SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Albert Einstein, (shqip: Albert Ajnshtajn), (14 Mars 1879 – 18 Prill 1955) ishte
një fizikant i cili llogaritet si një nga shkencëtarët më të rëndësishëm
të shekullit XX. Ai përcaktoi teorinë e relativitetit dhe dha shumë kontribute
në fushat e mekanikës kuantike, mekanikës statistikore dhekozmologjisë. Në
vitin 1921 fitoi çmimin Nobel për fizikë për shpjegimin e efektit foto-
elektrik dhe për shërbimin në fushën e "fizikës teorike".
Ese Dhe Projekte Per Studentet
#MesueseAurela
“Gjëja më e rëndësishme
është të mos reshtim kurrë
së pyeturi, kurioziteti ka
shkakun e tij se
pse ekziston. !”
Ese Dhe Projekte Per Studentet.
Biografia e Albert
Al e t Aj shtaj li di ë Ul të Gje a isë ë vii , ë jë fa ilje he eje. I ai ishte
p o a i jë fa ike ë p odho te pajisje elekt ike, dë sa e ë a pël e te li at dhe uzikë .
Vetë Aj shtaj i ishte fë ijë i llu , i ili illoi të liste vo ë dhe kishte vëshi ësi të ëso te
pë të le ua .Ku ushi pesë vjeç, i ai i dha jë usull, ë
e jëhe ë i gjalli djalit jë i te es të papa ë pë gjilpë ë
ag eike dhe fe o e et at o e ë shkakto i
lëvizje e saj ë të jëji d eji . I ai i shpjegoi se kjo
shkaktohej ga fusha ag eike dhe fo a e ë desës. Aj shtaj i
e kishte të vëshi ë të kupto te ko epte të illa ë atë oshë.Në
ko e tet e ij pë vitet e fë ijë isë, Al e t Aj shtaj kujto te
se uk e kishte e ejf shkollë . Metoda e p e ë ësi o e, ku
ë ësve uk u lejohej të ë i p etje e ë te atë të
djehej si i u - gosu .Po e kali i e viteve, izika i i
a dhshë zhvilloi jë dashu i të adhe pë ate aikë. Ai illoi
të ëso te loga it- et dhe pjesë të tje a të vëshi a të a-
te aikës, dë kohë ë oshata ët e ij e de ëso i a it e-
ikë e thjeshtë. Al- e t Aj shtaj do i ë pas I situi
Politek ik ë Z ih të Zvi ës, ku studioi izikë dhe ate aikë. Pas diplo i it ai pu oi pë
eve i ë zvi e a e si i spekto pate tash pë shpikjet e eja. Gjatë kësaj pe iudhe ai illoi
pu ë pë teo itë e ij të a dhsh e shke o e.Në jë ga pu i et e ij shke o e ai shpjego
se d ita lëviz pë es valëve dhe pjesëzave, jë ga ele e tët e ë dësishë të teo isë së ij
kua ike.Në jë tjetë pu i ai let pë pjesëza të vogla ë pluskoj ë ë lë gje apo ë t upa
të gaztë, e ila ështet teo i ë e pë ë jes ato ike të ate ies.Në vii Aj shtaj i
itoi Ç i i No el ë Fizikë pë z uli i e ligjit të efekit fotoelekt ik. K ligj shke o
shpjego pë se disa etale e etoj ë elekt o e pasi i sipë fa e e t e ie d ita. K z uli
çoi ë zhvilli i e elekt o ikës, pë fshi ë edhe adios dhe televizio it.Al e t Aj shtaj pu oi si
pedagog ë Zvi ë dhe Gje a i. Ai u la gua ga Ev opa ku ë e dhi ë pushtet Adolf
Hitle i. Fizika i u ve dos ë Shtetet e Bashkua a ku vazhdoi pu ë e ij shke o e ë I si-
tui pë Studi e të Ava ua a ë P i eto , Nju Xhe si. Megjithë fa ë e ij, Aj shtaj i ishte
jë je i i thjeshtë, i veshu e o a të vjet a dhe e lokë ë dukeshi të pak ehu . Stude -
tët e ij t egoj ë se ai kishte atësi ë të ilust o te ide shu ë të vëshi a e igu a dhe k a-
hasi e ë i ë i ato shu ë të kuptuesh e.
“Eksperienca më e bukur që ne mund të kalojmë është misteri. Është
emocioni themelor që qëndron në djepin e artit dhe shkencës së vërtetë... “
9 Tetor 2016
Teoria e vërtetuar nga Albert Ajnshtajn
“Teoria e Ajnshtajnit nga viti 1905 është titulluar
"Teoria Speciale e Relativitetit" .
"Relaivitei" është shp ehje ë politek ik dhe shke a tje a e të ilë ë kuptohet pë afë sia.Ku litet
pë Teo i ë e Relaiviteit i efe ohe i d teo ive spe iike ë të jëjtë kohë ë ja ë teo ia spe iale e ela-
iviteit dhe teo ia e pë gjithsh e e elaiviteit. Sido otë u d të ketë aste ë e " elaivitet" të litet
dhe pë Relaivitei e Galileit.
K te u pë do pë he ë të pa ë ga Ma Pla k ë pë të
vë ë ë dukje ë të d teo itë spe iike të pë e du a pë do i atë ë
uhet pa i i i elaiviteit.Ku pë e det e i i Al e t Aj shtaj it, çdo i di-
vidi, pa a ë pa as sh iveli e vetë a si o si dhe shkallë e johu isë
ele e ta e shke o e, e di i i pa ë ë do t'i ie dë e d është
"Teo ia e elaiviteit", shu e shpesh e pe so iikua ga fo ula e ij e
fa sh e E= C .
“Përfytyrimi është më i rëndësishëm se dituria, sepse
dituria ka kufi, ndërsa përfytyrimi rrok të gjithë
botën, duke nxitur përparimin, e duke i dhënë jetë
zhvillimit. “
“Ai i ili asnjëherë nuk ka ga uar,
asnjëherë s’ka provuar diçka të re!
Ese Dhe Projekte Per Studentet
#MesueseAurela

