Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İlçe mem i̇stati̇sti̇k ki̇tabi

1,130 views

Published on

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı Çalışması
mart.2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

İlçe mem i̇stati̇sti̇k ki̇tabi

 1. 1. Sayfa 1 ©Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Mart 2013 2013- MART BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK KİTABI Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. 2. Sayfa 2 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. 3. Sayfa 3 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. 4. Sayfa 4 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 İÇİNDEKİLER S. No KONU ADI SAYFA NO I Sunuş 6 II Giriş 7 III Kurum Kimlik Bilgisi 8 1 A- İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ 2 A-1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürlük Norm ve Mevcut Sayıları, Personel Listesi 9 3 A-2 Norm Kadro Bilgileri 10 4 A-3 Branşlara Göre Öğretmen Sayısı 11 5 A-4 Kadro Durumuna Göre PersonelSayısı 12 6 A-5 Cinsiyete Göre Personel Sayısı 13 7 A-6 Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı 14 8 A-7 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen) 15 9 A-8 Hizmetiçi Eğitim Alan Personel Sayısı 16 10 A-9 İzin Kullanan Personel Sayısı 17 11 A-10 Sendikalı Personel Sayısı 18 12 A-11 Ödül Alan Personel Sayısı 19 13 A-12 Ceza Alan Personel Sayısı 20 14 A-13 Emekliye Ayrılan Personel Sayısı 21 15 A-14 Kariyer Durumlarına Göre Öğretmen Sayısı 22 16 A-15 Kadro/Derece Durumlarına Göre Personel Sayısı 23 17 A-16 Yaş Gruplarına Göre Personel Sayısı 24 18 B- TEMEL EĞİTİM / ORTAÖĞRETİM (GENEL) 19 B-1 Kurum-Öğretmen-Öğrenci Envanteri 25 20 B-2 Okullaşma Oranları 25 21 B-3 Öğretim Şekli, Derslik-Şube-Öğrenci Sayıları (Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise) 26 22 C- TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 23 C-1 Bağımsız Anaokulu Öğrenci Sayıları ve Şube Sayıları 28 24 C-2 Okul Öncesi Öğrenci Sayıları ve Şube Sayıları 29 25 C-3 İlkokul Şube ve Öğrenci Sayıları 30 26 C-4 Ortaokul Şube ve Öğrenci Sayıları 31 27 C-5 Aktif ve Pasif Öğrenci Sayıları (Anaokul-İlkokul-Ortaokul) 32 28 C-6 Sürekli Devamsız Öğrenci Sayıları (İlkokul) 33 29 C-7 E-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenci Bilgileri 34 30 C-8 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıflar Seçmeli Ders Bilgisi (Genel) 35 31 C-9 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıflar Seçmeli Ders Bilgisi (Okul Bazında) 36 32 C-10 Belge Alan Öğrenci Sayısı (İlköğretim) 38 33 C-11 SBS Puanı İle Ortaöğretime Kayıt Yaptırma Hakkı Kazanan Öğrenci Sayısı 39 34 C-12 İlköğretimden Mezun Ancak Ortaöğretime Kayıt Yaptırmamış Öğrenci Sayısı 40 35 D- ORTAÖĞRETİM - MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM - DİN ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİ 36 D-1 Ortaöğretim Kurumları Şube ve Öğrenci Sayıları 41 37 D-2 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayıları 42 38 D-3 Disiplin İşlemi Yapılmış Öğrenci Sayıları 43 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. 5. Sayfa 5 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 39 D-4 Mezun Olan ve Üniversiteyi Kazanan Öğrenci Sayıları 44 40 D-5 Okuldan Ayrılan Öğrenci Sayıları 45 41 D-6 Pansiyonlu Okullar ve Öğrenci Bilgileri 46 42 D-7 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıflar Seçmeli Ders Bilgisi (Genel) 47 43 D-8 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıflar Seçmeli Ders Bilgisi (Okul Bazında) 48 44 D-9 Ortaöğretim Kurumları Alan-Dal Bilgisi 50 45 E- ORTAÖĞRETİM - MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM - DİN ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİ 46 E-1 Özel Okullar Öğrenci Sayısı 52 47 E-2 Özel Dershaneler Öğrenci Sayısı 53 48 E-3 Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Kursiyer Sayıları 54 49 E-4 Özel Yurtlar Öğrenci Sayısı 55 50 F- EĞİTİM ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ (GENEL) 51 F-1 Burslu Öğrenci Bilgileri 56 52 F-2 Devamsız Öğrenci Bilgileri 57 53 F-3 Nakil Gelen-Nakil Giden Öğrenci Bilgileri 59 54 F-4 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Bilgileri 60 55 F-5 Disiplin Cezası Uygulanmış Öğrenci Bilgileri 61 56 F-6 Ders Dışı Egzersiz Çalışmaları 63 57 F-7 Rehberlik Çalışmaları 64 58 F-8 Özel Eğitim Alan Öğrenci Bilgileri 65 59 F-9 Öğrenci Çalışıyor mu? 66 60 F-10 Öğrenci Kiminle Oturuyor? 67 61 F-11 Öğrenci Okula Nasıl Gidiyor? 68 62 G- KÜLTÜR BÖLÜMÜ (GENEL) 63 G-1 Bilgi-Kültür ve Sanatsal Yarışmalar (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen) 69 64 G-2 Kültürel Yarışmalar 70 65 G-3 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler 71 66 G-4 Proje Bilgileri 72 67 G-5 Spor Etkinlik ve Yarışma Bilgileri 73 68 G-6 Toplum Hizmeti Çalışmaları 74 69 H- HAYAT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ 70 H-1 Halk Eğitim Merkezi Faaliyetleri 75 71 H-2 Mesleki Eğitim Merkezi Faaliyetleri 76 72 H-3 Rehberlik Araştırma Merkezi Faaliyetleri 77 73 I- AR-GE BÖLÜMÜ 74 I-1 Projeler (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen) 78 75 İ- DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 76 İ-1 Okul Aile Birliği Gelir-Gider Çizelgesi 79 77 İ-2 Sosyal Yardımlar 80 78 İ-3 Bina Kullanımı 81 79 İ-4 Kurum İletişim Bilgileri 83 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 6. 6. Sayfa 6 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 SUNUŞ Bizim, Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkelerini ve amaçlarını gözeterek; eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler, eğitim gönüllüleri, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak; ilçemiz düzeyinde ilçemizin eğitim sorunlarını çözerek, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarımda ve çevremizde kaliteli eğitimi ortamları oluşturarak; yaşadığımız bu yeni ve farklı yüzyılda, değişen dünyanın ihtiyaç duyduğu beceri, düşünce ve kabiliyetlere sahip muasır medeniyetlerin önüne geçmiş bir nesil yetiştirmek temel gayemizdir. Çağın gereklerine uygun, gelişmiş teknoloji ürünleriyle donanımlı okullarımızda öğrencilerin yetenekleri ve becerileri doğrultusunda, ülkemiz ve kendileri için en faydalı olabilecekleri şekilde eğitim vermeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca ilçemizin var olan eğitim gücünü planladığımız projelerimiz ile İstanbul genelinde özel ve lider bir seviyeye yükseltmek temel amacımız olmuştur. Bu amacımıza ulaşma yolunda çalışmalarımızı sürdürmek gerek bu eğitim öğretim dönemi gerekse önümüzdeki seneler için temel hedefimiz olacaktır. Günümüz dünyasının meydana getirdiği gelişmeler bütün alanlarda olduğu gibi eğitim ve yönetim alanlarında da yeni ihtiyaçlar oluşturmuştur. Kamu kurumları artık faaliyetlerini; orta ve uzun dönemi göz önünde bulundurarak planlamak ve hazırlanan planları belli sürelerde gözden geçirip iyileştirmeler yaparak sürdürmek durumundadır. Bu uygulama ülkemiz ve ilçemiz için yeni bakış açıları ve yeni fırsatlar doğuracaktır. Teknolojinin hızla gelişip dünyanın küreselleştiği, insanların birbirleriyle daha fazla iletişim ve etkileşim içinde olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu yeni ortamda ayakta kalmanın yolu bilgiden geçiyor. Veri toplamak, bilgiye ulaşmak için ilk basamaktır. Ama ihtiyaç duyulan, verilerin bilgiye dönüşmesi ile olur ki, bunu sağlayan bilim de istatistiktir. İstatistik, bütün bilimlerin ihtiyaç duyduğu bir bilimdir. İstatistikî çalışmalara önem veren kurumlar, bilgiye ulaşmada birkaç adım ilerdedirler. Bu bağlamda, bilgi çağı kavramının oluşmasında istatistiğin rolü dikkate değerdir. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bütçelerinin önemli bir bölümünün Ar-Ge çalışmalarının kapsadığını görüyoruz. İstatistik de Ar-Ge çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Öte yandan günümüzde giderek gelişmekte olan proje kültürü, istatistik temelli düşünmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda faaliyetlerimizi daha etkin yürütebilmek, paydaşlarımızın katkılarını da alarak onlara daha iyi hizmet sunabilmek, eğitim ve öğretim kalitesini artırabilmek ve mevcut durumumuzu görebilmek amacıyla Beylikdüzü Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm sorumluluk alanımızdaki bilgilerin toplanmasına, bu bilgilerin işlenip değerlendirilmesine ve sonunda da somut bir şekilde ortaya konmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyacın karşılanması amacıyla da bu çalışma yapılmıştır. İlçemize, kurumlarımıza ve tüm paydaşlarımıza faydalı olması dileğiyle… Saygı ve sevgilerimi sunarım. Ahmet HACIOĞLU Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. 7. Sayfa 7 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 GİRİŞ Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde sürekli yeni bilgiler üretmek , üretilen bilginin yayılımını sağlamak, öğrencileri yaşama hazırlamak, kurumları bu gelişmeler karşısında hazır bulundurmak çok önemlidir. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan, güçlü bir yaşam standardı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde, gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile oluşabilmektedir. Kurumların niteliğini ve performansını geliştirebilmek, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını sürekli kılabilmek için çalışmaların planlı bir şekilde yapılması gerekir. Bu çalışma planlı çalışmanın ilk basamağıdır. Hazırlanan bu çalışma ile kurumlarımızın var olan durumlarının tespit edilmesi, olması gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında taşıması gereken özelliklere ulaştırılması için yapılacak faaliyetlere kaynaklık etmesi amaçlanmaktadır. Kurumlarımızın, öz-değerlendirmeye dayalı olarak ihtiyaçları belirleme, kaynakları yönlendirme, planlama, izleme ve geliştirme temelinde kullanılacak bir kaynak olacaktır. Kurumların, girdiler, süreçler, çıktılar ve sonuçlar olarak reel durumunu, sistematik biçimde teşhis etmeye yönelik özgül bir çalışmadır. Bu çalışmada bilgiler; I. E-Okul Sisteminden alınan bilgiler, II. E-Okul sisteminden alınan bilgilerden örneklem seçilerek genelleme yapılan bilgiler, III. MEBBİS Sisteminden alınan bilgiler, IV: Kurumlardan alınan bilgiler. şeklinde toplanmıştır. Toplanan bilgiler tablolar haline getirilerek düzenlenmiş ve bu bilgiler değerlendirilerek rapor haline getirilmiştir. Raporlarda bir sıralama yapılmamıştır. Bazı tablolardaki sıralamalar, kurumlarımızın isimlerinin alfabetik sırasına göre, bazılarında ise e-okul sisteminden alındığı sıra ile yapılmıştır. Tabloların satır sonlarında kurumların toplamları, sütün sonlarında ise ilçe toplamı verilmiştir. Tabloların sütün sonlarındaki İLKOKUL, İlkokul Toplamını; ORTAOKUL (İLKÖĞRETİM), Ortaokul (İlköğretim) Toplamını; ORTAÖĞRETİM (LİSE), Ortaöğretim (Lise) toplamını; GENEL, Genel Toplamı göstermektedir. Ayrıca tablolarda bilgilerin ölçülebilir olması amacıyla ORAN da gösterilmiştir. Satır sonlarındaki oranlar kurumların, sütun sonlarındaki oranlar ise ilçe genelinin bilgilerini göstermektedir. Bu çalışma, kurumlarımız için bir gelişim aracı olarak görülmelidir, asla bir sıralama çalışması olarak görülmemelidir. Çalışmanın, kurumlarımızın iyileşme ve gelişmesine katkı sağlaması dileğiyle… Hazırlayan İdris KARAKABAK Gürpınar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. 