Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4.5. Regional integrasjon Forelesning, Internasjonal politikk Øyvind Kalnes 14.05.10
Integrasjon: ”Å gjøre hel” Global integrasjon Suverenitets-overføring Nasjonalstater I bredden: Stater og politikkområder...
Regionalisme <ul><li>Region: </li></ul><ul><li>Geografisk sammenhengende område: </li></ul><ul><ul><li>Dekker et antall s...
Et paradoks? Regionalisering som “global trend” i globaliseringens tidsalder? <ul><li>1945  Ledd i gjenreisning e. WWI...
Samarbeid  integrasjon <ul><li>Negativ integrasjon </li></ul><ul><li>Deregulering (fjerner barrierer mot samhandling) ...
Integrasjonsprosess <ul><li>Suverene stater forhandler om forpliktende samarbeid på ulike områder </li></ul><ul><ul><li> ...
Forholdet mellom globalisering og regional integrasjon <ul><li>Integrasjon som regionalt uttrykk for globalisering og som ...
Økonomisk integrasjon tømmer statens verktøykasse Deregulering (”negativ integrasjon” Frihandels-område EU Medlems-statene...
Noen regionale samarbeid Low politics? EU (European Union 1992) AU (African Union 2002  ) UNASUR (S-Amerika 2008  ) AS...
EUROPEISK INTEGRASJON europa år 1500 : 1500 “suverene” politiske enheter + en overnasjonal aktør i Roma
europa 2008 – snart bare en “suveren” politisk enhet igjen? + en overnasjonal aktør med utgangspunkt i Roma
Schuman-planen <ul><li>9. mai 1950 </li></ul><ul><li>Den franske utenriksminister Robert Schuman har en plan: </li></ul><...
Dybde Bredde Roma-traktaten 1957 EEC og Euratom Luxembourg-forliket 1966: ”Veto” Enhetsakten 1986 Fl.tallsbesl./”litt” l...
EU-forfatningen <ul><li>Forslag om EU-forfatning i 2004 : </li></ul><ul><li>Svulstigheter om “europeisk identitet”, pluss ...
Eurokrisen – ufullstendig integrasjon <ul><li>EURO skaper økt gjensidig avhengighet  </li></ul><ul><li>Forutsetter en sa...
Integrasjonsteorier Nasjonalstater som søker å fremme sine egne interesser. Verdier/holdninger i eliter og befolkning Di...
Eivind Berg om drivkreftene <ul><li>Hvilket syn vil du si Berg står for mht utviklingen? </li></ul><ul><li>Hvilket prosjek...
De tre søyler NB! Avskaffet ved Lisboa-traktaten, men mye av de reelle skillene består mht. prosedyre
Low politics High politics ” Intermediate” politics
Beslutningssystemet i EU OUTPUT: 1. REGULERING a. Forordninger b. Direktiver c. Beslutninger d. Anbefalinger 2. OVERFØRING...
Positiv integrasjon som omfordelingspolitikk? Budsjett-tak Forbud mot å underskuddssbudsjettere Ingen direkte beskatningsr...
Det europeiske råd <ul><li>Medlemsstatenes stats- eller regeringsjefer, samt leder av rådet og leder av Kommisjonen </li><...
Ministerrådet <ul><li>Lovgivende organ bestående av relevante ministre som representerer statene </li></ul><ul><li>“ High ...
Kommisjonen <ul><li>EUs “regjering” og byråkrati som skal fremme og iverksette nye reguleringer </li></ul><ul><li>Kommisær...
Parlamentet <ul><li>Delt lovgivning (i “low politics”) + bevilgende m/ Rådet </li></ul><ul><li>Eneste direkte valgte organ...
EUs utenriksrepresentasjon <ul><li>Resultat av Lisboatraktaten 2009 </li></ul><ul><li>Egen ”høytstående representant for u...
EF-domstolen <ul><li>En dommer per medlemsland, men lojalitet til fellesskapet </li></ul><ul><li>Tilse at : </li></ul><ul>...
Beslutningsprosedyrene <ul><li>Kommisjonen monopol på å fremme forslag </li></ul><ul><li>Romatraktaten (1957)  </li></ul...