More Related Content

Viewers also liked

Terapia e lojes ekosistemike
Terapia e lojes ekosistemikeTerapia e lojes ekosistemike
Terapia e lojes ekosistemikeAnida Ago
 
Terapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu onlineTerapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu onlineAnida Ago
 
Këshillim psikologjik
Këshillim psikologjikKëshillim psikologjik
Këshillim psikologjikAda Mehmeti
 
Sjelljet e femijeve
Sjelljet e femijeveSjelljet e femijeve
Sjelljet e femijevefatoams
 
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragamiTeme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragamifatoams
 
Detyre kursi byirenakotobelli
Detyre kursi byirenakotobelliDetyre kursi byirenakotobelli
Detyre kursi byirenakotobelliirena kotobelli
 
Psikologjia
PsikologjiaPsikologjia
PsikologjiaArbenng
 
Stresi dhe Trauma
Stresi dhe TraumaStresi dhe Trauma
Stresi dhe TraumaAjla996
 
Instrumentet e metodes se anketimit
Instrumentet e metodes se anketimitInstrumentet e metodes se anketimit
Instrumentet e metodes se anketimitstudent
 
Pasojat ne shendetin_mendor ....1!!!
Pasojat ne shendetin_mendor ....1!!! Pasojat ne shendetin_mendor ....1!!!
Pasojat ne shendetin_mendor ....1!!! #MesueseAurela Elezaj
 
Sherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolleSherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolleAnida Ago
 

Viewers also liked (20)

Terapia e lojes ekosistemike
Terapia e lojes ekosistemikeTerapia e lojes ekosistemike
Terapia e lojes ekosistemike
 
Rubrika : Autorë
Rubrika : AutorëRubrika : Autorë
Rubrika : Autorë
 
Terapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu onlineTerapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu online
 
Llojet e Fobive
Llojet e FobiveLlojet e Fobive
Llojet e Fobive
 
Testim : Teorema e Pitagores
Testim : Teorema e Pitagores Testim : Teorema e Pitagores
Testim : Teorema e Pitagores
 
Këshillim psikologjik
Këshillim psikologjikKëshillim psikologjik
Këshillim psikologjik
 
Fashion
FashionFashion
Fashion
 
Isak njuton
Isak njuton Isak njuton
Isak njuton
 
Projekt
ProjektProjekt
Projekt
 
Sjelljet e femijeve
Sjelljet e femijeveSjelljet e femijeve
Sjelljet e femijeve
 
Analiza e tregut
Analiza e tregutAnaliza e tregut
Analiza e tregut
 
ESE QYTETI ANTIK …Durresi !!
ESE QYTETI ANTIK …Durresi !!ESE QYTETI ANTIK …Durresi !!
ESE QYTETI ANTIK …Durresi !!
 