8. Sayfa 8 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Türü RESMİ Kurum Kodu 967632 Kurum Statüsü Kamu Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Müdür 1 Şube Müdürü 3 Ar-Ge Üyesi 3 Eğitici Bil. Teknj. Formt. Öğrt. 2 Şef 4 Memur 5 Bilgisayar İşletmeni 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2 Teknisyen 1 Hizmetli 11 Geçici Personel 2 İşçi 2 Personel (Belediye Tarafından Görevlndirilen) 2 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel. : 0 212 876 98 74 Fax : 0 212 875 35 32 Kurum Web Adresi http://beylikduzu.meb.gov.tr Mail Adresi beylikduzu34@meb.gov.tr Kurum Adresi Yakuplu Merkez Mah.Hürriyet Bulvarı (Hükümet Konağı)No:50 34520Beylikdüzü / İSTANBUL Kurum Müdürü Ahmet HACIOĞLU Kurum Şube Müdürleri 1.Ali Turhan KESKİN 2.Salim DURMUŞ 3.Filiz BARAN Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. 9. Sayfa 9 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A- İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ A-1: BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK NORM-MEVCUT SAYILARI ve PERSONEL LİSTESİ S.No Unvan Adı Norm Mevcut S.No Personelin Adı Soyadı 1 İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 1 1 Ahmet HACIOĞLU 2 Şube Müdürü 5 3 2 Ali Turhan KESKİN 3 Filiz BARAN 4 Salim DURMUŞ 3 Şef 13 4 5 Fevzi ŞAHİNER 6 Gülay GÜL 7 Gülseren KALKAN İPEK 8 Yasemin ÇAĞAN 4 Memur 18 5 9 Halil YAĞCI 10 Nurdan AKGEYİK 11 Salim İlşah SANİOĞLU 12 Sedat İLERİ 13 Volkan ÜNALP 5 Bilgisayar İşletmeni 3 2 14 Göksel HAN 15 Nevin ALTINTAŞ 6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 13 2 16 Mehtap DEMİRAL 17 Zeynep Sibel TERCAN KILIÇ 7 Teknisyen 7 1 18 Necdet ERDÖNMEZ 8 Hizmetli 12 11 19 Birgül DALBOY 20 Fesih SELÇUK 21 Fuat CANİKLİ 22 Hacı TAŞOVA 23 İsmail GÜLER 24 Reyhan TAŞDEMİR 25 Sibel KURTULDU 26 Songül ÇETİNTAŞ MENTEŞ 27 Yılmaz KAYATEKİN 28 Yusuf YARIŞ 29 Selami ÖZÇELİK 9 Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni Görevlendirme 30 İsa BAHAT 31 Ali Rıza DEMİRCAN 10 ARGE Görevlendirme 32 Banu SELÇUK 33 Gürkan KÜÇÜKKANCABAŞ 34 Mehmet Nasır BOZDAĞLI 11 Geçici Personel 4/C 2 35 Erkan TAŞKIN 36 Ertan SURAL 12 İşçi İşçi 2 37 Emel GÜLTAŞ 38 Filiz ÜNSAL 13 Personel (Belediye Tarafından Görevlendirilen) 2 39 Sümeyra AY 40 Sefer SARGIN 14 Usta Öğretici 3 0 15 Şoför 1 0 16 Aşçı 2 0 17 Kaloriferci 2 0 18 Bekçi 2 0 TOPLAM 82 33 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. 10. Sayfa 10 A-2: NORM KADRO BİLGİLERİ S.No Okul Adı Müdür MüdürBaşyardımcısı MüdürYardıncısı OkulÖncesiÖğrt SınıfÖğretmenliği Türkçe İlköğretimMatematikÖğr. FenBilimleri/FenveTeknoloji SosyalBilgiler İngilizce DinKült.veAhl.Bil. TeknolojiveTasarım GörselSanatlar/Resim Müzik BedenEğitimi ZihinEngellilerSınıfıÖğr. İşitmeEngellilerSınıfıÖğr. GörmeEngellilerSınıfıÖğr. BilişimTeknolojileri RehberÖğretmen TürkDiliveEdebiyatı Matematik Tarih Coğrafya Fizik Kimya/KimyaTeknolojisi Biyoloji Felsefe Almanca MuhasebeveFinansman ÇocukGelişimiveEğitimi ElSan.Tek./ElSanatları ElSan.Tek./Nakış Elektrik-ElektronikTek./Elektrik Elektrik-ElektronikTek./Elektronik MakineTek./MakineveKalıp MotorluAraçlarTeknolojisi GıdaTeknolojisi GiyimÜretimTeknolojisi İ.H.L.MeslekDersleri ÖğretmenlikMeslekBilgisiDersleri GüzellikveSaçBakımHizmetler TOPLAM 1 Kavaklı Anaokulu 1 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 Baki Gündüz İlkokulu 1 0 2 2 24 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 1 1 3 6 40 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 4 Fatma Şensoy İlkokulu 1 0 2 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlk./Ort. 1 0 2 4 17 4 3 3 2 4 2 2 1 1 2 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 1 1 3 6 0 9 8 7 5 8 4 3 2 2 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ort. 1 0 2 5 18 4 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 1 0 4 4 19 4 3 3 2 5 2 3 1 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 1 1 3 6 30 6 6 5 3 7 3 3 1 1 3 2 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ort. 1 0 2 2 9 2 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlk./Ort. 1 0 2 2 9 2 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ort. 1 1 3 4 24 6 5 5 3 5 2 1 1 1 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlk./Ort. 1 0 4 6 21 5 4 4 2 5 2 1 1 1 2 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 14 Gürpınar Ortaokulu 1 0 2 0 0 5 5 4 3 4 2 2 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 2 0 4 4 19 4 3 3 2 5 2 2 1 1 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 1 0 3 5 27 6 5 4 2 4 2 2 2 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 1 0 2 2 14 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 2 8 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 4 13 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 1 0 3 6 18 4 3 3 2 4 2 2 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 1 0 3 8 17 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 1 0 2 4 0 5 6 5 4 7 3 1 1 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlk./Ort. 1 0 2 3 12 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 1 0 4 4 27 5 4 4 3 5 3 2 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 1 0 2 4 11 5 4 3 2 4 6 1 1 1 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 8 8 3 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 27 B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız TL ve ML 1 1 4 2 0 0 0 0 0 7 3 0 1 1 5 0 0 0 0 4 16 11 5 5 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 28 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 29 B.düzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 8 7 4 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 60 30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 1 1 4 0 0 0 0 0 0 8 3 O 1 1 4 0 0 0 1 3 16 11 7 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 6 5 3 1 1 1 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 32 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu L. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 8 8 3 3 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 33 Gürpınar İMKB Teknik ve EML 1 1 5 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 2 0 0 0 9 3 9 8 3 1 3 11 3 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 3 0 0 0 0 79 34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 1 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 3 4 6 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 35 Vali Muammer Güler Anadolu Öğret. L. 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 6 5 1 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 41 36 Yaşar Acar Fen Lisesi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 4 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 37 Halk Eğitim Merkezi 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 38 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 1 0 0 4 25 39 Rehberlik Araştırma Merkezi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 TOPLAM 40 14 102 114 409 92 77 70 48 143 62 34 29 29 61 41 3 2 31 97 78 77 34 26 22 29 25 16 7 2 4 1 2 11 0 2 3 3 2 18 2 4 1866 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. 11. Sayfa 11 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-3: BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN SAYISI S.No Okul Adı OkulÖncesiÖğrt SınıfÖğretmenliği Türkçe İlköğretimMatematikÖğr. FenBilimleri/FenveTeknoloji SosyalBilgiler İngilizce DinKült.veAhl.Bil. TeknolojiveTasarım GörselSanatlar/Resim Müzik BedenEğitimi ZihinEngellilerSınıfıÖğr. İşitmeEngellilerSınıfıÖğr. GörmeEngellilerSınıfıÖğr. BilişimTeknolojileri RehberÖğretmen TürkDiliveEdebiyatı Matematik Tarih Coğrafya Fizik Kimya/KimyaTeknolojisi Biyoloji Felsefe Almanca MuhasebeveFinansman ÇocukGelişimiveEğitimi ElSan.Tek./ElSanatları ElSan.Tek./Nakış Elektrik-ElektronikTek./Elektrik Elektrik-ElektronikTek./Elektronik MakineTek./MakineveKalıp MotorluAraçlarTeknolojisi GıdaTeknolojisi GiyimÜretimTeknolojisi İ.H.L.MeslekDersleri ÖğretmenlikMeslekBilgisiDersleri GüzellikveSaçBakımHizmetler TOPLAM 1 Kavaklı Anaokulu 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 Baki Gündüz İlkokulu 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 6 43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 4 Fatma Şensoy İlkokulu 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlk./Ort. 4 17 2 1 3 2 4 2 2 1 1 1 1 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 6 0 9 8 7 5 8 4 3 2 2 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ort 5 18 4 3 3 2 3 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 4 20 4 4 3 3 5 3 4 1 1 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 6 30 6 6 5 3 7 3 3 1 2 3 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ort 2 8 2 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlk./Ort 2 9 2 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ort 4 26 5 5 5 3 5 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 6 21 4 3 1 2 4 1 1 1 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 14 Gürpınar Ortaokulu 0 0 6 5 3 1 4 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 4 21 4 3 3 3 5 2 2 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 5 27 6 5 4 2 4 2 2 2 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 1 15 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 2 8 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 3 14 2 2 2 1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 6 18 4 3 3 2 4 1 2 1 1 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 8 17 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 4 0 6 6 5 3 7 3 1 1 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 2 12 3 2 1 2 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 4 27 4 4 3 1 4 2 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 4 11 6 4 3 2 4 6 1 1 0 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 26 ÖZEL ANT İLKOKULU/ORTAOKULU 4 3 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 27 ÖZEL BEYKENT DOĞA İlk./Ort 2 6 2 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS İlk./Ort 0 19 6 6 8 2 13 4 0 3 1 4 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 29 ÖZEL MERCAN ÇAĞRI İLK./ORTAO. 2 3 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 9 8 3 2 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 31 B.düzü 75Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 1 5 0 0 0 0 3 16 9 5 4 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 32 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 7 7 4 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 41 34 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 1 4 0 0 0 1 3 14 13 5 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 35 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 7 6 4 1 1 2 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 36 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 8 8 3 3 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 37 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri ML 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 2 0 0 0 9 3 9 8 3 1 3 11 3 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 3 0 0 0 0 72 38 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 3 4 6 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 39 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen L. 0 0 0 0 1 0 5 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 7 8 1 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 41 40 Yaşar Acar Fen Lisesi 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 4 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 41 ÖZEL BEYKENT DOĞA ANADOLU L. 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 42 ÖZEL İHLAS KARMA ANADOLU LİSESİ 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 4 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 43 ÖZEL MARMARA E. İHLAS ANADOLU L. 