9 e10.1 m8-tr

1,051 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9 e10.1 m8-tr

 1. 1. Modül 8 Ünite Ürün Dosyalarının Gösterimini Gerçekleştirme Amaçlar Katılımcılar;  Ünite Ürün Dosyalarını hazırlayacak ve gösterimini gerçekleştirecek  İntel® Öğretmen Programı Temel Kursu’nu değerlendirecek  Tamamlama Sertifikası alacaklardır. Araçlar  İntel® Öğretmen Programı Temel Kursu Öğretim Programı Kaynak CD’si  İntel® Eğitim Yardım Rehberi  Web Tarayıcısı  Kelime İşlem Yazılımı  Sunu Yazılımı  İşlem Tabloları Yazılımı Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 1 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 2. 2. Modül 8 Temel Soru  Teknoloji, öğrenmeyi desteklemek ve değerlendirmek için en etkili nasıl kullanılabilir? Modül Soruları  Etkili bir gösterimi nasıl planlayıp gerçekleştirebilirim?  Yapıcı geribildirim nasıl verebilirim? Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 2 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 3. 3. Modül 8 Giriş Ünite Ürün Dosyalarının Gösterimi Etkinlikler Etkinlik 1: Ürün Dosyanızı Tamamlamak Ünite Ürün Dosyanı tamamla Etkinlik 2: Gösterimi Planlamak Öğrenci sergilerinin (gösterilerinin) yönetimini tartış Gösterim için Ünite Ürün Dosyanızın sunumunu hazırla Etkinlik 3: Ürün Dosyanızın Gösterimini Gerçekleştirmek Ürün Dosyalarına geribildirim ver Etkinlik 4: Kursu Değerlendirmek Tamamla: Kurs değerlendirmesi Etkinlik 5: Kursu Tamamlamak Kursa ilişkin görüşlerini paylaş Tamamlama sertifikanı al Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 3 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 4. 4. Modül 8 Ünite Ürün Dosyalarının Gösterimini Gerçekleştirme Tanım: Bu modülde, Ünite Planlarınızı ve destekleyici malzemelerinizi meslektaşlarınızla paylaşacaksınız. Önce, Ünite Ürün Dosyanızdaki eksikleri tamamlayacak ve dosyanızı yeniden gözden geçireceksiniz. Sonra hem öğrenciler hem de öğretmenler için çalışmaları paylaşmanın faydalarını tartışacaksınız. Daha sonra, meslektaşlarınızla birlikte gösterimde kullanacağınız sunumu hazırlayacaksınız. Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 4 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 5. 5. Etkinlik 1: Ürün Dosyanızı Tamamlamak Bu etkinlikte, Ünite Ürün Dosyanızı gösterime hazır hale getireceksiniz. Ürün Dosyası Gösterimine hazırlanmak için Ünite Planı Denetim Listesini ve Modül 7 Etkinlik 3’de eksik bölümlere ilişkin notlarınızı kullanın ve gerekli son değişiklikleri yapın. Etkinlik 2: Gösterimi Planlamak Şimdi, öğrenci projelerinin sergilenmesinin (gösteriminin) faydalarını, sınıfınızda bir gösterimi nasıl yönetebileceğinizi düşünün ve Ünite Ürün Dosyanızı gösterim için meslektaşlarınızla birlikte hazırlayın. Adım 1: Öğrenci Projelerinin Gösterimi Öğrencilerinizi başarılarını kutlamak ve daha gerçekci geribildirim almak için aileleri ve diğer sınıfları bu son gösterim etkinliğine davet etmek isteyebilirsiniz. Öğrenciler çalışmalarını öğretmenlerinin ve arkadaşlarının yanısıra daha geniş bir kitlenin izleyeceğini anladıklarında, ürün geliştirmeye daha fazla zaman ayırma eğiliminde olurlar. Bu durum da daha başarılı projeler ortaya çıkmasını sağlar. Teknoloji araçlarıyla hazırlanmış ürünlerin sunumu geleneksel araçlarla hazırlanmış ürünlerin gösteriminden daha farklı rehberlik yöntemleri gerektirir. Aşağıdakiler, hem bu etkinlikteki Ürün Dosyası gösteriminin hem de sınıfınızdaki gösterimlerin daha başarılı olmasını sağlayacak bazı fikirlerdir.  