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragamiTeme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami
 
Detyre kursi byirenakotobelli
Detyre kursi byirenakotobelliDetyre kursi byirenakotobelli
Detyre kursi byirenakotobelli
 
Psikologjia
PsikologjiaPsikologjia
Psikologjia
 
Stresi dhe Trauma
Stresi dhe TraumaStresi dhe Trauma
Stresi dhe Trauma
 
Instrumentet e metodes se anketimit
Instrumentet e metodes se anketimitInstrumentet e metodes se anketimit
Instrumentet e metodes se anketimit
 
Pasojat ne shendetin_mendor ....1!!!
Pasojat ne shendetin_mendor ....1!!! Pasojat ne shendetin_mendor ....1!!!
Pasojat ne shendetin_mendor ....1!!!
 
TERAPI ARTI ....DETYRE KURSI
TERAPI ARTI ....DETYRE KURSI TERAPI ARTI ....DETYRE KURSI
TERAPI ARTI ....DETYRE KURSI
 
Sherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolleSherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolle
 

More from #MesueseAurela Elezaj

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
 
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...#MesueseAurela Elezaj
 
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
 
Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës #MesueseAurela Elezaj
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
 
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.#MesueseAurela Elezaj
 
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTERMANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER#MesueseAurela Elezaj
 
UDHEZIME PER PUNIMIN E DIPPLOMES !!!!
UDHEZIME PER PUNIMIN E DIPPLOMES !!!!UDHEZIME PER PUNIMIN E DIPPLOMES !!!!
UDHEZIME PER PUNIMIN E DIPPLOMES !!!!#MesueseAurela Elezaj
 

More from #MesueseAurela Elezaj (20)

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
 
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
 
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
 
Projekt : Fizike
Projekt : Fizike Projekt : Fizike
Projekt : Fizike
 
Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ
 
" Hamleti"
" Hamleti"" Hamleti"
" Hamleti"
 
Statistike – Projekt matematike
Statistike – Projekt matematike Statistike – Projekt matematike
Statistike – Projekt matematike
 
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
 
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
 
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeçStudim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
 
Shkëmbinjtë sedimentarë
Shkëmbinjtë sedimentarëShkëmbinjtë sedimentarë
Shkëmbinjtë sedimentarë
 
Plan ditor
Plan ditor Plan ditor
Plan ditor
 
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/LiqenetUJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
 
PROJEKT MATEMATIKE
PROJEKT MATEMATIKE PROJEKT MATEMATIKE
PROJEKT MATEMATIKE
 
Derivati dhe zbatimet
Derivati dhe zbatimet Derivati dhe zbatimet
Derivati dhe zbatimet
 
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTERMANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
 
UDHEZIME PER PUNIMIN E DIPPLOMES !!!!
UDHEZIME PER PUNIMIN E DIPPLOMES !!!!UDHEZIME PER PUNIMIN E DIPPLOMES !!!!
UDHEZIME PER PUNIMIN E DIPPLOMES !!!!
 
“NAFTA DHE GAZI NATYROR”
“NAFTA DHE GAZI NATYROR”“NAFTA DHE GAZI NATYROR”
“NAFTA DHE GAZI NATYROR”
 
Stressi ne jeten e perditeshme
Stressi ne jeten e perditeshme Stressi ne jeten e perditeshme
Stressi ne jeten e perditeshme
 