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2 1 3 0 0 0 0 2 8 9 2 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 44 ÖZEL YENİ ÇAĞRI AKŞAM LİSESİ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 45 Halk Eğitim Merkezi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 46 Mesleki Eğitim Merkezi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 2 0 0 2 16 47 Rehberlik Araştırma Merkezi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 ÖZEL 8 31 10 8 14 7 31 11 0 10 6 12 0 0 0 5 6 13 17 7 8 5 6 5 4 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 RESMİ 109 418 89 76 66 44 136 52 31 29 28 59 26 3 1 32 75 79 80 33 25 20 30 23 15 6 2 4 1 1 5 7 2 3 3 3 8 2 2 1628 GENEL 117 449 99 84 80 51 167 63 31 39 34 71 26 3 1 37 81 92 97 40 33 25 36 28 19 12 2 12 1 1 5 7 2 3 3 3 8 2 2 1866 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. 12. Sayfa 12 ©Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Mart 2013 A-4: KADRO DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYISI S.No Okul Adı Müdür Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı Öğretmen Memur / Sekreter Güvenlik Görevlisi Yardımcı Personel GENEL TOPLAM Kadrolu Görevlendirme Kadrolu Görevlendirme Kadrolu Görevlendirme Kadrolu Görevlendirme Ücretli Kadrolu Ücretli Kadrolu Ücretli Kadrolu Ücretli Kadrolu Görevlendirme Ücretli Toplam 1 Kavaklı Anaokulu 1 0 0 0 2 0 16 0 0 0 1 0 0 0 5 19 0 6 25 2 Baki Gündüz İlkokulu 1 0 0 0 2 0 28 0 0 0 1 0 1 0 2 31 0 4 35 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 1 0 1 0 2 0 49 0 2 0 0 0 0 0 9 53 0 11 64 4 Fatma Şensoy İlkokulu 1 0 0 0 2 1 35 4 4 0 0 0 0 0 4 38 5 8 51 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 2 0 51 1 2 1 1 0 1 0 8 55 1 12 68 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 1 0 1 0 3 0 63 0 0 1 1 0 0 0 10 69 0 11 80 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ortaokulu 1 0 0 0 2 0 47 0 2 0 1 0 1 0 7 50 0 11 61 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 4 0 54 0 1 0 2 0 1 0 2 59 0 6 65 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 0 3 0 84 0 0 0 2 0 0 1 12 90 0 14 104 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ortaokulu 1 0 0 0 1 1 21 2 3 0 1 0 0 0 4 23 3 8 34 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 0 1 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 4 24 2 4 30 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ortaokulu 1 0 1 0 3 0 56 0 6 0 1 0 0 0 2 61 0 9 70 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 3 0 52 0 7 0 1 0 1 0 5 56 0 14 70 14 Gürpınar Ortaokulu 1 0 0 0 1 1 28 0 2 0 1 0 0 0 2 30 1 5 36 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 3 0 47 0 2 0 2 0 0 0 7 51 0 11 62 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 3 1 71 0 0 0 1 0 1 0 8 75 1 10 86 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 1 1 38 1 5 0 0 0 0 0 5 40 2 10 52 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 1 0 26 1 2 0 1 0 0 0 7 28 1 10 39 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 1 0 34 0 2 0 1 0 1 0 4 36 0 8 44 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 0 3 0 52 0 2 0 1 0 1 0 7 57 0 11 68 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 2 1 45 0 2 0 1 0 1 0 10 48 1 14 63 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 1 0 0 0 2 0 51 1 3 0 1 0 0 0 6 54 1 10 65 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 2 0 33 0 2 0 1 0 1 0 4 36 0 8 44 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 0 2 0 53 0 8 0 0 1 0 0 6 58 0 14 72 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 1 0 0 0 1 1 49 1 1 0 1 0 1 0 6 51 2 9 62 26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 1 0 0 0 2 0 45 1 0 0 1 1 0 0 4 49 1 5 55 27 B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 1 0 1 0 2 2 59 0 10 0 1 0 0 1 6 64 2 17 83 28 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 0 1 0 0 0 1 3 3 6 0 1 0 0 0 3 3 5 10 18 29 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 1 0 1 0 4 0 41 5 10 0 1 0 0 0 5 47 5 16 68 30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 1 0 1 0 3 0 67 0 1 0 1 0 1 0 5 72 0 8 80 31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 1 0 1 0 2 0 35 0 0 0 1 0 1 0 3 39 0 5 44 32 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 1 0 1 0 2 0 49 0 0 0 0 0 0 2 0 55 0 0 55 33 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri ML 1 0 1 0 4 1 73 1 8 1 1 0 0 0 6 80 2 15 97 34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 1 0 0 1 1 3 36 2 13 0 1 0 1 0 3 38 6 18 62 35 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 1 0 1 0 3 0 36 0 0 0 1 0 1 0 2 41 0 4 45 36 Yaşar Acar Fen Lisesi 1 0 0 0 0 1 22 1 2 0 2 0 0 0 3 23 1 7 31 37 Halk Eğitim Merkezi 1 0 0 0 3 0 4 0 40 1 1 0 0 0 3 9 0 44 53 38 Mesleki Eğitim Merkezi 1 0 1 0 4 0 16 0 1 0 0 0 0 2 0 24 0 1 25 39 Rehberlik Araştırma Merkezi 1 0 0 0 1 1 11 2 0 1 0 0 0 0 0 14 3 0 17 TOPLAM 37 2 14 1 82 17 1604 26 149 5 35 2 15 6 189 1750 45 388 2183 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 13. 13. Sayfa 13 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-5: CİNSİYETE GÖRE PERSONEL SAYISI S.No Okul Adı Müdür Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı Öğretmen Memur/ Sekreter Güvenlik Görevlisi Yardımcı Personel Toplam Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Toplam 1 Kavaklı Anaokulu 0 1 0 0 0 2 0 16 0 1 0 0 0 5 0 25 25 2 Baki Gündüz İlkokulu 0 1 0 0 2 0 8 20 0 0 1 0 0 2 11 23 34 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 1 0 1 0 1 1 11 38 0 0 0 0 5 4 19 43 62 4 Fatma Şensoy İlkokulu 1 0 0 0 2 0 13 16 0 0 0 0 0 0 16 16 32 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 1 1 18 30 1 1 1 0 1 7 23 39 62 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 1 0 1 0 3 0 26 37 0 2 0 0 6 4 37 43 80 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 2 0 18 30 0 1 1 0 2 5 24 36 60 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 3 1 17 38 0 2 1 0 1 1 23 42 65 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 0 2 1 23 61 0 2 0 0 3 9 30 73 103 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 1 0 6 21 0 1 0 0 1 3 9 25 34 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 1 0 2 22 0 0 0 0 1 3 5 25 30 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 1 3 0 13 43 0 1 0 0 0 2 17 47 64 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 2 1 10 49 0 0 0 0 0 0 13 50 63 14 Gürpınar Ortaokulu 1 0 0 0 1 0 6 22 0 1 0 0 0 2 8 25 33 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 2 1 10 40 0 2 1 0 2 5 16 48 64 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 3 0 20 47 0 0 0 0 0 0 24 47 71 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 2 0 27 11 0 0 0 0 0 0 30 11 41 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 1 0 8 18 0 1 0 0 4 3 14 22 36 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 0 1 11 23 0 1 1 0 1 3 14 28 42 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 0 2 1 20 32 0 1 1 0 5 3 30 37 67 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 2 0 14 31 0 1 1 0 1 9 19 41 60 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 1 0 0 0 1 1 19 31 0 1 0 0 1 5 22 38 60 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 1 1 10 25 0 1 1 0 2 2 15 29 44 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 0 2 0 18 43 0 0 1 0 1 5 24 48 72 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 1 0 0 0 2 0 15 34 0 1 1 0 0 6 19 41 60 26 ÖZEL ANT İLKOKULU/ORTAOKULU 1 0 0 0 0 0 4 15 0 1 1 0 1 1 7 17 24 27 ÖZEL BEYKENT DOĞA İLK./ORTAOKULU 1 1 0 0 0 0 3 29 0 1 2 0 0 4 6 35 41 28 ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS İLK./ORTAO. 1 0 0 0 4 0 29 43 2 12 3 0 4 8 43 63 106 29 ÖZEL MERCAN ÇAĞRI İLK./ORTAO. 2 0 0 0 0 0 2 13 0 1 0 0 1 0 5 14 19 30 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 1 0 0 0 1 1 15 29 0 1 1 0 1 3 19 34 53 31 Beylikdüzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 1 0 0 1 3 1 18 41 1 0 0 0 3 4 26 47 73 32 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 4 3 7 33 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 1 0 1 0 4 0 9 32 0 1 0 0 2 3 17 36 53 34 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 1 0 1 0 2 1 24 43 0 1 1 0 3 2 32 47 79 35 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 1 0 1 0 2 0 11 24 0 0 0 0 0 0 15 24 39 36 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 1 0 1 0 1 1 21 28 0 0 0 0 2 0 26 29 55 37 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 0 1 0 2 3 31 44 1 1 0 0 3 3 39 51 90 38 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 1 0 0 1 2 1 9 27 1 0 1 0 2 1 16 30 46 39 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 1 0 1 0 2 1 19 17 0 1 1 0 0 2 24 21 45 40 Yaşar Acar Fen Lisesi 1 0 0 0 1 0 15 6 1 1 0 0 1 2 0 9 19 41 ÖZEL BEYKENT DOĞA ANADOLU LİSESİ 1 0 0 0 0 0 3 8 0 1 2 0 1 2 7 11 18 42 ÖZEL İHLAS KARMA ANADOLU LİSESİ 0 1 0 1 0 0 0 26 1 1 4 0 3 4 8 33 41 43 ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS ANADOLU L. 1 0 0 0 3 0 31 17 1 1 3 0 5 4 44 22 66 44 ÖZEL YENİ ÇAĞRI AKŞAM LİSESİ 1 0 0 0 0 0 10 4 0 1 0 0 1 2 12 7 19 45 Halk Eğitim Merkezi 1 0 0 0 3 0 1 3 0 2 0 0 1 2 6 7 13 46 Mesleki Eğitim Merkezi 1 0 1 0 3 1 11 5 0 0 0 0 2 0 18 6 24 47 Rehberlik Araştırma Merkezi 1 0 0 0 0 1 8 6 1 0 0 0 0 0 10 7 17 ÖZEL 8 2 0 1 7 0 82 155 4 19 15 0 16 25 132 202 334 RESMİ 36 2 12 3 68 23 537 1084 6 30 15 0 59 111 714 1253 1977 GENEL 44 4 12 4 75 23 619 1239 10 49 30 0 75 136 846 1455 2311 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 14. 14. Sayfa 14 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-6: EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYISI S.No Okul Adı OKULUNTOPLAM PERSONELSAYISI PERSONEL SAYISI ORAN ORTAÖĞRETİM MEZUNU ÖNLİSANSMEZUNU LİSANSMEZUNU YÜKSEKLİSANS MEZUNU DOKTORAMEZUNU ORTAÖĞRETİM MEZUNU ÖNLİSANSMEZUNU LİSANSMEZUNU YÜKSEKLİSANS MEZUNU DOKTORAMEZUNU 1 Kavaklı Anaokulu 19 0 1 18 0 0 0,00% 5,26% 94,74% 0,00% 0,00% 2 Baki Gündüz İlkokulu 31 0 0 31 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 53 0 21 31 1 0 0,00% 39,62% 58,49% 1,89% 0,00% 4 Fatma Şensoy İlkokulu 39 0 1 37 1 0 0,00% 2,56% 94,87% 2,56% 0,00% 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 55 1 10 41 2 1 1,82% 18,18% 74,55% 3,64% 1,82% 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 69 1 0 63 5 0 1,45% 0,00% 91,30% 7,25% 0,00% 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ortaokulu 50 0 9 40 1 0 0,00% 18,00% 80,00% 2,00% 0,00% 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 59 0 19 39 1 0 0,00% 32,20% 66,10% 1,69% 0,00% 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 90 1 22 65 2 0 1,11% 24,44% 72,22% 2,22% 0,00% 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ortaokulu 24 0 2 21 1 0 0,00% 8,33% 87,50% 4,17% 0,00% 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 26 0 2 21 3 0 0,00% 7,69% 80,77% 11,54% 0,00% 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ortaokulu 61 0 3 57 1 0 0,00% 4,92% 93,44% 1,64% 0,00% 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 56 1 1 52 2 0 1,79% 1,79% 92,86% 3,57% 0,00% 14 Gürpınar Ortaokulu 30 0 0 30 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 51 0 11 36 4 0 0,00% 21,57% 70,59% 7,84% 0,00% 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 75 0 2 67 6 0 0,00% 2,67% 89,33% 8,00% 0,00% 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 41 0 3 37 1 0 0,00% 7,32% 90,24% 2,44% 0,00% 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 28 0 9 19 0 0 0,00% 32,14% 67,86% 0,00% 0,00% 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 36 0 3 31 2 0 0,00% 8,33% 86,11% 5,56% 0,00% 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 57 0 2 53 2 0 0,00% 3,51% 92,98% 3,51% 0,00% 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 48 0 7 40 1 0 0,00% 14,58% 83,33% 2,08% 0,00% 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 54 1 1 50 2 0 1,85% 1,85% 92,59% 3,70% 0,00% 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 36 0 0 36 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 58 0 4 51 3 0 0,00% 6,90% 87,93% 5,17% 0,00% 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 52 0 4 46 2 0 0,00% 7,69% 88,46% 3,85% 0,00% 26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 49 1 0 41 7 0 2,04% 0,00% 83,67% 14,29% 0,00% 27 B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 66 1 0 59 6 0 1,52% 0,00% 89,39% 9,09% 0,00% 28 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 3 0 0 3 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 29 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 47 0 0 38 9 0 0,00% 0,00% 80,85% 19,15% 0,00% 30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 72 0 0 67 5 0 0,00% 0,00% 93,06% 6,94% 0,00% 31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 39 0 0 31 8 0 0,00% 0,00% 79,49% 20,51% 0,00% 32 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 55 2 0 46 7 0 3,64% 0,00% 83,64% 12,73% 0,00% 33 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri ML 80 1 1 66 12 0 1,25% 1,25% 82,50% 15,00% 0,00% 34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 42 0 0 34 2 0 0,00% 0,00% 80,95% 4,76% 0,00% 35 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 41 0 0 34 5 2 0,00% 0,00% 82,93% 12,20% 4,88% 36 Yaşar Acar Fen Lisesi 24 0 0 18 5 0 0,00% 0,00% 75,00% 20,83% 0,00% 37 Halk Eğitim Merkezi 10 1 1 6 1 1 10,00% 10,00% 60,00% 10,00% 10,00% 38 Mesleki Eğitim Merkezi 24 1 6 16 1 0 4,17% 25,00% 66,67% 4,17% 0,00% 39 Rehberlik Araştırma Merkezi 14 0 0 12 2 0 0,00% 0,00% 85,71% 14,29% 0,00% TOPLAM 1764 12 145 1483 113 4 0,68% 8,22% 84,07% 6,41% 0,23% Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 15. 