numele** meuşi numele părinţilor mei, Avraam şi Isaac, şi să se înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!” Acelasi Yahweh (Trimis al Domnului ) am gasit ca este dat ca MANTUITOR si RASCUMPARATOR inIsaia 63.9. :9. În toate necazurile* lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul** care este înaintea feţei Lui i-a mântuit; Elînsuşi i-a răscumpărat, în dragostea† şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit†† şi i-a purtat în zilele dinvechime.
 10. 10. Isaia 46.3-4. :3. „Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de laobârşia voastră, pe* care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră:4. până la bătrâneţea voastră Eu* voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi** sprijini. V-am purtat,şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc.Isaia 45.17. :17. Dar* Israel va fi mântuit de Domnul, cu o mântuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi,în veci.”Iacov L-a numit Rascumparator in Gen.48.46. :46 . Ingerul* care m-a răscumpărat din orice rău să binecuvanteze pe aceşti tineri; şi numele meu să fiechemat peste ei şi numele părinţilor mei, Avraam şi Isaac ….. .Despre SINGURUL care putea da o rascumparare si mantuire vesnica se vorbeste cel mai clar in Isaia53.5,10-12.:5. Dar El era străpuns* pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care nedă pacea a căzut peste El, şi prin rănile** Lui suntem tămăduiţi.10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă* pentrupăcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile**, şi lucrarea† Domnului va propăşi în mâinileLui.11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin* cunoştinţa Lui, Robul** Meu celneprihănit† va punea pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu†† şi va lua*† asupra Luipovara nelegiuirilor lor.12. De* aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi** va împărţi prada cu cei puternici, pentru căS-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul† celor fărădelege, pentru că a purtat păcatelemultora şi S-a†† rugat pentru cei vinovaţi.Despre acest Mantuitor si Rascumparator se stia ca era promis casei lui David : Luc. 1.68-70 :68. „Binecuvântat* este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că** a cercetat şi a răscumpărat pepoporul Său.69. Şi* ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, –70. cum* vestise prin gura sfinţilor Săi proroci care au fost din vechime
 11. 11. In F.A. 10.43. se spune despre El :43. Toţi prorocii mărturisesc despre El* că oricine** crede în El capătă, prin Numele Lui, iertareapăcatelor.”In Luca 2.30-31 . , Isus este numit : Mantuirea Ta :30. Căci au văzut* ochii mei mântuirea Ta,31. pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor,Apostolul Petru insuflat de Duhul Sfant afirma ca in nimeni altul nu exista mantuire :10. s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplinsănătos în* Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe** care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-aînviat din morţi.11. El* este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în caretrebuie să fim mântuiţi.” !

×