Reviste : Te famshem

 • 1. Albert Einstein, (shqip: Albert Ajnshtajn), (14 Mars 1879 – 18 Prill 1955) ishte një fizikant i cili llogaritet si një nga shkencëtarët më të rëndësishëm të shekullit XX. Ai përcaktoi teorinë e relativitetit dhe dha shumë kontribute në fushat e mekanikës kuantike, mekanikës statistikore dhekozmologjisë. Në vitin 1921 fitoi çmimin Nobel për fizikë për shpjegimin e efektit foto- elektrik dhe për shërbimin në fushën e "fizikës teorike". Ese Dhe Projekte Per Studentet #MesueseAurela “Gjëja më e rëndësishme është të mos reshtim kurrë së pyeturi, kurioziteti ka shkakun e tij se pse ekziston. !”
 • 2. Ese Dhe Projekte Per Studentet. Biografia e Albert Al e t Aj shtaj li di ë Ul të Gje a isë ë vii , ë jë fa ilje he eje. I ai ishte p o a i jë fa ike ë p odho te pajisje elekt ike, dë sa e ë a pël e te li at dhe uzikë . Vetë Aj shtaj i ishte fë ijë i llu , i ili illoi të liste vo ë dhe kishte vëshi ësi të ëso te pë të le ua .Ku ushi pesë vjeç, i ai i dha jë usull, ë e jëhe ë i gjalli djalit jë i te es të papa ë pë gjilpë ë ag eike dhe fe o e et at o e ë shkakto i lëvizje e saj ë të jëji d eji . I ai i shpjegoi se kjo shkaktohej ga fusha ag eike dhe fo a e ë desës. Aj shtaj i e kishte të vëshi ë të kupto te ko epte të illa ë atë oshë.Në ko e tet e ij pë vitet e fë ijë isë, Al e t Aj shtaj kujto te se uk e kishte e ejf shkollë . Metoda e p e ë ësi o e, ku ë ësve uk u lejohej të ë i p etje e ë te atë të djehej si i u - gosu .Po e kali i e viteve, izika i i a dhshë zhvilloi jë dashu i të adhe pë ate aikë. Ai illoi të ëso te loga it- et dhe pjesë të tje a të vëshi a të a- te aikës, dë kohë ë oshata ët e ij e de ëso i a it e- ikë e thjeshtë. Al- e t Aj shtaj do i ë pas I situi Politek ik ë Z ih të Zvi ës, ku studioi izikë dhe ate aikë. Pas diplo i it ai pu oi pë eve i ë zvi e a e si i spekto pate tash pë shpikjet e eja. Gjatë kësaj pe iudhe ai illoi pu ë pë teo itë e ij të a dhsh e shke o e.Në jë ga pu i et e ij shke o e ai shpjego se d ita lëviz pë es valëve dhe pjesëzave, jë ga ele e tët e ë dësishë të teo isë së ij kua ike.Në jë tjetë pu i ai let pë pjesëza të vogla ë pluskoj ë ë lë gje apo ë t upa të gaztë, e ila ështet teo i ë e pë ë jes ato ike të ate ies.Në vii Aj shtaj i itoi Ç i i No el ë Fizikë pë z uli i e ligjit të efekit fotoelekt ik. K ligj shke o shpjego pë se disa etale e etoj ë elekt o e pasi i sipë fa e e t e ie d ita. K z uli çoi ë zhvilli i e elekt o ikës, pë fshi ë edhe adios dhe televizio it.Al e t Aj shtaj pu oi si pedagog ë Zvi ë dhe Gje a i. Ai u la gua ga Ev opa ku ë e dhi ë pushtet Adolf Hitle i. Fizika i u ve dos ë Shtetet e Bashkua a ku vazhdoi pu ë e ij shke o e ë I si- tui pë Studi e të Ava ua a ë P i eto , Nju Xhe si. Megjithë fa ë e ij, Aj shtaj i ishte jë je i i thjeshtë, i veshu e o a të vjet a dhe e lokë ë dukeshi të pak ehu . Stude - tët e ij t egoj ë se ai kishte atësi ë të ilust o te ide shu ë të vëshi a e igu a dhe k a- hasi e ë i ë i ato shu ë të kuptuesh e. “Eksperienca më e bukur që ne mund të kalojmë është misteri. Është emocioni themelor që qëndron në djepin e artit dhe shkencës së vërtetë... “
 • 3. 9 Tetor 2016 Teoria e vërtetuar nga Albert Ajnshtajn “Teoria e Ajnshtajnit nga viti 1905 është titulluar "Teoria Speciale e Relativitetit" . "Relaivitei" është shp ehje ë politek ik dhe shke a tje a e të ilë ë kuptohet pë afë sia.Ku litet pë Teo i ë e Relaiviteit i efe ohe i d teo ive spe iike ë të jëjtë kohë ë ja ë teo ia spe iale e ela- iviteit dhe teo ia e pë gjithsh e e elaiviteit. Sido otë u d të ketë aste ë e " elaivitet" të litet dhe pë Relaivitei e Galileit. K te u pë do pë he ë të pa ë ga Ma Pla k ë pë të vë ë ë dukje ë të d teo itë spe iike të pë e du a pë do i atë ë uhet pa i i i elaiviteit.Ku pë e det e i i Al e t Aj shtaj it, çdo i di- vidi, pa a ë pa as sh iveli e vetë a si o si dhe shkallë e johu isë ele e ta e shke o e, e di i i pa ë ë do t'i ie dë e d është "Teo ia e elaiviteit", shu e shpesh e pe so iikua ga fo ula e ij e fa sh e E= C . “Përfytyrimi është më i rëndësishëm se dituria, sepse dituria ka kufi, ndërsa përfytyrimi rrok të gjithë botën, duke nxitur përparimin, e duke i dhënë jetë zhvillimit. “ “Ai i ili asnjëherë nuk ka ga uar, asnjëherë s’ka provuar diçka të re! Ese Dhe Projekte Per Studentet #MesueseAurela