15. Sayfa 15 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-7: HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ (İLÇE MİLLİ EĞİTİM TARAFINDAN DÜZENLENEN) FAALİYET YILI EĞİTİM TÜRÜ S.NO EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR FAALİYET SAYISI PLANLANAN KATILAN Süre(Gün) Süre(Saat) Katılıcı Sayısı Eğt.Gör Erkek Bayan Toplam 2012 Seminer 1 Çevreye Uyum Eğitimi Semineri Aday Personel 1 5 30 37 1 7 26 33 2 Etkileşimli Tahta Kullanım Semineri BT. Öğretmenleri 1 1 8 20 1 15 3 18 3 Etkileşimli Tahta Kullanımı Semineri Ortaöğretim Kurumları Öğretmenleri 9 1 8 377 9 104 206 310 4 Haklarımı Korumayı Öğreniyorum Semineri Rehber Öğretmenler 1 5 30 61 1 9 39 48 5 İletişim Becerileri Semineri Öğretmenler ve İdareciler 4 5 30 80 4 24 54 78 6 İlköğretim Kurumları Satandartları Semineri Her Okuldan Bir Yönetici ve Bir Öğretmen 2 2 12 52 2 18 34 52 7 Özel Eğitim Semineri Özel Eğitim Sınıflarında Görevli Öğretmenler 1 10 30 30 1 7 22 29 8 Psikososyal Müdahale Eğitimi Semineri Beylikdüzü- Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde görev yapan Rehber Öğrt. 1 7 42 15 1 4 14 18 9 Temel Kabiliyetler Testi Semineri (TKT 6-8) Rehber Öğretmenler 2 15 75 20 2 5 15 20 10 Yaratıcı Dram Semineri Rehber Öğretmenler 1 7 42 15 1 5 17 22 11 Yaratıcı Drama Eğitimi Semineri Öğretmenler 4 15 45 26 4 16 61 77 12 Yaşam Becerileri Eğitim Semineri Rehber Öğretmenler 1 5 30 20 1 4 16 20 Kurs 13 Temel Eğitim Kursu Aday Personel 1 10 50 28 7 6 22 28 14 Hazırlayıcı Eğitim Kursu Aday Personel 1 20 114 28 6 6 22 28 15 Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kursu Rehber Öğretmenler 1 7 42 20 1 3 11 14 16 Temel Bilgisayar Kullanım Kursu Öğretmenler 3 15 75 20 3 16 43 59 2011 Seminer 1 Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Semineri Rehber Öğretmen(Fen ve Teknoloji veya Biyoloji Öğretmenleri) 1 1 4 28 1 6 22 28 2 Çevreye Uyum Eğitimi Semineri Aday Personeller 2 5 20 114 2 20 94 114 3 Gelenksel Türk Sanatları Semineri Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Öğretmenleri 1 5 10 38 2 10 28 38 4 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Yönetim Semineri Hizmetiçi faaliyetlerinde görev alan okul yöneticileri 1 1 6 36 1 34 2 36 5 İletişim Becerileri Semineri Yönetici ve Öğretmenleri 15 5 30 327 15 105 222 327 6 İlk Yardım İlk Müdahale Semineri Yönetici ve Öğretmenleri 9 3 18 390 9 142 248 390 7 İlköğretim Standartları Semineri Yönetici ve Öğretmenleri 2 3 15 46 2 30 16 46 8 İngilizce Öğretim Programları Yöntem ve Teknikleri Semineri Beylikdüzü, Başakşehir, B.Çekmece, Çatalca ve Esenyurt İlçelerindeki resmi kurumlarda görevli öğretmenler 1 5 30 369 20 86 283 369 9 Kriz Anı Eğitim Semineri Rehber Öğretmen ve Okul Müdürleri 1 1 6 86 1 53 33 86 10 Okul Büro Yönetimi Semineri Memurlar 1 5 30 30 1 6 24 30 11 Öğretmen Programı Liderlik Forumu Semineri (MEB-İntel) Yöneticiler 1 2 16 16 1 15 1 16 12 Psikososyal Müdehale Hizmetleri Eğitim Semineri Rehber Öğretmenler. 1 7 42 21 1 3 18 21 13 Resmi Yazışma ve Protokol Kuralları Eğitimi Semineri Yönetici ve memurlar 1 1 6 61 1 38 23 61 14 Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamaları Semineri Yöneticiler 1 5 30 42 1 33 9 42 15 Temel Yetenekler Testi (6-8) Uygulayıcı Yetiştirme Kursu Rehber Öğretmenler. 1 15 75 9 1 3 6 9 16 Tüketici Koruma Eğitimi Semineri Tüketici Kulübünden Sorumlu Öğretmen ve Rehber Öğretmenler 1 1 6 49 1 18 31 49 17 Yaşam Becerileri Eğitimi Semineri Rehber Öğretmenler. 1 5 30 14 1 6 8 14 Kurs 18 Bilişim Teknolojileri ile Proje Hazırlama Eğitimi 1. Basamak Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri 1 5 20 18 1 11 7 18 19 Bilişim Teknolojileri ile Proje Hazırlama Eğitimi 2. Basamak Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri 1 5 20 34 1 24 10 34 20 Hazırlayıcı Eğitim Kursu Aday Personeller 1 20 120 43 7 6 37 43 21 SAY-2000 Maaş Hesaplama ve Muhasebe Kursu Yöneticiler 1 5 30 39 1 34 5 39 22 Temel Bilgisayar Kullanım Kursu Yönetici ve Öğretmenleri 19 15 75 273 19 83 185 268 23 Temel Eğitim Kursu Aday Personeller 1 10 60 43 6 6 37 43 2012 TOPLAM SEMİNER 28 78 382 753 28 218 507 725 KURS 6 52 281 96 17 31 98 129 GENEL 34 130 663 849 45 249 605 854 2011 TOPLAM SEMİNER 41 70 374 1676 61 608 1068 1676 KURS 24 60 325 450 35 164 281 445 GENEL 65 130 699 2126 96 772 1349 2121 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 16. 16. Sayfa 16 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-8: HİZMETİÇİ EĞİTİM ALAN PERSONEL SAYISI (2010 – 2011 – 2012 YILLARINDA) S.No Okul Adı PERSONEL SAYISI HİZMETİÇİ EĞİTİM ALAN PERSONEL SAYISI HİZMETİÇİ EĞİTİM ALAN PERSONEL ORANI Yönetici Öğretmen TOPLAM Yönetici Öğretmen TOPLAM Yönetici Öğretmen TOPLAM Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Genel Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Genel Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Genel 1 Kavaklı Anaokulu 0 3 0 16 0 19 19 0 3 0 14 0 17 17 0% 100% 0% 88% 0% 89% 89% 2 Baki Gündüz İlkokulu 2 1 8 20 10 21 31 2 1 8 20 10 21 31 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 3 1 11 38 14 39 53 3 1 11 38 14 39 53 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Fatma Şensoy İlkokulu 3 0 13 16 16 16 32 0 0 0 1 0 1 1 0% 0% 0% 6% 0% 6% 3% 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 2 1 18 30 20 31 51 2 1 14 25 16 26 42 100% 100% 78% 83% 80% 84% 82% 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 5 0 26 37 31 37 68 5 0 26 37 31 37 68 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ortaokulu 3 0 18 29 21 29 50 2 0 3 2 5 2 7 67% 0% 17% 7% 24% 7% 14% 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 4 1 17 38 21 39 60 0 0 1 5 1 5 6 0% 0% 6% 13% 5% 13% 10% 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 4 1 23 61 27 62 89 2 0 0 0 2 0 2 50% 0% 0% 0% 7% 0% 2% 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ortaokulu 3 0 4 17 7 17 24 3 0 4 16 7 16 23 100% 0% 100% 94% 100% 94% 96% 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 1 0 3 22 4 22 26 1 0 3 22 4 22 26 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ortaokulu 4 1 13 43 17 44 61 4 1 13 43 17 44 61 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 3 1 8 43 11 44 55 3 1 28 17 31 18 49 100% 100% 350% 40% 282% 41% 89% 14 Gürpınar Ortaokulu 2 0 7 23 9 23 32 2 0 6 20 8 20 28 100% 0% 86% 87% 89% 87% 88% 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 3 1 10 37 13 38 51 3 1 8 35 11 36 47 100% 100% 80% 95% 85% 95% 92% 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 4 0 20 47 24 47 71 4 0 20 46 24 46 70 100% 0% 100% 98% 100% 98% 99% 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 3 0 9 29 12 29 41 3 0 9 26 12 26 38 100% 0% 100% 90% 100% 90% 93% 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 2 0 8 18 10 18 28 2 0 8 17 10 17 27 100% 0% 100% 94% 100% 94% 96% 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 1 1 12 23 13 24 37 1 1 12 23 13 24 37 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 4 1 18 34 22 35 57 4 1 17 33 21 34 55 100% 100% 94% 97% 95% 97% 96% 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 3 0 13 32 16 32 48 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 2 1 22 30 24 31 55 2 1 29 20 31 21 52 100% 100% 132% 67% 129% 68% 95% 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 2 1 10 24 12 25 37 0 0 0 1 0 1 1 0% 0% 0% 4% 0% 4% 3% 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 4 0 21 37 25 37 62 4 0 18 29 22 29 51 100% 0% 86% 78% 88% 78% 82% 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 3 0 15 34 18 34 52 3 0 15 29 18 29 47 100% 0% 100% 85% 100% 85% 90% 26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 2 1 17 25 19 26 45 2 10 1 25 3 35 38 100% 0% 6% 100% 16% 135% 84% 27 B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 3 2 20 45 23 47 70 0 0 8 30 8 30 38 0% 0% 40% 67% 35% 64% 54% 28 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 0 0 2 1 2 1 3 0 0 2 1 2 1 3 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 29 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 6 0 15 40 21 40 61 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 4 1 24 43 28 44 72 4 21 38 25 38 63 100% 0% 88% 88% 89% 86% 88% 31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 4 0 11 24 15 24 39 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 32 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 3 1 21 28 24 29 53 3 1 19 26 22 27 49 100% 100% 90% 93% 92% 93% 92% 33 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri ML 4 3 42 25 46 28 74 4 3 42 25 46 28 74 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 3 1 7 25 10 26 36 3 1 4 18 7 19 26 100% 100% 57% 72% 70% 73% 72% 35 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen L. 4 1 19 17 23 18 41 4 1 1 0 5 1 6 100% 100% 5% 0% 22% 6% 15% 36 Yaşar Acar Fen Lisesi 2 0 16 6 18 6 24 2 0 16 6 18 6 24 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 37 Halk Eğitim Merkezi 4 0 1 3 5 3 8 4 0 1 3 5 3 8 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 38 Mesleki Eğitim Merkezi 5 1 11 2 16 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39 Rehberlik Araştırma Merkezi 1 1 8 4 9 5 14 0 0 8 5 8 5 13 1% 1% 1% 125% 89% 100% 93% TOPLAM 115 27 541 1066 656 1093 1749 81 28 376 696 457 724 1181 70% 104% 70% 65% 70% 66% 68% Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 17. 