Küçük Grup: Dörtlü-beşli küçük gruplar oluşturun. Öğrencilerinize küçük gruplarıyla projelerini paylaşmaları için zaman verin. Daha sonra da birbirlerine yazılı geribildirm verebilmeleri için zaman tanıyın.  Dönüşümlü İstasyonlar: Öğrencilerinizin yarısını bilgisayarlarının yanında bekletirken diğer yarısının ve varsa gözlemcilerin dolaşıp geribildirim vermesini sağlayın. Sonra, grupları değiştirin. Bu etkinliğin arkasından bütün bir grup olarak tartışın.  Bütün Grup: Her öğrencinin projesini tüm sınıfa sunması için bir yansıtma aracı sağlayın. Sorular ve yorumlar için her sunuşa zaman tanıyın ve izleyin. Akranlara birbirleri için yazılı değerlendirme yaptırın. Değerlendirmede yazılanların her öğrencinin proje boyunca kullandığı değerlendirme tablosunda kullanılan dil ile aynı olmasına dikkat edin.  Eşleş ve Paylaş: Öğrencilerin paylaşımda bulunması için bazı eşleştirme yöntemleri kullanın. Eşleş ve Paylaş’tan sonra bütün bir sınıf olarak tartışın. Öğrencilerin nasıl eşleştirileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kaynak CD, Rehberlik klasörüne bakın.  Sanal Gösterim: Öğrencilerinizin çalışmalarını bir Wiki ya da Web günlüğüne yüklemesini sağlayın. Akranları basılı formları doldurarak, dosyaları sunuşu yapanların Wiki ya da Web Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 5 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 6. 6. günlüklerine yükleyerek ya da görüşleri için Wiki’de yeni alt sayfalar oluşturarak geribildirim verebilirler. Aşağıdaki soruları bir arkadaşınızla tartışın: 1 Bu gösterim fikirlerinden hangilerini sınıfınızda kolayca uygulayabilirsiniz? 2 Öğrencilerinizi etkili bir gösterime hazırlamak için ne yapmanız gerekmektedir? 3 Öğrencilerinizin arkadaşlarına yapıcı geribildirim vermelerini nasıl sağlayabilirsiniz? 4 Öğrencilerinizin çalışmalarını geliştirmelerinde arkadaşlarından aldıkları geribildirimleri ve kendini değerlendirme sistemlerini kullanmalarını sağlayacak ne tür stratejiler kullanabilirsiniz? Adım 2: Ünite Ürün Dosyanızın Sunumuna Hazırlanma Bu kurs boyunca Ürün Dosyanızın bileşenlerini tek tek geliştirmeye odaklandınız. Gösteriminiz bir bütün olarak ürün dosyanıza odaklanmanızı sağlayacaktır. Gösterim için Ürün Dosyanızın eksiklerini tamamlarken “büyük resmi” aklınızda tutun. Ünite Ürün Dosyalarının gösterimi için Wiki kullanabilirsiniz. Bir gösterimin Wiki yoluyla paylaşımının üstünlüklerinden biri katılımcıların ürün dosyalarına gösterim sırasında ve gösterimden sora kolaylıkla erişebilmesidir. Dosyaları çevrimiçi sunmak aynı zamanda Ünite Ürün Yardım Rehberindeki şu becerileri Dosyalarının ilgi duyan meslektaşlar, uzmanlar, diğer öğrenciler gibi inceleyin: başka kesimlerle paylaşımını da kolaylaştırır.  Çokluortam Becerisi 7.11: İsteğe Bağlı: Ürün Dosyası gösterimi için Modül 2’de hazırladığınız Slayta bir dosya eklemek Ünite Ürün Dosyası sunumunuzu yeniden gözden geçirip  Çokluortam genişletebilirsiniz. Ürün Dosyanızın bazı bölümlerini ve ünitenizle ilgili Becerisi 7.12: bilgileri sunuşunuza ekleyebilirsiniz. Sunuşunuzu sıkıştırarak Wiki’nize Sunumdan bir yükleyebilirsiniz. Intel® Eğitim Yardım Rehberindeki sununun içine dosya açmak belgelerin nasıl ekleneceği ve açılabileceğine ilişkin bilgileri inceleyin (bakınız Çokluortam Becerileri 7.11 ve 7.12) 1. Rehberiniz hazırladığı Wiki sitesine gidin ve sisteme girin. Dosyalarınızın 2. İsminizin, ünitenizin adının ve diğer giriş bilgilerinin bulunduğu Wiki büyüklüğünü sunum sayfası hazırlayın. kontrol edin.