EUs tjenestedirektiv <ul><li>Kommisjonen fremlegger Tjenestedirektivet 31.1.04: Like vilkår for tjenestetilbydere i“konk...
Norge og europeisk integrasjon
EU-synspunkt EU er borgerskapets eksekutivkomite Politikken som underlagt økonomien Sosiale spenninger i produksjon og for...
<ul><li>En folkerettslig avtale som etablerer et regime (EØS): </li></ul><ul><li>Partene (EU og EFTA-landene) beholder si...
Hvorfor liker ingen EØS ? <ul><li>Hvordan er balansen mellom Norges rettslige, økonomiske og politiske relasjoner til EU g...
En avtale mellom to likeverdige parter? <ul><li>Asymmetrisk og </li></ul><ul><li>dynamisk i EUs favør: </li></ul><ul><li>...
Tjenestedirektivet i Norge - det andre nivået i EØS-spillet -  <ul><li>Totalt 9 eksterne ekspertutredninger 2006-08 utarb...
To-nivåspill under begrenset rasjonalitet og ulike preferanser <ul><li>Alle enige om folkerettslig spilleregel på internas...
En nasjonal “løsning” … denne gangen <ul><li>13.11.08 DNA bruker sitt flertall i regjeringen for direktivet, med “avtalt” ...
Referanser <ul><li>Baylis et al., The Globalization of World Politics , kap. 25 </li></ul><ul><li>Førland & Claes, Europ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4.5. Regional integrasjon

1,477 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4.5. Regional integrasjon

 1. 1. 4.5. Regional integrasjon Forelesning, Internasjonal politikk Øyvind Kalnes 14.05.10
 2. 2. Integrasjon: ”Å gjøre hel” Global integrasjon Suverenitets-overføring Nasjonalstater I bredden: Stater og politikkområder I dybden: Suverenitets- overføring Overnasjonal integrasjon Mellomstatlig samarbeid
 3. 3. Regionalisme <ul><li>Region: </li></ul><ul><li>Geografisk sammenhengende område: </li></ul><ul><ul><li>Dekker et antall suverene stater </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan gå på tvers av grensene til suverene stater </li></ul></ul><ul><li>Regionalisme: </li></ul><ul><li>Samarbeid for å ordne </li></ul><ul><ul><li>Forholdet mellom uavhengige stater (independence) </li></ul></ul><ul><ul><li>Følger av gjensidig avhengighet (interdependence) </li></ul></ul><ul><ul><li>Behov for felles ytre representasjon (internationalization) </li></ul></ul><ul><li>Kan også inneholde felles identitet </li></ul>
 4. 4. Et paradoks? Regionalisering som “global trend” i globaliseringens tidsalder? <ul><li>1945  Ledd i gjenreisning e. WWII og avkolonisering </li></ul><ul><ul><li>Stort sett begrenset suksess (og lukket regionalisme) </li></ul></ul><ul><li>1990  Nye, mer ambisiøse forsøk på forpliktende samarbeid </li></ul><ul><ul><li>Utenfor Europa: Fokus på økonomi og mindre grad av institusjonalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>I Europa: Mer enn økonomi og sterk grad av institusjonalisering </li></ul></ul>Britisk India 1858
 5. 5. Samarbeid  integrasjon <ul><li>Negativ integrasjon </li></ul><ul><li>Deregulering (fjerner barrierer mot samhandling) </li></ul><ul><li>Positiv integrasjon </li></ul><ul><li>Reregulering av det nye fellesområdet og felles ytre representasjon </li></ul><ul><li>Overføring av suverenitet for regulering (nye regler, iverksetting, overvåkning) og representasjon </li></ul><ul><li>Egendynamikk: </li></ul><ul><li>Integrasjon  integrasjon </li></ul>1.Frihandels- område 2. Tollunion 3. Fellesmarked 4. Økonomisk & monetær union