17. Sayfa 17 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-9: İZİN KULLANAN PERSONEL SAYISI (01/01/2012 – 31/12/2012 TARİHLERİ ARASI) S.No Okul Adı OKULUNTOPLAMPERSONEL SAYISI PERSONEL SAYISI ORAN HASTALIKRAPORUALAN MAZERETİZNİKULLANAN AYLIKSIZİZİNKULLANAN TOPLAM HASTALIKRAPORUALAN MAZERETİZNİKULLANAN AYLIKSIZİZİNKULLANAN TOPLAM 1 Kavaklı Anaokulu 19 15 9 0 24 78,95% 47,37% 0,00% 126,32% 2 Baki Gündüz İlkokulu 31 7 3 2 12 22,58% 9,68% 6,45% 38,71% 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 53 13 20 0 33 24,53% 37,74% 0,00% 62,26% 4 Fatma Şensoy İlkokulu 39 12 4 1 17 30,77% 10,26% 2,56% 43,59% 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 55 7 9 4 20 12,73% 16,36% 7,27% 36,36% 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 69 15 4 1 20 21,74% 5,80% 1,45% 28,99% 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ortaokulu 50 30 12 1 43 60,00% 24,00% 2,00% 86,00% 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 59 15 8 1 24 25,42% 13,56% 1,69% 40,68% 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 90 7 16 2 25 7,78% 17,78% 2,22% 27,78% 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ortaokulu 24 11 8 0 19 45,83% 33,33% 0,00% 79,17% 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 26 13 5 1 19 50,00% 19,23% 3,85% 73,08% 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ortaokulu 61 13 20 2 35 21,31% 32,79% 3,28% 57,38% 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 56 32 25 1 58 57,14% 44,64% 1,79% 103,57% 14 Gürpınar Ortaokulu 30 18 18 1 37 60,00% 60,00% 3,33% 123,33% 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 51 21 24 0 45 41,18% 47,06% 0,00% 88,24% 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 75 28 21 1 50 37,33% 28,00% 1,33% 66,67% 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 41 29 12 0 41 70,73% 29,27% 0,00% 100,00% 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 28 0 2 1 3 0,00% 7,14% 3,57% 10,71% 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 36 11 3 1 15 30,56% 8,33% 2,78% 41,67% 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 57 1 3 0 4 1,75% 5,26% 0,00% 7,02% 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 48 13 3 1 17 27,08% 6,25% 2,08% 35,42% 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 54 6 20 0 26 11,11% 37,04% 0,00% 48,15% 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 36 18 27 1 46 50,00% 75,00% 2,78% 127,78% 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 58 17 26 2 45 29,31% 44,83% 3,45% 77,59% 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 52 25 27 2 54 48,08% 51,92% 3,85% 103,85% 26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 49 25 20 0 45 51,02% 40,82% 0,00% 91,84% 27 B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 66 32 48 1 81 48,48% 72,73% 1,52% 122,73% 28 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 3 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 47 20 6 21 47 42,55% 12,77% 44,68% 100,00% 30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 72 50 26 1 77 69,44% 36,11% 1,39% 106,94% 31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 39 19 22 0 41 48,72% 56,41% 0,00% 105,13% 32 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 55 35 15 0 50 63,64% 27,27% 0,00% 90,91% 33 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri ML 80 39 23 1 63 48,75% 28,75% 1,25% 78,75% 34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 42 24 11 1 36 57,14% 26,19% 2,38% 85,71% 35 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 41 5 3 1 9 12,20% 7,32% 2,44% 21,95% 36 Yaşar Acar Fen Lisesi 24 11 8 1 20 45,83% 33,33% 4,17% 83,33% 37 Halk Eğitim Merkezi 10 6 6 4 16 60,00% 60,00% 40,00% 160,00% 38 Mesleki Eğitim Merkezi 24 7 2 1 10 29,17% 8,33% 4,17% 41,67% 39 Rehberlik Araştırma Merkezi 14 5 2 0 7 35,71% 14,29% 0,00% 50,00% TOPLAM 1764 655 521 58 1234 37,13% 29,54% 3,29% 69,95% Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 18. 18. Sayfa 18 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-10: SENDİKALI PERSONEL SAYISI PERSONEL SAYISI (15 ŞUBAT 2013 KBS KAYITLARINA GÖRE) S.No Okul Adı OKULUNTOPLAM KADROLUPERSONEL SAYISI SENDİKALI PERSONEL SAYISI SENDİKALIPERSONEL ORANI AKTİF-SEN EĞİTİM-SEN EĞİTİMBİR-SEN EĞİTİM-İŞSEN TÜRKEĞİTİM-SEN DİĞER TOPLAM 1 Kavaklı Anaokulu 19 0 0 2 0 2 2 6 31,58% 2 Baki Gündüz İlkokulu 31 2 8 1 0 6 0 17 54,84% 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 53 0 7 1 6 15 0 29 54,72% 4 Fatma Şensoy İlkokulu 39 1 4 15 3 6 0 29 74,36% 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 55 0 1 11 8 10 0 30 54,55% 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 69 6 13 15 7 8 0 49 71,01% 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ortaokulu 50 0 10 15 1 10 0 36 72,00% 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 59 0 12 12 10 5 0 39 66,10% 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 90 0 10 6 33 7 0 56 62,22% 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ortaokulu 24 1 4 5 1 3 0 14 58,33% 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 26 1 3 7 0 2 0 13 50,00% 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ortaokulu 61 2 14 13 2 13 1 45 73,77% 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 56 0 6 11 4 18 0 39 69,64% 14 Gürpınar Ortaokulu 30 0 1 20 3 2 0 26 86,67% 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 51 2 6 8 12 12 2 42 82,35% 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 75 6 4 20 3 16 0 49 65,33% 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 41 1 2 4 6 4 0 17 41,46% 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 28 1 9 0 4 3 0 17 60,71% 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 36 0 14 4 1 11 0 30 83,33% 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 57 1 15 10 1 18 0 45 78,95% 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 48 2 7 7 6 13 0 35 72,92% 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 54 0 7 18 4 2 0 31 57,41% 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 36 4 8 7 0 2 0 21 58,33% 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 58 0 7 6 1 24 0 38 65,52% 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 52 3 4 23 7 3 0 40 76,92% 26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 49 0 5 10 4 8 0 27 55,10% 27 B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 66 0 11 5 18 6 0 40 60,61% 28 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 3 0 0 1 0 0 1 2 66,67% 29 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 47 7 0 12 0 6 0 25 53,19% 30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 72 2 20 10 2 13 0 47 65,28% 31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 39 2 6 9 0 10 0 27 69,23% 32 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 55 2 12 4 11 6 0 35 63,64% 33 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri ML 80 2 10 19 2 0 6 39 48,75% 34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 42 0 10 3 0 2 0 15 35,71% 35 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 41 2 5 4 4 6 0 21 51,22% 36 Yaşar Acar Fen Lisesi 24 8 3 2 0 2 0 15 62,50% 37 Halk Eğitim Merkezi 10 0 0 1 0 2 0 3 30,00% 38 Mesleki Eğitim Merkezi 24 0 5 1 1 3 0 10 41,67% 39 Rehberlik Araştırma Merkezi 14 0 3 3 0 1 0 7 50,00% 40 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 29 0 4 7 0 6 0 17 58,62% TOPLAM 1793 58 270 332 165 286 12 1123 62,63% Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 19. 19. Sayfa 19 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-11: ÖDÜL ALAN PERSONEL SAYISI (OCAK 2013 MEBBİS KAYITLARINA GÖRE) S.No Okul Adı BAŞARI BELGESİ ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ÖDÜL OKULUNTOPLAMPERSONEL SAYISI ÖDÜLALANTOPLAM PERSONELSAYISI ÖDÜLALANLARINORANI Yönetici Öğretmen Yönetici Öğretmen Yönetici Öğretmen Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan 1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 11 33% 2 Kavaklı Anaokulu 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 16% 3 Baki Gündüz İlkokulu 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 4 13% 4 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 2 4% 5 Fatma Şensoy İlkokulu 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39 4 10% 6 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 55 4 7% 7 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 69 3 4% 8 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ortaokulu 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 6 12% 9 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 59 5 8% 10 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 2 2% 11 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ortaokulu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 8% 12 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3 12% 13 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ortaokulu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61 2 3% 14 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3 5% 15 Gürpınar Ortaokulu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 7% 16 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 51 5 10% 17 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3 4% 18 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1 2% 19 Koç İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3 11% 20 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2 6% 21 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 57 4 7% 22 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0% 23 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3 6% 24 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2 6% 25 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5 9% 26 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 2 4% 27 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1 2% 28 B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 66 9 14% 29 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0% 30 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1 2% 31 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2 3% 32 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 4 10% 33 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 2 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 55 13 24% 34 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri ML 2 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 80 15 19% 35 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2 5% 36 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 3 7% 37 Yaşar Acar Fen Lisesi 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 17% 38 Halk Eğitim Merkezi 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 50% 39 Mesleki Eğitim Merkezi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 13% 40 Rehberlik Araştırma Merkezi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 7% TOPLAM 59 8 36 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1797 149 8% Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 20. 20. Sayfa 20 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-12: CEZA ALAN PERSONEL SAYISI (OCAK 2013 MEBBİS KAYITLARINA GÖRE) S.No Okul Adı OKULUNTOPLAMPERSONELSAYISI PERSONEL SAYISI ORAN HAKKINDAÖNİNCELEME YAPILAN HAKKINDAİNCELEMEYAPILAN HAKKINDASORUŞTURMA YAPILAN YERDEĞİŞTİRMECEZASI UYGULANAN UYARMACEZASIALAN KINAMACEZASIALAN AYLIKTANKESMECEZASIALAN KADEMEİLERLEMESİNİN DURDURULMASICEZASIALAN DEVLETMEMURLUĞUNDAN ÇIKARMACEZASIALAN TOPLAM 1 Kavaklı Anaokulu 19 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 15,79% 2 Baki Gündüz İlkokulu 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 53 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5,66% 4 Fatma Şensoy İlkokulu 39 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2,56% 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ortaokulu 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ortaokulu 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 26 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 7,69% 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ortaokulu 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 56 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3,57% 14 Gürpınar Ortaokulu 30 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 10,00% 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 75 0 3 2 0 1 0 0 0 0 6 8,00% 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 41 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4,88% 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,57% 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 57 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3,51% 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 54 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3,70% 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 49 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2,04% 27 B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 28 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 29 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,13% 30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 72 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 4,17% 31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 32 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 55 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3,64% 33 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri ML 80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1,25% 34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 42 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 7,14% 35 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,88% 36 Yaşar Acar Fen Lisesi 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 37 Halk Eğitim Merkezi 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10,00% 38 Mesleki Eğitim Merkezi 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4,17% 39 Rehberlik Araştırma Merkezi 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% TOPLAM 1764 7 8 3 4 14 5 1 0 0 42 2,38% Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 21. 