İnternet İsteğe Bağlı: Gösteriminizle ilgili gerekli tüm bilgileri Wiki sunum bağlantınız yavaşsa, wikinize sayfasına koyabilirsiniz ya da farklı bölümler için alt sayfalar yüklediğiniz hazırlayabilirsiniz. dosyaların belirli boyutlarda 3. Wiki sunum sayfanızda, Ürün Dosyası Değerlendirme Tablosunda olmasına dikkat yer alan özelliklere yönelik neler yaptığınızı betimleyin. edin (1 MB altı). Dosyalarınızı  Hedeflenen içeriğe ve öğrenme amaçlarına yönelik sıkıştırmak dosya olmak büyüklüğünü azaltmanıza  21. Yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedeflemek yardımcı olabilir.  Öğretim Programı Tasarım sorularını kapsamak  Proje yaklaşımını kullanmak Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 6 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 7. 7.  Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almak a. Teknoloji kullanımı  İçeriğin öğrenilmesini desteklemek  21. Yüzyıl becerilerini desteklemek  Sınıfın ve öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak b. Değerlendirme stratejileri  Hedeflenen içeriği ve öğrenme amaçlarını belirtmek  Öğrenci merkezli olmak  Çeşitli ve sürekli olmak 4. Aşağıdaki bileşenleri Wiki’ye yükleyin:  Ünite Planı  Öğrenme örneği değerlendirme aracı  Öğrenme örneği  Bir öğrenci destek ya da bir rehberlik destek malzemesi  Paylaşmak istediğiniz diğer belgeler 5. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak Ünite Ürün Dosyanız için geribildirim toplayın. Katılımcılardan şunları isteyin:  Wiki’nizin alt sayfasında geribildirim vermelerini  Geri bildirim vermeleri için Wiki’nin görüş bildirme (tartışmalar) özelliğini kullanmalarını  Geribildirim formlarını size elektronik posta ile yollamalarını  Wiki’nize geribildirim formlarını yüklemelerini  Basılı formları elle doldurmalarını  Hazırladığınız özel bir Web günlüğüne görüşlerini, geribildirimlerini yazmalarını. Bu seçeneği istiyorsanız, aşağıdaki adımları şimdi tamamlamalısınız: o Gösteriminiz için bir web günlüğü girişi hazırlayın. Dilerseniz, Gösterim Geribildirim Formundaki metni kullanabilirsiniz (bu form Kaynak CD, Gösterim klasöründe yer almaktadır). o Geribildirim vermeyi kolaylaştırmak için Wiki’niz ve Web günlüğünüz arasında bir bağlantı oluşturun. 6. Ünite Ürün Dosyanızın Wiki sayfasında hangi konulara ilişkin geribildirim almak istediğinizi açıklamayı unutmayın. Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 7 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 8. 8. Etkinlik 3: Ünite Ürün Dosyanızın Gösterimi Gerçekleştirmek Bu gösterimin amacı, ürünlerinizi meslektaşlarınızla paylaşmak ve onların neler hazırladıklarını görmektir. Ürün Dosyasının bölümlerine ayrı ayrı geribildirim verilebilir ancak bu gösterim, ürün dosyanıza bir bütün olarak alacağınız geribildirim için önemli bir fırsattır. Bu sunum sonunda sorulan sorular, yapılan yorumlar ve tüm bu etkinlikler için harcanan zaman, sınıfınızda daha sonra yapacağınız benzer etkinlikler için bir gösterge olacaktır. Eşleş ve Paylaş grubunuzdaki her meslektaşınızın ürün dosyasını inceleyin. Grubunuzun aşağıdaki yönergeyi izlediği durumda alacağınız geribildirim daha faydalı ve yapıcı olacaktır:  Yorumları, soruları ve tartışmaları sunuşun sonuna saklayın.  Geribildirim vermek amacıyla incelemek için Ünite Ürün Dosyası Değerlendirme Tablosunu bir kılavuz gibi kullanın.  