 6. 6. Integrasjonsprosess <ul><li>Suverene stater forhandler om forpliktende samarbeid på ulike områder </li></ul><ul><ul><li> Traktater som må ratifiseres nasjonalt </li></ul></ul><ul><ul><li> Regimedannelse på regionalt nivå </li></ul></ul><ul><li>Nye stater slutter seg til etter forhandlinger </li></ul><ul><ul><li>Hovedregel: Acquis communautaire, men “alltids” overgangsordninger </li></ul></ul><ul><li>Avgir i noen tilfeller suverenitet </li></ul><ul><ul><li> Overnasjonalitet </li></ul></ul><ul><li>Fellesorgan som forvalter samarbeidet og leder det videre </li></ul><ul><ul><li>Selvstendige aktører </li></ul></ul><ul><li>Felles institusjonell overbygning </li></ul><ul><ul><li>Den europeiske union </li></ul></ul>” An ever closer (or wider?) union”
 7. 7. Forholdet mellom globalisering og regional integrasjon <ul><li>Integrasjon som regionalt uttrykk for globalisering og som bidrar til å redusere statens betydning </li></ul><ul><li>Integrasjon som mekanisme hvor: </li></ul><ul><ul><li>Stater gjenvinner en viss grad av kontroll over markeder/grenser og kan møte nye utfordringer mer effektivt </li></ul></ul><ul><ul><li>Stater kan sammen utøve mer makt utad på den internasjonale arena </li></ul></ul>Hvorfor aksepterer EUs medlemsland systemet med flertallsavgjørelser når det uthuler egen suverenitet? Eivind Berg er tidligere norsk EU-ambassadør og sjefsforhandler under EØS-forhandlingene på midten av nittitallet. (intervjuet er gjort høsten 2001)
 8. 8. Økonomisk integrasjon tømmer statens verktøykasse Deregulering (”negativ integrasjon” Frihandels-område EU Medlems-statene Toll-union Felles-marked Økonomisk og monetær union Reregulering (”positiv integrasjon”) Politisk vakum Politisk kompetanse-strid <ul><li>Verktøykasse: </li></ul><ul><li>Toll og kvoter </li></ul><ul><li>Standarder </li></ul><ul><li>Overføringer </li></ul><ul><li>Pengepolitikk </li></ul><ul><li>Budsjettpolitikk </li></ul><ul><li>Skatter/avgifter </li></ul>
 9. 9. Noen regionale samarbeid Low politics? EU (European Union 1992) AU (African Union 2002  ) UNASUR (S-Amerika 2008  ) ASEAN (SØ-Asia 2020?  ) EF 1958 (Kull og stål 1952) EFTA (1960) + EU = EØS (1994) Nordisk samarbeid (1953  ) NAFTA (N-Amerika 1994) MERCOSUR/CAN (S-Amerika 1994/97) AFEC (Afrika 1994  ) Ja High politics? Ja Nei NATO (1949  ) OAS (Amerika 1948  ) OAU (Afrika  2002) SEATO (SØ-Asia 1954-77) ASEAN (SØ-Asia 1967) VERDEN FØR 1945? (ja … og … nei) Nei
 10. 10. EUROPEISK INTEGRASJON europa år 1500 : 1500 “suverene” politiske enheter + en overnasjonal aktør i Roma
 11. 11. europa 2008 – snart bare en “suveren” politisk enhet igjen? + en overnasjonal aktør med utgangspunkt i Roma
 12. 12. Schuman-planen <ul><li>9. mai 1950 </li></ul><ul><li>Den franske utenriksminister Robert Schuman har en plan: </li></ul><ul><li>Tettere samarbeide i Europa </li></ul><ul><li>Seks europeiske stater skriver under en traktat, hvor de legger sin kull- og stålindustri under en felles ledelse. </li></ul><ul><ul><li>Ingen av partene kan på egen hånd fremstille våpen, som kan brukes i krig mot de andre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Økonomisk vekst og gjensidig avhengighet </li></ul></ul>De seks er Belgia, Frankrike, Nederland, Italia, Luxembourg og Vest-Tyskland.