21. Sayfa 21 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-13: EMEKLİYE AYRILAN PERSONEL SAYILARI (MEBBİS KAYITLARINA GÖRE) S.No Okul Adı 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI KENDİİSTEĞİYLE YAŞHADDİNDEN TOPLAM KENDİİSTEĞİYLE YAŞHADDİNDEN TOPLAM KENDİİSTEĞİYLE YAŞHADDİNDEN TOPLAM KENDİİSTEĞİYLE YAŞHADDİNDEN TOPLAM 1 Kavaklı Anaokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Baki Gündüz İlkokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 Fatma Şensoy İlkokulu 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlk./Ortaokulu 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 5 0 5 2 0 2 0 0 0 3 0 3 10 ÇY Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ortaokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlk./Ortaokulu 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Gürpınar Ortaokulu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve ML 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 28 Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve EML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri ML 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Yaşar Acar Fen Lisesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Halk Eğitim Merkezi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Çıraklık Eğitim Merkezi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 Rehberlik Araştırma Merkezi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOPLAM 17 0 17 13 1 14 11 1 12 19 0 19 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 22. 22. Sayfa 22 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-14: KARİYER DURUMLARINA GÖRE ÖĞRETMEN SAYISI S.No Kurum Adı Kariyer Durumu Toplam Öğretmen Sayısı Aday Öğretmen Uzman Öğretmen Baş Öğretmen 1 Kavaklı Anaokulu 1 17 1 0 19 2 Baki Gündüz İlkokulu 0 29 2 0 31 3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 0 38 15 0 53 4 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 0 42 9 0 51 5 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 0 55 13 0 68 6 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu/Ortaokulu 1 40 10 0 51 7 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 1 41 9 0 51 8 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 1 73 16 0 90 9 Çağdaş Yaşam Profesör Ahmet Merdivenci İlk./Ortaokulu 0 22 2 0 24 10 Çağdaş Yaşam-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu 1 22 3 0 26 11 Fatma Şensoy İlkokulu 0 33 8 0 41 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu 2 57 3 0 62 13 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 2 51 3 0 56 14 Gürpınar Ortaokulu 4 25 1 0 30 15 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 1 42 10 0 53 16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 1 63 7 0 71 17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 2 38 1 0 41 18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 0 25 3 0 28 19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 1 34 2 0 37 20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 1 48 10 0 59 21 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 0 39 9 0 48 22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 0 44 5 0 49 23 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 7 52 1 0 60 24 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 0 33 4 0 37 25 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 5 44 3 0 52 26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 0 38 9 0 47 27 Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek L. 1 52 15 0 68 28 B.düzü Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve Endüstri ML 1 4 0 0 5 29 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 41 5 0 47 30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 1 65 6 0 72 31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 1 39 1 0 41 32 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 0 35 18 0 53 33 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 65 8 0 74 34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 4 31 4 0 39 35 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 0 36 4 1 41 36 Yaşar Acar Fen Lisesi 0 19 5 0 24 37 Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi 0 5 3 0 8 38 Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi 0 13 1 0 14 39 Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi 0 18 4 0 22 TOPLAM 41 1437 228 1 1707 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 23. 23. Sayfa 23 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-15: KADRO/DERECE DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYISI S.NO KURUM ADI KADARO/DERECE Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4 0 5 0 5 0 9 0 0 5 0 1 29 2 Kavaklı Anaokulu 5 0 1 0 2 0 1 5 5 0 0 0 19 3 Baki Gündüz İlkokulu 4 2 3 7 6 2 4 2 1 0 0 0 31 4 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 30 10 3 0 3 2 3 2 0 0 0 0 53 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 21 5 5 9 3 0 7 1 0 0 0 0 51 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 22 9 11 11 9 1 4 2 0 0 0 0 69 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu/Ortaokulu 21 5 1 6 4 0 4 8 2 0 0 0 51 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 40 2 3 7 1 1 4 1 2 0 0 0 61 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 44 10 5 14 3 1 4 8 3 0 0 0 92 10 Çağdaş Yaşam Profesör Ahmet Merdivenci İlkokulu/Ortaok. 3 3 5 6 1 0 2 2 2 0 0 0 24 11 Çağdaş Yaşam-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 6 1 6 0 4 1 2 4 2 0 0 0 26 12 Fatma Şensoy İlkokulu 9 6 8 7 6 0 1 2 2 0 0 0 41 13 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu 7 2 6 15 14 1 4 9 3 0 0 0 61 14 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 5 3 7 12 5 2 8 5 9 0 0 0 56 15 Gürpınar Ortaokulu 2 2 2 4 5 0 9 2 4 0 0 0 30 16 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 21 6 8 3 4 0 5 2 4 0 0 0 53 17 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 16 4 12 13 11 1 8 5 2 1 0 0 73 18 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 3 4 3 10 5 1 2 8 5 0 0 0 41 19 Koç İlkokulu/Ortaokulu 18 2 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 28 20 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 14 4 1 8 2 2 3 1 2 0 0 0 37 21 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 16 6 9 11 6 1 5 2 3 0 0 0 59 22 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 15 1 3 11 3 2 3 10 0 0 0 0 48 23 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 6 5 11 8 3 1 5 5 8 0 0 0 52 24 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 7 5 6 11 6 0 5 7 2 0 0 0 49 25 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 8 2 6 14 7 1 8 7 7 0 0 0 60 26 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 6 2 6 11 5 0 2 3 2 0 0 0 37 27 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 9 6 8 11 3 0 3 3 4 0 0 0 47 28 Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi 17 11 11 14 8 0 1 2 5 0 0 0 69 29 Beylikdüzü Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve Endüstri ML 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 30 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 8 2 5 12 6 1 4 4 5 0 0 0 47 31 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 19 14 13 11 6 0 6 1 2 0 0 0 72 32 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 6 3 0 9 4 2 5 9 3 0 0 0 41 33 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 26 6 9 10 2 0 2 0 0 0 0 0 55 34 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 13 5 11 21 3 6 9 6 1 0 0 0 75 35 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 7 3 4 4 2 0 4 4 11 0 0 0 39 36 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 7 3 10 11 6 0 3 0 1 0 0 0 41 37 Yaşar Acar Fen Lisesi 4 2 6 11 1 0 0 0 0 0 0 0 24 38 Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 1 1 4 1 0 4 1 0 0 0 0 14 39 Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi 12 5 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 24 40 Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi 3 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 9 TOPLAM 487 162 220 322 170 29 156 135 105 6 0 1 1793 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 24. 24. Sayfa 24 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 A-16: YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL SAYISI S.NO KURUM ADI YAŞ GURUBU TOPLAM 20 - 35 YAŞ 36 - 45 YAŞ 46 - 55 YAŞ 56 VE ÜSTÜ 1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 12 11 7 3 33 2 Kavaklı Anaokulu 12 2 4 1 19 3 Baki Gündüz İlkokulu 14 14 1 2 31 4 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 9 12 23 9 53 5 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu/Ortaokulu 12 25 12 2 51 6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 26 22 15 6 69 7 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu/Ortaokulu 18 19 7 7 51 8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 14 10 21 16 61 9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 15 37 31 9 92 10 Çağdaş Yaşam Profesör Ahmet Merdivenci İlkokulu/Ortaokulu 7 14 2 1 24 11 Çağdaş Yaşam-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu/Ortaokulu 15 7 2 2 26 12 Fatma Şensoy İlkokulu 13 23 4 1 41 13 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu 33 20 8 1 62 14 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu 31 16 9 0 56 15 Gürpınar Ortaokulu 20 10 0 0 30 16 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu/Ortaokulu 16 26 10 1 53 17 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 32 33 5 3 73 18 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 23 14 2 2 41 19 Koç İlkokulu/Ortaokulu 3 7 9 9 28 20 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 9 18 6 4 37 21 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 17 30 10 2 59 22 Şehit Bilal Özcan İlkokulu/Ortaokulu 18 19 10 1 48 23 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 23 23 6 0 52 24 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 20 24 3 2 49 25 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 36 17 7 0 60 26 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu/Ortaokulu 12 24 1 0 37 27 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 16 24 6 1 47 28 Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi 15 32 16 6 69 29 Beylikdüzü Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve Endüstri ML 2 1 2 0 5 30 Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 23 18 5 1 47 31 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 15 34 13 10 72 32 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 25 13 2 1 41 33 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 5 28 20 2 55 34 Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 29 36 9 1 75 35 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 21 12 6 0 39 36 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi 15 21 4 1 41 37 Yaşar Acar Fen Lisesi 6 15 3 0 24 38 Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi 6 1 2 0 9 39 Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi 8 4 1 1 14 40 Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi 3 9 8 4 24 TOPLAM 649 725 312 112 1798 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 25. 