Geribildirimlerinize ve tartışmalarınıza yön vermek için Sunum Geribildirim Formunu kullanın (Kaynak CD, Gösterim klasöründe yer almaktadır). Sadece teknoloji üzerine değil içeriğe odaklanın.  Üniteyi zenginleştirmek ve öğrencilerin kalıcı öğrenmesini sağlamak amacıyla olumlu geribildirim ve hedefi vuran nitelikte öneriler verin.  Yorumlarınızda somut örnekler kullanın. Hangi alanların etkili olduğunu, hangi alanların nasıl geliştirilmesi gerektiğini açık biçimde ifade edin. Not: Tüm katılımcılar Ünite Ürün Dosyalarını tamamlayamamış olabilir. Bu durumda bile alacakları geribildirim son derece önemli ve değerlidir. Gösterim sırasında sunumu yapan kişiye geribildirim vermek için izleyen yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. o Geribildirim vermek için Wiki’nin görüş bildirme (tartışmalar, görüşler) özelliğini kullanmak. o Düşüncelerinizi sunuşu yapan kişinin Wikisindeki bir alt sayfaya yazmak: a. Başlıkta isminizin olduğu bir alt sayfa hazırlayın (Ayşe’nin Geri Bildirimi gibi) b. Sunum Geri Bildirim Formundaki metni kopyalayın (Kaynak CD, Gösterim klasöründe yer almaktadır). c. Metni alt sayfanıza yapıştırın. d. Düşüncelerinizi Wiki alt sayfasına yazın. e. Alt sayfanızı kaydedin. o Geri bildiriminizi Sunum Geri Bildirim Formuna yazmak ve daha sonra sunan kişinin wikisine yüklemek: a. Kaynak CD, Gösterim klasöründeki Sunum Geribildirim Formunu açın. b. Geri bildiriminizi kaydettikten sonra, bu formu farklı bir isimle yeni bir belge olarak kaydedin. İsminizi dosya adına eklemeyi unutmayın (Ayşe’nin Geribildirimi gibi) Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 8 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 9. 9. c. Belgeyi sunumu yapan kişinin Wikisine yükleyin. o Sunumu yapan kişinin Wikisinden Web günlüğüne olan bağlantıyı izleyerek Web günlüğüne geribildirimizi yazmak: a. Sunum Geribildirim Formundaki ya da sunumu yapan kişinin Web günlüğündeki kategorileri kopyalayın ve geribildirim vereceğiniz yere yapıştırdıktan sonra düşüncelerinizi yazın. b. Geribildiriminizi kaydedin ve göndere (paylaşa) tıklayın. o Kaynak CD, Gösterim klasöründe bulunan geribildirim formunun çıktısını kalem yardımıyla doldurun . Etkinlik 4: Kursu Değerlendirmek Bu etkinlikte, tamamlamak üzere olduğunuz Intel® Öğretmen Programı Temel Kursu eğitimine ilişkin görüşlerinizi, izlenimlerinizi ve geliştirilmesine yönelik önerilerinizi paylaşacaksınız. Çevrimiçi Değerlendirmeyi Tamamlama Çevrimiçi değerlendirme Intel® Öğretmen Programı Temel Kursunun bir dış değerlendirme etkinliğidir. Intel tüm eğitim etkinliklerini üçüncü bir bağımsız kuruluşa ya da araştırmacılara değerlendirmektedir. Bu anket, deneyimleriniz ve derslerinizde teknolojiyle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmeye ne kadar hazır olduğunuz hakkında bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Anketi en fazla 15 dakika içinde tamamlayabilirsiniz. Elde edilecek veriler istatistiksel yöntemler kullanılarak analizz edilmekte ve raporlaştırılarak hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Intel firması yetkilileriyle paylaşılmaktadır. Bu süreçte kimliğiniz, bağımsız değerlendirmecilerde saklı tutulmakta ve KESİNLİKLE ne MEB ne de Intel yetkilileriyle paylaşılmamaktadır. Kursu değerlendirmek için aşağıdaki yönergeyi izleyin: 1. Aşağıdaki linkten değerlendirme sitesine bağlanın: http://www.hmh-degerlendirme.com/intel/v10 2. Sizin ile ilgili değerlendirme anketi üzerine tıklayın. 