 13. 13. Dybde Bredde Roma-traktaten 1957 EEC og Euratom Luxembourg-forliket 1966: ”Veto” Enhetsakten 1986 Fl.tallsbesl./”litt” lovgiv.parlament Maastricht-traktaten 1992 FUSP, justissamarb., EMU, Europ. Råd Amsterdam-traktaten 1997 Mer lovg. parlament, Schengen i EU Paristraktaten 1951: Kull- og stålunionen Nice-traktaten 2000: Nye stemmevekter Det europeiske forsvarsfelleskap ” An ever closer (or wider?) union” Euro- sklerose Lisboa-traktaten 2007/9 Euro- sklerose 2? Euro- dynamikk 1 Euro- dynamikk 2 EU-konstitusjonen 2004
 14. 14. EU-forfatningen <ul><li>Forslag om EU-forfatning i 2004 : </li></ul><ul><li>Svulstigheter om “europeisk identitet”, pluss mer overnasjonalitet: </li></ul><ul><li>Det europeiske råd av statssjefer  Hovedlinjer </li></ul><ul><li>Fast president (2.5 år)  Sikre enighet/framdrift </li></ul><ul><li>Utenriksminister  Mer effektiv og samordnet FUSP </li></ul><ul><li>Enklere beslutningsprosedyrer i Rådet og mer beskjedent krav til kvalifisert flertall (55%) </li></ul><ul><li>Kommissærer kuttes i 2014 fra 27 til 15. </li></ul><ul><li>Tak på parl.medl., men også nærmere sidestilt med Rådet som lovgiver </li></ul><ul><li> stoppes 2005 etter at Nederland og Frankrikes velgere sa nei </li></ul><ul><li>Lisboa-traktaten 2007: Mindre “kontroversiell” og ratifisert endelig i 2009av 19 land </li></ul>Valéry Giscard d'Estaing, tidl. fransk president som ledet arbeidet med forfatningen
 15. 15. Eurokrisen – ufullstendig integrasjon <ul><li>EURO skaper økt gjensidig avhengighet  </li></ul><ul><li>Forutsetter en samordning av den økonomiske politikken: </li></ul><ul><li>Mer åpenhet mellom landene om den økonomiske politikken. </li></ul><ul><li>Nasjonal budsjettdisiplin langs konvergenskriteriene: </li></ul><ul><ul><li>Budsjettunderskuddet skal ikke overstige 3% av BNP </li></ul></ul><ul><ul><li>Den offentlige gjeld skal ikke overstige 60% av BNP ++ </li></ul></ul><ul><li>Barroso 13. mai 2010: </li></ul><ul><li>Eurolandene bør sende stats- </li></ul><ul><li>Budsjettene til Kommisjonen for </li></ul><ul><li>Vurdering FØR de legges fram for Nasjonalforsamlingen </li></ul><ul><li>Budsjettdisiplin og respekt for felles spilleregler </li></ul>
 16. 16. Integrasjonsteorier Nasjonalstater som søker å fremme sine egne interesser. Verdier/holdninger i eliter og befolkning Diplomati: Forhandling mellom statseliter Realisme (intergovern-mentalisme) Liberalisme 1 (Idealisme) Nye utfordringer nasjonalstaten ikke er i stand til å løse Liberalisme 2 (funksjonalisme) Politisk mobilisering over landegrensene Teknokratisk drevet læring og spill-over Mellomstatlig og reverserbart samarbeid Overnasjonal integrasjon Variabelt mellom sektorer og stater
 17. 17. Eivind Berg om drivkreftene <ul><li>Hvilket syn vil du si Berg står for mht utviklingen? </li></ul><ul><li>Hvilket prosjekt er egentlig EU? </li></ul><ul><li>Hva er mål og virkemiddel? </li></ul><ul><li>Realist eller liberalist? </li></ul>
 18. 18. De tre søyler NB! Avskaffet ved Lisboa-traktaten, men mye av de reelle skillene består mht. prosedyre
 19. 19. Low politics High politics ” Intermediate” politics
 20. 20. Beslutningssystemet i EU OUTPUT: 1. REGULERING a. Forordninger b. Direktiver c. Beslutninger d. Anbefalinger 2. OVERFØRINGER Vilkår for stater, grupper og individuelle borgere i EU/EØS INPUT: 1.Stater 2.Grupper 3.Individ
 21. 21. Positiv integrasjon som omfordelingspolitikk? Budsjett-tak Forbud mot å underskuddssbudsjettere Ingen direkte beskatningsrett over innbyggerne.