25. Sayfa 25 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 B- TEMEL EĞİTİM / ORTAÖĞRETİM (GENEL) B-1: KURUM-ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ENVANTERİ S.No Kurum Türü Resmi/Özel KurumSayısı Öğretim Şekli DerslikSayısı ŞubeSayısı Toplam Öğrenci Sayısı ŞubeBaşınaDüşen ÖğrenciSayısı Toplam Personel Sayısı ÖğretmenBaşına DüşenÖğrenciSayısı Normal İkili E K TOPLAM E K TOPLAM 1 ANAOKUL RESMİ 1 0 1 8 17 176 195 371 22 0 19 19 20 ÖZEL 26 26 0 93 90 495 423 918 10 0 90 90 10 GENEL 27 26 1 101 107 671 618 1.289 12 0 109 109 12 2 İLKOKUL RESMİ 20 10 10 555 519 7.732 7.744 15.476 30 214 358 572 27 ÖZEL 5 5 0 58 45 386 338 724 16 27 55 82 9 GENEL 25 15 10 613 564 8118 8082 16.200 29 241 413 654 25 3 ORTAOKUL RESMİ 20 11 9 550 378 6.381 5.878 12.259 32 186 376 562 22 İMAM HO 1 1 0 25 37 546 563 1.109 30 18 34 52 21 ÖZEL 4 4 0 56 39 315 278 593 15 27 48 75 8 GENEL 25 16 9 631 454 7242 6719 13.961 31 231 458 689 20 4 GENEL ORTAÖĞRETİM RESMİ 5 4 1 119 134 1.755 1.880 3.635 27 109 127 236 15 ÖZEL 4 4 0 44 45 404 429 833 19 50 57 107 8 GENEL 9 8 1 163 179 2159 2309 4.468 25 159 184 343 13 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM RESMİ 6 5 1 156 190 2.916 2.864 5.780 30 101 176 277 21 ORTAÖĞRETİM TOPLAM RESMİ 11 9 2 275 324 4671 4744 9.415 29 210 303 513 18 ÖZEL 4 4 0 44 45 404 429 833 19 50 57 107 8 GENEL 15 13 2 319 369 5075 5173 10.248 28 260 360 620 17 BağlıKuruluşlar Mesleki Eğitim Merkezi RESMİ 1 790 191 981 18 6 24 Halk Eğitim Merkezi RESMİ 1 5 4 9 Rehberlik Araştırma Merkezi RESMİ 1 9 7 16 Atatürk Öğretmen Evi RESMİ 1 2 0 2 GENEL TOPLAM RESMİ 57 31 22 1413 1275 20296 19315 39.611 31 662 1107 1.769 22 ÖZEL 39 39 0 251 219 1600 1.468 3.068 14 104 250 354 9 GENEL 96 70 22 1664 1494 21896 20.783 42.679 29 766 1357 2.123 20 B-2: OKULLAŞMA ORANLARI Eğitim Öğretim Düzeyi Çağ Nüfusu Okula Kayıtlı Okula Kayıtsız Okullaşma Oranı Okul Öncesi 3.454 3387 67 98,06% İlkokul 14583 14556 27 99,81% Ortaokulu 13292 13292 0 100,00% Lise 10325 10269 56 99,46% Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 26. 26. Sayfa 26 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 B-3: ÖĞRETİM ŞEKLİ, DERSLİK, ŞUBE, ÖĞRENCİ SAYILARI (ANAOKULU - İLKOKUL - ORTAOKUL - LİSE) OkulTürü S.No Okul Adı ÖğretimŞekli DerslikSayısı ŞubeSayısı Toplam Öğrenci Sayısı ŞubeBaşına ÖğrenciSayısı E K TOPLAM BAĞIMSIZANAOKULLARI 1 Kavaklı Anaokulu İkili 8 17 176 195 371 22 2 ÖZEL ÇAĞDAŞ ANAOKULU Normal 4 4 21 20 41 10 3 ÖZEL PEYKER ANAOKULU Normal 4 3 8 8 16 5 4 ÖZEL ASLI SERPİL ANAOKULU Normal 5 5 25 23 48 10 5 ÖZEL BAŞAR EĞİTİM ANAOKULU Normal 1 6 21 19 40 7 6 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ DOĞAN BİLİM ANAOKULU Normal 3 2 9 11 20 10 7 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ GÜLPEMBE ANAOKULU Normal 5 4 24 25 49 12 8 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ SUN ANAOKULU Normal 4 3 32 26 58 19 9 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU Normal 7 2 3 6 9 5 10 ÖZEL BİLGE ANAOKULU Normal 3 2 8 6 14 7 11 ÖZEL BİR DEMET ANAOKULU Normal 2 2 11 5 16 8 12 ÖZEL BİZİM ELMA ŞEKERİ ANAOKULU Normal 3 2 44 35 79 40 13 ÖZEL ÇİĞDEM TAŞLIDAN ANAOKULU Normal 4 4 32 42 74 19 14 ÖZEL DÖRT MEVSİM GELİŞİM ANAOKULU Normal 1 20 13 16 29 1 15 ÖZEL DÜNYA SEVGİ ÇEMBERİ ANAOKULU Normal 3 3 17 21 38 13 16 ÖZEL EKİN GÜRSOY ANAOKULU Normal 4 2 34 16 50 25 17 ÖZEL ELİT ÇOCUK ANAOKULU Normal 4 4 13 15 28 7 18 ÖZEL MASAL DÜNYAMIZ ANAOKULU Normal 1 1 10 11 21 21 19 ÖZEL GÜLANNEM ANAOKULU Normal 3 2 25 13 38 19 20 ÖZEL GÜLFİDAN ANAOKULU Normal 2 1 18 12 30 30 21 ÖZEL İLK GÖZBEBEĞİM ANAOKULU Normal 4 3 13 18 31 10 22 ÖZEL MEYVE BAHÇESİ ANAOKULU Normal 4 1 16 12 28 28 23 ÖZEL MİNİK ELLER ANAOKULU Normal 4 2 12 10 22 11 24 ÖZEL MİNİK KURBAĞA ANAOKULU Normal 5 2 22 16 38 19 25 ÖZEL MİNİK UMUTLAR ANAOKULU Normal 5 2 11 3 14 7 26 ÖZEL ŞİRİN YÜZLER ANAOKULU Normal 3 4 23 12 35 9 27 ÖZEL ZEYNEBİM ANAOKULU Normal 5 4 30 22 52 13 İLKOKULLAR 1 Baki Gündüz İlkokulu İkili 29 24 336 328 664 28 2 Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu İkili 31 23 273 314 587 26 3 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu İkili 26 23 357 361 718 31 4 Bizimkent İlkokulu Normal 20 23 430 365 795 35 5 Büyükşehir İlkokulu Normal 30 43 519 537 1.056 25 6 Çağdaş Yaşam Profesör Ahmet Merdivenci İlkokulu İkili 10 11 179 201 380 35 7 Çağdaş Yaşam-N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu İkili 10 11 155 171 326 30 8 Dr.Haydar Aslan İlkokulu İkili 43 48 779 828 1.607 33 9 Fatma Şensoy İlkokulu Normal 32 38 641 707 1.348 35 10 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu Normal 40 33 512 455 967 29 11 Gürpınar Yeşilkent İlkokulu İkili 27 23 423 418 841 37 12 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlkokulu İkili 27 29 441 391 832 29 13 İhlas İlkokulu İkili 29 31 523 515 1.038 33 14 Kavaklı İlkokulu Normal 30 32 195 181 376 12 15 Koç İlkokulu Normal 21 10 199 173 372 37 16 Neşe Sever İlkokulu Normal 26 19 303 298 601 32 17 Pınarkule İlkokulu Normal 32 24 415 435 850 35 18 Şehit Bilal Özcan İlkokulu Normal 40 26 322 355 677 26 19 Yakuplu İlkokulu İkili 26 31 482 439 921 30 20 Yakuplu Kemal Arıkan İlkokulu Normal 26 17 248 272 520 31 21 ÖZEL GÜLFİDAN İLKOKULU Normal 4 4 31 28 59 15 22 ÖZEL ANT İLKOKULU Normal 20 7 13 17 30 4 23 ÖZEL BEYKENT DOĞA İLKOKULU Normal 7 9 97 73 170 19 24 ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS İLKOKULU Normal 21 20 211 191 402 20 25 ÖZEL MERCAN ÇAĞRI İLKOKULU Normal 6 5 34 29 63 13 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 27. 27. Sayfa 27 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 Okul Türü S.No Okul Adı Öğretim Şekli Derslik Sayısı Şube Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Şube Başına Öğrenci Sayısı E K TOPLAM ORTAOKULLAR 1 Beylikdüzü Haldun Taner Ortaokulu İkili 31 16 305 263 568 36 2 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu Normal 40 43 830 747 1.577 37 3 Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu Ortaokulu İkili 26 15 231 232 463 31 4 Bizimkent Ortaokulu Normal 20 16 326 286 612 38 5 Büyükşehir Ortaokulu Normal 25 27 386 302 688 25 6 Çağdaş Yaşam Profesör Ahmet Merdivenci Ortaokulu İkili 10 9 107 92 199 22 7 Çağdaş Yaşam-N.Kamuran Emiroğlu Ortaokulu İkili 10 9 147 148 295 33 8 Gürpınar Azime Yılmaz Ortaokulu Normal 40 19 339 383 722 38 9 Gürpınar Ortaokulu İkili 29 21 392 256 648 31 10 Gürpınar Yeşilkent Ortaokulu İkili 27 16 320 296 616 39 11 Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet Ortaokulu İkili 27 24 406 322 728 30 12 İhlas Ortaokulu İkili 29 23 407 418 825 36 13 Kavaklı Ortaokulu Normal 30 23 182 155 337 15 14 Koç Ortaokulu Normal 21 11 172 200 372 34 15 Neşe Sever Ortaokulu Normal 26 12 250 228 478 40 16 Pınarkule Ortaokulu Normal 35 16 366 367 733 46 17 Şehit Bilal Özcan Ortaokulu Normal 40 12 188 190 378 32 18 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu Normal 30 34 530 540 1.070 31 19 Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu Normal 27 12 154 156 310 26 20 Yakuplu Ortaokulu İkili 27 20 343 297 640 32 21 Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu Normal 25 37 546 563 1.109 30 23 ÖZEL ANT ORTAOKULU Normal 18 7 6 8 14 2 24 ÖZEL BEYKENT DOĞA ORTAOKULU Normal 9 9 78 78 156 17 25 ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS ORTAOKULU Normal 19 19 211 182 393 21 26 ÖZEL MERCAN ÇAĞRI ORTAOKULU Normal 10 4 20 10 30 8 GENELORTAÖĞRETİM KURUMLARI 1 BEYLİKDÜZÜ CAHİT ZARİFOĞLU LİSESİ İkili 25 46 625 606 1.231 27 2 BEŞİR BALCIOĞLU ANADOLU LİSESİ Normal 30 30 428 434 862 29 3 BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ Normal 24 26 314 379 693 27 4 YAŞAR ACAR FEN LİSESİ Normal 16 14 176 160 336 24 5 VALİ MUAMMER GÜLER ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ Normal 24 18 212 301 513 29 6 ÖZEL BEYKENT DOĞA ANADOLU LİSESİ Normal 4 4 43 53 96 24 7 ÖZEL İHLAS KARMA ANADOLU LİSESİ Normal 11 12 0 210 210 18 8 ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS ANADOLU LİSESİ Normal 23 23 256 130 386 17 9 ÖZEL YENİ ÇAĞRI AKŞAM LİSESİ Normal 6 6 105 36 141 24 MESLEKİVE TEKNİK 10 GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ Normal 36 36 718 642 1.360 38 11 75. YIL CUMHURİYET KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ İkili 24 50 586 704 1.290 26 12 ABİDİN NESİMİ FATİNOĞLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ ML Normal 24 7 231 62 293 42 13 AZEM YÜKSELOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Normal 24 31 334 585 919 30 14 BEYLİKDÜZÜ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ Normal 20 28 381 526 907 32 15 GÜRPINAR İMKB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK L. Normal 28 38 666 345 1.011 27 ANAOKUL RESMİ 8 17 176 195 371 22 ÖZEL 93 90 495 423 918 10 GENEL 101 107 671 618 1.289 12 İLKOKUL RESMİ 555 519 7.732 7.744 15.476 30 ÖZEL 58 45 386 338 724 16 GENEL 613 564 8.118 8.082 16.200 29 ORTAOKUL RESMİ 550 378 6.381 5.878 12.259 32 İMAM HO 25 37 546 563 1.109 30 ÖZEL 56 39 315 278 593 15 GENEL 631 454 7.242 6.719 13.961 31 ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM RESMİ 119 134 1.755 1.880 3.635 27 ÖZEL 44 45 404 429 833 19 GENEL 163 179 2.159 2.309 4.468 25 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM RESMİ 156 190 2.916 2.864 5.780 30 TOPLAM RESMİ 275 324 4.671 4.744 9.415 29 ÖZEL 44 45 404 429 833 19 GENEL 319 369 5.075 5.173 10.248 28 GENEL TOPLAM RESMİ 1.413 1.275 19.506 19.124 38.630 30 ÖZEL 251 219 1.600 1.468 3.068 14 GENEL 1.664 1.494 21.106 20.592 41.698 28 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 28. 28. Sayfa 28 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 C- TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ C-1: BAĞIMSIZ ANAOKULU ÖĞRENCİ SAYILARI S.No Okul Adı ÖğretimŞekli DerslikSayısı ŞubeSayısı Toplam Öğrenci Sayısı Şube Başına Öğrenci SayısıE K TOPLAM 1 Kavaklı Anaokulu İkili 8 17 176 195 371 22 2 ÖZEL ÇAĞDAŞ ANAOKULU Normal 4 4 21 20 41 10 3 ÖZEL PEYKER ANAOKULU Normal 4 3 8 8 16 5 4 ÖZEL ASLI SERPİL ANAOKULU Normal 5 5 25 23 48 10 5 ÖZEL BAŞAR EĞİTİM ANAOKULU Normal 1 6 21 19 40 7 6 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ DOĞAN BİLİM ANAOKULU Normal 3 2 9 11 20 10 7 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ GÜLPEMBE ANAOKULU Normal 5 4 24 25 49 12 8 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ SUN ANAOKULU Normal 4 3 32 26 58 19 9 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU Normal 7 2 3 6 9 5 10 ÖZEL BİLGE ANAOKULU Normal 3 2 8 6 14 7 11 ÖZEL BİR DEMET ANAOKULU Normal 2 2 11 5 16 8 12 ÖZEL BİZİM ELMA ŞEKERİ ANAOKULU Normal 3 2 44 35 79 40 13 ÖZEL ÇİĞDEM TAŞLIDAN ANAOKULU Normal 4 4 32 42 74 19 14 ÖZEL DÖRT MEVSİM GELİŞİM ANAOKULU Normal 1 20 13 16 29 1 15 ÖZEL DÜNYA SEVGİ ÇEMBERİ ANAOKULU Normal 3 3 17 21 38 13 16 ÖZEL EKİN GÜRSOY ANAOKULU Normal 4 2 34 16 50 25 17 ÖZEL ELİT ÇOCUK ANAOKULU Normal 4 4 13 15 28 7 18 ÖZEL MASAL DÜNYAMIZ ANAOKULU Normal 1 1 10 11 21 21 19 ÖZEL GÜLANNEM ANAOKULU Normal 3 2 25 13 38 19 20 ÖZEL GÜLFİDAN ANAOKULU Normal 2 1 18 12 30 30 21 ÖZEL İLK GÖZBEBEĞİM ANAOKULU Normal 4 3 13 18 31 10 22 ÖZEL MEYVE BAHÇESİ ANAOKULU Normal 4 1 16 12 28 28 23 ÖZEL MİNİK ELLER ANAOKULU Normal 4 2 12 10 22 11 24 ÖZEL MİNİK KURBAĞA ANAOKULU Normal 5 2 22 16 38 19 25 ÖZEL MİNİK UMUTLAR ANAOKULU Normal 5 2 11 3 14 7 26 ÖZEL ŞİRİN YÜZLER ANAOKULU Normal 3 4 23 12 35 9 27 ÖZEL ZEYNEBİM ANAOKULU Normal 5 4 30 22 52 13 GENEL RESMİ 8 17 176 195 371 22 ÖZEL 93 90 495 423 918 10 TOPLAM 101 107 671 618 1.289 12 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 29. 