3. Kutuların içinbe yazarak ya da düğmeleri seçerek soruları cevaplayın. Lütfen boş soru bırakmamaya çalışın. 4. Değerlendirmeyi tamamladıktan sonra Anketi Kaydet düğmesine tıklayın. Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 9 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 10. 10. Etkinlik 5: Kursu Tamamlamak Adım 1: Modülü Gözden Geçirme Modül 8’in yönlendirici sorularını ve önemli noktalarını gözden geçirin. Bu modülde düşündüklerinizi ve hazırladığınız malzemeleri tekrar inceleyin. Bunlardan hangilerini daha sonra derslerinizi planlarken ve yürütürken kullanabileceklerinizi düşünün. Adım 2: Kursa İlişkin Görüşlerini Paylaşma Kurs boyunca yoruldunuz. Birçokları bir nefes alıp başka işlerine odaklanmak isteyebilir. Ancak araştırmalar göstermektedir ki yapılandırılmış bir görüş bildirme (yansıtma) etkinliği aracılığıyla kazanımlar ve geçilen süreçler üzerine derin düşünmenin sağlanması kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için son derece önemlidir (Pearson ve Smith). Bu nedenle şimdi, kurs boyunca elde ettiğiniz kazanımları ve izlediğiniz süreçleri düşünün: 1 Kişisel Web günlüğünüze gidin, “Modül 8’de Öğrendiklerim” başlıklı bir Web günlük sayfası oluşturun ve aşağıdaki soruyu kopyalayıp günlüğünüze yapıştırdıktan sonra, bu soruya ilişkin deneyimlerinizi ve görüşlerinizi yazın. Bu kurs boyunca öğrendiklerinizden hangisinin öğrencilerinizin daha kalıcı öğrenmesi üzerinde daha büyük bir etki yapacağını düşünüyorsunuz? 2. Meslektaşlarınızın görüş ve deneyimlerini okuyun ve ilginizi çekenleri yazan meslektaşınızın Web günlüğünde tartışın. Not: Kursu tamamladıktan sonra da meslektaşlarınızla iletişime devam etmek isteyebilirsiniz. Onun için meslektaşlarınızın Web günlüğü adreslerini etiketleyebilir ya da sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz. Adım 3: Kapanış Bütün dosyalarınızı ve Intel® Öğretmen Programı Temel Kursu malzemlerinizi aldığınızdan emin olun ve Tamamlama Sertifikanızı alın. Dosyaları Transfer Etme 1 Bütün dosyaları kalıcı bir yere transfer edin (bir sunucuda saklayın; bir Web sitesine yükleyin; ya da diskete, flash belleğe ya da diğer saklama araçlarına kaydedin). 2 Eğer rehberiniz isterse, kurs süresince geliştirdiğiniz bütün dosyaları bilgisayardan silin. 3 Bütün CD’leri ve diskleri bilgisayarınızdan çıkarın. Not: CD’yi bilgisayardan çıkarmadan önce Kaynak CD dizinini kapatmayı unutmayın. Sertifikaları Alma Intel® Öğretmen Programı Temel Kursu’nu başarıyla tamamladığınız için tebrikler. Bu belge çabalarınızın bir takdiri olarak verilmektedir. Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 10 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 11. 11. Modül 8 Özeti Modül 8’in yönlendirici sorularını ve önemli noktalarını gözden geçirin. Bu modülde düşündüklerinizi ve hazırladığınız malzemeleri tekrar inceleyin. Bunlardan hangilerini daha sonra derslerinizi planlarken ve yürütürken kullanabileceklerinizi düşünün. Modül Soruları:  Etkili bir gösterimi nasıl planlayıp gerçekleştirebilirim?  Yapıcı geribildirim nasıl verebilirim? Modül 8’in Önemli Noktaları:  Gösterim ya da sergiler öğrencileriniz çalışmalarını geniş bir kitle ile paylaşmak, bu kitleden geribildirim almak ve öğrencilerinizin başarısını kutlayarak onları motive etmek açılarından son derece yararlıdır. Copyright © 2008 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, 11 of 11 Intel Education Initiative, and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.

×