 22. 22. Det europeiske råd <ul><li>Medlemsstatenes stats- eller regeringsjefer, samt leder av rådet og leder av Kommisjonen </li></ul><ul><li>Formelt organ etter Lisboatraktaten 2009 </li></ul><ul><li>Unionens allmene politiske retningslinjer og prioriteringer </li></ul><ul><li>Ledes av Herman Van Rompuy  EUs ”president” </li></ul>
 23. 23. Ministerrådet <ul><li>Lovgivende organ bestående av relevante ministre som representerer statene </li></ul><ul><li>“ High politics”  enstemmighet (veto) </li></ul><ul><li>“ Low politics”  Kvalifisert flertall (“dobbelt flertall”) </li></ul><ul><li>Men sterk konsensusnorm! </li></ul>Mellomstatlig politikk, med begrenset overnasjonal tendens
 24. 24. Kommisjonen <ul><li>EUs “regjering” og byråkrati som skal fremme og iverksette nye reguleringer </li></ul><ul><li>Kommisærer fra medlemstatene, men skal representere “hele EU” </li></ul><ul><li>Utvalgt hvert 5. år – ikke trad. parlamentarisme (kompleks forhandling) </li></ul>Overnasjonalt teknokrati (ev. avpolitisert politikk!), med begrenset mellomstatlig tendens
 25. 25. Parlamentet <ul><li>Delt lovgivning (i “low politics”) + bevilgende m/ Rådet </li></ul><ul><li>Eneste direkte valgte organ </li></ul><ul><li>Kan (i teorien) kaste kommisjonen </li></ul><ul><li>785 medl. organisert i partigrupper </li></ul>Overnasjonalt demokrati, begrenset av nasjonalstatlig identitet og størrelse
 26. 26. EUs utenriksrepresentasjon <ul><li>Resultat av Lisboatraktaten 2009 </li></ul><ul><li>Egen ”høytstående representant for utenriksanliggender og sikkerhetspolitik”  EUs ”utenriksminister” </li></ul><ul><li>Egen, selvstendig utenrikstjeneste, endelig vedtatt av utenriksministrene 26.04.2010  EUs ”utenriksdepartement” og diplomati </li></ul><ul><li>Ledes av – og bistår – ”utenriksministeren” </li></ul><ul><li>Mål: </li></ul><ul><li>Større enhet og effektivitet i EU's opptreden utad </li></ul><ul><li>Øke EUs politiske og økonomiske innflytelse utad </li></ul>Catherine Ashton, Den nye ”utenriksministeren”
 27. 27. EF-domstolen <ul><li>En dommer per medlemsland, men lojalitet til fellesskapet </li></ul><ul><li>Tilse at : </li></ul><ul><li>EUs rettsakter tolkes og anvendes likt på samme måte i alle EU-landene </li></ul><ul><li>EU-institusjonene respekterer EF-retten </li></ul><ul><li>Avgjøre rettstvister mellom medlemsland, EU-institusjoner, firmaer og borgere. </li></ul><ul><li>Kan overprøve nasjonale myndigheter og domstoler </li></ul><ul><li>Mangelfull og upresis lovgivning i EU gir domstolen en politisk rolle mht. fortolkning </li></ul>Overnasjonal drivkraft, bekyldt for fortolkning i markedsliberaliserende retning
 28. 28. Beslutningsprosedyrene <ul><li>Kommisjonen monopol på å fremme forslag </li></ul><ul><li>Romatraktaten (1957)  </li></ul><ul><li>1. Konsultasjon (nest vanlig – ”high politics”) </li></ul><ul><ul><li>Rådet vedtar og parlamentet kan bare uttale seg om lovforslag. Kommisjonen kan vurdere å ta hensyn til uttalelser </li></ul></ul><ul><li>Enhetsakten (1986)  </li></ul><ul><li>2. Samtykke (sjelden i dag) </li></ul><ul><ul><li>Parlamentet har vetorett, men kan ikke endre på forslag. Rådet vedtar hvis ikke veto fra parlamentet. </li></ul></ul><ul><li>Maastricht-traktaten (1992)  </li></ul><ul><li>3. Medbestemmelse (vanligst – ”low politics”) </li></ul><ul><ul><li>Ved uenighet mellom Parlament og Råd etter 2 behandlinger ender saken i en felles forlikskomite. Kommer det ikke til forlik er forslaget forkastet. </li></ul></ul>