29. Sayfa 29 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 C-2: OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ SAYILARI S.No Okul Adı Şube Sayısı Öğrenci Sayısı Şube Başına Düşen Öğrenci SayısıErkek Kız Toplam 1 ÖZEL ÇAĞDAŞ ANAOKULU 4 21 20 41 10 2 ÖZEL PEYKER ANAOKULU 3 8 8 16 5 3 ÖZEL ASLI SERPİL ANAOKULU 5 25 23 48 10 4 ÖZEL BAŞAR EĞİTİM ANAOKULU 6 21 19 40 7 5 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ DOĞAN BİLİM ANAOKULU 2 9 11 20 10 6 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ GÜLPEMBE ANAOKULU 4 24 25 49 12 7 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ SUN ANAOKULU 3 32 26 58 19 8 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU 2 3 6 9 5 9 ÖZEL BİLGE ANAOKULU 2 8 6 14 7 10 ÖZEL BİR DEMET ANAOKULU 2 11 5 16 8 11 ÖZEL BİZİM ELMA ŞEKERİ ANAOKULU 2 44 35 79 40 12 ÖZEL ÇİĞDEM TAŞLIDAN ANAOKULU 4 32 42 74 19 13 ÖZEL DÖRT MEVSİM GELİŞİM ANAOKULU 20 13 16 29 1 14 ÖZEL DÜNYA SEVGİ ÇEMBERİ ANAOKULU 3 17 21 38 13 15 ÖZEL EKİN GÜRSOY ANAOKULU 2 34 16 50 25 16 ÖZEL ELİT ÇOCUK ANAOKULU 4 13 15 28 7 17 ÖZEL MASAL DÜNYAMIZ ANAOKULU 1 10 11 21 21 18 ÖZEL GÜLANNEM ANAOKULU 2 25 13 38 19 19 ÖZEL GÜLFİDAN ANAOKULU 1 18 12 30 30 20 ÖZEL İLK GÖZBEBEĞİM ANAOKULU 3 13 18 31 10 21 ÖZEL MEYVE BAHÇESİ ANAOKULU 1 16 12 28 28 22 ÖZEL MİNİK ELLER ANAOKULU 2 12 10 22 11 23 ÖZEL MİNİK KURBAĞA ANAOKULU 2 22 16 38 19 24 ÖZEL MİNİK UMUTLAR ANAOKULU 2 11 3 14 7 25 ÖZEL ŞİRİN YÜZLER ANAOKULU 4 23 12 35 9 26 ÖZEL ZEYNEBİM ANAOKULU 4 30 22 52 13 27 ÖZEL ANT İLKOKULU 4 8 11 19 5 28 ÖZEL BEYKENT DOĞA İLKOKULU 2 21 15 36 18 29 ÖZEL MARMARAEVLERİ İHLAS İLKOKULU 4 32 28 60 15 30 ÖZEL MERCAN ÇAĞRI İLKOKULU 1 3 6 9 9 31 Kavaklı Anaokulu 17 176 195 371 22 32 BAKİ GÜNDÜZ İLKOKULU 2 20 25 45 23 33 DR. HAYDAR ASLAN İLKOKULU 6 52 49 101 17 34 FATMA ŞENSOY İLKOKULU 4 46 34 80 20 35 MEHMET GESOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU 5 58 48 106 21 36 BİZİMKENT İLKOKULU/ORTAOKULU 4 49 43 92 23 37 BÜYÜKŞEHİR İLKOKULU/ORTAOKULU 6 62 46 108 18 38 Ç.Y. PROF. AHMET MERDİVENCİ İLKOKULU 2 20 19 39 20 39 Ç.Y.N.KAMURAN EMİROĞLU İLKOKULU 2 21 19 40 20 40 GÜRPINAR 75. YIL CUMHURİYET İLKOKULU 4 40 37 77 19 41 GÜRPINAR AZİME YILMAZ İLKOKULU 5 42 50 92 18 42 GÜRPINAR YEŞİLKENT İLKOKULU 4 49 50 99 25 43 HALDUN TANER İLKOKULU 4 32 35 67 17 44 İHLAS İLKOKULU 5 56 70 126 25 45 KAVAKLI İLKOKULU 2 9 18 27 14 46 KOÇ İLKOKULU 2 30 20 50 25 47 NEŞE SEVER İLKOKULU 4 38 42 80 20 48 PINARKULE İLKOKULU 6 64 66 130 22 49 ŞEHİT BİLAL ÖZCAN İLKOKULU 8 74 101 175 22 50 YAKUPLU İLKOKULU 4 43 37 80 20 51 YAKUPLU KEMAL ARIKAN İLKOKULU 3 27 36 63 21 52 YAKUPLU 125. YIL İMAM HATİP ORTAOKULU 4 33 26 59 15 53 BEYLİKDÜZÜ İMKB ORTAOKULU 6 73 48 121 20 54 YAKUPLU GALİP BALKAR ORTAOKULU 4 40 44 84 21 55 75. YIL CUMHURİYET KIZ TEKNİK VE MESLEK L. 2 19 14 33 17 ANA OKULU RESMİ 17 176 195 371 22 ÖZEL 90 495 423 918 10 TOPLAM 107 671 618 1.289 12 İLK OKUL RESMİ 82 832 845 1.677 20 ÖZEL 11 64 60 124 11 TOPLAM 93 896 905 1.801 19 ORTAOKUL - RESMİ 14 146 118 264 19 LİSE - RESMİ 2 19 14 33 17 GENEL RESMİ 115 1.173 1.172 2.345 20 ÖZEL 101 559 483 1.042 10 TOPLAM 216 1.732 1.655 3.387 16 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 30. 30. Sayfa 30 ©Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Mart 2013 C-3: İLKOKULLAR ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI S. No Okul Adı ANASINIFI 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF İLKOKUL TOPLAM GENEL TOPLAM ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam Şube Ortalaması ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam Şube Ortalaması 1 BAKİ GÜNDÜZ İLKOKULU 2 20 25 45 6 114 92 206 5 63 64 127 5 66 76 142 5 63 68 131 21 306 300 606 29 23 326 325 651 28 2 DR. HAYDAR ASLAN İLKOKULU 6 52 49 101 12 190 207 397 9 200 201 401 8 158 200 358 8 174 164 338 37 722 772 1494 40 43 774 821 1595 37 3 FATMA ŞENSOY İLKOKULU 4 46 34 80 11 177 218 395 7 144 142 286 7 152 150 302 7 120 159 279 32 593 669 1262 39 36 639 703 1342 37 4 MEHMET GESOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU 5 58 48 106 7 101 109 210 4 67 70 137 4 71 63 134 4 65 58 123 19 304 300 604 32 24 362 348 710 30 5 BİZİMKENT İLKOKULU/ORTAOKULU 4 49 43 92 5 8 103 111 4 93 75 168 4 97 76 173 4 89 69 158 17 287 323 610 36 21 336 366 702 33 6 BÜYÜKŞEHİR İLKOKULU/ORTAOKULU 6 62 46 108 11 143 144 287 7 110 108 218 6 95 113 208 7 103 120 223 31 451 485 936 30 37 513 531 1044 28 7 Ç.Y. PROF. AHMET MERDİVENCİ İLKOKULU 2 20 19 39 6 102 113 215 1 21 23 44 1 18 27 45 1 20 17 37 9 161 180 341 38 11 181 199 380 35 8 Ç.Y.N.KAMURAN EMİROĞLU İLKOKULU 2 21 19 40 3 47 36 83 2 32 41 73 2 32 36 68 2 24 37 61 9 135 150 285 32 11 156 169 325 30 9 GÜRPINAR 75. YIL CUMHURİYET İLKOKULU 4 40 37 77 7 131 111 242 6 99 83 182 5 85 80 165 6 87 78 165 24 402 352 754 31 28 442 389 831 30 10 GÜRPINAR AZİME YILMAZ İLKOKULU 5 42 50 92 8 158 149 307 5 94 81 175 4 111 89 200 4 97 76 173 21 460 395 855 41 26 502 445 947 36 11 GÜRPINAR YEŞİLKENT İLKOKULU 4 49 50 99 6 116 95 211 4 78 97 175 4 84 86 170 5 97 90 187 19 375 368 743 39 23 424 418 842 37 12 HALDUN TANER İLKOKULU 4 32 35 67 8 83 95 178 3 44 58 102 3 53 66 119 3 59 59 118 17 239 278 517 30 21 271 313 584 28 13 İHLAS İLKOKULU 5 56 70 126 9 159 153 312 6 101 92 193 5 95 103 198 6 113 98 211 26 468 446 914 35 31 524 516 1040 34 14 KAVAKLI İLKOKULU 2 9 18 27 5 64 68 132 3 41 27 68 3 45 44 89 3 44 37 81 14 194 176 370 26 16 203 194 397 25 15 KOÇ İLKOKULU 2 30 20 50 2 35 50 85 2 45 39 84 2 43 28 71 2 47 35 82 8 170 152 322 40 10 200 172 372 37 16 NEŞE SEVER İLKOKULU 4 38 42 80 4 84 77 161 3 64 52 116 3 61 53 114 3 55 79 134 13 264 261 525 40 17 302 303 605 36 17 PINARKULE İLKOKULU 6 64 66 130 5 85 89 174 4 80 78 158 4 79 96 175 5 105 103 208 18 349 366 715 40 24 413 432 845 35 18 ŞEHİT BİLAL ÖZCAN İLKOKULU 8 74 101 175 8 114 112 226 3 51 58 109 3 44 47 91 3 39 35 74 17 248 252 500 29 25 322 353 675 27 19 YAKUPLU İLKOKULU 4 43 37 80 9 169 156 325 6 87 101 188 5 88 69 157 6 92 73 165 26 436 399 835 32 30 479 436 915 31 20 YAKUPLU KEMAL ARIKAN İLKOKULU 3 27 36 63 3 69 81 150 3 58 52 110 3 48 54 102 3 37 47 84 12 212 234 446 37 15 239 270 509 34 21 YAKUPLU 125. YIL İMAM HATİP ORTAOKULU 4 33 26 59 0 0 0 0 4 55 75 130 4 70 65 135 3 52 66 118 11 177 206 383 35 15 210 232 442 29 22 ÖZEL ANT İLKOKULU 4 8 11 19 1 2 3 5 1 2 1 3 1 2 2 4 1 2 3 5 4 8 9 17 4 8 16 20 36 5 23 ÖZEL BEYKENT DOĞA İLKOKULU 2 21 15 36 3 35 29 64 1 9 6 15 2 22 11 33 1 10 9 19 7 76 55 131 19 9 97 70 167 19 24 ÖZEL GÜLFİDAN İLKOKULU 0 0 0 0 3 25 24 49 1 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31 28 59 15 4 31 28 59 15 25 ÖZEL MARMARAEVLERİ İHLAS İLKOKULU 4 32 28 60 5 59 60 119 4 38 33 71 4 47 37 84 3 34 32 66 16 178 162 340 21 20 210 190 400 20 26 ÖZEL MERCAN ÇAĞRI İLKOKULU 1 3 6 9 1 11 12 23 1 10 5 15 1 6 3 9 1 2 2 4 4 29 22 51 13 5 32 28 60 12 RESMİ 86 865 871 1736 135 2149 2258 4407 91 1627 1617 3244 85 1595 1621 3216 90 1582 1568 3150 401 6953 7064 14017 35 487 7818 7935 15753 32 ÖZEL 11 64 60 124 13 132 128 260 8 65 49 114 8 77 53 130 6 48 46 94 35 322 276 598 17 46 386 336 722 16 GENEL 97 929 931 1860 148 2281 2386 4667 99 1692 1666 3358 93 1672 1674 3346 96 1630 1614 3244 436 7275 7340 14615 34 533 8204 8271 16475 31 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 31. 31. Sayfa 31 ©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013 C-4: ORTAOKULLAR ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI S. No Okul Adı ANASINIFI 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF ORTAOKUL TOPLAM GENEL TOPLAM ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam Şube Ortalaması ŞubeSayısı Erkek Kız Toplam Şube Ortalaması 1 MEHMET GESOĞLU ORTAOKULU 4 64 62 126 5 72 74 146 3 51 39 90 3 43 56 99 15 230 231 461 31 15 230 231 461 31 2 BİZİMKENT ORTAOKULU 4 74 76 150 4 88 76 164 4 84 67 151 4 82 68 150 16 328 287 615 38 16 328 287 615 38 3 BÜYÜKŞEHİR ORTAOKULU 6 91 66 157 6 101 76 177 7 93 88 181 6 105 73 178 25 390 303 693 28 25 390 303 693 28 4 Ç.Y. PROF. AHMET MERDİVENCİ ORTAOKULU 3 32 24 56 2 30 23 53 2 20 21 41 2 25 25 50 9 107 93 200 22 9 107 93 200 22 5 Ç.Y.N.KAMURAN EMİROĞLU ORTAOKULU 2 26 26 52 2 41 43 84 2 34 36 70 3 46 43 89 9 147 148 295 33 9 147 148 295 33 6 GÜRPINAR 75. YIL CUMHURİYET ORTAOKULU 6 91 74 165 6 103 90 193 6 113 92 205 6 101 64 165 24 408 320 728 30 24 408 320 728 30 7 GÜRPINAR AZİME YILMAZ ORTAOKULU 4 78 94 172 4 82 85 167 4 85 107 192 4 92 89 181 16 337 375 712 45 16 337 375 712 45 8 GÜRPINAR YEŞİLKENT ORTAOKULU 4 73 84 157 4 71 76 147 4 100 57 157 4 77 79 156 16 321 296 617 39 16 321 296 617 39 9 HALDUN TANER ORTAOKULU 4 72 64 136 4 79 72 151 4 79 70 149 4 73 55 128 16 303 261 564 35 16 303 261 564 35 10 İHLAS ORTAOKULU 6 99 81 180 5 101 95 196 6 106 112 218 6 101 129 230 23 407 417 824 36 23 407 417 824 36 11 KAVAKLI ORTAOKULU 3 31 27 58 4 58 48 106 3 49 38 87 3 36 38 74 13 174 151 325 25 13 174 151 325 25 12 KOÇ ORTA OKULU 2 32 49 81 3 35 39 74 3 57 49 106 3 48 62 110 11 172 199 371 34 11 172 199 371 34 13 NEŞE SEVER ORTAOKULU 3 59 47 106 3 69 70 139 3 69 57 126 3 53 56 109 12 250 230 480 40 12 250 230 480 40 14 PINARKULE ORTAOKULU 4 89 65 154 4 82 85 167 4 103 103 206 4 95 111 206 16 369 364 733 46 16 369 364 733 46 15 ŞEHİT BİLAL ÖZCAN ORTAOKULU 3 50 48 98 4 56 65 121 3 51 50 101 2 28 27 55 12 185 190 375 31 12 185 190 375 31 16 YAKUPLU ORTAOKULU 5 73 72 145 5 89 67 156 5 93 82 175 5 90 76 166 20 345 297 642 32 20 345 297 642 32 17 YAKUPLU KEMAL ARIKAN ORTAOKULU 3 37 42 79 3 42 38 80 3 41 44 85 3 32 31 63 12 152 155 307 26 12 152 155 307 26 18 GÜRPINAR ORTAOKULU 6 70 56 126 5 96 79 175 6 103 65 168 5 122 59 181 22 391 259 650 30 22 391 259 650 30 19 YAKUPLU 125. YIL İMAM HATİP ORTAOKULU 10 159 173 332 3 64 49 113 3 61 67 128 2 47 40 87 18 331 329 660 37 18 331 329 660 37 20 BEYLİKDÜZÜ İMKB ORTAOKULU 6 73 48 121 9 181 178 359 9 177 162 339 10 213 214 427 9 182 158 340 37 753 712 1465 40 43 826 760 1586 37 21 YAKUPLU GALİP BALKAR ORTAOKULU 4 40 44 84 7 109 107 216 7 132 129 261 7 126 137 263 7 121 125 246 28 488 498 986 35 32 528 542 1070 33 22 ÖZEL ANT ORTA OKULU 1 3 3 6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 3 6 4 6 8 14 4 4 6 8 14 4 23 ÖZEL BEYKENT DOĞA ORTAOKULU 3 17 34 51 3 32 30 62 1 11 10 21 1 14 5 19 8 74 79 153 19 8 74 79 153 19 24 ÖZEL MARMARAEVLERİ İHLAS İLKOKULU 4 41 38 79 5 60 52 112 5 65 39 104 5 45 53 98 19 211 182 393 21 19 211 182 393 21 25 ÖZEL MERCAN ÇAĞRI ORTAOKULU 1 8 4 12 1 7 4 11 1 3 3 1 1 2 3 4 19 10 29 7 4 19 10 29 7 RESMİ 10 113 92 205 98 1590 1515 3105 92 1668 1541 3209 92 1731 1595 3326 88 1599 1464 3063 370 6588 6115 12703 34 380 6701 6207 12908 34 ÖZEL 0 0 0 0 9 69 79 148 10 99 87 186 8 79 50 129 8 63 63 126 35 310 279 589 17 35 310 279 589 17 GENEL 10 113 92 205 107 1659 1594 3253 102 1767 1628 3395 100 1810 1645 3455 96 1662 1527 3189 405 6898 6394 13292 33 415 7011 6486 13497 33 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

×