 29. 29. EUs tjenestedirektiv <ul><li>Kommisjonen fremlegger Tjenestedirektivet 31.1.04: Like vilkår for tjenestetilbydere i“konkurranseutsatte tjenester”, uansett hvilket EU-land (ev. EØS-land) de måtte komme fra. </li></ul><ul><li>Høring blant berørte parter </li></ul><ul><li>Parlamentet behandler i sin fagkomite 22.11.05 og vedtar i plenum 14.–16.02.06 endringsforslag. </li></ul><ul><li>Kommisjonen legger på grunnlag av Parlamentets forslag frem et nytt utkast 4.4.06. </li></ul><ul><li>Rådet behandler direktivet på sitt uformelle konkurranseevnerådsmøtet 29.-30.05.06. Kun mindre tekniske endringer. Formell enighet 24.07.06. </li></ul><ul><li>Parlamentet får saken på nytt og avstemning i fagkomiteen 23.10.06 (26 for og 4 mot). Ingen endringer og i plenumsvotering 15.11.06 får heller ingen endringsforslag flertall. </li></ul><ul><li>Rådet vedtar den 12.12.06 tjenestedirektivet formelt og det publiseres 27.12.06 som direktiv 2006/123/EF. </li></ul><ul><li>Gjennomføring i EU (og EØS) innen 3 år (28.12.2009) </li></ul>TO-NIVÅ-SPILL PLUSS: Sterk motstand underveis i prosessen ved sosialistene i Europaparlamentet og Den europeiske fagbevegelsen (ETUC). Kompromiss ved at de får gjennomslag for sine viktigste krav. Norske regjering sender kommentarer til EU-formannsskapet og Parlamentet underveis og LO deltar via ETUC. Overnasjonale aktører og INGOs Statlige aktører og NGOs
 30. 30. Norge og europeisk integrasjon
 31. 31. EU-synspunkt EU er borgerskapets eksekutivkomite Politikken som underlagt økonomien Sosiale spenninger i produksjon og fordeling. Monopolisering og imperialisme EU fremmer alles velstand Skille økonomi - politikk og gi markedet forrang. Internasjonal økonomisk arbeidsdeling og frihandel. Til alles beste; interesseharmoni. EU er en trussel mot statenes overlevelse Politisk makt og økonomisk rikdom utfyller hverandre. Økonomisk styrke middel for politisk uavhengighet/makt. Beskytte nasjonale styringsmidler og næringer.
 32. 32. <ul><li>En folkerettslig avtale som etablerer et regime (EØS): </li></ul><ul><li>Partene (EU og EFTA-landene) beholder sin suverenitet i forhold til hverandre </li></ul><ul><li>En gjensidig forpliktelse til å følge opp avtalens innhold i sin respektive lovgivning (”dynamisk”) </li></ul>. EØS - Norges tilknytningsform til EU Primærformål (markedsdimensjonen Et felles europeisk marked med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. ” Spillovers” (tilleggsdimensjoner) Forhindre markedsforvridning ved &quot;dumping” Beskytte arbeidere, konsumenter og miljø for uheldige konsekvenser av det frie marked. Setter rammer for staters atferd
 33. 33. Hvorfor liker ingen EØS ? <ul><li>Hvordan er balansen mellom Norges rettslige, økonomiske og politiske relasjoner til EU gjennom EØS-avtalen? </li></ul><ul><li>Er det et paradoks at EU-lovgivning som blir norsk lov gjennom EØS i regelen ikke er underlagt parlamentarisk kontroll i Norge? </li></ul><ul><li>Hvilke viktigste fordeler og ulemper har EØS-avtalen sammenliknet med et fullt norsk medlemskap i EU? </li></ul>Eivind Berg uttrykker sin skepsis til EØS, som han selv ledet forhandlingene for, men også at alternativet betraktes som enda verre.
 34. 34. En avtale mellom to likeverdige parter? <ul><li>Asymmetrisk og </li></ul><ul><li>dynamisk i EUs favør: </li></ul><ul><li>” Acquis communautaire” </li></ul><ul><li>EU har den formelle initiativretten </li></ul><ul><li>EFTA ingen formell deltakelsesrett i EU </li></ul><ul><li>EFTA-landene ingen enhet </li></ul><ul><li>EØS-komiteen kan bare si ja/nei </li></ul><ul><li>EFTA-nei gir EU sanksjonsrett </li></ul>Hvorfor har vi da en avtale? Alternativ: Sveitsisk løsning (handelsavtale) EU-medlemskap
 35. 35. Tjenestedirektivet i Norge - det andre nivået i EØS-spillet - <ul><li>Totalt 9 eksterne ekspertutredninger 2006-08 utarbeidet på oppdrag fra regjeringen for “best mulig beslutningsgrunnlag” </li></ul><ul><li>Nedtoning av dramatikk </li></ul><ul><li>Regjeringen sender saken på høring i tre omganger til berørte parter i Norge, under og etter EUs behandling i 2006-2008 </li></ul><ul><li>Høyt antall svar og mange “bekymret” for konsekvensene: </li></ul><ul><ul><li>Vanskeliggjør kampen mot sosial dumping </li></ul></ul><ul><ul><li>Uklart nok til EU-domstolen kan gi mer markedsliberal tolkning. </li></ul></ul>Gi Stoltenberg råd!
 36. 36. To-nivåspill under begrenset rasjonalitet og ulike preferanser <ul><li>Alle enige om folkerettslig spilleregel på internasjonalt nivå: </li></ul><ul><li>EØS-avtalen gir Norge rett til å reservere seg mot direktivet og EU rett til “passende mottiltak” på avtalens område </li></ul><ul><li>Uenigheten om ytre strategi på nasjonalt nivå: </li></ul><ul><li>Pga avgrenset rasjonalitet (mål-middel): </li></ul><ul><li>Hvilke følger direktivet kan få i Norge om en samarbeider </li></ul><ul><li>Hva EU kan tenkes å gjøre om Norge reserverer seg </li></ul><ul><li>Pga ulike målsettinger (interesser-verdier) </li></ul><ul><li>Ønskelighet av marked vs.regulering (saklig) </li></ul><ul><li>Ønske om avvikling vs. bevaring av EØS-avtalen </li></ul><ul><li>Andre innenrikspolitiske spill overordnet (regjeringsmakt f.ex) </li></ul><ul><li>Norges forhold til EU en intern konflikt som krysser skillelinjene i det klassiske høyre-venstre spillet </li></ul><ul><li>Regjeringen bygger på at Norges forhold til EU fortsatt skal reguleres av EØS-avtalen, men .. </li></ul><ul><li>DNA under press fra LO og SV/SP fra Nei til EU og egen grasrot til å gå mot </li></ul><ul><li>DNA vet de har parlamentarisk flertall for </li></ul>
 37. 37. En nasjonal “løsning” … denne gangen <ul><li>13.11.08 DNA bruker sitt flertall i regjeringen for direktivet, med “avtalt” dissens fra SV og Sp. </li></ul><ul><li>“ Lovet flertall” i Stortinget ved hjelp av Frp, Høyre og Venstre </li></ul><ul><ul><li>SV og SP redder æren og regjeringsmakten, selv om de taper saken og regjeringens prestisje svekkes </li></ul></ul><ul><ul><li>AP vinner saken og redder regjeringsmakten, men regjeringens prestisje svekket </li></ul></ul><ul><ul><li>Den borgerlige opposisjonen vinner saken og på at regjeringens prestisje svekkes. </li></ul></ul><ul><li>… men ..den neste store kampsaken: </li></ul><ul><li>Datalagringsdirektivet </li></ul>
 38. 38. Referanser <ul><li>Baylis et al., The Globalization of World Politics , kap. 25 </li></ul><ul><li>Førland & Claes, Europeisk integrasjon , kap. 1, 4-10. </li></ul>

×